ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ

Дата на публикуване: 18.06.2018 г. в 08:45 ч.

Няма изображение
Начална цена:
15280.00 лв.

Номер на публична продан:
0000908

Номер на изпълнително дело:
20187010400005

Вид на имота:
Други вещи

Местоположение:
Дамяница

Тип на търга:
Публична продан

Срок:
от 18.06.2018 до 18.07.2018

Дата на отваряне:
19.07.2018 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД САНДАНСКИ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP DVIJIMI VESHTI-05-18-18.06.2018-18.07.2018-1.pdf

Описание:

 

ОПИСАНИЕ НА ВЕЩИТЕ:

1. Трансформатор 160 kVA- за собствени нужди. Към момента на описа е работещ.

2. Трансформатор 1000 kVA №599 – към момента на описа е неработещ.

3. Трансформатор 1000 kVA №591– към момента на описа е работещ.

4. Електро двигател асинхронен, тип А 400 Y-4, Р 630 kW; Сериен №65646 към Помпа 2

5. Електро двигател асинхронен, няма табела, Р 800Kw - /неработещ/ към Помпа 1

6. Спирателни кранове Ф250 с ел. задвижване към Помпи 3 и 4 – 2бр.

7. Спирателни кранове Ф150 с ръчно задвижване към Помпи 3 и 4 – 4бр.

8. Електро двигател асинхронен, тип А 0291-2, Р 75 kW; - 2бр. - Сериен №2158 и Сериен №2640

9. Водна помпа, тип 50 Е 80 – 2 бр.

10. Спирателни кранове – изпускателни – Ф 100 – 3бр.

11. Възвратна клапа – Ф 400 – 1бр.

12. Възвратна клапа – Ф 250 – 3бр.

13. Възвратна клапа – Ф 100 – 2бр.

14. Спирателни кранове Ф400 с ел. задвижване към Помпи 1 и 2 – 2бр.

15. Спирателни кранове Ф250 с ръчно задвижване към Помпи 1 и 2 – 2бр.

16. Спирателни кранове Ф400 с ръчно задвижване към Помпи 1 и 2 – 1бр.

17. Помпа – турбина с дебит 350л/сек. – 3бр.

18. Вакуум инсталация, състояща се от:-

  • Водна помпа – 2 бр.,със Сериен №133345 и Сериен №122049

  • Тръбопроводи Ф50 и Ф63, с дължина 20м.

  • Цилиндър – стоманен /цистерна/ - 1бр. с Ф100 и Н=200см.

19. Помпа за дренажна вода, тип LK-1512, с ЕЛ. двигател №49, Сериен №127022

20. Помпа резервна за дренажна вода /без табела/

21. Електро двигател асинхронен, тип П123-4, Р 630 kW; Сериен №677

22. Мостов кран с Телфер 3.2 тона

23. Шкафове в командна зала – 8бр., състоящи се от:

-Шкаф – вход, мерене 20КV

-Шкаф – Трафо агрегат 1

-Шкаф – Трафо агрегат 2

-Шкаф – ЦС др. АВ. и Вакуум помпи.

-Шкаф – Трафо 160 20КVА

-Шкаф – агрегат 3

-Шкаф агрегат 4
-Шкаф – СН ток/променлив ток/.

 

Общата начална цена на движимите вещи възлиза на 15 280лв./петнадесет хиляди двеста и осемдесет лева./

Публичната продажба на движимите вещи е облагаема доставка по смисъла начл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната им цена следва да се начисли ДДС.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ