ПРОДАЖБА НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ - АПАРТАМЕНТИ, МЕЗОНЕТИ И ДР. ВЪВ ВАКАНЦИОННО СЕЛИЩЕ "ПИРИН СЮИТС"

Дата на публикуване: 18.12.2017 г. в 08:35 ч.

ПРОДАЖБА НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ - АПАРТАМЕНТИ, МЕЗОНЕТИ И ДР. ВЪВ ВАКАНЦИОННО СЕЛИЩЕ "ПИРИН СЮИТС"  - 1
Начална цена:
0.00 лв.

Номер на публична продан:
0000722

Номер на изпълнително дело:
20117010400031

Вид на имота:
Други

Местоположение:
Разлог

Адрес:
м. "Кукурево"

Площ:
0.00 кв.м.

Срок:
от 18.12.2017 до 18.01.2018

Дата на отваряне:
19.01.2018 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

ПРОДАЖБА НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ - АПАРТАМЕНТИ, МЕЗОНЕТИ И ДР. ВЪВ ВАКАНЦИОННО СЕЛИЩЕ "ПИРИН СЮИТС"  - 2
ПРОДАЖБА НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ - АПАРТАМЕНТИ, МЕЗОНЕТИ И ДР. ВЪВ ВАКАНЦИОННО СЕЛИЩЕ "ПИРИН СЮИТС"  - 3
ПРОДАЖБА НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ - АПАРТАМЕНТИ, МЕЗОНЕТИ И ДР. ВЪВ ВАКАНЦИОННО СЕЛИЩЕ "ПИРИН СЮИТС"  - 4
ПРОДАЖБА НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ - АПАРТАМЕНТИ, МЕЗОНЕТИ И ДР. ВЪВ ВАКАНЦИОННО СЕЛИЩЕ "ПИРИН СЮИТС"  - 5
ПРОДАЖБА НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ - АПАРТАМЕНТИ, МЕЗОНЕТИ И ДР. ВЪВ ВАКАНЦИОННО СЕЛИЩЕ "ПИРИН СЮИТС"  - 6
ПРОДАЖБА НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ - АПАРТАМЕНТИ, МЕЗОНЕТИ И ДР. ВЪВ ВАКАНЦИОННО СЕЛИЩЕ "ПИРИН СЮИТС"  - 7
ПРОДАЖБА НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ - АПАРТАМЕНТИ, МЕЗОНЕТИ И ДР. ВЪВ ВАКАНЦИОННО СЕЛИЩЕ "ПИРИН СЮИТС"  - 8
ПРОДАЖБА НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ - АПАРТАМЕНТИ, МЕЗОНЕТИ И ДР. ВЪВ ВАКАНЦИОННО СЕЛИЩЕ "ПИРИН СЮИТС"  - 9
ПРОДАЖБА НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ - АПАРТАМЕНТИ, МЕЗОНЕТИ И ДР. ВЪВ ВАКАНЦИОННО СЕЛИЩЕ "ПИРИН СЮИТС"  - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20117010400031 НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ НА: 1). Третото лице: „КОМФОРТ РЕЗОРТС“ ЕООД с ЕИК: 200855607 и адрес: гр.София,, ул. „6-ти септември“, №33, ет.1, придобити чрез апортни вноски от ипотекарните длъжници: „ПИРИН РЕЗИДЕНС“ ООД с ЕИК: 131391441 и адрес: гр. София, район Триадица, бул. „Христо Ботев“ №18, ет.2 и „ПИРИН СЮИТС“ ООДс ЕИК: 175066702 и адрес:гр. София, район Триадица, бул. „Христо Ботев“, №18, ет.2 – надпартерен, 2). Третото лице „БАНЯ ВИТАЛИТИ РИЗОРТ“ ЕООД, с ЕИК: 175446793, 3). Ипотекарния длъжник: „ПИРИН СЮИТС“ ООД с ЕИК: 175066702 и 4). Длъжника: „ПИРИН СЪРИС“ ООД с ЕИК: 175361344 и адрес: с. Петърч, общ. Костинброд, ул. „Пирин“ №7,

Предмет на договорни ипотеки вписани с вх.рег.№5368 от 23.06.2008г. и с вх.рег.№7376 от 19.12.2006г. в Служба по вписванията гр. Разлог, в полза на взискателя по делото „БАНКА ДСК“ ЕАД с ЕИК: 121830616.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

I. САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ, находящи се в обект: „Ваканционно селище" /секции А,В,С,D, E/ - (апартаменти; ски гардероб; лоби бар; магазини; ресторант; СПА център – сауна, уморени крака, парна баня, помещение за масаж; турска почивка; фитнес; интернет кафе; административни офиси – персонал; ресторант - суши бар; детска занималия; пералня и изгребна яма със застроена площ от 2139кв.м. и Разгъната застроена площ от 11644кв.м., брой апартаменти 129, съгласно Удостоверение за въвеждане в експлоатация №14/13.08.2007г., издадено от Гл.арх. на Общ.Разлог, построен в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР №61813.527.28 по Кадастралната карта на гр. Разлог, общ. Разлог, обл. Благоевград, одобрена със Заповед №РД-18-33/15.05.2006г. на изп. директор на АК, вписан с адрес Кукурево /променено предназначение с реш. №ОД-9/18.08.2005г. на ОД „ЗГ", целият имот с площ 9684кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг курортно - рекреационен обект, стар идентификатор №527028, при сьседи: имот с идентификатор №61813.526.22, имот с идентификатор №61813.526.423, имот с идентификатор №61813.526.26, имот с идентификатор №61813.526.21, имот с идентификатор №61813.527.426, имот с идентификатор №61813.527.435, съгласно скица № 15083/12.11.2007г., изд. от СК - гр. Благоевград.

 

1). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда е идентификатор: 61813.527.28.3.43, Предназначение на самостоятелния обект: Жилите, апартамент, с площ: 68,71 кв.м., Брой нива на обекта: 1. ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.28, в сграда: 61813.527.28.3, по кадастралната карта на гр. Разлог. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.28.3.39, Под обекта: 61813.527.28.3.31, Над обекта: 61813.527.28.3.51

Административен адрес: гр. Разлог, " Кукурево ", вх.4 С, ет.4, ап.89.

Описание по стар идентификатор:АПАРТАМЕНТ №89, находят се на първи етаж, секция „С", сграда №61813.527.28.3 на кота +9.30м., с площ 69,00кв.м., състоящ се по архитектурни проекти от дневна с трапезария и кухненски бокс, баня с тоалетна, спалня и тераса, със застроена площ от 59,92кв.м., ВЕДНО с 0.58% ид.ч. от общите части на комплекса и от правото на строеж върху мястото, при съседи на апартамента: ап. №85, стена и секция "В", двор, етажна площадка, находят се в обект: „Ваканционно селщте" секции /А,В,С,D, E / - (апартаменти; ски гардероб; лоби бар; магазини; ресторант; СПА център – сауна, уморени крака, парна баня, помещение за масаж; турска почивка; фитнес; интернет кафе; административни офиси – персонал; ресторант - суши бар; детска занималия; пералня и изгребна яма със застроена площ от 2139кв.м. и Разгъната застроена площ от 11644кв.м., брой апартаменти 129, съгласно Удостоверение за въвеждане в експлоатация №14/13.08.2007г., издадено от Гл.арх. на Общ.Разлог, построен в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР №61813.527.28 по Кадастралната карта на гр. Разлог, общ. Разлог, обл. Благоевград, одобрена със Заповед №РД-18-33/15.05.2006г. на изп. директор на АК, вписан с адрес Кукурево /променено предназначение с реш. №ОД-9/18.08.2005г. на ОД „ЗГ", целият имот с площ 9684кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг курортно - рекреационен обект, стар идентификатор №527028, при сьседи: имот с идентификатор №61813.526.22, имот с идентификатор №61813.526.423, имот с идентификатор №61813.526.26, имот с идентификатор №61813.526.21, имот с идентификатор №61813.527.426, имот с идентификатор №61813.527.435, съгласно скица № 15083/12.11.2007г., изд. от СК - гр. Благоевград.

 

Начална цена 15 880лв. /петнадесет хиляди осемстотин и осемдесет лева./

 

2). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.28.3.15, Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, с площ: 75,36кв.м., Брой нива на обекта: 1. ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.28, в сграда: 61813.527.28.3, по кадастралната карта на гр. Разлог. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.28.3.14, Под обекта: 61813.527.28.3.4,Над обекта: 61813.527.28.3.26

Административен адрес: гр. Разлог. " Кукурево ", вх.5 С, ет.1, ап.14

Описание по стар идентификатор:АПАРТАМЕНТ №14, находят се на първия етаж, секция "С", сграда №61813.527.28.3, на кота +0.90м., с плош 75,00кв.м., състоят се по архитектурни проекти от дневна е трапезария и кухненски бокс, баня с тоалетна, тоалетна и спалия, със застроена площ от 65,31 кв.м. ВЕДНО с 0.62%ид.ч. от общите части на комплекса и от правото на строеж върху мястото, при съседи на апартамента: ап. № 13А, стълбище, двор, етажна площадка, находят се в обект: : „Ваканционно селщте" секции /А,В,С,D, E / - (апартаменти; ски гардероб; лоби бар; магазини; ресторант; СПА център – сауна, уморени крака, парна баня, помещение за масаж; турска почивка; фитнес; интернет кафе; административни офиси – персонал; ресторант - суши бар; детска занималия; пералня и изгребна яма със застроена площ от 2139кв.м. и Разгъната застроена площ от 11644кв.м., брой апартаменти 129, съгласно Удостоверение за въвеждане в експлоатация №14/13.08.2007г., издадено от Гл.арх. на Общ.Разлог, построен в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР №61813.527.28 по Кадастралната карта на гр. Разлог, общ. Разлог, обл. Благоевград, одобрена със Заповед №РД-18-33/15.05.2006г. на изп. директор на АК, вписан с адрес Кукурево /променено предназначение с реш. №ОД-9/18.08.2005г. на ОД „ЗГ", целият имот с площ 9684кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг курортно - рекреационен обект, стар идентификатор №527028, при сьседи: имот с идентификатор №61813.526.22, имот с идентификатор №61813.526.423, имот с идентификатор №61813.526.26, имот с идентификатор №61813.526.21, имот с идентификатор №61813.527.426, имот с идентификатор №61813.527.435, съгласно скица № 15083/12.11.2007г., изд. от СК - гр. Благоевград.

 

Начална цена 17 727лв. /седемнадесет хиляди седемстотин двадесет и седем лева./

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

17). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.28.4.27. Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, с площ: 97,38кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.28, в сграда: 61813.527.28.4, по кадастралната карта на гр. Разлог. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.28.4.28, Под обекта: 61813.527.28.4.21, Над обекта: 61813.527.28.4.32; 61813.527.28.4.33

Административен адрес: гр. Разлог, " Кукурево ", вх.6 Д, ет.4, ап.95

Описание по стар идентификатор: АПАРТАМЕНТ 95, находящ се на четвърти етаж секция "Д", сграда № 61813.527.28.4, кота +9.30 м., с площ 97,00кв.м., състоящ се по архитектурни проекти от антре, дневна с трапезария и кухненски бокс, баня с тоалетна, тоалетна, 2 спални и тераса със застроена площ от 84,92кв.м. ВЕДНО с 0.87%ид.ч. от общите части на комплекса и от правото на строеж върху мястото, при съседи на апартамента: ап. № 96, стена на секция "С", етажна площадка, находящ се в обект: : „Ваканционно селщте" секции /А,В,С,D, E / - (апартаменти; ски гардероб; лоби бар; магазини; ресторант; СПА център – сауна, уморени крака, парна баня, помещение за масаж; турска почивка; фитнес; интернет кафе; административни офиси – персонал; ресторант - суши бар; детска занималия; пералня и изгребна яма със застроена площ от 2139кв.м. и Разгъната застроена площ от 11644кв.м., брой апартаменти 129, съгласно Удостоверение за въвеждане в експлоатация №14/13.08.2007г., издадено от Гл.арх. на Общ.Разлог, построен в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР №61813.527.28 по Кадастралната карта на гр. Разлог, общ. Разлог, обл. Благоевград, одобрена със Заповед №РД-18-33/15.05.2006г. на изп. директор на АК, вписан с адрес Кукурево /променено предназначение с реш. №ОД-9/18.08.2005г. на ОД „ЗГ", целият имот с площ 9684кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг курортно - рекреационен обект, стар идентификатор №527028, при сьседи: имот с идентификатор №61813.526.22, имот с идентификатор №61813.526.423, имот с идентификатор №61813.526.26, имот с идентификатор №61813.526.21, имот с идентификатор №61813.527.426, имот с идентификатор №61813.527.435, съгласно скица № 15083/12.11.2007г., изд. от СК - гр. Благоевград.

 

Начална цена 22 505лв. /двадесет и две хиляди петстотин и пет лева./

 

Подробно описание на сгради с идентификатори 61813.527.28.1, 61813.527.28.2, 61813.527.28.3 и 61813,527.28.4, в конто са изградени гореописаните обекти:

Сградите са пет етажни, масива конструкция, със стоманобетонни греди, колони и плочи и тухлени външни и вътрешни стени. Покривът на сградите е скатен с керемиди. Външните стени са изпълнени с външна топлоизолация, частично минерална мазилка, частично дървена обшивка, частично облицовка от цепен камък. Същите са изградени в поземлен имот с идентификатор 61813.527.28 и представляват по удостоверение за въвеждане в Експлоатация „Ваканционно селище" /секции А,В,С,D,Е/. Незастроената част от поземления имот е с напълно изградена вертикална планировка с изградени вътрешни обслужващи улици, паркинг и алеи, оформени зелени ПЛОЩИ и водно огледало. Има монтирано районно осветление и поливна система. Поземленият имот е в непосредствена близост до главния вход на „Пирин голф клуб".

 

ІІ. САМОСТОЯТЕЛИ ОБЕКТИ, находящи се във "ВАКАНЦИОННО СЕЛИЩЕ секции 1,2, 3, 4 и 5 " - средно етажно застрояване в описания имот, м. „ Кукурево", земл. гр. Разлог, обл. Благоевград със ЗП 1496,90кв.м., обща РЗП - 8 802,33 кв.м., съгласно Разрешение за строеж № 87/27.07.2006г. и „ВАКАНЦИОНЕН КОМПЛЕКС секции 6, 7 и 8/'" - средно етажно застрояване в описания имот, м. „Кукурево", земл. гр. Разлог, обл. Благоевград със ЗП -1 388,49 кв.м., обща РЗП -5 737,17кв.м., съгласно Разрешение за строеж №170/23.11.2006г. и одобрен архитектурен проект от 27.07.2006 г. от гл. Архитект на общ. Разлог, представляващо Ваканционно селище "ПИРИН СЮИТС", състоящо се от осем секции, изграден в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 61813.527.21 (стар идентификатор № 527021), находящ се в землището на гр. Разлог община Разлог, област Благоевград по кадастралната карта, одобрена със заповед №РД-8-33 на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра с площ 9 000,00кв.м., с начин на трайно предназначение -урбанизирана територия и начин трайно ползване - за друг курортно-рекреационен обект, местност „КУКУРЕВО", при съседи: имот с ид.61813.527.763, имот с ид. 61813.527.426, имот с ид. 61813.527.764, имот с ид. 61813.526.423.

 

1). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.1.5. представляваш: Жилище, апартамент с площ: 41,69 кв.м. Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.1, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: 5,72кв.м. - общи части на сградата и

правото на строеж, както и 3,4782% идеални части от поземления имот, равняващи се на 34,09кв.м.

Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.21.1.4, Под обекта: 61813.527.21.1.23, Пад обекта: 61813.527.21.1.10

Административен адрес: гр. Разлог, " КУКУРЕВО ", ет. 1, ап. 15

 

Начална цена 10 410лв. /десет хиляди четиристотин и десет лева./

 

2). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.1.9, представляващ: Жилите, апартамент с площ: 38,30кв.м. Брой нива на обекта: 1,ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527. в поземлен имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.1, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: 5,8кв.м. - общи части на сградата и правото на строеж, както и 3,2354% идеални части от поземления имот, равняващи се на 31,71 кв.м.

Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.21.1.8; 61813.527.21.1.10. Под обекта: 61813.527.21.1.4, Над обекта: 61813.527.21.1.14

Административен адрес: гр. Разлог. " КУКУРЕВО ", ет. 2, ап. 40

 

Начална цена 9 627лв. /девет хиляди шестстотин двадесет и седем лева./

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

107). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор: 61813.527.21.2.84, представляващ: Жилище, апартамент/мезонет/, с площ от 93,07кв.м., Брой нива на обекта: 2, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.2, по кадастралната карта на гр. Разлог.

Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.21.2.83, Под обекта: 61813.527.21.2.58, Над обекта: 61813.527.21.2.85, 61813.527.21.2.81

Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО“ ет.4, ап. 97 и

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор: 61813.527.21.2.85, представляващ: Жилище, апартамент/мезонет/, с площ от 93,07кв.м., Брой нива на обекта: 2, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813 527.21,в сграда: 61813.527.21.2, по кадастралната карта на гр. Разлог.

Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.21.2.86, 61813.527.21.2.81, Под обекта: 61813.527.21.2.82, 61813 527 212 84, 61813.527.21.2.83, 61813.527.21.2.86, Над обекта: няма

Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", ет.5, ап. 97

Прилежащи части: правото на строеж, както и 1,6212% идеални части от поземления имот, равняващи се на 86,15кв.м.

Забележка: АПАРТАМЕНТЪТ е тип МЕЗОНЕТ №97на Две нива

 

Начална цена 21 748лв./двадесет и една хиляди седемстотин четиридесет и осем лева./

 

108). САМОСТОЯТЕЛНИЯТ ОБЕКТ с идентификатор: 61813.527.21.2.76, представляващ: Жилище, апартамент/мезонет/, с площ от 95,80кв.м., Брой нива на обекта: 2, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.2, по кадастралната карта на гр. Разлог.

Съседнисамостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.21.2.78, Под обекта: 61813.527.21.2.53, Над обекта: 61813.527.21.2.79, 61813.527.21.2.77

Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО“, ет.4, ап. 92 и

САМОСТОЯТЕЛНИЯТ ОБЕКТ с идентификатор: 61813.527.21.2.77, представляващ: Жилище, апартамент/мезонет/, с площ от 95,80кв.м., Брой нива на обекта: 2, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.2, по кадастралната карта на гр. Разлог.

Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.21.2.79, Под обекта: 61813.527.21.2.78, 61813.527.21.2.76, Над обекта: няма

Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", ет.5, ап. 92

Прилежащи части: 17,76кв.м. - общи части на сградата и правото на строеж, както и 1,8699% идеални части от поземления имот, равняващи се на 80,88кв.м.

Забележка: АПАРТАМЕНТЪТ е тип МЕЗОНЕТ №92на <span style="t

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ