ПРОДАЖБА НА РЕСТОРАНТСКИ И РЕКРЕАЦИОНЕН КОМПЛЕКС "ВИХРЕН" и РЕСТОРАНТСКИ КОМПЛЕКС "ТОДОРКА"

Дата на публикуване: 24.08.2018 г. в 08:49 ч.

Няма изображение
Начална цена:
0.00 лв.

Номер на публична продан:
0000719

Номер на изпълнително дело:
20117010400255

Вид на имота:
Заведение

Местоположение:
Банско

Адрес:
м. "Грамадето", АК "Нарцис"

Площ:
0.00 кв.м.

Срок:
от 24.08.2018 до 25.09.2018

Дата на отваряне:
26.09.2018 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-255-11-24.08.2018-25.09.2018-8.pdf

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20117010400255 НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ на длъжника:ПИРИН ТУРС ” ЕООД с ЕИК: 101650571, предмет на договорни ипотеки вписани с вх. рег. №9024 от 17.12.2007г. и вх. рег.№ 10434 от 11.12.2008г., на службата по вписванията – гр. Разлог, в полза на взискателя по делото “ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД с ЕИК: 000694959.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ представляващи обособени части от КОМПЛЕКС ОТ АПАРТАМЕНТИ „НАРЦИС”, състоящ се от шест блока – от блок №1 до блок №6 включително и вътрешен двор с аквапарк, който комплекс е построен съобразно одобрени строителни книжа и екзекутиви и е въведен в експлоатация с Разрешение за ползване № СТ-12-1224/28.12.2007г. на ДНСК – София, с изключение на блок 5, подземни гаражи и три броя асансьори, т.е. същите не са въведени в експлоатация, като комплексът е построен върху ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №013054, по картата на землището на град Банско, Община Банско, Област Благоевград, местността „Грамадето”, целият имот с площ 5 173кв.м. – графически изчислени, който имот съгласно Удостоверение изх.х№ Б-1338/10.07.2006г. на ОСЗГ – Банско е образуван от: поземлен имот №013008 с площ от 1,100дка, поземлен имот №013027 с площ от 0,532дка и поземлен имот №013009 с площ от 3,541дка, всички в местността „Грамадето” в землището на град Банско, които самостоятелни обособени обекти са индивидуализирани по архитектурни проекти и съгласно У достоверение по чл.202 от ЗУТ с изх. №33-00-8089/1/ от 08.05.2008г. на Община Банско, както следва:

 

І. РЕСТОРАНТСКИ И РЕКРЕАЦИОНЕН КОМПЛЕКС ”ВИХРЕН” с обща застроена площ от 2 229,32кв.м., намиращ се в Блокове №1,2,3,5,6, ВКЛЮЧВАЩ следните подобекти:

1. РЕСТОРАНТ, ЛОБИ БАР С ЛОБИ ЗАЛА, С ОБЩА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ ОТ 767,50КВ.М. състоящ се от :

1.1РЕСТОРАНТ – зала със застроена площ от 171,88кв.м., разположен на партерен етаж на блок №1, при граници: вътрешен двор, къща №4 и рампа, лоби- бар, стълбище с входно фоайе, двор;

1.2ЗАЛА НА РЕСТОРАНТ, със застроена площ от 192,06кв.м., разположена на сутерен 1 на блок №1, при граници: спа- фитнес, спа- масажи, рампа, машинно, двор;

1.3КУХНЯ НА РЕСТОРАНТ, със застроена площ от 157,82кв.м., разположена на сутерен 2 на блок №1, при граници: котелно и обратен насип.

1.4ЛОБИ БАР СЪС ЗАЛА, със застроена площ от 245,74кв.м., разположен на партерен етаж на блок №1, при граници: вътрешен двор, спа басейн, стълбищна клетка, ресторант, стълбище с входно фоайе, двор,

2.МАШИННО ПОМЕЩЕНИЕ, със застроена площ от 39,57кв.м., разположено на сутерен 1 в блок №1 с подход от стълбище с входно фоайе;

3. КОТЕЛНО 1, с обща застроена площ от 48,82кв.м., разположено на сутерен 2 на блок №1 с подход посредством вътрешна стълба от машинно, разположено на сутерен 1 в блок №1,

4. РЕКРЕАЦИОНЕН КОМПЛЕКС, С ОБЩА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ ОТ 1 373,43КВ.М., състоящ се от:

4.1 КОРИДОР И СТЪЛБИЩЕ, със застроена площ от 65,10кв.м., разположени на партерен етаж на блок №6, при граници: вътрешен двор, магазин, фоайе на официален вход;

4.2СПА – ПРОЦЕДУРИ, със застроена площ от 53,19кв.м., разположен на партерен етаж на блок №5 при граници: вътрешен двор, спа – басейн, двор;

4.3СПА – БАСЕЙН, със застроена площ от 267,33кв.м., разположен на партерен етаж на блок №2, при граници: вътрешен двор, спа – процедури, лоби бар, стълбищна клетка, двор;

4.4МАГАЗИНИ, със застроена площ от 117,06 кв.м., разположени на сутерен 1 на блок №6, при граници: паркинги, коридор и стълбище;

4.5 КОРИДОР, СТЪЛБИЩЕ И АСАНСЬОР, със застроена площ от 84,46кв.м., разположени на сутерен 1 на блок №6, при граници: паркинг, магазин и стълбище;

4.6КОРИДОР С ДВЕ ПРЕДДВЕРИЯ, с обща застроена площ от 74,04кв.м., разположени на сутерен 1 на блок №5, при граници: коридор, спа – масажи в бл .№6; масажни в бл.№2 и двор;

4.7ПРЕДВЕРИЕ И ТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ЗА ПРОЦЕДУРИ, с обща застроена площ 92,02 кв.м. разположени на сутерен 1 на блок №6, при граници: коридор, ски – гардероб, спа – масажи;

4.8САУНА, ПАРНА БАНЯ, КОНТРАСТЕН БАСЕЙН, РИМСКА БАНЯ, КОРИДОР ЗА ФИТНЕС ЗАЛА, КОРИДОР ЗА СЪБЛЕКАЛНИ, СЪБЛЕКАЛНЯ С ТОАЛЕТНА И БАНЯ ЗА МЪЖЕ, СЪБЛЕКАЛНЯ С ТОАЛЕТНА И БАНЯ ЗА ЖЕНИ, с обща застроена площ от 189,28кв.м., разположени на сутерен 1 на блок №1, при граници: двор, машинно и зала -ресторант в блок №1, фитнес и релакс в блок №3, спа – масажи в блок №2;

4.9ЗАЛА ЗА ФИТНЕС И ЗАЛА ЗА ПОЧИВКА, с обща застроена площ от 92,72кв.м., разположени в сутерен 1 на блок №3, при граници: подземен гараж в блок №6, зала- ресторант в блок №1, сауна и парна баня в блок №1;

4.10 СОЛАРИУМ, ДВЕ МАСАЖНИ ЗАЛИ, ДЪНО БАСЕЙН И КОРИДОР, с обща застроена площ от 267,32кв.м., ситуирани в сутерен 1 на блок №2, при граници: коридор с преддверие в блок №6, преддверие и три помещения за процедури в блок №6, фитнес зала в блок №3, стълбище в блок №1;

4.11СТЪЛБИЩНА КЛЕТКА със застроена площ от 21,97кв.м., разположена на сутерен 1 в блок №1, при граници: спа – център, спа – масажи;

4.12 ОБЕКТ СКИ – ГАРДЕРОБ, със застроена площ от 48,91кв.м., разположен на сутерен 1 на блок №6, при граници: паркинг, коридор, спа- процедури;

 

Забележка: РЕСТОРАНТСКИ И РЕКРЕАЦИОНЕН КОМПЛЕКС ”ВИХРЕН” с обща застроена площ от 2 229,32кв.м., намиращ се в Блокове №1,2,3,5,6, ВКЛЮЧВАЩ и подобектите му не са заснети и не са отразени на Кадастралната карта съгласно ЗКИР, поради което за тях няма издадени схеми и купувачът следва да ги заснеме за собствена сметка.

ЗАБЕЛЕЖКА: Всички самостоятелни обекти се продават със съответните идеални части от общите части на сградите и правото на строеж върху мястото.

 

НАЧАЛНА ЦЕНА 314 982лв. /триста и четиринадесет хиляди деветстотин осемдесет и два лева./

Публичната продажба на имотите е облагаема доставка по смисъла начл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.

 

ІІ. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с предназначение РЕСТОРАНТСКИ КОМПЛЕКС "ТОДОРКА" с идентификатор: 02676.13.54.4.111 с обща застроена площ от 1633,44кв.м., намиращ се в бл. 4 при граници на обекта: север-бл.3, запад-бл.6, юг -вътрешен двор, изток-поски път, ВКЛЮЧВАЩ следните подобекти:

1. Механа , пиано-бар и кафе бар с обща застроена площ от 1489,20кв.м., състоящи се от:

1.1 КУХНЯ И ЗАЛА НА МЕХАНАТА, с обща застроена площ от 601,06кв.м., разположени на сутерен 1 на блок №4, при граници: паркинг, котелно 2, стълбище – механа, стълбище при официален вход, филтър за персонал;

1.2 ПИАНО-БАР С ФОАЙЕ, с обща застроена площ от 284,40кв.м., разположен на сутерен 1 , на блок №4, при граници: тоалетна, коридор, филтър персонал, рампа и паркинг;

1.3 СЪБЛЕКАЛНИ С ТОАЛЕТНИ И БАНИ, СТАЯ ЗА ПОЧИВКА, ОФИС, СТАЯ ГЛАВЕН ГОТВАЧ, СТЪЛБИЩЕ, СКЛАД И КОРИДОРИ, с обща застроена площ от 227,23кв.м., разположени на сутерен 1 на блок№4, при граници: механа, пиано-бар, паркинг;

1.4ТОАЛЕТНИ, със застронена площ от 37,47кв.м., разположени на сутерен 1 блок №4, при граници: коридор, камериерски офис, фоайе на пиано-бар;

1.5СТЪЛБИЩЕ-МЕХАНА, със застроена площ от 22,22кв.м., разположено на сутерен 1 блок №4, при граници: механа и двор;

1.6СТЪЛБИЩЕ-МЕХАНА, със застроена площ от 23,81кв.м., разположено на партер в блок №4, при граници: коридор, кафе-бар, апартамент №25В;

1.7ПРИЕМНО ФОАЙЕ И ТОАЛЕТНА, със застроена площ от 47,91кв.м., разположени на партер на блок №4, при граници: фризьорски салон, коридор, конферентна зала 1;

1.8 КАФЕ-БАР, със застроена площ от 245,10кв.м., находящо се на партерен етаж на блок №4, с подход от фоайе на официален вход, при граници: коридор, фоайе на официален вход, стълбище с асансьори, стълбище към механа, двор;

1.9 КОТЕЛНО 2, със застроена площ от 82,46кв.м, разположено на сутерен 1 в блок №4 с подход от паркинга;

2. ТЕХНИЧЕСКО ПОМЕЩЕНИЕ, със застроена площ от 19,69кв.м., разположено на партер в блок №4 с подход от двор;

3. ХИДРОФОР, със застроена площ от 42,09кв.м., разположен на сутерен 1 в блок №4 с подход от паркинга;

ЗАБЕЛЕЖКА: Всички самостоятелни обекти се продават със съответните идеални части от общите части на сградите и правото на строеж върху мястото.

 

НАЧАЛНА ЦЕНА 230 553лв. /двеста и тридесет хиляди петстотин петдесет и три лева./

Публичната продажба на имотите е облагаема доставка по смисъла начл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести: Съгласно удостоверения за тежести: изх.№2022/14.10.2011г.; 2023/14.10.2011г.; 2024/14.10.2011г.; 2025/14.10.2011г.; 2026/14.10.2011г.; 2027/14.10.2011г.; 2028/14.10.2011г.; 2029/14.10.2011г.; 2030/14.10.2011г.; на СВ-Разлог, приложени в деловодството на РС-Разлог.

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. РАЗЛОГ

от 9.00часа на 24.08.2018г. до 17.00часа на 25.09.2018г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в “ ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА “ АД, BG75UBBS80025089019130, BIC UBBSBGSF, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата 26.09.2018г. от 13.00часа в сградата на Районен съд - гр. РАЗЛОГ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят:

Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача “ ПИРИН ТУРС ” ЕООД с ЕИК: 101650571 чрез управителя: СВЕТОСЛАВ ГЕРГОВ ГЕРИЗОВСКИ,телефон за призоваване:0887248297, на адрес: на град Банско, Община Банско, Област Благоевград, местността „Грамадето”.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ