Продажба на недвижими имоти

ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ

Номер на публична продан: 0000785

ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ

Вид на имота: Тристаен апартамент
Местоположение: Разлог
Площ: 100.79 кв.м.
Срок: от 19.11.2018 до 19.12.2018
Дата на отваряне: 20.12.2018 г. в 15:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 70119.00 лв.

ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ

Номер на публична продан: 0000717

ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ

Вид на имота: Тристаен апартамент
Местоположение: Разлог
Площ: 82.97 кв.м.
Срок: от 19.11.2018 до 19.12.2018
Дата на отваряне: 20.12.2018 г. в 15:30
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 52200.00 лв.

ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ (УЧРЕДЕНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ)

Номер на публична продан: 0000874

ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ (УЧРЕДЕНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ)

Вид на имота: Тристаен апартамент
Местоположение: Благоевград
Площ: 83.83 кв.м.
Срок: от 14.12.2018 до 14.01.2019
Дата на отваряне: 15.01.2019 г. в 16:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД
Начална цена: 24106.00 лв.

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ