Продажба на недвижими имоти

ПРОДАЖБА НА 1/6 (една шеста) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ И ГАРАЖ

Номер на публична продан: 0000975

ПРОДАЖБА НА 1/6 (една шеста) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ И ГАРАЖ

Вид на имота: Тристаен апартамент
Местоположение: Петрич
Площ: 813.00 кв.м.
Срок: от 19.11.2019 до 19.12.2019
Дата на отваряне: 20.12.2019 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД ПЕТРИЧ
Начална цена: 63598.00 лв.

ПРОДАЖБА НА ЕДНОСТАЕН АПАРТАМЕНТ - СТУДИО, ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ

Номер на публична продан: 0000951

ПРОДАЖБА НА ЕДНОСТАЕН АПАРТАМЕНТ - СТУДИО, ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ

Вид на имота: Едностаен апартамент
Местоположение: Баня
Площ: 36.22 кв.м.
Срок: от 18.11.2019 до 18.12.2019
Дата на отваряне: 19.12.2019 г. в 14:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 23536.00 лв.

ПРОДАЖБА НА 8 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ - РЕЦЕПЦИЯ - ЛОБИ, РЕСТОРАНТ, 2 БРОЯ МАГАЗИНИ, КАФЕ, ОФИС, ДЕТСКА ЗАНИМАЛНЯ И АПАРТАМЕНТ

Номер на публична продан: 0000724

ПРОДАЖБА НА 8 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ - РЕЦЕПЦИЯ - ЛОБИ, РЕСТОРАНТ, 2 БРОЯ МАГАЗИНИ, КАФЕ, ОФИС, ДЕТСКА ЗАНИМАЛНЯ И АПАРТАМЕНТ

Вид на имота: Други
Местоположение: Разлог
Площ: 0.00 кв.м.
Срок: от 15.11.2019 до 16.12.2019
Дата на отваряне: 17.12.2019 г. в 13:30
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 0.00 лв.

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ