Продажба на недвижими имоти

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПАРЦЕЛ С 2 БРОЯ СГРАДИ - ОВЧАРНИК И КРАВАРНИК, КАКТО И НА 1/2 ИД.Ч. ОТ 3 БРОЯ ПАРЦЕЛИ

Номер на публична продан: 0000806

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПАРЦЕЛ С 2 БРОЯ СГРАДИ - ОВЧАРНИК И КРАВАРНИК, КАКТО И НА 1/2 ИД.Ч. ОТ 3 БРОЯ ПАРЦЕЛИ

Вид на имота: Други
Местоположение: Долно Драглище
Площ: 0.00 кв.м.
Срок: от 28.09.2018 до 29.10.2018
Дата на отваряне: 30.10.2018 г. в 14:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 0.00 лв.

ПРОДАЖБА НА ДЕЛБЕН ИМОТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА

Номер на публична продан: 0000920

Няма изображение

Вид на имота: Къща
Местоположение: Благоевград
Площ: 59.00 кв.м.
Срок: от 26.09.2018 до 26.10.2018
Дата на отваряне: 29.10.2018 г. в 14:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД
Начална цена: 38400.00 лв.

ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ ВЕДНО С 2/12 (две дванадесети) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ 2 БРОЯ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТА

Номер на публична продан: 0000876

ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ ВЕДНО С 2/12 (две дванадесети) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ 2 БРОЯ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТА

Вид на имота: Етаж от къща
Местоположение: Благоевград
Площ: 60.00 кв.м.
Срок: от 26.09.2018 до 26.10.2018
Дата на отваряне: 29.10.2018 г. в 16:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД
Начална цена: 32225.00 лв.

ПРОДАЖБА НА МНОГОСТАЕН АПАРТАМЕНТ, НАХОДЯЩ СЕ НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ

Номер на публична продан: 0000905

ПРОДАЖБА НА МНОГОСТАЕН АПАРТАМЕНТ, НАХОДЯЩ СЕ НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ

Вид на имота: Многостаен апартамент
Местоположение: Благоевград
Площ: 108.00 кв.м.
Срок: от 18.09.2018 до 18.10.2018
Дата на отваряне: 19.10.2018 г. в 14:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД
Начална цена: 92130.00 лв.

1 2 3 4 >>
ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ