Продажба на недвижими имоти

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С 37 БРОЯ АПАРТАМЕНТИ ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТИТЕ ДВИЖИМИ ВЕЩИ

Номер на публична продан: 0000900

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С 37 БРОЯ АПАРТАМЕНТИ ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТИТЕ ДВИЖИМИ ВЕЩИ

Вид на имота: Хотел
Местоположение: Разлог
Площ: 3361.00 кв.м.
Срок: от 24.01.2020 до 24.02.2020
Дата на отваряне: 25.02.2020 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 0.00 лв.

ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ

Номер на публична продан: 0000785

ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ

Вид на имота: Тристаен апартамент
Местоположение: Разлог
Площ: 100.79 кв.м.
Срок: от 24.01.2020 до 24.02.2020
Дата на отваряне: 25.02.2020 г. в 15:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 47677.00 лв.

ПРОДАЖБА НА НИВА, ПРОДАЖБА НА 750/3500 ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ НИВА И ПРОДАЖБА НА 1/4 (ЕДНА ЧЕТВЪРТ) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПАСИЩЕ

Номер на публична продан: 0000962

ПРОДАЖБА НА НИВА, ПРОДАЖБА НА 750/3500 ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ НИВА И ПРОДАЖБА НА 1/4 (ЕДНА ЧЕТВЪРТ) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПАСИЩЕ

Вид на имота: Земеделски имот
Местоположение: Добринище
Площ: 0.00 кв.м.
Срок: от 21.01.2020 до 21.02.2020
Дата на отваряне: 24.02.2020 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 0.00 лв.

ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДА - КАФЕ-АПЕРАТИВ И ОФИС, СКИ ГАРДЕРОБ и СКИ РАБОТИЛНИЦА

Номер на публична продан: 0000797

ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДА - КАФЕ-АПЕРАТИВ И ОФИС, СКИ ГАРДЕРОБ и СКИ РАБОТИЛНИЦА

Вид на имота: Други
Местоположение: Банско
Площ: 0.00 кв.м.
Срок: от 21.01.2020 до 21.02.2020
Дата на отваряне: 24.02.2020 г. в 14:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 0.00 лв.

ПРОДАЖБА НА 5/12 ИД.Ч. ОТ ПАРЦЕЛ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ КЪЩА И ДВА БРОЯ ДРУГ ВИД САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ - СТАИ

Номер на публична продан: 0000856

ПРОДАЖБА НА 5/12 ИД.Ч. ОТ ПАРЦЕЛ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ КЪЩА И ДВА БРОЯ ДРУГ ВИД САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ - СТАИ

Вид на имота: Други
Местоположение: Петрич
Площ: 676.00 кв.м.
Срок: от 20.01.2020 до 20.02.2020
Дата на отваряне: 21.02.2020 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД ПЕТРИЧ
Начална цена: 0.00 лв.

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ