Продажба на недвижими имоти

ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ (ВЪРХУ АПАРТАМЕНТА ИМА УЧРЕДЕНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ)

Номер на публична продан: 0000874

ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ (ВЪРХУ АПАРТАМЕНТА ИМА УЧРЕДЕНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ)

Вид на имота: Тристаен апартамент
Местоположение: Благоевград
Площ: 83.83 кв.м.
Срок: от 22.03.2019 до 22.04.2019
Дата на отваряне: 23.04.2019 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД
Начална цена: 21695.00 лв.

ПРОДАЖБА НА ЕДНОСТАЕН АПАРТАМЕНТ - СТУДИО, ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ

Номер на публична продан: 0000951

ПРОДАЖБА НА ЕДНОСТАЕН АПАРТАМЕНТ - СТУДИО, ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ

Вид на имота: Едностаен апартамент
Местоположение: Баня
Площ: 36.22 кв.м.
Срок: от 19.04.2019 до 20.05.2019
Дата на отваряне: 21.05.2019 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 31427.00 лв.

ПРОДАЖБА НА 1/3 (ЕДНА ТРЕТА) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА

Номер на публична продан: 0000829

ПРОДАЖБА НА 1/3 (ЕДНА ТРЕТА) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА

Вид на имота: Земеделски имот
Местоположение: Благоевград
Площ: 2228.00 кв.м.
Срок: от 16.04.2019 до 16.05.2019
Дата на отваряне: 17.05.2019 г. в 15:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД
Начална цена: 30015.00 лв.

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ