ПРОДАЖБА НА КЪЩА

Дата на публикуване: 14.11.2019 г. в 10:51 ч.

ПРОДАЖБА НА КЪЩА - 1
Начална цена:
65058.00 лв.

Номер на публична продан:
0000711

Номер на изпълнително дело:
20167010400481

Вид на имота:
Къща

Местоположение:
Разлог

Адрес:
ул. "Занаятчийска" №10

Площ:
100.00 кв.м.

Срок:
от 15.11.2019 до 16.12.2019

Дата на отваряне:
17.12.2019 г. в 14:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-481-16-15.11.2019-16.12.2019-3.pdf

ПРОДАЖБА НА КЪЩА - 2
ПРОДАЖБА НА КЪЩА - 3
ПРОДАЖБА НА КЪЩА - 4
ПРОДАЖБА НА КЪЩА - 5
ПРОДАЖБА НА КЪЩА - 6
ПРОДАЖБА НА КЪЩА - 7
ПРОДАЖБА НА КЪЩА - 8
ПРОДАЖБА НА КЪЩА - 9
ПРОДАЖБА НА КЪЩА - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

 

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20167010400481 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на длъжниците по делото: МИГЛЕНА МЕТОДИЕВА ГОВЕДАРОВА и ДИМИТЪР ИЛИЕВ ГОВЕДАРОВ.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

Жилищна сграда – еднофамилна с идентификатор: 61813.754.233.1, брой етажи: 2, с площ от 100,00кв.м. и РЗП от 200,00кв.м., находяща се в поземлен имот с ид. 61813.754.233 с площ на поземления имот от 320,00кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м./ по кадастралната карта на гр. Разлог, състояща се от:

- ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ с идентификатор: 61813.754.233.1.1 – състоящ се от: дневна с кухненски бокс, две стаи, баня с тоалетна, вестибюл и тераса към дневната и стаята от юг.

- ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ с идентификатор: 61813.754.233.1.2 – състоящ се от: три стаи, вестибюл, мокро помещение, склад и две тераси, ВЕДНО със съответните идеални части от правото на строеж върху мястото.

Административен адрес: гр. Разлог, ул. „Занаятчийска“ №10

 

1.Подробно описание на Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 61813.754.233.1.1

Самостоятелния обект се състои от: дневна с кухненски бокс, две стаи, баня с тоалетна, вестибюл, и тераса към дневната и стаята от юг. Всички стаи са с под – ламиниран паркет, стени – шпакловка и декоративна боя, таван – шпакловка и латекс. Банята с тоалетна е с под – теракота, стени – фаянс, таван – варова мазилка и латекс. Терасата е с под – теракота, стени и таван – варова мазилка и латекс, парапет – ажурен от бетонови елементи. Входна и вътрешни врати – МДФ. Дограма – ПВЦ.

 

2.Подробно описание на Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 61813.754.233.1.2

Достъпът до самостоятелния обект се осъществява по вътрешна стоманобетонна двураменна стълбищна клетка с под – теракота, стени – шпакловка и латекс, таван – дървена обшивка. Парапет – метален - ажурен с дървена ръкохватка.

Самостоятелния обект е със светла височина на Н=2,20м. и със скосявания. Същият се състои от: три стаи, вестибюл, мокро помещение, склад и две тераси, едната към двете стаи от юг, а другата към стаята от север. Всички стаи са с под – дървено дюшеме, в едната стая – положен ламиниран паркет върху дървено дюшеме. Стани – шпакловка и декоративна боя, таван – дървена обшивка. Мокрото помещение е с под – теракота, стени – фаянс, таван – дървена обшивка. Склада е с под – циментова замазка, стени – варова мазилка, таван – дървена обшивка. Терасите са с под – теракота, стени – варова мазилка, таван – дървена обшивка. Парапет – ажурен от бетонови елементи. Входна и вътрешни врати – алуминиеви. Дограма – ПВЦ.

Гореописаните самостоятелни обекти са изградени и представляват ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със стоманобетонни греди колони и плочи и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Покривът на сградата е двускатен дървен с кередими. Външните стени на Н=0,60м. – бучарда от теракота а останалата част варова мазилка и фасадна боя. Входна врата на сградата – метална блиндирана. Сградата има изградени и функциониращи Ел. и ВиК инсталации. Същата е в много добро общо състояние без видими дефекти. По данни на майката на длъжника сградата е изградена през 2001г.

 

 

Начална цена 65 058лв./шестдесет и пет хиляди и петдесет и осем лева./

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести: 1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№3681 от 22.08.2013г., акт 90, том І; 2. Встъпване в дълг, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№3680 от 22.08.2013г., акт 89, том І – книга „Договорни ипотеки“; 3. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Разлог от 25.09.2006г., акт 152, том ІІ; 4. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Разлог от 14.09.2007г., акт 102, том ІІІ; 5. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Разлог от 28.07.2008г., акт 8, том ІІІ; 6.Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№4816 от 29.11.2016г., акт 132, том V;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. РАЗЛОГ

от 9.00часа на 15.11.2019г. до 17.00часа на 16.12.2019г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 17.12.2019г. от 14.00часа в сградата на Районен съд – гр. РАЗЛОГ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача КАТЯ ИЛИЕВА ГОВЕДАРОВА – майка на длъжника с тел. за призоваване: 0895/241456, на адрес: гр. Разлог, ул. „Занаятчийска“ №10.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ