Продажба на недвижими имоти

ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В ГР. РАЗЛОГ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА

Номер на публична продан: 0001095

ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В ГР. РАЗЛОГ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА

Вид на имота: Тристаен апартамент
Местоположение: Разлог
Площ: 77.76 кв.м.
Срок: от 19.11.2021 до 20.12.2021
Дата на отваряне: 21.12.2021 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 63467.00 лв.

ПРОДАЖБА НА АПАРАТМЕНТ В ГР. БЛАГОЕВГРАД - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА

Номер на публична продан: 0001094

ПРОДАЖБА НА АПАРАТМЕНТ В ГР. БЛАГОЕВГРАД - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА

Вид на имота: Тристаен апартамент
Местоположение: Благоевград
Площ: 93.27 кв.м.
Срок: от 17.11.2021 до 17.12.2021
Дата на отваряне: 20.12.2021 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД
Начална цена: 94982.00 лв.

ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ, НАХОДЯЩ СЕ В С. САМУИЛОВО, ВЕДНО В ПОСТРОЕНАТА В ПАРЦЕЛА КЪЩА,

Номер на публична продан: 0001093

ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ, НАХОДЯЩ СЕ В С. САМУИЛОВО, ВЕДНО В ПОСТРОЕНАТА В ПАРЦЕЛА КЪЩА,

Вид на имота: Къща
Местоположение: Самуилово
Площ: 750.00 кв.м.
Срок: от 16.11.2021 до 16.12.2021
Дата на отваряне: 17.12.2021 г. в 14:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД ПЕТРИЧ
Начална цена: 218649.00 лв.

ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ

Номер на публична продан: 0000785

ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ

Вид на имота: Тристаен апартамент
Местоположение: Разлог
Площ: 100.79 кв.м.
Срок: от 15.11.2021 до 15.12.2021
Дата на отваряне: 16.12.2021 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 40498.00 лв.

ПРОДАЖБА НА 245/560 идеални части ОТ УПИ, ВЕДНО С ИЗГРАДЕНАТА В ИМОТА ДВУЕТАЖНА КЪЩА И ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ УРЕГУЛИРАНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТА

Номер на публична продан: 0000901

ПРОДАЖБА НА 245/560 идеални части ОТ УПИ, ВЕДНО С ИЗГРАДЕНАТА В ИМОТА ДВУЕТАЖНА КЪЩА И ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ УРЕГУЛИРАНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТА

Вид на имота: Къща
Местоположение: Садово
Площ: 0.00 кв.м.
Срок: от 12.11.2021 до 13.12.2021
Дата на отваряне: 14.12.2021 г. в 14:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Начална цена: 0.00 лв.

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ ОТ ИЗГРАДЕНАТА В ИМОТА КЪЩА

Номер на публична продан: 0000750

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ ОТ ИЗГРАДЕНАТА В ИМОТА КЪЩА

Вид на имота: Етаж от къща
Местоположение: Гоце Делчев
Площ: 323.00 кв.м.
Срок: от 12.11.2021 до 13.12.2021
Дата на отваряне: 14.12.2021 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Начална цена: 36045.00 лв.

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В КВ. СТРУМСКО, ГР. БЛАГОЕВГРАД

Номер на публична продан: 0001092

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В КВ. СТРУМСКО, ГР. БЛАГОЕВГРАД

Вид на имота: Земеделска земя
Местоположение: Благоевград
Площ: 859.00 кв.м.
Срок: от 10.11.2021 до 10.12.2021
Дата на отваряне: 13.12.2021 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД
Начална цена: 64504.00 лв.

ПРОДАЖБА НА 1/3 (една трета) ИДЕАЛНА ЧАСТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА И НА 1/6 (една шеста) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА

Номер на публична продан: 0000760

ПРОДАЖБА НА 1/3 (една трета) ИДЕАЛНА ЧАСТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА И НА 1/6 (една шеста) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА

Вид на имота: Земеделски имот
Местоположение: Благоевград
Площ: 0.00 кв.м.
Срок: от 10.11.2021 до 10.12.2021
Дата на отваряне: 13.12.2021 г. в 14:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД
Начална цена: 0.00 лв.

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 8 БРОЯ СГРАДИ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СКЛАДОВА БАЗА, СКЛАДОВЕ

Номер на публична продан: 0000971

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 8 БРОЯ СГРАДИ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СКЛАДОВА БАЗА, СКЛАДОВЕ

Вид на имота: Склад
Местоположение: Разлог
Площ: 25003.00 кв.м.
Срок: от 09.11.2021 до 09.12.2021
Дата на отваряне: 10.12.2021 г. в 14:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 217288.00 лв.

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 7 БРОЯ СГРАДИ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СКЛАДОВА БАЗА, СКЛАДОВЕ

Номер на публична продан: 0000970

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 7 БРОЯ СГРАДИ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СКЛАДОВА БАЗА, СКЛАДОВЕ

Вид на имота: Склад
Местоположение: Разлог
Площ: 10697.00 кв.м.
Срок: от 09.11.2021 до 09.12.2021
Дата на отваряне: 10.12.2021 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 415481.00 лв.

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ