Продажба на недвижими имоти

ПРОДАЖБА НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ ЗА СПОРТНА И РАЗВЛЕКАТЕЛНА ДЕЙСНОСТ, НАХОДЯЩ СЕ В ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ

Номер на публична продан: 0001008

ПРОДАЖБА НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ ЗА СПОРТНА И РАЗВЛЕКАТЕЛНА ДЕЙСНОСТ, НАХОДЯЩ СЕ В ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ

Вид на имота: Заведение
Местоположение: Банско
Площ: 119.05 кв.м.
Срок: от 22.06.2020 до 22.07.2020
Дата на отваряне: 23.07.2020 г. в 14:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 81744.00 лв.

ПРОДАЖБА НА ДРУГ ВИД САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, НАХОДЯЩ СЕ В ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ

Номер на публична продан: 0001007

ПРОДАЖБА НА ДРУГ ВИД САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, НАХОДЯЩ СЕ В ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ

Вид на имота: Търговски имот
Местоположение: Банско
Площ: 20.85 кв.м.
Срок: от 22.06.2020 до 22.07.2020
Дата на отваряне: 23.07.2020 г. в 14:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 9511.00 лв.

ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ, НАХОДЯЩ СЕ В ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ

Номер на публична продан: 0001006

ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ, НАХОДЯЩ СЕ В ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ

Вид на имота: Двустаен апартамент
Местоположение: Банско
Площ: 60.99 кв.м.
Срок: от 22.06.2020 до 22.07.2020
Дата на отваряне: 23.07.2020 г. в 14:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 36747.00 лв.

ПРОДАЖБА НА ПАРТЕР, НАХОДЯЩ СЕ В ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ (ХОТЕЛ)

Номер на публична продан: 0000967

ПРОДАЖБА НА ПАРТЕР, НАХОДЯЩ СЕ В ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ (ХОТЕЛ)

Вид на имота: Търговски имот
Местоположение: Банско
Площ: 300.77 кв.м.
Срок: от 22.06.2020 до 22.07.2020
Дата на отваряне: 23.07.2020 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 241080.00 лв.

ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ, НАХОДЯЩ СЕ В ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ

Номер на публична продан: 0000779

ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ, НАХОДЯЩ СЕ В ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ

Вид на имота: Двустаен апартамент
Местоположение: Банско
Площ: 46.92 кв.м.
Срок: от 22.06.2020 до 22.07.2020
Дата на отваряне: 23.07.2020 г. в 14:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 28270.00 лв.

ПРОДАЖБА НА 1/3 (ЕДНА ТРЕТА) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА

Номер на публична продан: 0000829

ПРОДАЖБА НА 1/3 (ЕДНА ТРЕТА) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА

Вид на имота: Земеделска земя
Местоположение: Благоевград
Площ: 2228.00 кв.м.
Срок: от 19.06.2020 до 20.07.2020
Дата на отваряне: 21.07.2020 г. в 14:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД
Начална цена: 33350.00 лв.

ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ НА ДВЕ НИВА ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА

Номер на публична продан: 0000940

ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ НА ДВЕ НИВА ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА

Вид на имота: Двустаен апартамент
Местоположение: Разлог
Площ: 68.35 кв.м.
Срок: от 17.06.2020 до 17.07.2020
Дата на отваряне: 20.07.2020 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 44544.00 лв.

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ