Продажба на недвижими имоти

ПРОДАЖБА НА 1/12 ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С 1/2 (ЕДНА ВТОРА) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ И 1/2 ИД.Ч. ОТ ГАРАЖ, ПРОДАЖБА НА 1/2 (ЕДНА ВТОРА) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ СЕВЕРОИЗТОЧЕН АПАРТАМЕНТ - ГАРСОНИЕРА

Номер на публична продан: 0000913

ПРОДАЖБА НА 1/12 ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С 1/2 (ЕДНА ВТОРА) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ И 1/2 ИД.Ч. ОТ ГАРАЖ, ПРОДАЖБА НА 1/2 (ЕДНА ВТОРА) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ СЕВЕРОИЗТОЧЕН АПАРТАМЕНТ - ГАРСОНИЕРА

Вид на имота: Други
Местоположение: Сандански
Площ: 0.00 кв.м.
Срок: от 29.06.2018 до 30.07.2018
Дата на отваряне: 31.07.2018 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД САНДАНСКИ
Начална цена: 0.00 лв.

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ДВА БРОЯ АПАРТАМЕНТА - СЕВЕРЕН И ЮЖЕН

Номер на публична продан: 0000912

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ДВА БРОЯ АПАРТАМЕНТА - СЕВЕРЕН И ЮЖЕН

Вид на имота: Тристаен апартамент
Местоположение: Сандански
Площ: 108.00 кв.м.
Срок: от 29.06.2018 до 30.07.2018
Дата на отваряне: 31.07.2018 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД САНДАНСКИ
Начална цена: 0.00 лв.

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА КЪЩА, СЪСТОЯЩА СЕ ОТ ДВА МЕЗОНЕТА

Номер на публична продан: 0000770

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА КЪЩА, СЪСТОЯЩА СЕ ОТ ДВА МЕЗОНЕТА

Вид на имота: Къща
Местоположение: Долно Драглище
Площ: 430.00 кв.м.
Срок: от 26.06.2018 до 26.07.2018
Дата на отваряне: 27.07.2018 г. в 14:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 52263.00 лв.

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ