Продажба на недвижими имоти

ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТА ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТИТЕ 2 БРОЯ КЪЩИ

Номер на публична продан: 0000961

ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТА ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТИТЕ 2 БРОЯ КЪЩИ

Вид на имота: Къща
Местоположение: Долен
Площ: 0.00 кв.м.
Срок: от 29.05.2020 до 29.06.2020
Дата на отваряне: 30.06.2020 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Начална цена: 46310.00 лв.

ПРОДАЖБА НА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА КЪЩА ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ГОСТИ И ТУРИЗЪМ

Номер на публична продан: 0000929

ПРОДАЖБА НА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА КЪЩА ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ГОСТИ И ТУРИЗЪМ

Вид на имота: Къща
Местоположение: Туховища
Площ: 770.00 кв.м.
Срок: от 29.05.2020 до 29.06.2020
Дата на отваряне: 30.06.2020 г. в 15:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Начална цена: 152888.00 лв.

ПРОДАЖБА НА МНОГОСТАЕН АПАРТАМЕНТ НА ДВЕ НИВА ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ

Номер на публична продан: 0000808

ПРОДАЖБА НА МНОГОСТАЕН АПАРТАМЕНТ НА ДВЕ НИВА ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ

Вид на имота: Многостаен апартамент
Местоположение: Разлог
Площ: 189.01 кв.м.
Срок: от 26.05.2020 до 26.06.2020
Дата на отваряне: 29.06.2020 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 80513.00 лв.

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ СМР ПО ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ "АК С ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ, РЕСТОРАНТИ, БАСЕЙНИ И СПА ЦЕНТЪР"

Номер на публична продан: 0000792

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ СМР ПО ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ "АК С ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ, РЕСТОРАНТИ, БАСЕЙНИ И СПА ЦЕНТЪР"

Вид на имота: Други
Местоположение: Разлог
Площ: 6404.00 кв.м.
Срок: от 26.05.2020 до 26.06.2020
Дата на отваряне: 29.06.2020 г. в 15:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 181072.00 лв.

ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ

Номер на публична продан: 0000791

ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ

Вид на имота: Двустаен апартамент
Местоположение: Разлог
Площ: 68.32 кв.м.
Срок: от 26.05.2020 до 26.06.2020
Дата на отваряне: 29.06.2020 г. в 14:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 37658.00 лв.

ПРОДАЖБА НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ ЗА СПОРТНА И РАЗВЛЕКАТЕЛНА ДЕЙСНОСТ, НАХОДЯЩ СЕ В ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ

Номер на публична продан: 0001008

ПРОДАЖБА НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ ЗА СПОРТНА И РАЗВЛЕКАТЕЛНА ДЕЙСНОСТ, НАХОДЯЩ СЕ В ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ

Вид на имота: Заведение
Местоположение: Банско
Площ: 119.05 кв.м.
Срок: от 22.06.2020 до 22.07.2020
Дата на отваряне: 23.07.2020 г. в 14:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 81744.00 лв.

ПРОДАЖБА НА ДРУГ ВИД САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, НАХОДЯЩ СЕ В ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ

Номер на публична продан: 0001007

ПРОДАЖБА НА ДРУГ ВИД САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, НАХОДЯЩ СЕ В ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ

Вид на имота: Търговски имот
Местоположение: Банско
Площ: 20.85 кв.м.
Срок: от 22.06.2020 до 22.07.2020
Дата на отваряне: 23.07.2020 г. в 14:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 9511.00 лв.

1 2 3 4 5 6 7 >>
ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ