Продажба на недвижими имоти

ПРОДАЖБА НА 245/560 идеални части ОТ УПИ, ВЕДНО С ИЗГРАДЕНАТА В ИМОТА ДВУЕТАЖНА КЪЩА И ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ УРЕГУЛИРАНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТА

Номер на публична продан: 0000901

ПРОДАЖБА НА 245/560 идеални части ОТ УПИ, ВЕДНО С ИЗГРАДЕНАТА В ИМОТА ДВУЕТАЖНА КЪЩА И ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ УРЕГУЛИРАНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТА

Вид на имота: Къща
Местоположение: Садово
Площ: 0.00 кв.м.
Срок: от 27.07.2021 до 27.08.2021
Дата на отваряне: 30.08.2021 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Начална цена: 0.00 лв.

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 5 БРОЯ СГРАДИ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СКЛАДОВА БАЗА, СКЛАДОВЕ

Номер на публична продан: 0000972

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 5 БРОЯ СГРАДИ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СКЛАДОВА БАЗА, СКЛАДОВЕ

Вид на имота: Склад
Местоположение: Разлог
Площ: 28248.00 кв.м.
Срок: от 20.07.2021 до 20.08.2021
Дата на отваряне: 23.08.2021 г. в 14:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 574828.00 лв.

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ