Продажба на недвижими имоти

ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТИ В АК "ЕМЕРАЛД" - БАНСКО - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА

Номер на публична продан: 0000933

ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТИ В АК "ЕМЕРАЛД" - БАНСКО - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА

Вид на имота: Други
Местоположение: Банско
Площ: 64.81 кв.м.
Срок: от 13.03.2020 до 13.04.2020
Дата на отваряне: 14.04.2020 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 39254.00 лв.

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНАТА В ИМОТА ДВУЕТАЖНА КЪЩА - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА

Номер на публична продан: 0000865

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНАТА В ИМОТА ДВУЕТАЖНА КЪЩА - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА

Вид на имота: Къща
Местоположение: Добринище
Площ: 419.00 кв.м.
Срок: от 13.03.2020 до 13.04.2020
Дата на отваряне: 14.04.2020 г. в 14:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 90270.00 лв.

ПРОДАЖБА НА НЕЗАСТРОЕН УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА

Номер на публична продан: 0000902

ПРОДАЖБА НА НЕЗАСТРОЕН УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА

Вид на имота: Парцел
Местоположение: Ковачевица
Площ: 600.00 кв.м.
Срок: от 10.03.2020 до 10.04.2020
Дата на отваряне: 13.04.2020 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Начална цена: 28322.00 лв.

ПРОДАЖБА НА 245/560 идеални части ОТ УПИ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНАТА В ИМОТА ДВУЕТАЖНА КЪЩА И ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ УРЕГУЛИРАНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТА - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА

Номер на публична продан: 0000901

ПРОДАЖБА НА 245/560 идеални части ОТ УПИ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНАТА В ИМОТА ДВУЕТАЖНА КЪЩА И ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ УРЕГУЛИРАНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТА - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА

Вид на имота: Къща
Местоположение: Садово
Площ: 0.00 кв.м.
Срок: от 10.03.2020 до 10.04.2020
Дата на отваряне: 13.04.2020 г. в 14:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Начална цена: 0.00 лв.

ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ ПАРЦЕЛИ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИТЕ В ТЯХ СКЛАДОВЕ ЗА ФУРАЖ И ЗЪРНЕНИ ХРАНИ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА

Номер на публична продан: 0000765

ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ ПАРЦЕЛИ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИТЕ В ТЯХ СКЛАДОВЕ ЗА ФУРАЖ И ЗЪРНЕНИ ХРАНИ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА

Вид на имота: Други
Местоположение: Кресна
Площ: 0.00 кв.м.
Срок: от 09.03.2020 до 09.04.2020
Дата на отваряне: 10.04.2020 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД САНДАНСКИ
Начална цена: 0.00 лв.

ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТА ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТИТЕ 2 БРОЯ КЪЩИ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА

Номер на публична продан: 0000961

ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТА ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТИТЕ 2 БРОЯ КЪЩИ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА

Вид на имота: Къща
Местоположение: Долен
Площ: 0.00 кв.м.
Срок: от 06.03.2020 до 06.04.2020
Дата на отваряне: 07.04.2020 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Начална цена: 46310.00 лв.

ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ПАРЦЕЛА ДВУЕТАЖНА КЪЩА, СЪСТОЯЩА СЕ ОТ ДВА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТА - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА

Номер на публична продан: 0000948

ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ПАРЦЕЛА ДВУЕТАЖНА КЪЩА, СЪСТОЯЩА СЕ ОТ ДВА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТА - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА

Вид на имота: Къща
Местоположение: Гоце Делчев
Площ: 546.00 кв.м.
Срок: от 06.03.2020 до 06.04.2020
Дата на отваряне: 07.04.2020 г. в 15:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Начална цена: 17914.00 лв.

ПРОДАЖБА НА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА

Номер на публична продан: 0000947

ПРОДАЖБА НА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА

Вид на имота: Парцел
Местоположение: Гоце Делчев
Площ: 1598.00 кв.м.
Срок: от 06.03.2020 до 06.04.2020
Дата на отваряне: 07.04.2020 г. в 14:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Начална цена: 46621.00 лв.

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ