Продажба на недвижими имоти

ПРОДАЖБА НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДА - АПАРТАМЕНТИ, ГАРАЖИ, ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ И ДРУГ ВИД САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ

Номер на публична продан: 0000833

ПРОДАЖБА НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДА - АПАРТАМЕНТИ, ГАРАЖИ, ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ И ДРУГ ВИД САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ

Вид на имота: Други
Местоположение: Благоевград
Площ: 0.00 кв.м.
Срок: от 17.11.2017 до 18.12.2017
Дата на отваряне: 19.12.2017 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД
Начална цена: 0.00 лв.

ПРОДАЖБА НА 1/2 ИД.Ч. ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С 1/2 ИД.Ч. ОТ ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА

Номер на публична продан: 0000858

ПРОДАЖБА НА 1/2 ИД.Ч. ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С 1/2 ИД.Ч. ОТ ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА

Вид на имота: Други
Местоположение: Влахи
Площ: 3516.00 кв.м.
Срок: от 15.11.2017 до 15.12.2017
Дата на отваряне: 18.12.2017 г. в 15:30
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД САНДАНСКИ
Начална цена: 13485.00 лв.

ПРОДАЖБА НА 1/4 ИД.Ч. ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, 1/2 ИД.Ч. ОТ ПАРТЕРЕН ЕТАЖ - МАГАЗИН И ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ

Номер на публична продан: 0000730

ПРОДАЖБА НА 1/4 ИД.Ч. ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, 1/2 ИД.Ч. ОТ ПАРТЕРЕН ЕТАЖ - МАГАЗИН И ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ

Вид на имота: Други
Местоположение: Кресна
Площ: 0.00 кв.м.
Срок: от 15.11.2017 до 15.12.2017
Дата на отваряне: 18.12.2017 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД САНДАНСКИ
Начална цена: 0.00 лв.

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ