Продажба на недвижими имоти

ПРОДАЖБА НА РЕСТОРАНТСКИ И РЕКРЕАЦИОНЕН КОМПЛЕКС "ВИХРЕН" и РЕСТОРАНТСКИ КОМПЛЕКС "ТОДОРКА"

Номер на публична продан: 0000719

ПРОДАЖБА НА РЕСТОРАНТСКИ И РЕКРЕАЦИОНЕН КОМПЛЕКС "ВИХРЕН" и РЕСТОРАНТСКИ КОМПЛЕКС "ТОДОРКА"

Вид на имота: Заведение
Местоположение: Банско
Площ: 0.00 кв.м.
Срок: от 24.07.2017 до 24.08.2017
Дата на отваряне: 25.08.2017 г. в 15:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 0.00 лв.

ПРОДАЖБА НА 1/2 ИД.Ч. ОТ ПАРЦЕЛ С 2 БРОЯ СГРАДИ - ОВЧАРНИК И КРАВАРНИК, КАКТО И НА 1/2 ИД.Ч. ОТ 3 БРОЯ ПАРЦЕЛИ

Номер на публична продан: 0000806

ПРОДАЖБА НА 1/2 ИД.Ч. ОТ ПАРЦЕЛ С 2 БРОЯ СГРАДИ - ОВЧАРНИК И КРАВАРНИК, КАКТО И НА 1/2 ИД.Ч. ОТ 3 БРОЯ ПАРЦЕЛИ

Вид на имота: Други
Местоположение: Долно Драглище
Площ: 0.00 кв.м.
Срок: от 21.07.2017 до 21.08.2017
Дата на отваряне: 22.08.2017 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 0.00 лв.

ПРОДАЖБА НА 11 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДА - АПАРТАМЕНТИ, ГАРАЖИ, ДРУГ ВИД ОБЕКТ В СГРАДА И ЗА СПОРТНА И РАЗВЛЕКАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

Номер на публична продан: 0000779

ПРОДАЖБА НА 11 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДА - АПАРТАМЕНТИ, ГАРАЖИ, ДРУГ ВИД ОБЕКТ В СГРАДА И ЗА СПОРТНА И РАЗВЛЕКАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

Вид на имота: Други
Местоположение: Банско
Площ: 0.00 кв.м.
Срок: от 18.07.2017 до 18.08.2017
Дата на отваряне: 21.08.2017 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 0.00 лв.

ПРОДАЖБА НА 1/4 ИД.Ч. ОТ 5 БРОЯ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ - НИВИ, ЛОЗЯ И ОВОЩНА ГРАДИНА

Номер на публична продан: 0000854

ПРОДАЖБА НА 1/4 ИД.Ч. ОТ 5 БРОЯ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ - НИВИ, ЛОЗЯ И ОВОЩНА ГРАДИНА

Вид на имота: Земеделски имот
Местоположение: Сандански
Площ: 0.00 кв.м.
Срок: от 17.07.2017 до 17.08.2017
Дата на отваряне: 18.08.2017 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД САНДАНСКИ
Начална цена: 0.00 лв.

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ