Продажба на недвижими имоти

ПРОДАЖБА НА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА КЪЩА ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ГОСТИ И ТУРИЗЪМ

Номер на публична продан: 0000929

ПРОДАЖБА НА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА КЪЩА ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ГОСТИ И ТУРИЗЪМ

Вид на имота: Къща
Местоположение: Туховища
Площ: 770.00 кв.м.
Срок: от 26.02.2021 до 26.03.2021
Дата на отваряне: 29.03.2021 г. в 15:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Начална цена: 139390.00 лв.

ПРОДАЖБА НА 245/560 идеални части ОТ УПИ, ВЕДНО С ИЗГРАДЕНАТА В ИМОТА ДВУЕТАЖНА КЪЩА И ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ УРЕГУЛИРАНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТА

Номер на публична продан: 0000901

ПРОДАЖБА НА 245/560 идеални части ОТ УПИ, ВЕДНО С ИЗГРАДЕНАТА В ИМОТА ДВУЕТАЖНА КЪЩА И ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ УРЕГУЛИРАНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТА

Вид на имота: Къща
Местоположение: Садово
Площ: 0.00 кв.м.
Срок: от 26.02.2021 до 26.03.2021
Дата на отваряне: 29.03.2021 г. в 14:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Начална цена: 0.00 лв.

ПРОДАЖБА НА 3/4 (ТРИ ЧЕТВЪРТИ) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В С. БЕЛО ПОЛЕ

Номер на публична продан: 0000843

ПРОДАЖБА НА 3/4 (ТРИ ЧЕТВЪРТИ) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В С. БЕЛО ПОЛЕ

Вид на имота: Парцел
Местоположение: Бело поле
Площ: 784.00 кв.м.
Срок: от 24.02.2021 до 24.03.2021
Дата на отваряне: 25.03.2021 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД
Начална цена: 8833.00 лв.

ПРОДАЖБА НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ ЗА СПОРТНА И РАЗВЛЕКАТЕЛНА ДЕЙСНОСТ, НАХОДЯЩ СЕ В ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ

Номер на публична продан: 0001008

ПРОДАЖБА НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ ЗА СПОРТНА И РАЗВЛЕКАТЕЛНА ДЕЙСНОСТ, НАХОДЯЩ СЕ В ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ

Вид на имота: Заведение
Местоположение: Банско
Площ: 119.05 кв.м.
Срок: от 23.02.2021 до 23.03.2021
Дата на отваряне: 24.03.2021 г. в 14:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 77570.00 лв.

ПРОДАЖБА НА ДРУГ ВИД САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, НАХОДЯЩ СЕ В ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ

Номер на публична продан: 0001007

ПРОДАЖБА НА ДРУГ ВИД САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, НАХОДЯЩ СЕ В ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ

Вид на имота: Търговски имот
Местоположение: Банско
Площ: 20.85 кв.м.
Срок: от 23.02.2021 до 23.03.2021
Дата на отваряне: 24.03.2021 г. в 14:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 9042.00 лв.

ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ, НАХОДЯЩ СЕ В ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ

Номер на публична продан: 0001006

ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ, НАХОДЯЩ СЕ В ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ

Вид на имота: Двустаен апартамент
Местоположение: Банско
Площ: 60.99 кв.м.
Срок: от 23.02.2021 до 23.03.2021
Дата на отваряне: 24.03.2021 г. в 14:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 35002.00 лв.

ПРОДАЖБА НА ПАРТЕР, НАХОДЯЩ СЕ В ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ (ХОТЕЛ)

Номер на публична продан: 0000967

ПРОДАЖБА НА ПАРТЕР, НАХОДЯЩ СЕ В ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ (ХОТЕЛ)

Вид на имота: Търговски имот
Местоположение: Банско
Площ: 300.77 кв.м.
Срок: от 23.02.2021 до 23.03.2021
Дата на отваряне: 24.03.2021 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 229356.00 лв.

1 2 3 4 5 >>
ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ