Продажба на недвижими имоти

ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ ВЕДНО С 2/12 ИД.Ч. ОТ 2 БРОЯ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТА

Номер на публична продан: 0000876

ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ ВЕДНО С 2/12 ИД.Ч. ОТ 2 БРОЯ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТА

Вид на имота: Етаж от къща
Местоположение: Благоевград
Площ: 60.00 кв.м.
Срок: от 27.09.2017 до 27.10.2017
Дата на отваряне: 30.10.2017 г. в 14:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД
Начална цена: 41107.00 лв.

ПРОДАЖБА НА 1/2 ИД.Ч. ОТ ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИТЕ В ПАРЦЕЛА ДВУЕТАЖНА КЪЩА - БЛИЗНАК И СТОПАНСКА СГРАДА

Номер на публична продан: 0000844

ПРОДАЖБА НА 1/2 ИД.Ч. ОТ ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИТЕ В ПАРЦЕЛА ДВУЕТАЖНА КЪЩА - БЛИЗНАК И СТОПАНСКА СГРАДА

Вид на имота: Къща
Местоположение: Симитли
Площ: 580.00 кв.м.
Срок: от 25.09.2017 до 25.10.2017
Дата на отваряне: 26.10.2017 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД
Начална цена: 22826.00 лв.

ПРОДАЖБА НА 1/2 ИД.Ч. ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИЯ В ИМОТА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ - ПЪРВИ ПАРТЕРЕН ЕТАЖ

Номер на публична продан: 0000763

ПРОДАЖБА НА 1/2 ИД.Ч. ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИЯ В ИМОТА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ - ПЪРВИ ПАРТЕРЕН ЕТАЖ

Вид на имота: Етаж от къща
Местоположение: Благоевград
Площ: 399.00 кв.м.
Срок: от 25.09.2017 до 25.10.2017
Дата на отваряне: 26.10.2017 г. в 16:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД
Начална цена: 105004.00 лв.

1 2 3 4 5 >>
ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ