Продажба на недвижими имоти

ПРОДАЖБА НА 1/4 (ЕДНА ЧЕТВЪРТ) ИДАЛНИ ЧАСТИ ОТ 2 БРОЯ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ - НИВА И ЛИВАДА

Номер на публична продан: 0000964

ПРОДАЖБА НА 1/4 (ЕДНА ЧЕТВЪРТ) ИДАЛНИ ЧАСТИ ОТ 2 БРОЯ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ - НИВА И ЛИВАДА

Вид на имота: Земеделска земя
Местоположение: Бистрица
Площ: 0.00 кв.м.
Срок: от 28.02.2020 до 30.03.2020
Дата на отваряне: 31.03.2020 г. в 14:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД
Начална цена: 0.00 лв.

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ЛОЗЕ

Номер на публична продан: 0000895

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ЛОЗЕ

Вид на имота: Земеделска земя
Местоположение: Благоевград
Площ: 3003.00 кв.м.
Срок: от 28.02.2020 до 30.03.2020
Дата на отваряне: 31.03.2020 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД
Начална цена: 11229.00 лв.

ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ И НА ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ, НАХОДЯЩИ СЕ В АПАРТАМЕНТА

Номер на публична продан: 0000960

ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ И НА ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ, НАХОДЯЩИ СЕ В АПАРТАМЕНТА

Вид на имота: Тристаен апартамент
Местоположение: Банско
Площ: 63.27 кв.м.
Срок: от 27.02.2020 до 27.03.2020
Дата на отваряне: 30.03.2020 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 35496.00 лв.

ПРОДАЖБА НА ЕДНОСТАЕН АПАРТАМЕНТ - СТУДИО, ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ

Номер на публична продан: 0000951

ПРОДАЖБА НА ЕДНОСТАЕН АПАРТАМЕНТ - СТУДИО, ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ

Вид на имота: Едностаен апартамент
Местоположение: Баня
Площ: 36.22 кв.м.
Срок: от 27.02.2020 до 27.03.2020
Дата на отваряне: 30.03.2020 г. в 14:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 21182.00 лв.

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ПАСИЩЕ

Номер на публична продан: 0000966

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ПАСИЩЕ

Вид на имота: Земеделски имот
Местоположение: Беласица
Площ: 3709.00 кв.м.
Срок: от 26.02.2020 до 26.03.2020
Дата на отваряне: 27.03.2020 г. в 14:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД ПЕТРИЧ
Начална цена: 3477.00 лв.

ПРОДАЖБА НА 1/4 (една четвърт) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ

Номер на публична продан: 0000896

ПРОДАЖБА НА 1/4 (една четвърт) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ

Вид на имота: Етаж от къща
Местоположение: Петрич
Площ: 123.00 кв.м.
Срок: от 26.02.2020 до 26.03.2020
Дата на отваряне: 27.03.2020 г. в 15:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД ПЕТРИЧ
Начална цена: 46856.00 лв.

ПРОДАЖБА НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - КАФЕ И НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ, НАХОДЯЩИ СЕ ВЪВ ВАКАНЦИОНЕН КОМПЛЕКС "МАНАСТИРА"

Номер на публична продан: 0000801

ПРОДАЖБА НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - КАФЕ И НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ, НАХОДЯЩИ СЕ ВЪВ ВАКАНЦИОНЕН КОМПЛЕКС "МАНАСТИРА"

Вид на имота: Други
Местоположение: Банско
Площ: 0.00 кв.м.
Срок: от 25.02.2020 до 25.03.2020
Дата на отваряне: 26.03.2020 г. в 14:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 0.00 лв.

1 2 3 4 5 6 >>
ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ