ПРОДАЖБА НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ - АПАРТАМЕНТИ, МЕЗОНЕТИ И ДР. ВЪВ ВАКАНЦИОННО СЕЛИЩЕ "ПИРИН СЮИТС"

Дата на публикуване: 11.06.2019 г. в 08:39 ч.

ПРОДАЖБА НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ - АПАРТАМЕНТИ, МЕЗОНЕТИ И ДР. ВЪВ ВАКАНЦИОННО СЕЛИЩЕ "ПИРИН СЮИТС"  - 1
Начална цена:
0.00 лв.

Номер на публична продан:
0000722

Номер на изпълнително дело:
20117010400031

Вид на имота:
Други

Местоположение:
Разлог

Адрес:
м. "Кукурево"

Площ:
0.00 кв.м.

Срок:
от 11.06.2019 до 11.07.2019

Дата на отваряне:
12.07.2019 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-31-11-11.06.2019-11.07.2019-MNOGO IMOTI-6.pdf

ПРОДАЖБА НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ - АПАРТАМЕНТИ, МЕЗОНЕТИ И ДР. ВЪВ ВАКАНЦИОННО СЕЛИЩЕ "ПИРИН СЮИТС"  - 2
ПРОДАЖБА НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ - АПАРТАМЕНТИ, МЕЗОНЕТИ И ДР. ВЪВ ВАКАНЦИОННО СЕЛИЩЕ "ПИРИН СЮИТС"  - 3
ПРОДАЖБА НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ - АПАРТАМЕНТИ, МЕЗОНЕТИ И ДР. ВЪВ ВАКАНЦИОННО СЕЛИЩЕ "ПИРИН СЮИТС"  - 4
ПРОДАЖБА НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ - АПАРТАМЕНТИ, МЕЗОНЕТИ И ДР. ВЪВ ВАКАНЦИОННО СЕЛИЩЕ "ПИРИН СЮИТС"  - 5
ПРОДАЖБА НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ - АПАРТАМЕНТИ, МЕЗОНЕТИ И ДР. ВЪВ ВАКАНЦИОННО СЕЛИЩЕ "ПИРИН СЮИТС"  - 6
ПРОДАЖБА НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ - АПАРТАМЕНТИ, МЕЗОНЕТИ И ДР. ВЪВ ВАКАНЦИОННО СЕЛИЩЕ "ПИРИН СЮИТС"  - 7
ПРОДАЖБА НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ - АПАРТАМЕНТИ, МЕЗОНЕТИ И ДР. ВЪВ ВАКАНЦИОННО СЕЛИЩЕ "ПИРИН СЮИТС"  - 8
ПРОДАЖБА НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ - АПАРТАМЕНТИ, МЕЗОНЕТИ И ДР. ВЪВ ВАКАНЦИОННО СЕЛИЩЕ "ПИРИН СЮИТС"  - 9
ПРОДАЖБА НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ - АПАРТАМЕНТИ, МЕЗОНЕТИ И ДР. ВЪВ ВАКАНЦИОННО СЕЛИЩЕ "ПИРИН СЮИТС"  - 10

Описание:

 

1). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.28.3.4. Предназначение на самостоятелния обект: За спортна и развлекателна дейност, с площ: 125,18кв.м., Брой нива на обекта: 1. ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.28, в сграда: 61813.527.28.3, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: 1.22% идеални общи части и право на строеж = 29,03 кв.м.

Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: няма, Под обекта: няма, Над обекта: 61813.527.28.3.13; 61813.527.28.3.12; 61813.527.28.3.15; 61813.527.28.3.14

Административен адрес: гр. Разлог," Кукурево ", ет.0, обект/фитнес 2/

Описание по стар идентификатор:ЗАЛА ЗА ФИТНЕС 2, находящ се партерен етаж, секция "С", сграда № 61813.527.28.3, с площ 154,21 кв.м., по архитектурни проекти със застроена площ от 125,18кв.м. ВЕДНО с 1.20%ид.ч. от общите части на комплекса и от правото на строеж върху мястото, при съседи на залата: топла връзка, ски гардероб, етажна площадка, външна стена, находят се в обект: : „Ваканционно селщте" секции /А,В,С,D, E / - (апартаменти; ски гардероб; лоби бар; магазини; ресторант; СПА център – сауна, уморени крака, парна баня, помещение за масаж; турска почивка; фитнес; интернет кафе; административни офиси – персонал; ресторант - суши бар; детска занималия; пералня и изгребна яма със застроена площ от 2139кв.м. и Разгъната застроена площ от 11644кв.м., брой апартаменти 129, съгласно Удостоверение за въвеждане в експлоатация №14/13.08.2007г., издадено от Гл.арх. на Общ.Разлог, построен в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР №61813.527.28 по Кадастралната карта на гр. Разлог, общ. Разлог, обл. Благоевград, одобрена със Заповед №РД-18-33/15.05.2006г. на изп. директор на АК, вписан с адрес Кукурево /променено предназначение с реш. №ОД-9/18.08.2005г. на ОД „ЗГ", целият имот с площ 9684кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг курортно - рекреационен обект, стар идентификатор №527028, при сьседи: имот с идентификатор №61813.526.22, имот с идентификатор №61813.526.423, имот с идентификатор №61813.526.26, имот с идентификатор №61813.526.21, имот с идентификатор №61813.527.426, имот с идентификатор №61813.527.435, съгласно скица № 15083/12.11.2007г., изд. от СК - гр. Благоевград.

Начална цена 113 891лв. /сто и тринадесет хиляди осемстотин деветдесет и един лева./

 

2). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.28.3.2, Предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда, с площ: 19,11кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.28, в сграда: 61813.527.28.3, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: 0.19% идеални общи части и право на строеж = 4,43 кв.м.

Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.28.3.1, Под обекта: няма, Над обекта: 61813.527.28.3.5; 61813.527.28.3.9

Административен адрес: гр. Разлог," Кукурево ", ет.0, обект/пералня/

Описание по стар идентификатор:ПЕРАЛНЯ, находящ се на партерен стаж, секция "С" сграда № 61813.527.28.3 с площ 23,54кв.м. по архитектурни проекти със застроена площ от 19,11 кв.м. ВЕДНО с 0.18% ид.ч. от общите части на комплекса и от правото на строеж върху мястото, при съседи на пералнята: ски гардероб, детска занималня, етажна площадка, находящ се в обект: : „Ваканционно селщте" секции /А,В,С,D, E / - (апартаменти; ски гардероб; лоби бар; магазини; ресторант; СПА център – сауна, уморени крака, парна баня, помещение за масаж; турска почивка; фитнес; интернет кафе; административни офиси – персонал; ресторант - суши бар; детска занималия; пералня и изгребна яма със застроена площ от 2139кв.м. и Разгъната застроена площ от 11644кв.м., брой апартаменти 129, съгласно Удостоверение за въвеждане в експлоатация №14/13.08.2007г., издадено от Гл.арх. на Общ.Разлог, построен в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР №61813.527.28 по Кадастралната карта на гр. Разлог, общ. Разлог, обл. Благоевград, одобрена със Заповед №РД-18-33/15.05.2006г. на изп. директор на АК, вписан с адрес Кукурево /променено предназначение с реш. №ОД-9/18.08.2005г. на ОД „ЗГ", целият имот с площ 9684кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг курортно - рекреационен обект, стар идентификатор №527028, при сьседи: имот с идентификатор №61813.526.22, имот с идентификатор №61813.526.423, имот с идентификатор №61813.526.26, имот с идентификатор №61813.526.21, имот с идентификатор №61813.527.426, имот с идентификатор №61813.527.435, съгласно скица № 15083/12.11.2007г., изд. от СК - гр. Благоевград.

Начална цена 16 119лв./шестнадесет хиляди сто и деветнадесет лева./

 

3). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.28.3.3, Предназначение на самостоятелния обект: За спортна и развлекателна дейност, с площ: 216,82кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.28, в сграда: 61813.527.28.3, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: 2.11% идеални общи части и право на строеж = 50,28 кв.м.

Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: няма, Под обекта: няма, Над обекта: 61813.527.28.3.7; 61813.527.28.3.6; 61813.527.28.3.8; 61813.527.28.3.10

Административен адрес: гр. Разлог," Кукурево ", ет.0, обект/фитнес 1/

Описание по стар идентификатор:ЗАЛА ЗА ФИТНЕС 1, находящ се партерен етаж, секция "С“ сграда № 61813.527.28.3, с площ 267,10кв.м., по архитектурни проекти със застроена площ от 216,82кв.м. ВЕДНО с 2.9%ид.ч. от общите части на комплекса и от правото на строеж върху мястото, при съседи на залата: топла връзка, етажна площадка, външна стена, находящ се в обект: „Ваканционно селщте" секции /А,В,С,D, E / - (апартаменти; ски гардероб; лоби бар; магазини; ресторант; СПА център – сауна, уморени крака, парна баня, помещение за масаж; турска почивка; фитнес; интернет кафе; административни офиси – персонал; ресторант - суши бар; детска занималия; пералня и изгребна яма със застроена площ от 2139кв.м. и Разгъната застроена площ от 11644кв.м., брой апартаменти 129, съгласно Удостоверение за въвеждане в експлоатация №14/13.08.2007г., издадено от Гл.арх. на Общ.Разлог, построен в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР №61813.527.28 по Кадастралната карта на гр. Разлог, общ. Разлог, обл. Благоевград, одобрена със Заповед №РД-18-33/15.05.2006г. на изп. директор на АК, вписан с адрес Кукурево /променено предназначение с реш. №ОД-9/18.08.2005г. на ОД „ЗГ", целият имот с площ 9684кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг курортно - рекреационен обект, стар идентификатор №527028, при сьседи: имот с идентификатор №61813.526.22, имот с идентификатор №61813.526.423, имот с идентификатор №61813.526.26, имот с идентификатор №61813.526.21, имот с идентификатор №61813.527.426, имот с идентификатор №61813.527.435, съгласно скица № 15083/12.11.2007г., изд. от СК - гр. Благоевград.

Начална цена 197 691лв. /сто деветдесет и седем хиляди шестстотин деветдесет и един лева./

 

4). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.28.1.29. Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, с площ: 84,35кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813. в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.28, в сграда: 61813.527.28.1, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: 0.82% идеални общи части и право на строеж = 12,38 кв.м. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.28.1.28, Под обекта: 61813.527.28.1.23; 61813.527.28.1.22; 61813.527.28.1.24, Над обекта: няма

Административен адрес: гр. Разлог," Кукурево ", вх.2 А, ет.5, ап.102

Описание по стар идентификатор:АПАРТАМЕНТ 102, находящ се на пети етаж, секция "А", сграда № 61813.527.28.1, на кота +12.10 м., с площ от 97,00кв.м., състоящ се по архитектурни проекти от антре, дневна с трапезария и кухненски бокс, баня с тоалетна, тоалетна, две спални, със застроена площ от 84,35кв.м. ВЕДНО с 0.81%ид.ч. от общите части на комплекса и от правото на строеж върху мястото, при съседи на апартамента: апартамент № 101, стълбище, двор, етажна площадка, находящ се в обект: „Ваканционно селщте" секции /А,В,С,D, E / - (апартаменти; ски гардероб; лоби бар; магазини; ресторант; СПА център – сауна, уморени крака, парна баня, помещение за масаж; турска почивка; фитнес; интернет кафе; административни офиси – персонал; ресторант - суши бар; детска занималия; пералня и изгребна яма със застроена площ от 2139кв.м. и Разгъната застроена площ от 11644кв.м., брой апартаменти 129, съгласно Удостоверение за въвеждане в експлоатация №14/13.08.2007г., издадено от Гл.арх. на Общ.Разлог, построен в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР №61813.527.28 по Кадастралната карта на гр. Разлог, общ. Разлог, обл. Благоевград, одобрена със Заповед №РД-18-33/15.05.2006г. на изп. директор на АК, вписан с адрес Кукурево /променено предназначение с реш. №ОД-9/18.08.2005г. на ОД „ЗГ", целият имот с площ 9684кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг курортно - рекреационен обект, стар идентификатор №527028, при сьседи: имот с идентификатор №61813.526.22, имот с идентификатор №61813.526.423, имот с идентификатор №61813.526.26, имот с идентификатор №61813.526.21, имот с идентификатор №61813.527.426, имот с идентификатор №61813.527.435, съгласно скица № 15083/12.11.2007г., изд. от СК - гр. Благоевград.

Начална цена 76 431лв. /седемдесет и шест хиляди четиристотин тридесет и един лева./

 

5). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.28.1.26. Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, с площ: 114,66кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.28, в сграда: 61813.527.28.1, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: тераса – 9,98 кв.м.; 1.22% идеални общи части и право на строеж = 9,56 кв.м. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.28.1.25; 61813.527.28.1.21, Под обекта: 61813.527.28.1.14; 61813.527.28.1.15; 61813.527.28.1.17, Над обекта: няма Административен адрес: гр. Разлог.'" Кукурево ", вх.1 А, ет.4, ап.99

Описание по стар идентификатор:АПАРТАМЕНТ 99, находящ се на четвърти етаж, секция "А", сграда № 61813.527.28.1, кота + 9.30м., с площ 134,00кв.м., състоящ се по архитектурни проекти от антре, дневна с трапезария и кухненски бокс, баня с тоалетна, тоалетна, две спални, със застроена площ от 114,66кв.м. ВЕДНО с тераса със застроена площ от 9,98 кв.м. ВЕДНО с 1.17%ид.ч. от общите части на комплекса и от правото на строеж върху мястото, при съседи на апартамента: ап.№ 77, ап.№ 98, стълбище, двор, етажна площадка находящ се в обект: : „Ваканционно селщте" секции /А,В,С,D, E / - (апартаменти; ски гардероб; лоби бар; магазини; ресторант; СПА център – сауна, уморени крака, парна баня, помещение за масаж; турска почивка; фитнес; интернет кафе; административни офиси – персонал; ресторант - суши бар; детска занималия; пералня и изгребна яма със застроена площ от 2139кв.м. и Разгъната застроена площ от 11644кв.м., брой апартаменти 129, съгласно Удостоверение за въвеждане в експлоатация №14/13.08.2007г., издадено от Гл.арх. на Общ.Разлог, построен в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР №61813.527.28 по Кадастралната карта на гр. Разлог, общ. Разлог, обл. Благоевград, одобрена със Заповед №РД-18-33/15.05.2006г. на изп. директор на АК, вписан с адрес Кукурево /променено предназначение с реш. №ОД-9/18.08.2005г. на ОД „ЗГ", целият имот с площ 9684кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг курортно - рекреационен обект, стар идентификатор №527028, при сьседи: имот с идентификатор №61813.526.22, имот с идентификатор №61813.526.423, имот с идентификатор №61813.526.26, имот с идентификатор №61813.526.21, имот с идентификатор №61813.527.426, имот с идентификатор №61813.527.435, съгласно скица № 15083/12.11.2007г., изд. от СК - гр. Благоевград.

Начална цена 103 820лв./сто и три хиляди осемстотин и двадесет лева./

 

6). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.28.1.28, Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, с площ: 75,13кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.28, в сграда: 61813.527.28.1, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: тераса 22,43кв.м.; 0.95% идеални обши части и право на строеж = 9,37 кв.м.

Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.28.1.27; 61813.527.28.1.29, Под обекта: 61813.527.28.1.22; 61813.527.28.1.21; 61813.527.28.1.23, Над обекта: няма

Административен адрес: гр. Разлог," Кукурево ", вх.2 А, ет.5, ап. 101

Описание по стар идентификатор:АПАРТАМЕНТ № 101, находящ се на пети етаж, секция "А", сграда № 61813.527.28.1, на кота + 12.10 м., с площ 106,93кв.м., състоящ се по архитектурни проекти от дневна с трапезария и кухненски бокс, баня с тоалетна, тоалетна, две спални и две тераси, със застроена площ от 75,13кв.м., ВЕДНО с тераса със застроена площ от 22,43кв.м. ВЕДНО с 0.85%ид.ч. от общите части на комплекса и от правото на строеж върху мястото, при съседи на апартамента: ап.№ 100, ап. № 102, двор, етажна площадка, находящ се в обект: „Ваканционно селщте" секции /А,В,С,D, E / - (апартаменти; ски гардероб; лоби бар; магазини; ресторант; СПА център – сауна, уморени крака, парна баня, помещение за масаж; турска почивка; фитнес; интернет кафе; административни офиси – персонал; ресторант - суши бар; детска занималия; пералня и изгребна яма със застроена площ от 2139кв.м. и Разгъната застроена площ от 11644кв.м., брой апартаменти 129, съгласно Удостоверение за въвеждане в експлоатация №14/13.08.2007г., издадено от Гл.арх. на Общ.Разлог, построен в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР №61813.527.28 по Кадастралната карта на гр. Разлог, общ. Разлог, обл. Благоевград, одобрена със Заповед №РД-18-33/15.05.2006г. на изп. директор на АК, вписан с адрес Кукурево /променено предназначение с реш. №ОД-9/18.08.2005г. на ОД „ЗГ", целият имот с площ 9684кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг курортно - рекреационен обект, стар идентификатор №527028, при сьседи: имот с идентификатор №61813.526.22, имот с идентификатор №61813.526.423, имот с идентификатор №61813.526.26, имот с идентификатор №61813.526.21, имот с идентификатор №61813.527.426, имот с идентификатор №61813.527.435, съгласно скица № 15083/12.11.2007г., изд. от СК - гр. Благоевград.

Начална цена 69 087лв. /шестдесет и девет хиляди и осемдесет и седем лева./

 

7). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.28.2.19, Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, с площ: 84,34кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.28, в сграда: 61813.527.28.2, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: 0.82% идеални

общи части и право на строеж = 10,88кв.м. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.28.2.20, Под обекта: 61813.527.28.2.15; 61813.527.28.2.18, Над обекта: няма

Административен адрес: гр. Разлог," Кукурево ", вх.3В, ет.5, ап.103

Описание по стар идентификатор:АПАРТАМЕНТ № 103, находящ се на пети етаж, секция"В", сграда № 61813.527.28.2, с площ 95,22кв.м., състоящ се по архитектурни проекти от антре, дневна с трапезария и кухненски бокс, баня с тоалетна, тоалетна и две спални, със застроена площ от 84,34кв.м. ВЕДНО с 0.81%ид.ч. от общите части на комплекса и от правото на строеж върху мястото, при съседи на апартамента: ап.№104, стълбище, двор, етажна площадка, находящ се в обект: : „Ваканционно селщте" секции /А,В,С,D, E / - (апартаменти; ски гардероб; лоби бар; магазини; ресторант; СПА център – сауна, уморени крака, парна баня, помещение за масаж; турска почивка; фитнес; интернет кафе; административни офиси – персонал; ресторант - суши бар; детска занималия; пералня и изгребна яма със застроена площ от 2139кв.м. и Разгъната застроена площ от 11644кв.м., брой апартаменти 129, съгласно Удостоверение за въвеждане в експлоатация №14/13.08.2007г., издадено от Гл.арх. на Общ.Разлог, построен в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР №61813.527.28 по Кадастралната карта на гр. Разлог, общ. Разлог, обл. Благоевград, одобрена със Заповед №РД-18-33/15.05.2006г. на изп. директор на АК, вписан с адрес Кукурево /променено предназначение с реш. №ОД-9/18.08.2005г. на ОД „ЗГ", целият имот с площ 9684кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг курортно - рекреационен обект, стар идентификатор №527028, при сьседи: имот с идентификатор №61813.526.22, имот с идентификатор №61813.526.423, имот с идентификатор №61813.526.26, имот с идентификатор №61813.526.21, имот с идентификатор №61813.527.426, имот с идентификатор №61813.527.435, съгласно скица № 15083/12.11.2007г., изд. от СК - гр. Благоевград.

Начална цена 76 253лв. /седемдесет и шест хиляди двеста петдесет и три лева./

 

8). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.28.2.20, Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, с площ: 75,11кв.м., Брой нива на обекта: 1,ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.28, в сграда: 61813.527.28.2, по кадастралната карта на гр. Разлог: Прилежащи части: тераса – 22,42 кв.м.; 0.95% идеални общи части и право на строеж. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.28.2.19; 61813.527.28.2.21. Под обекта: 61813.527.28.2.15; 1813.527.28.2.16, Над обекта: няма

Административен адрес: гр. Разлог," Кукурево ". вх.3В, ет.5, ап.104

Описание по стар идентификатор:АПАРТАМЕНТ 104, находящ се на пети етаж, секция "В", сграда № 61813.527.28.2, на кота +12.10 м., с площ 110,84кв.м., състоящ се по архитектурни проекти от дневна с трапезария и кухненски бокс, баня с тоалетна, тоалетна, две спални и две тераси, със застроена площ от 75,11 кв.м., ВЕДНО с тераса със застроена площ от 22,42кв.м. ВЕДНО с 0.82 %ид.ч. от общите части на комплекса и от правото на строеж върху мястото, при съседи на апартамента: ап. № 103, ап. №105, двор, етажна площадка, находящ се в обект: : „Ваканционно селщте" секции /А,В,С,D, E / - (апартаменти; ски гардероб; лоби бар; магазини; ресторант; СПА център – сауна, уморени крака, парна баня, помещение за масаж; турска почивка; фитнес; интернет кафе; административни офиси – персонал; ресторант - суши бар; детска занималия; пералня и изгребна яма със застроена площ от 2139кв.м. и Разгъната застроена площ от 11644кв.м., брой апартаменти 129, съгласно Удостоверение за въвеждане в експлоатация №14/13.08.2007г., издадено от Гл.арх. на Общ.Разлог, построен в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР №61813.527.28 по Кадастралната карта на гр. Разлог, общ. Разлог, обл. Благоевград, одобрена със Заповед №РД-18-33/15.05.2006г. на изп. директор на АК, вписан с адрес Кукурево /променено предназначение с реш. №ОД-9/18.08.2005г. на ОД „ЗГ", целият имот с площ 9684кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг курортно - рекреационен обект, стар идентификатор №527028, при сьседи: имот с идентификатор №61813.526.22, имот с идентификатор №61813.526.423, имот с идентификатор №61813.526.26, имот с идентификатор №61813.526.21, имот с идентификатор №61813.527.426, имот с идентификатор №61813.527.435, съгласно скица № 15083/12.11.2007г., изд. от СК - гр. Благоевград.

Начална цена 67 441лв. /шестдесет и седем хиляди четиристотин четиридесет и един лева./

 

9). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.28.4.33. Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, с площ: 52,04кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.28, в сграда: 61813.527.28.4, по кадастралната карта на гр. Разлог. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.28.4.32, Под обекта: 61813.527.28.4.27, Над обета: няма Административен адрес: гр. Разлог," Кукурево ", вх.6 Д, ет.5. ап.110 А

Описание по стар идентификатор:АПАРТАМЕНТ № 110А, находящ се на пети стаж, секции "Д", сграда № 61813.527.28.4, кота +12.10м., с площ 52,00кв.м., състоящ се по архитектурни проекти от антре, дневна с трапезария и кухненски бокс, баня с тоалетна и спалия, със застроена площ от 45,38кв.м. ВЕДНО с 0.40%ид.ч. от общите части на комплекса и от правото на строеж върху мястото, при съседи на апартамента: ап. № 110,стена на секция "С", двор, етажна площадка, находящ се в обект: : „Ваканционно селщте" секции /А,В,С,D, E / - (апартаменти; ски гардероб; лоби бар; магазини; ресторант; СПА център – сауна, уморени крака, парна баня, помещение за масаж; турска почивка; фитнес; интернет кафе; административни офиси – персонал; ресторант - суши бар; детска занималия; пералня и изгребна яма със застроена площ от 2139кв.м. и Разгъната застроена площ от 11644кв.м., брой апартаменти 129, съгласно Удостоверение за въвеждане в експлоатация №14/13.08.2007г., издадено от Гл.арх. на Общ.Разлог, построен в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР №61813.527.28 по Кадастралната карта на гр. Разлог, общ. Разлог, обл. Благоевград, одобрена със Заповед №РД-18-33/15.05.2006г. на изп. директор на АК, вписан с адрес Кукурево /променено предназначение с реш. №ОД-9/18.08.2005г. на ОД „ЗГ", целият имот с площ 9684кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг курортно - рекреационен обект, стар идентификатор №527028, при сьседи: имот с идентификатор №61813.526.22, имот с идентификатор №61813.526.423, имот с идентификатор №61813.526.26, имот с идентификатор №61813.526.21, имот с идентификатор №61813.527.426, имот с идентификатор №61813.527.435, съгласно скица № 15083/12.11.2007г., изд. от СК - гр. Благоевград.

Начална цена 47 316лв. /четиридесет и седем хиляди триста и шестнадесет лева./

 

10). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.28.4.27. Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, с площ: 97,38кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.28, в сграда: 61813.527.28.4, по кадастралната карта на гр. Разлог. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.28.4.28, Под обекта: 61813.527.28.4.21, Над обекта: 61813.527.28.4.32; 61813.527.28.4.33

Административен адрес: гр. Разлог, " Кукурево ", вх.6 Д, ет.4, ап.95

Описание по стар идентификатор: АПАРТАМЕНТ 95, находящ се на четвърти етаж секция "Д", сграда № 61813.527.28.4, кота +9.30 м., с площ 97,00кв.м., състоящ се по архитектурни проекти от антре, дневна с трапезария и кухненски бокс, баня с тоалетна, тоалетна, 2 спални и тераса със застроена площ от 84,92кв.м. ВЕДНО с 0.87%ид.ч. от общите части на комплекса и от правото на строеж върху мястото, при съседи на апартамента: ап. № 96, стена на секция "С", етажна площадка, находящ се в обект: : „Ваканционно селщте" секции /А,В,С,D, E / - (апартаменти; ски гардероб; лоби бар; магазини; ресторант; СПА център – сауна, уморени крака, парна баня, помещение за масаж; турска почивка; фитнес; интернет кафе; административни офиси – персонал; ресторант - суши бар; детска занималия; пералня и изгребна яма със застроена площ от 2139кв.м. и Разгъната застроена площ от 11644кв.м., брой апартаменти 129, съгласно Удостоверение за въвеждане в експлоатация №14/13.08.2007г., издадено от Гл.арх. на Общ.Разлог, построен в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР №61813.527.28 по Кадастралната карта на гр. Разлог, общ. Разлог, обл. Благоевград, одобрена със Заповед №РД-18-33/15.05.2006г. на изп. директор на АК, вписан с адрес Кукурево /променено предназначение с реш. №ОД-9/18.08.2005г. на ОД „ЗГ", целият имот с площ 9684кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг курортно - рекреационен обект, стар идентификатор №527028, при сьседи: имот с идентификатор №61813.526.22, имот с идентификатор №61813.526.423, имот с идентификатор №61813.526.26, имот с идентификатор №61813.526.21, имот с идентификатор №61813.527.426, имот с идентификатор №61813.527.435, съгласно скица № 15083/12.11.2007г., изд. от СК - гр. Благоевград.

Начална цена 87 169лв. /осемдесет и седем хиляди сто шестдесет и девет лева./

 

Подробно описание на сгради с идентификатори 61813.527.28.1, 61813.527.28.2, 61813.527.28.3 и 61813,527.28.4, в конто са изградени гореописаните обекти:

Сградите са пет етажни, масива конструкция, със стоманобетонни греди, колони и плочи и тухлени външни и вътрешни стени. Покривът на сградите е скатен с керемиди. Външните стени са изпълнени с външна топлоизолация, частично минерална мазилка, частично дървена обшивка, частично облицовка от цепен камък. Същите са изградени в поземлен имот с идентификатор 61813.527.28 и представляват по удостоверение за въвеждане в Експлоатация „Ваканционно селище" /секции А,В,С,D,Е/. Незастроената част от поземления имот е с напълно изградена вертикална планировка с изградени вътрешни обслужващи улици, паркинг и алеи, оформени зелени ПЛОЩИ и водно огледало. Има монтирано районно осветление и поливна система. Поземленият имот е в непосредствена близост до главния вход на „Пирин голф клуб".

 

ІІ. САМОСТОЯТЕЛИ ОБЕКТИ, находящи се във "ВАКАНЦИОННО СЕЛИЩЕ секции 1,2, 3, 4 и 5 " - средно етажно застрояване в описания имот, м. „ Кукурево", земл. гр. Разлог, обл. Благоевград със ЗП 1496,90кв.м., обща РЗП - 8 802,33 кв.м., съгласно Разрешение за строеж № 87/27.07.2006г. и „ВАКАНЦИОНЕН КОМПЛЕКС секции 6, 7 и 8/'" - средно етажно застрояване в описания имот, м. „Кукурево", земл. гр. Разлог, обл. Благоевград със ЗП -1 388,49 кв.м., обща РЗП -5 737,17кв.м., съгласно Разрешение за строеж №170/23.11.2006г. и одобрен архитектурен проект от 27.07.2006 г. от гл. Архитект на общ. Разлог, представляващо Ваканционно селище "ПИРИН СЮИТС", състоящо се от осем секции, изграден в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 61813.527.21 (стар идентификатор № 527021), находящ се в землището на гр. Разлог община Разлог, област Благоевград по кадастралната карта, одобрена със заповед №РД-8-33 на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра с площ 9 000,00кв.м., с начин на трайно предназначение -урбанизирана територия и начин трайно ползване - за друг курортно-рекреационен обект, местност „КУКУРЕВО", при съседи: имот с ид.61813.527.763, имот с ид. 61813.527.426, имот с ид. 61813.527.764, имот с ид. 61813.526.423.

 

1). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.1.5. представляваш: Жилище, апартамент с площ: 41,69 кв.м. Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.1, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: 5,72кв.м. - общи части на сградата и

правото на строеж, както и 3,4782% идеални части от поземления имот, равняващи се на 34,09кв.м.

Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.21.1.4, Под обекта: 61813.527.21.1.23, Пад обекта: 61813.527.21.1.10; Административен адрес: гр. Разлог, " КУКУРЕВО ", ет. 1, ап. 15

Начална цена 36 571лв. /тридесет и шест хиляди петстотин седемдесет и един лева./

 

2). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.1.9, представляващ: Жилите, апартамент с площ: 38,30кв.м. Брой нива на обекта: 1,ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527. в поземлен имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.1, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: 5,8кв.м. - общи части на сградата и правото на строеж, както и 3,2354% идеални части от поземления имот, равняващи се на 31,71 кв.м.

Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.21.1.8; 61813.527.21.1.10. Под обекта: 61813.527.21.1.4, Над обекта: 61813.527.21.1.14; Административен адрес: гр. Разлог. " КУКУРЕВО ", ет. 2, ап. 40

Начална цена 33 617лв. /тридесет и три хиляди шестстотин и седемнадесет лева./

 

3). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор:61813.527.21.1.1. представляващ: Жилище, апартамент с площ: 65,12кв.м. Брой нива на обекта: 1,ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.21, в страда: 61813.527.21.1, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: 8,93кв.м. - общи части на сградата и

правото на строеж, както и 5,4326% идеални части от поземления имот, равняващи се на 53,25кв.м.

Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.21.1.2. Пол обекта: 61813.527.21.1.24; 61813.527.21.1.25, Над обекта: 61813.527.21.1.6; Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО", ет. 1,ап. 11

Начална цена 57 124лв. /петдесет и седем хиляди сто двадесет и четири лева./

 

4). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.1.2, представляващ: Жилище, апартамент с площ: 67,40кв.м. Брой нива на обекта: 1,ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.1, по кадастралната карта па гр. Разлог. Прилежащи части: 10,01 кв.м. - обши части на сградата и правото на строеж, както и 5.6791% идеални части от поземления имот, равняващи се на 55,66кв.м.

Съседни самостоятелни обекти в сградата: На съшия етаж: 61813.527.21.1.3; 61813.527.21.1.1, Под обекта: 61813.527.21.1.26; 61813.527.21.1.25, Над обекта: 61813.527.21.1.7;

Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО“, ет. 1, ап. 12

Начална цена 59 152лв./петдесет и девет хиляди сто петдесет и два лева./

 

5). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.1.3, представляващ: Жилище, апартамент с площ: 64,90кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.1, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: 9,64кв.м. - обши части на сградата и правото на строеж, както и 5,4686% идеални части от поземления имот, равняващи се на 53,60кв.м.

Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия стаж: 61813.527.21.1.4; 61813.527.21.1.2, Под обекта: 61813.527.21.1.26; 61813.527.21.1.25; 61813.527.21.1.24; 61813.527.21.1.27, Над обекта: 61813.527.21.1.8

Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", ет. 1, ап. 13

Начална цена 56 957лв. /петдесет и шест хиляди деветстотин петдесет и седем лева./

 

6). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор:61813.527.21.1.7, представляващ: Жилище, апартамент с площ: 67,40кв.м., Брой нива на обекта: 1. ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.1, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: 10,22кв.м. - обши части на сградата и правото на строеж, както и 5,6945% идеални части от поземления имот, равняващи се на 55,82кв.м.

Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.21.1.8; 61813.527.21.1.6, Под обекта: 61813.527.21.1.2, Над обекта: 61813.527.21.1.12; Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", вх. 2, ет. 2, ап. 38

Начална цена 59 159лв. /петдесет и девет хиляди сто петдесет и девет лева./

 

7). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.1.11, представляващ: Жилище, апартамент с площ: 65,12кв.м. Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.2, в сграда: 61813.527.21.1. по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: 9,11кв.м. - обши части на сградата и правото на

строеж, както и 5,4458% идеални части от поземления имот, равняващи се на 53,38кв.м.

Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.21.1.12, Под обекта: 61813.527.21.1.6, Над обекта: 61813.527.21.1.16; Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", ет. 3, ап. 63

Начална цена 56 694лв. /петдесет и шест хиляди шестстотин деветдесет и четири лева./

 

8). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор:61813.527.21.1.14, представляващ: Жилише, апартамент с площ: 38,30кв.м, Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.1, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: 5,8кв.м. - общи части на сградата и правото на строеж, както и 3,2354% идеални части от поземления имот, равняващи се на 31,71 кв.м.

Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.21.1.13; 61813.527.21.1.15, Под обекта: 61813.527.21.1.9, Над обекта: 61813.527.21.1.19; Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", ет. 3, ап. 66

Начална цена 33 617лв. /тридесет и три хиляди шестстотин и седемнадесет лева./

 

9). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатори 1813.527.21.1.15, представляващ: Жилище, апартамент с площ: 41,69кв.м. Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.1, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: 5,83кв.м. - обши части на сградата и

правото на строеж, както и 3,4863% идеални части от поземления имот, равняващи се на 34,17кв.м.

Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.21.1.14, Под обекта: 61813.527.21.1.10, Над обекта: 61813.527.21.1.21; Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО“, ет. 3, ап. 67

Начална цена 36 575лв. /тридесет и шест хиляди петстотин седемдесет и пет лева./

 

10). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.1.16, представляващ: Жилище, апартамент с площ: 72,74кв.м, Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.1, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: 10,18кв.м. - обши части на сградата и

правото на строеж, както и 6,0834% идеални части от поземления имот, равняващи се на 59,63кв.м.

Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.21.1.17, Под обекта: 61813.527.21.1.12; 61813.527.21.1.11; Над обекта: няма; Административен адрес: гр. Разлог, “КУКУРЕВО ", ет. 4, ап. 88

Начална цена 63 733лв. /шестдесет и три хиляди седемстотин тридесет и три лева./

 

11). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.1.19, представляващ: Жилище, апартамент с площ: 35,12кв.м., 35,12кв.м, Брой нива на обекта: 2, ЕКАТТЕ: 61813,в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.1, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: 10,53кв.м. - общи части на сградата и правото на строеж, както и 5,9256% идеални части от поземления имот, равняващи се на 58,08кв.м.

Ниво: 1 Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.21.1.17; 61813.527.21.1.21 Под обекта: 61813.527.21.1.14, Над обекта: 61813.527.21.1.22 Ниво: 2

Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.21.1.18, 61813.527.21.1.22, Под обекта: няма, Над обекта: няма; Административен адрес: гр. Разлог, „КУКУРЕВО ", ет. 4, ап. 90

Забележка: АПАРТАМЕНТЬТ е тип МЕЗОНЕТ№90 на Две нива

Начална цена 45 181лв. /четиридесет и пет хиляди сто осемдесет и един лева./

 

12). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор:61813.527.21.1.8, представляващ: Жилище, апартамент с площ: 64,90кв.м, Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.1, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: 9,84кв.м. - общи части на сградата и

правото на строеж, както и 5,4833% идеални части от поземления имот, равняващи се на 53,74кв.м.

Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 1813.527.21.1.9, 61813.527.21.1.7, Под обекта: 61813.527.21.1.3, Над обекта: 61813.527.21.1.13; Административен адрес: гр. Разлог, „КУКУРЕВО , ет. 2, ап. 39

Начална цена 56 965лв. /петдесет и шест хиляди деветстотин шестдесет и пет лева./

 

13). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.1.10, представляващ: Жилище, апартамент с площ: 41,69кв.м. Брой нива на обекта: 1, ЕКАТГЕ: 61813,в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.1, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: 5,83кв.м. - общи части на сградата и

правото на строеж, както и 3,4863% идеални части от поземления имот, равняващи се на 34,17кв.м.

Съседни самостоятелни обекти в сградата:На същия етаж: 61813.527.21.1.9, Под обекта: 61813.527.21.1.5, Над обекта: 61813.527.21.1.15; Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", ет. 2, ап. 41

Начална цена 36 506лв. /тридесет и шест хиляди петстотин и шест лева./

 

14). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.1.23. Предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност с площ: 44,85кв.м, Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813,в кадастрален район: 527, в поземлен

имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.1, по кадастралната карта на гр. Разлог.

Прилежащи части: правото на строеж, както и 3,2904% идеални части от поземления имот, равняващи се на 32,25кв.м.; Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.21.1.28, 61813.527.21.1.29, Под обекта: няма. Над обекта: 61813.527.21.1.4,61813.527.21.1.5

Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", ет. 0, обект Магазин

Начална цена 38 692лв. /тридесет и осем хиляди шестстотин деветдесет и два лева./

 

15). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.1.24, Предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност с площ: 30,05кв.м, Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен

имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.1, по кадастралната карта на гр. Разлог.

Прилежащи части: правото на строеж, както и 2,2046% идеални части от поземления имот, равняващи се на 21,61кв.м.; Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.21.1.27, 61813527.21.1.25. Под обекта: няма. Над обекта: 61813.527.21.1.3, 61813.527.21.1.1;

Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", ет. 0, обект Магазин

Начална цена 26 114лв. /двадесет и шест хиляди сто и четиринадесет лева./

 

16). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.1.25, Предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност с площ: 40,56кв.м. Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813,в кадастрален район: 527, в поземлен

имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.1, по кадастралната карта на гр. Разлог.

Прилежащи части: правото на строеж, както и 2,9757% идеални части от поземления имот, равняващи се на 29,17кв.м.; Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813527.21.1.24, 61813.527.21.1.27, 61813.527.21.1.26. Под обекта: няма, Над обекта: 61813.527.21.1.3, 61813.527.21.1.2, 61813.527.21.1.1;

Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО а, ет. 0, обект Магазин

Начална цена 35 247лв. /тридесет и пет хиляди двеста четиридесет и седем лева./

 

17). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.1.28, Предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност с площ: 27,24кв.м, Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен

имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.1, по кадастралната карта на гр. Разлог.

Прилежащи части: правото на строеж, както и 1,9984% идеални части от поземления имот, равняващи се на 19,59кв.м.; Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.21.1.27, 61813.527.21.1.29, 61813.527.21.1.23. Под обекта: няма, Над обекта: 61813.527.21.1.4;

Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", ет. 0, обект Магазин

Начална цена 23 636лв. /двадесет и три хиляди шестстотин тридесет и шест лева./

 

18). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.1.27, Предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност с площ: 60,33кв.м, Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен

имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.1, по кадастралната карта на гр. Разлог.

Прилежащи части: правото на строеж, както и 4,4261% идеални части от поземления имот, равняващи се на 43,38кв.м.; Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.21.1.28, 61813.527.21.1.26, 61813.527.21.1.25, 61813.527.21.1.24, 61813.527.21.1.29. Подобекта: няма, Над обекта: 61813.527.21.1.3

Административен адрес: гр. Разлог, „КУКУРЕВО ", ет. 0, обект Магазин

Начална цена 52 315лв. /петдесет и две хиляди триста и петнадесет лева./

 

19). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.1.26. Предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност с площ: 26,54кв.м, Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен

имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.1, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: правото на строеж, както и 1,9471% идеални части от поземления имот, равняващи се на 19,08кв.м.; Съседни самостоятелни обекти в сградата:На същия етаж: 61813.527.21.1.27, 61813.527.21.1.25. Под обекта: няма, Над обекта: 61813.527.21.1.3, 61813.527.21.1.2; Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", ет. 0, обект Магазин

Начална цена 23 063лв. /двадесет и три хиляди и шестдесет и три лева./

 

20). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.1.4, Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент с площ: 45,62кв.м, Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен

имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.1, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: правото на строеж, както и 3,3469% идеални части от поземления имот, равняващи се на 32,80кв.м.; Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.21.1.3, 61813.527.21.1.5. , Под обекта: 61813.527.21.1.28, 61813.527.21.1.29, 61813.527.21.1.23., Над обекта: 61813.527.21.1.9; Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО“ ет. 1, ап. 14

Начална цена 39 555лв. /тридесет и девет хиляди петстотин петдесет и пет лева./

 

21). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.1.29, Предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда с площ: 3,60кв.м, Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.1, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: правото на строеж, както и 0,2641% идеални части от поземления имот, равняващи се на 2,59кв.м.; Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.21.1.28, 61813.527.21.1.27, 61813.527.21.1.23. Под обекта: няма, Над обекта: 61813.527.21.1.4; Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", ет. 0 /Техническо помещение/

Начална цена 2 706лв. /две хиляди седемстотин и шест лева./

 

22). САМОСТОЯТЕЛНИЯТ ОБЕКТ с идентификатор: 61813.527.21.1.21, представляващ:Жилище, апартамент/мезонет/, с площ от 95,80кв.м., Брой нива на обекта: 2, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.1, по кадастралната карта на гр. Разлог. Съседни самостоятелни обекти в с град ата : На същия етаж: 61813.527.21.1.19. Под обекта: 61813.527.21.1.15, Над обекта: 61813.527.21.1.22;

Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", ет.4, ап. 91 и

САМОСТОЯТЕЛНИЯТ ОБЕКТ с идентификатор:61813.527.21.1.22, представляващ: Жилище, апартамент/мезонет/, с площ от 95,80кв.м., Брой нива на обекта: 2, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.1, по кадастралната карта на гр. Разлог. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.21.1.19; 61813.527.21.1.18, Под обекта: 61813.527.21.1.19; 61813.527.21.1.21, Над обекта: няма

Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", ет.5, ап. 91

Прилежащи части: 13,25кв.м. - общи части на сградата и правото на строеж, както и 8,0004% идеални части от поземления имот, равняващи се на 78,42кв.м.

Забележка: АПАРТАМЕНТЪТ е тип МЕЗОНЕТ №91на Две нива.

Начална цена 159 759лв. /сто петдесет и девет хиляди седемстотин петдесет и девет лева./

 

23). САМОСТОЯТЕЛНИЯТ ОБЕКТ с идентификатор:61813.527.21.1.17,представляващ:Жилище, апартамент/мезонет/, с площ от 111,57кв.м., Брой нива на обекта: 2, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.1, по кадастралната карта на гр. Разлог. Съседни самостоятелни обекти в сградата:На същия етаж: 61813.527.21.1.19; 61813.527.21.1.16, Под обекта: 61813.527.21.1.13, Над обекта: 61813.527.21.1.18;

Административен адрес: гр. Разлог, „КУКУРЕВО ", ет.4, ап. 89 и

САМОСТОЯТЕЛНИЯТ ОБЕКТ с идентификатор: 61813.527.21.1.18, представляваш: Жилище, апартамент/мезонет/, с площ от 111,57кв.м., Брой нива на обекта: 2, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.1, по кадастралната карта на гр. Разлог. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.21.1.19; 61813.527.21.1.22, Под обекта: 61813.527.21.1.17, Над обекта: няма.

Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", ет.5, ап. 89

Прилежащи части: 16,72кв.м. - общи части на сградата и правото на строеж, както и 9,4119% идеални части от поземления имот, равняващи се на 92,25кв.м.

Забележка: АПАРТАМЕНТЪТ е тип МЕЗОНЕТ №89на Две нива.

Начална цена 187 555лв. /сто осемдесет и седем хиляди петстотин петдесет и пет лева./

 

24). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.73, представляващ: Жилище, апартамент с площ: 71,96кв.м, Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.2, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: 15,88кв.м. - общи части на сградата и правото на строеж, както и 1,5301% идеални части от поземления имот, равняващи се на 66,18кв.м.

Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.21.2.71; 61813.527.21.2.74, Под обекта: 61813.527.21.2.51; 61813.527.21.2.50. Над обекта: 61813.527.21.2.71; 61813.527.21.2.74;

Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО“, ет. 3, ап. 86, 1-ви подпокр.ет.

Начална цена 64 300лв. /шестдесет и четири хиляди и триста лева./

 

25). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.28, представляващ: Жилище, апартамент с площ: 65,20кв.м. Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.2, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: 12,62кв.м. - общи части на сградата и правото на строеж, както и 1,3556% идеални части от поземления имот, равняващи се на 58,63кв.м. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.21.2.29; 61813.527.21.2.25; 61813.527.21.2.26; 61813.527.21.2.27. Под обекта: 61813.527.21.2.9; 61813.527.21.2.8; 61813.527.21.2.7, Над обекта: 61813.527.21.2.49;

Административен адрес: гр. Разлог,"КУКУРЕВО", вх.5 ет. 1, ап. 33

Начална цена 57 327лв. /петдесет и седем хиляди триста двадесет и седем лева./

 

26). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.35, представляващ: Жилище, апартамент с площ: 83,50кв.м, Брой нива на обекта: 1,ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.2, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: 16,16кв.м. - общи части на сградата и правото на строеж, както и 1,7360% идеални части от поземления имот, равняващи се на 75,08кв.м. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.21.2.39; 61813.527.21.2.34; 61813.527.21.2.36; 61813.527.21.2.38. Под обекта: 61813.527.21.2.14, Над обекта: 61813.527.21.2.56;

Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", вх.2 ет. 2, ап. 45

Начална цена 73 222лв./седемдесет и три хиляди двеста двадесет и два лева./

 

27). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.12, представляващ: Жилище, апартамент с площ: 66,40кв.м, Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.2, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: 15,59кв.м. - общи части на сградата и правото на строеж, както и 1,3759% идеални части от поземления имот, равняващи се на 59,51 кв.м.

Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.21.2.11; 61813.527.21.2.13, Под обекта: 61813.527.21.2.105; 61813.527.21.2.102; 61813.527.21.2.106, Над обекта: 61813.527.21.2.33

Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", вх.2, ет. 1, ап. 17

Начална цена 58 372лв./петдесет и осем хиляди триста седемдесет и два лева./

 

28). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.13, представляващ: Жилище, апартамент с площ: 66,90кв.м, Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.2, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: 12,31кв.м. - общи части на сградата и правото на строеж, както и 1,3449% идеални части от поземления имот, равняващи се на 58,17кв.м. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.21.2.12; 61813.527.21.2.14, Под обекта: 61813.527.21.2.106; 61813.527.21.2.107; 61813.527.21.2.108, Над обекта: 61813.527.21.2.34

Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", вх. 2, ет. 1, ап. 18

Начална цена 58 654лв. /петдесет и осем хиляди шестстотин петдесет и четири лева./

 

29). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.16, представляващ: Жилище, апартамент с площ: 45,50кв.м, Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.2, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: 8,63кв.м. - обши части на сградата и правото на строеж, както и 0,9429% идеални части от поземления имот, равняващи се на 40,78кв.м. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.21.2.15. Под обекта: 61813.527.21.2.108. Над обекта: 61813.527.21.2.37; Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", вх.2, ет. 1, ап. 21

Начална цена 39 999лв. /тридесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и девет лева./

 

30). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор:61813.527.21.2.33, представляващ: Жилище, апартамент е площ: 66,40кв.м. Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.2, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: 12,85кв.м. - общи части на сградата и правото на строеж, както и 1,3805% идеални части от поземления имот, равняващи се на 59,71 кв.м. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.21.2.32, 61813.527.21.2.34. Под обекта: 61813.527.21.2.12; Над обекта: 61813.527.21.2.54; Административен адрес: гр. Разлог, “КУКУРЕВО ", вх.2, ет. 2, ап. 43

Начална цена 58 265лв./петдесет и осем хиляди двеста шестдесет и пет лева./

 

31). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.34, представляващ: Жилище, апартамент с площ: 64,90кв.м, Брой нива на обекта: 1, ЕКАТГЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.2, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: 12,56кв.м. - общи части на сградата и правото на строеж, както и 1,3493% идеални части от поземления имот, равняващи се на 58,36кв.м. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.21.2.33, 61813.527.21.2.35. Под обекта: 61813.527.21.2.13, Над обекта: 61813.527.21.2.55
Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", вх.2, ет. 2, ап. 44

Начална цена 57 856лв. /петдесет и седем хиляди осемстотин петдесет и шест лева./

 

32). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.55., представляващ: Жилище, апартамент с площ: 64,90кв.м. Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.2, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: 12,56кв.м. - общи части на сградата и правото на строеж, както и 1,3493% идеални части от поземления имот, равняващи се на 58,36кв.м. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.21.2.54, 61813.527.21.2.56, Под обекта: 61813.527.21.2.34, Над обекта: 61813.527.21.2.80; Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", вх.2, ет. 3, ап. 70

Начална цена 57 969лв. /петдесет и седем хиляди деветстотин шестдесет и девет лева./

 

33). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.58., представляваш: Жилище, апартамент с плош: 45,50кв.м. Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.2, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: 8,80кв.м. - общи части на сградата и правото на строеж, както и 0,9459% идеални части от поземления имот, равняващи се на 40,91 кв.м.

Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.21.2.57, Под обекта: 61813.527.21.2.37, Над обекта: 61813.527.21.2.84. Административен адрес: гр. Разлог, “КУКУРЕВО ", вх.2, ет. 3, ап. 73

Начална цена 40 005лв. /четиридесет хиляди и пет лева./

 

34). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор:61813.527.21.2.82, представляваш: Жилище, апартамент с плош: 67,57кв.м. Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.2, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: тераса с площ 15.94 кв.м. и 14,53кв.м. - обши части на сградата и правото на строеж, както и 1,4301% идеални части от поземления имот, равняващи се на 61,85кв.м. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.21.2.88, 61813.527.21.2.80, 61813.527.21.2.83, 61813.527.21.2.86, Под обекта: 61813.527.21.2.56. Над обекта: 61813.527.21.2.88, 61813.527.21.2.81, 61813.527. 21. 2. 85, 61813.527.21.2.86; Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", вх. 2, ет. 4, ап. 95

Начална цена 59 493лв./петдесет и девет хиляди четиристотин деветдесет и три лева./

 

35). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.1. представляващ: Жилище, апартамент с площ: 45,73кв.м. Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813,в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.2, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: 8,08кв.м. - общи части на сградата и правото на строеж, както и 0,9373% идеални части от поземления имот, равняващи се на 40,54кв.м. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.21.2.2, 61813.527.21.2.108, Под обекта- няма, Над обекта: 61813.527.21.2.14, 61813.527.21.2.15, 61813.527.21.2.17;

Административен адрес: гр. Разлог, „КУКУРЕВО ",вх. 3, ет. 0, ап. 1/студио 1/

Начална цена 40 215лв. /четиридесет хиляди двеста и петнадесет лева./

 

36). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.2, представляваш: Жилище, апартамент с площ: 56,38кв.м, Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.2, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: Тераса с площ 19,35 кв.м. и 9,96кв.м. -общи части на сградата и правото на строеж, както и 1,1556% идеални части от поземления имот, равняващи се на 49,98кв.м. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.21.2.3, 61813.527.21.2.1, Под обекта: няма, Над обекта: 61813.527.21.2.19, 61813.527.21.2.18, 61813.527.21.2.14;

Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", вх. 3, ет. 0, ап. 2/ателие 2/

Начална цена 49 538лв. /четиридесет и девет хиляди петстотин тридесет и осем лева./

 

37). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.3, представляващ: Жилище, апартамент с площ: 49,45кв.м. Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813,в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.2, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: Тераса – 16,86 кв.м. и 8,73кв.м. – общи части на сградата и правото на строеж, както и 1,0134% идеални части от поземления имот, равняващи се на 43,83кв.м. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.21.2.4, 61813.527.21.2.2, Под обекта: няма, Над обекта: 61813.527.21.2.19; Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", вх. 3, ет. 0, ап. 3/ателие 3/

Начална цена 43 448лв. /четиридесет и три хиляди четиристотин четиридесет и осем лева/

 

38). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.17, представляващ: Жилище, апартамент с площ: 52,50кв.м. Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.2, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: 9,00кв.м. - обши части на сградата и правото на строеж, както и 1,0713% идеални части от поземления имот, равняващи се на 46,33кв.м. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.21.2.18, 61813.527.21.2.14, 61813.527.21.2.15, Под обекта: 61813.527.21.2.1, 61813.527.21.2.108, 61813.527.21.2.117, Над обекта: 61813.527.21.2.38;

Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", вх. 3, ет. 1, ап. 22

Начална цена 46 189лв. /четиридесет и шест хиляди сто осемдесет и девет лева./

 

39). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.19, представляваш: Жилище, апартамент с площ: 65,30кв.м. Брой нива на обекта:1,ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.2, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: 12,64кв.м. - общи части на сградата и правото на строеж, както и 1,3576% идеални части от поземления имот, равняващи се на 58,72кв.м. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.21.2.22, 61813.527.21.2.18, 61813.527.21.2.20. Под обекта: 61813.527.21.2.4, 61813.527.21.2.3, 61813.527.21.2.2, Над обекта: 61813.527.21.2.40;

Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", вх. 3, ет. 1, ап. 24

Начална цена 57 415лв. /петдесет и седем хиляди четиристотин и петнадесет лева./

 

40). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.38 представляващ: Жилище, апартамент с площ: 52,50кв.м. Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.2, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: 9,38кв.м. - общи части на сградата н правото на строеж, както и 1,0779% идеални части от поземления имот, равняващи се на 46,62кв.м. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.21.2.39, 61813.527.21.2.35, 61813.527.21.2.36, Под обекта: 61813.527.21.2.17, Над обекта: 61813.527.21.2.59; Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", вх. 3, ет. 2, ап. 48

Начална цена 46 168лв. /четиридесет и шест хиляди сто шестдесет и осем лева./

 

41). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.39, представляващ: Жилише, апартамент с площ: 64,90кв.м, Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.2, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: 12,56кв.м. - обши части на сградата и правото на строеж, както и 1,3493% идеални части от поземления имот, равняващи се на 58,36кв.м. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.21.2.40, 61813.527.21.2.35, 61813.527.21.2.38, Под обекта: 61813.527.21.2.18, Над обекта: 61813.527.21.2.60; Административен адрес: гр. Разлог, „КУКУРЕВО ", вх. 3, ет. 2, ап. 49

Начална цена 57 991лв. /петдесет и седем хиляди деветстотин деветдесет и един лева./

 

42). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.40, представляващ: Жилище, апартамент с площ: 65,30кв.м, Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.2, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: 12,64кв.м. - общи части на сградата и правото на строеж, както и 1,3576% идеални части от поземления имот, равняващи се на 58,72кв.м. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.21.2.43, 61813.527.21.2.39, 61813.527.21.2.41, Под обекта: 61813.527.21.2.19, Над обекта: 61813.527.21.2.61; Административен адрес: гр. Разлог, " КУКУРЕВО“ вх. 3. ет. 2. ап. 50

Начална цена 57 480лв./петдесет и седем хиляди четиристотин и осемдесет лева/

 

43). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.60. представляващ: Жилище, апартамент с площ: 64,90кв.м, Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.2, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: 12,56кв.м. - общи части на сградата и правото на строеж, както и 1,3493% идеални части от поземления имот, равняващи се на 58,36кв.м. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На съшия стаж: 61813.527.21.2.61, 61813.527.21.2.56, 61813.527.21.2.59. Под обекта: 61813.527.21.2.39, Над обекта: 61813.527.21.2.88; Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", вх.2, ет. 3, ап. 75

Начална цена 57 969лв./петдесет и седем хиляди деветстотин шестдесет и девет лева./

 

44). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.59, представляващ: Жилище, апартамент с площ: 52,50кв.м. Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.2, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: 9,38кв.м. - общи части на сградата и правото на строеж, както и 1,0779% идеални части от поземления имот, равняващи се на 46,62кв.м. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На съшия етаж: 61813.527.21.2.60, 61813.527.21.2.56, 61813.527.21.2.57, Под обекта: 61813.527.21.238, Над обекта: 61813.527.21.2.86; Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", вх.3, ет. 3, ап. 74

 

Начална цена 46 281лв. /четиридесет и шест хиляди двеста осемдесет и един лева./

 

45). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор:61813.527.21.2.61, представляваш: Жилище, апартамент с площ: 65,30кв.м. Брой нива на обекта: 1 ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.2, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: 12,64кв.м. - обши части на сградата и правото на строеж, както и 1,3576% идеални части от поземления имот, равняващи се на 58,72кв.м. Съседни самостоятелни обекти в сградата:На съшия етаж: 61813.527.21.2.64, 61813.527.21.2.60, 61813.527.21.2.62. Под обекта: 61813.527.21.2.40, Над обекта: 61813.527.21.2.90; Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", вх.3, ет. 3, ап. 76

Начална цена 57 480лв. /петдесет и седем хиляди четиристотин и осемдесет лева./

 

46). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.62, представляващ: Жилище, апартамент с площ: 61,10кв.м, Брой нива на обекта: 1,ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.2, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: 10,91 кв.м. - обши части на сградата и правото на строеж, както и 1,2544% идеални части от поземления имот, равняващи се на 54,25кв.м. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.21.2.64, 61813.527.21.2.61, Под обекта: 61813.527.21.2.41, Над обекта: 61813.527.21.2.92; Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", вх.3, ет. 3, ап. 77

Начална цена 53 729лв./петдесет и три хиляди седемстотин двадесет и девет лева./

 

47). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.86, представляващ: Жилище, апартамент с площ: 46,20кв.м., 46,20 кв.м., Брой нива на обекта: 2, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.2, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: Балкон -10,70 кв.м. и 17,22кв.м. - общи части на сградата и правото на строеж, както и 1,9095% идеални части от поземления имот, равняващи се на 82,59кв.м.

Ниво: 1 - Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.21.2.88, 61813.527.21.2.82, 61813.527.21.2.83, Под обекта: 61813.527.21.2.59, Над обекта: 61813.527.21.2.85

Ниво: 2 - Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.21.2.88, 61813.527.21.2.85, Под обекта: 61813.527.21.2.88, 61813.527.21.2.82, Над обекта: няма

Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", вх.З, ет. 4, ап. 98

Забележка: АПАРТАМЕНТЪТ е тип МЕЗОНЕТ №98на Две нива

Начална цена 81 280лв. /осемдесет и една хиляди двеста и осемдесет лева/

 

48). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.88, представляващ: Жилище, апартамент с площ: 53,94кв.м., 53,94кв.м.. Брой нива на обекта: 2, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.2, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: 22,08кв.м. - обши части на сградата и правото на строеж, както и 2,2638% идеални части от поземления имот, равняващи се на 97,91 кв.м.

Ниво: 1 - Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.21.2.90, 61813.527.21.2.82, 61813.527.21.2.86, Под обекта: 61813.527.21.2.60, Над обекта: 61813.527.21.2.86

Ниво: 2 - Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.21.2.91, 61813.527.21.2.86, Под обекта: 61813.527.21.2.90, 61813.527.21.2.82, 61813.527.21.2.92, Над обекта: няма

Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО“, ет. 4, ап. 99/мезонет/

Забележка: АПАРТАМЕНТЪТ е тип МЕЗОНЕТ №99на Две нива

Начална цена 94 497лв./деветдесет и четири хиляди четиристотин деветдесет и седем лева./

 

49). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.4, представляващ: Жилище, апартамент с площ: 36,37кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.2, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: Тераса – 20,57 кв.м. и 6,42кв.м. - общи части на сградата и правото на строеж, както и 0,7454% идеални части от поземления имот, равняващи се на 32,24кв.м. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.21.2.5. 61813.527.21.2.3, Под обекта: няма, Над обекта: 61813.527.21.2.23, 61813.527.21.2.19, 61813.527.21.2.22;

Административен адрес: гр. Разлог, „КУКУРЕВО ", вх. 4, ет. 0, ап. 4/ателие 4/

Начална цена 31 955лв. /тридесет и една хиляди деветстотин петдесет и пет лева./

 

50). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.7, представляващ: Жилище, апартамент с площ: 33,61 кв.м, Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.2, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: Тераса -18,93 кв.м. и 5,94кв.м. - общи части на сградата и правото на строеж, както и 0,6889% идеални части от поземления имот, равняващи се на 29,80кв.м. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.21.2.8, 61813.527.21.2.6, Под обекта: няма, Над обекта: 61813.527.21.2.28, 61813.527.21.2.24, 61813.527.21.2.25;

Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", ет. 0, ап. 7/ателие 7

Начална цена 29 644лв./двадесет и девет хиляди шестстотин четиридесет и четири лева./

 

51). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатори 1813.527.21.2.21, представляващ: Жилище, апартамент с площ: 49,80кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.2, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: 8,54кв.м. - общи части на сградата и правото на строеж, както и 1,0162% идеални части от поземления имот, равняващи се на 43,95кв.м. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.21.2.22, Под обекта: 61813.527.21.2.114, Над обекта: 61813.527.21.2.42; Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", вх. 4, ет. 1, ап. 26

Начална цена 43 692лв. /четиридесет и три хиляди шестстотин деветдесет и два лева./

 

52). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатори 1813.527.21.2.22, представляващ: Жилище, апартамент с площ: 70,15кв.м. Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.2, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: 13,57кв.м. - общи части на сградата и правото на строеж, както и 1,4583% идеални части от поземления имот, равняващи се на 63,08кв.м. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.21.2.23, 61813.527.21.2.19, 61813.527.212 20, 61813.527.21.2.21, Под обекта: 61813.527.21.2.4, 61813.527.21.2.114, Над обекта: 61813.527.21.2.43;

Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", вх. 4, ет. 1, ап. 27

Начална цена 61 727лв. /шестдесет и една хиляди седемстотин двадесет и седем лева./

 

53). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда е идентификатори 61813.527.21.2.25, представляващ: Жилище, апартамент с площ: 46,90кв.м.,Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.2, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: 9,08кв.м. - общи части на сградата и правото на строеж, както и 0,9751% идеални части от поземления имот, равняващи се на 42,18кв.м. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.21.2.28, 61813.527.21.2.24, 61813.527.21.2.26, 61813.527.21.2.27, Под обекта: 61813.527.21.2.8, 61813.527.21.2.7, 61813.527.21.2.112, Над обекта: 61813.527.21.2.46 Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", вх. 4, ет. 1, ап. 30

Начална цена 41 300лв./четиридесет и една хиляди и триста лева./

 

54). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.26, представляваш: Жилище, апартамент с площ: 60,00кв.м, Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.2, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: 10,29кв.м. - общи части на сградата и правото на строеж, както и 1,2244% идеални части от поземления имот, равняващи се на 52,96кв.м. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.21.2.27, 61813.527.21.2.28, 61813.527.21.2.25, Под обекта: 61813.527.21.2.112, 61813.527.21.2.113, Над обекта: 61813.527.21.2.47;

Административен адрес: гр. Разлог, „КУКУРЕВО ", вх. 4, ет. 1, ап. 31

Начална цена 52 707лв./петдесет и две хиляди седемстотин и седем лева./

 

55). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.42, представляваш: Жилище, апартамент с площ: 49,80кв.м., Брой нива на обекта: 1,ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.2, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: 8,90кв.м. - обши части на сградата и правото на строеж, както и 1,0225% идеални части от поземления имот, равняващи се на 44,22кв.м. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На съшия етаж: 61813.527.21.2.43, Под обекта: 61813.527.21.2.21, Над обекта: 61813.527.21.2.63; Административен адрес: гр. Разлог, „КУКУРЕВО“, вх. 4, ет. 2, ап. 52

Начална цена 43 727лв. /четиридесет и три хиляди седемстотин двадесет и седем лева./

 

56). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.44, представляващ: Жилище, апартамент с площ: 41,00кв.м. Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.2, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: 7,93кв.м. - общи части на сградата и правото на строеж, както и 0,8523% идеални части от поземления имот, равняващи се на 36,86кв.м. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.21.2.45, 61813.527.21.2.43, Под обекта: 61813.527.21.2.23, Над обекта: 61813.527.21.2.65; Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", вх. 4, ет. 2, ап. 54

Начална цена 35 994лв. /тридесет и пет хиляди деветстотин деветдесет и четири лева./

 

57). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.45, представляваш: Жилище, апартамент с площ: 41,00кв.м, Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813,в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.2, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: 7,93кв.м. - общи части на сградата и правото на строеж, както и 0,8523% идеални части от поземления имот, равняващи се на 36,86кв.м. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.21.2.46, 61813.527.21.2.44, Под обекта: 61813.527.21.2.24, Над обекта: 61813.527.21.2.66; Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", вх. 4, ет. 2, ап. 55

Начална цена 35 994лв. /тридесет и пет хиляди деветстотин деветдесет и четири лева./

 

58). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.46, представляваш: Жилище, апартамент с площ: 46,90кв.м, Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.2, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: 9,08кв.м. - общи части на сградата и правото на строеж, както и 0,9751% идеални части от поземления имот, равняващи се на 42,18кв.м. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На съшия етаж: 61813.527.21.2.49, 61813.527.21.2.45, 61813.527.21.2.47, 61813.527.21.2.48, Под обекта: 61813.527.21.2.25, Над обекта: 61813.527.21.2.67;

Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", вх. 4, ет. 2, ап. 56

Начална цена 41 173лв. /четиридесет и една хиляди сто седемдесет и три лева./

 

59). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.63, представляваш: Жилище, апартамент с площ: 49,80кв.м, Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.2, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: 8,90кв.м. - общи части на сградата и правото на строеж, както и 1,0225% идеални части от поземления имот, равняващи се на 44,22кв.м. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.21.2.64, Под обекта: 61813.527.21.2.42, Над обекта: 61813.527.21.2.94, 61813.527.21.2.93; Административен адрес: гр. Разлог, ** КУКУРЕВО ", вх. 4, ет. 3, ап. 78

Начална цена 43 709лв. /четиридесет и три хиляди седемстотин и девет лева./

 

60). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.64, представляваш: Жилище, апартамент с площ: 70,15кв.м, Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813 527 21, в сграда: 61813.527.21.2, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: 13,57кв.м. - обши части на сградата и правото на строеж, както и 1,4583% идеални части от поземления имот, равняващи се на 63,08кв.м. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.21.2.65, 61813.527.21.2.61, 61813.527.21.2.62, 61813.527.21.2.63, Под обекта: 61813.527.21.2.43, Над обекта: 61813.527.21.2.94, 61813.527.21.2.93;

Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО, вх. 4, ет. 3, ап. 79

Начална цена 61 727лв./шестдесет и една хиляди седемстотин двадесет и седем лева./

 

61). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.65, представляващ: Жилище, апартамент с площ: 41,00кв.м, Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.2, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: 7,93кв.м. - общи части на сградата и правото на строеж, както и 0,8523% идеални части от поземления имот, равняващи се на 36,86кв.м. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.21.2.66, 61813.527.212 64, Под обекта - 61813.527.21.2.44, Над обекта: 61813.527.21.2.96; Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", вх. 4, ет. 3, ап. 80

Начална цена 35 980лв./тридесет и пет хиляди деветстотин и осемдесет лева./

 

62). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.66, представляващ: Жилище, апартамент с площ: 41,00кв.м, Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.2, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: 7,93кв.м. - общи части на сградата и правото на строеж, както и 0,8523% идеални части от поземления имот, равняващи се на 36,86кв.м. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.21.2.67, 61813.527.21.2.65, Под обекта: 61813.527.21.2.45, Над обекта: 61813.527.21.2.98; Административен адрес: гр. Разлог, „КУКУРЕВО ", вх. 4, ет. 3, ап. 81

Начална цена 36 049лв./тридесет и шест хиляди и четиридесет и девет лева./

 

63). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.67, представляващ: Жилище, апартамент с площ: 46,90кв.м, Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.2, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: 9,08кв.м. - общи части на сградата и правото на строеж, както и 0,9751% идеални части от поземления имот, равняващи се на 42,18кв.м. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.21.2.69, 61813.527.21.2.71, 61813.527.21.2.66, 61813.527.21.2.68, Под обекта: 61813.527.21.2.49, 61813.527.21.2.46, Над обекта: 61813.527.21.2.69, 61813.527.21.2.98;

Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", вх. 4, ет. 3, ап. 82

Начална цена 41 158лв./четиридесет и една хиляди сто петдесет и осем лева./

 

64). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.93, представляващ: Жилище, апартамент с площ: 54,36кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.2, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: Тераса – 13,18 кв.м. и 10,89кв.м. - общи части на сградата и правото на строеж, както и 1,1366% идеални части от поземления имот, равняващи се на 49,16кв.м. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На съшия етаж: 61813.527.21.2.94, 61813.527.21.2.90, 61813.527.21.2.92. Под обекта: 61813.527.21.2.63, 61813.527.21.2.64, Над обекта: 61813.527.21.2.96, 61813.527.21.2.94;

Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", вх. 4, ет. 4, ап. 102

Начална цена 47 883лв./четиридесет и седем хиляди осемстотин осемдесет и три лева./

 

65). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.10, представляващ: Жилище, апартамент с площ: 35,65кв.м, Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.2, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: Тераса - 13,48 кв.м. и 6,30кв.м. - общи части на сградата и правото на строеж, както и 0,7307% идеални части от поземления имот, равняващи се на 31,61 кв.м. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.21.2.9, 61813.527.21.2.109, Под обекта: няма, Над обекта: 61813.527.21.2.30; Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", ет. 0, ап.10/студио 10/

Начална цена 31 752лв./тридесет и една хиляди седемстотин петдесет и два лева./

 

66). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.30, представляващ: Жилище, апартамент с площ: 38,30кв.м. Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ - 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.2, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: 7,41кв.м. - общи части на сградата и правото на строеж, както и 0,7962% идеални части от поземления имот, равняващи се на 34,44кв.м. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.21.2.29, 61813.527.21.2.31, Под обекта: 61813.527.21.2.9, 61813.527.21.2.10. Над обекта: 61813.527.21.2.51; Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО“, вх. 5, ет. 1, ап. 35

Начална цена 32 063лв./тридесет и две хиляди и шестдесет и три лева./

 

67). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.31, представляващ: Жилище, апартамент с площ: 45,10кв.м. Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.2, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: 7,73кв.м. - общи части на сградата и правото на строеж, както и 0,9203% идеални части от поземления имот, равняващи се на 39,80кв.м. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.21.2.30, Под обекта: 61813.527.21.2.109, Над обекта: 61813.527.21.2.52; Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", вх. 5, ет. 1, ап. 36

Начална цена 39 527лв./тридесет и девет хиляди петстотин двадесет и седем лева./

 

68). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.48, представляващ: Жилище, апартамент с площ: 60,90кв.м. Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.2, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: 10,88кв.м. - общи части на сградата и правото на строеж, както и 1,2503% идеални части от поземления имот, равняващи се на 54,08кв.м. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия стаж: 61813.527.21.2.49, 61813.527.21.2.46, 61813.527.21.2.47, Под обекта: 61813.527.21.2.27, Над обекта: 61813.527.21.2.69; Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", вх. 5, ет. 2, ап. 58

Начална цена 53 513лв./петдесет и три хиляди петстотин и тринадесет лева./

 

69). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.51, представляващ: Жилище, апартамент с площ: 38,30кв.м, Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.2, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: 7,41 кв.м. - общи части на сградата и правото на строеж, както и 0,7962% идеални части от поземления имот, равняващи се на 34,44кв.м. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.21.2.50, 61813.527.21.2.52, Под обекта: 61813.527.21.2.30, Над обекта: 61813.527.21.2.73, 61813.527.21.2.74;

Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО " , вх. 5, ет. 2, ап. 61

Начална цена 33 719лв. /тридесет и три хиляди седемстотин и деветнадесет лева./

 

70). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.69, представляващ: Жилище, апартамент с площ: 40,25кв.м., 40,25кв.м Брой нива на обекта: 2, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.2, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: Тераса – 15,32 кв.м и 15,51 кв.м. - общи части на сградата и правото на строеж, както и 1,6724% идеални части от поземления имот, равняващи се на 72,33кв.м.

Съседни самостоятелни обекти в сградата:

Ниво: 1 - На същия етаж: 61813327.21.2.71, 61813327.21.2.67, 61813.527.21.2.68, Под обекта: 61813.527.21.2.49, 61813.527.21.2.47, 61813.527.21.2.48, Над обекта: 61813.527.21.2.74, 61813.527.21.2.71, 61813.527.21.2.100

Ниво: 2 - Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.21.2.71, 61813.527.21.2.98, 61813.527.21.2.100, Под обекта: 61813.527.21.2.71, 61813.527.21.2.67, Над обекта: няма

Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО " , ет. 3, ап. 84 /мезонет/

Забележка: АПАРТАМЕНТЪТ е тип МЕЗОНЕТ №84 на Две нива

Начална цена 70 668лв./седемдесет хиляди шестстотин шестдесет и осем лева./

 

71). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.74, представляващ: Жилище, апартамент с площ: 43,08кв.м., 43,08кв.м., Брой нива на обекта: 2, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.2, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: Балкон -10,71кв.м и

16,12кв.м. - общи части на сградата и правото на строеж, както и 1,7816% идеални части от поземления имот, равняващи се на 77,06кв.м.

Съседни самостоятелни обекти в сградата:

Ниво: 1 - На същия етаж: 61813.527.21.2.73, Под обекта: 61813.527.21.2.51, 61813.527.21.2.50, 61813.527.21.2.52, Над обекта: няма

Ниво: 2 - Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813327.21.2.71, Под обекта: 61813327.21.2.73, 61813327.21.2.69, Над обекта: няма

Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО " , ет. 3, ап. 87 /мезонет/

Забележка: АПАРТАМЕНТЪТ е тип МЕЗОНЕТ №87 на Две нива

Начална цена 75 535лв./седемдесет и пет хиляди петстотин тридесет и пет лева./

 

72). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.5. представляващ: Жилище, апартамент с площ: 42,82кв.м, Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.2, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: тераса по чл.124, ал.1 с площ 20,12кв.м., правото на строеж, както и 0,7459% идеални части от поземления имот, равняващи се на 32,26кв.м. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.21.2.6, 61813.527.21.2.4, Под обекта: няма, Над обекта: 61813.527.21.2.23; Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", вх. 4, ет. 0, ап. 5

Начална цена 37 253лв./тридесет и седем хиляди двеста петдесет и три лева./

 

73). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.6, представляващ: Жилище, апартамент с площ: 42,82кв.м. Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.2, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: тераса по чл.124, ал.1 с площ 20,12кв.м., правото на строеж, както и 0,7459% идеални части от поземления имот, равняващи се на 32,26кв.м. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.21.2.7, 61813.527.21.2.5, Под обекта: няма, Над обекта: 61813.527.21.2.24, 61813.527.21.2.23; Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", ет. 0, ап. 6

Начална цена 37 253лв./тридесет и седем хиляди двеста петдесет и три лева./

 

74). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.47, представляващ: Жилище, апартамент с площ: 70,05кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.2, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: правото на строеж, както и 1,2202% идеални части от поземления имот, равняващи се на 52,78кв.м. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.21.2.48, 61813.527.21.2.49, 61813.527.21.2.46, Под обекта: 61813.527.21.2.27, 61813.527.21.2.26, Над обекта: 61813.527.21.2.69, 61813.527.21.2.68; Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", вх. 4, ет. 2, ап. 57

Начална цена 61 138лв./шестдесет и една хиляди сто тридесет и осем лева./

 

75). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.100, представляващ: Жилище, апартамент с площ: 76,51 кв.м, Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.2, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: 13,51 кв.м.-общи части на сградата и правото на строеж, както и 1,5681% идеални части от поземления имот, равняващи се на 67,82кв.м.

Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.21.2.69, 61813.527.21.2.98, Под обекта: 61813.527.21.2.69, 61813.527.21.2.68, Над обекта: 61813.527.21.2.101,61813.527.21.2.99;

Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", ет. 4, ап. 106

Забележка: АПАРТАМЕНТЪТ е тип МЕЗОНЕТ №106 на Две нива

Начална цена 67 378лв./шестдесет и седем хиляди триста седемдесет и осем лева./

 

76). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.8, представляващ: Жилище, апартамент с площ: 59,11 кв.м. Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.2, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: тераса по чл.124, ал.1 с площ 18,76кв.м., правото на строеж, както и 1,0296% идеални части от поземления имот, равняващи се на 44,53кв.м. Съседни самостоятелни обекти в сградата: Насъщия етаж: 61813.527.21.2.9, 61813.527.21.2.7, Под обекта: няма, Над обекта 61813.527.21.2.25, 61813.527.21.2.28; Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", ет. 0, ап. 8

Начална цена 51 053лв./петдесет и една хиляди и петдесет и три лева./

 

77). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.27, представляващ: Жилище, апартамент с площ: 72,10кв.м. Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.2, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: правото на строеж, както и 1,2559% идеални части от поземления имот, равняващи се на 54,32кв.м. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.21.2.28, 61813.527.21.2.25, 61813.527.21.2.26, Под обекта: 61813.527.21.2.110, 61813.527.21.2.111, 61813.527.21.2.112, Над обекта: 61813.527.21.2.48, 61813.527.21.2.47;

Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", вх. 5, ет. 1, ап. 32

Начална цена 62 393лв./шестдесет и две хиляди триста деветдесет и три лева./

 

78). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.50. представляващ: Жилище, апартамент с площ: 77,00кв.м, Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.2, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: правото на строеж, както и 1,3413% идеални части от поземления имот, равняващи се на 58,01 кв.м. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.21.2.51, 61813.527.21.2.49, Под обекта: 61813.527.21.2.29, Над обекта: 61813.527.21.2.73, 61813.527.21.2.74; Административен адрес: гр. Разлог, " КУКУРЕВО ", вх. 5, ет. 2, ап. 60

Начална цена 66 870лв./шестдесет и шест хиляди осемстотин и седемдесет лева./

 

79). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.111, представляващ: Жилище, апартамент с площ: 47,57кв.м. Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.2, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: правото на строеж, както и 0,8286% идеални части от поземления имот, равняващи се на 35,84кв.м. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.21.2.110, 61813.527.21.2.112, Под обекта: няма, Над обекта: 61813.527.21.2.27;

Административен адрес: гр. Разлог, „КУКУРЕВО ", ет. 0

Начална цена 41 574лв./четиридесет и една хиляди петстотин седемдесет и четири лева./

 

80). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.108, Предназначение на самостоятелния обект: За спортна и развлекателна дейност с площ: 215,02кв.м, Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.2, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: правото на строеж, както и 3,7455% идеални части от поземления имот, равняващи се на 162,00кв.м. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.21.2.11, 61813.527.21.2.107, Под обекта: няма, Над обекта: 61813.527.21.2.14, 61813.527.21.2.13, 61813.527.21.2.16, 61813.527.21.2.15, 61813.527.21.2.17;

Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", вх. 2, ет. 0

Начална цена 175 931лв./сто седемдесет и пет хиляди деветстотин тридесет и един лева./

 

81). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.105, Предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда с площ: 30,59кв.м, Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.2, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: правото на строеж, както и 0,0923% идеални части от поземления имот, равняващи се на 3,99кв.м. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.21.2.106, Под обекта: няма, Над обекта: 61813.527.21.2.12; Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", вх. 2, ет. 0

Начална цена 21 434лв./двадесет и една хиляди четиристотин тридесет и четири лева./

 

82). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.102, Предназначение на самостоятелния обект: За склад с площ: 32,03кв.м. Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.2, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: правото на строеж, както и 0,5579% идеални части от поземления имот, равняващи се на 24,13кв.м. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.21.2.103, Под обекта: няма, Над обекта: 61813.527.21.2.12, 61813.527.21.2.11. Административен адрес: гр. Разлог, „КУКУРЕВО ", вх. 2, ет. 0

Начална цена 24 076лв./двадесет и четири хиляди и седемдесет и шест лева./

 

83). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.115, Предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда с площ: 47,57кв.м. Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.2, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: правото на строеж, както и 0,8286% идеални части от поземления имот, равняващи се на 35,84кв.м. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.21.2.114, 61813.527.21.2.116, Под обекта: няма, Над обекта: 61813.527.21.2.20. Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", вх. 3, ет. 0

Начална цена 36 197лв./тридесет и шест хиляди сто деветдесет и седем лева./

 

84). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.117, Предназначение на самостоятелния обект: За склад с площ: 32,41 кв.м. Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.2, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: правото на строеж, както и 0,5646% идеални части от поземления имот, равняващи се на 24,42кв.м. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: няма, Под обекта: няма, Над обекта: 61813.527.21.2.17;

Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", вх. 3, ет. 0

Начална цена 24 564лв./двадесет и четири хиляди петстотин шестдесет и четири лева./

 

85). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.112, Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент с площ: 47,58кв.м. Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.2, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: правото на строеж, както и 0,8288% идеални части от поземления имот, равняващи се на 35,85кв.м. Съседни самостоятелни обекти в сградата: Насъщия етаж: 61813.527.21.2.111, 61813.527.21.2.113, Под обекта: няма, Над обекта: 61813.527.21.2.27, 61813.527.21.2.25, 61813.527.21.2.26; Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", ет. 0

Начална цена 41 570лв./четиридесет и една хиляди петстотин и седемдесет лева./

 

86). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.114, Предназначение на самостоятелния обект: За склад с площ: 76,45кв.м. Брой нива на обекта: I, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.2. по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: правото на строеж,

както и 1,3317% идеални части от поземления имот, равняващи се на 57,60кв.м. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.21.2.115, Под обекта: няма, Над обекта: 61813.527.21.2.21, 61813.527.21.2.22. Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", вх. 4, ет. 0

Начална цена 57 650лв./петдесет и седем хиляди шестстотин и петдесет лева./

 

87). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.109, Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент с площ: 50,65кв.м, Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.2, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: правото на строеж, както и 0,8823% идеални части от поземления имот, равняващи се на 38,16кв.м. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.21.2.10, Под обекта: няма, Над обекта: 61813.527.21.2.31.

Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", ет. 0

Начална цена 44 105лв./четиридесет и четири хиляди сто и пет лева./

 

88). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.54, Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент: с площ: 66,40кв.м, Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.2, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: 12,85кв.м. – общи части на сградата и правото на строеж, както и 1,3805% идеални части от поземления имот, равняващи се на 59,71кв.м. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.21.2.53, 61813.527.21.2.55, Под обекта: 61813.527.21.2.33, Над обекта: 61813.527.21.2.78;

Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", вх. 2, ет. 3, ап. 69

Начална цена 58 426лв./петдесет и осем хиляди четиристотин двадесет и шест лева./

 

89). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.11, Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент с площ: 70,69кв.м, Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.2, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: правото на строеж, както и 1,2314% идеални части от поземления имот, равняващи се на 53,26кв.м. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.21.2.12, Под обекта: 61813.527.21.2.102, 61813.527.21.2.104, 61813.527.21.2.103, Над обекта: 61813.527.21.2.32; Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", вх. 2, ет. 1, ап. 16

Начална цена 61 313лв./шестдесет и една хиляди триста и тринадесет лева./

 

90). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.14, Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент с площ: 96,68кв.м, Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.2, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: 15,83кв.м. - общи части на сградата и правото на строеж, както и 1,7302% идеални части от поземления имот, равняващи се на 74,84кв.м. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.21.2.18, 61813.527.21.2.13, 61813.527.21.2.15, 61813.527.21.2.17, Под обекта: 61813.527.21.2.2, 61813.527.21.2.108, 61813.527.21.2.1, Над обекта: 61813.527.21.235; Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", вх. 2, ет. 1, ап. 19

Начална цена 83 763лв./осемдесет и три хиляди седемстотин шестдесет и три лева./

 

91). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.53, Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент с площ: 70,83кв.м, Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.2, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: правото на строеж, както и 1,2338% идеални части от поземления имот, равняващи се на 53,36кв.м. Съседни самостоятелни обекти в сградата: Насъщия етаж: 61813.527.21.2.54, Под обекта: 61813.527.21.2.32, Над обета: 61813.527.21.2.76. Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО“ вх. 2, ет. 3, ап. 68

Начална цена 61 501лв./шестдесет и една хиляди петстотин и един лева./

 

92). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.20, Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент с площ: 73,60кв.м, Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен

имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.2, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: правото на строеж, както и 1,2820% идеални части от поземления имот, равняващи се на 55,45кв.м. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.21.2.22, 61813.527.21.2.19, Под обекта: 61813.527.21.2.115, 61813.527.21.2.116, Над обекта: 61813.527.21.2.41; Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", вх. 3, ет. 1, ап. 25

Начална цена 63 805лв./шестдесет и три хиляди осемстотин и пет лева./

 

93). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.41, Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент с площ: 73,60кв.м. Брой нива на обекта: 1,ЕКЛТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен

имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.2, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: правото на строеж, както и 1,2820% идеални части от поземления имот, равняващи се на 55,45кв.м. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.21.2.43, 61813.527.21.2.40, Под обекта: 61813.527.21.2.20, Над обекта: 61813.527.21.2.62; Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", вх. 3, ет. 2, ап. 51

Начална цена 63 859лв./шестдесет и три хиляди осемстотин петдесет и девет лева./

 

94). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.37, представляващ: Жилище, апартамент с площ: 45,50кв.м, Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.2, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: 8,80кв.м. - общи части на сградата и правото на строеж, както и 0,9459% идеални части от поземления имот, равняващи се на 40,91 кв.м. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.21.2.36, Под обекта: 61813.527.21.2.16, Над обекта: 61813.527.21.2.58; Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", вх.2, ет. 2, ап. 47

Начална цена 40 005лв./четиридесет хиляди и пет лева./

 

95). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.103, Предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда с площ: 12,86кв.м. Брой нива на обекта: 1,ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.2, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: правото на строеж, както и 0,2240% идеални части от поземления имот, равняващи се на 9,69кв.м. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.21.2.102, 61813.527.21.2.104, Под обекта: няма, Над обекта: 61813.527.21.2.11; Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", ет. 0

Начална цена 9 667лв./девет хиляди шестстотин шестдесет и седем лева./

 

96). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.104, Предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда с площ: 6,13кв.м, Брой нива на обекта: 1, ЕКЛТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.2, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: правото на строеж, както и 0,1068% идеални части от поземления имот, равняващи се на 4,62кв.м.Съседни самостоятелни обекти в сградата: Насъщия етаж: 61813.527.21.2.103, Под обекта: няма, Над обекта: 61813.527.21.2.11; Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", вх.2, ет. 0

Начална цена 4 650лв./четири хиляди шестстотин и петдесет лева./

 

97). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.113, Предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда с площ: 6,42кв.м. Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.2, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: правото на строеж, както и 0,1118% идеални части от поземления имот, равняващи се на 4,84кв.м. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.21.2.112, Под обекта: няма, Над обекта: 61813.527.21.2.26; Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", вх.4, ет. 0

Начална цена 4 826лв./четири хиляди осемстотин двадесет и шест лева./

 

98). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.116, Предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда с площ: 6,43кв.м, Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.2, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: правото на строеж, както и 0,1120% идеални части от поземления имот, равняващи се на 4,84кв.м. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.21.2.115, Под обекта: няма, Над обекта- 61813.527.21.2.20. Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", вх3, ет. 0

Начална цена 4 833лв./четири хиляди осемстотин тридесет и три лева./

 

99). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.106, Предназначение на самостоятелния обект: За спортна и развлекателна дейност с площ: 28,54кв.м. Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.2, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: правото на строеж, както и 0,4971% идеални части от поземления имот, равняващи се на 21,50кв.м. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.21.2.105, Под обекта:няма, Над обекта: 61813.527.21.2.12, 61813.527.21.2.13; Административен адрес: гр. Разлог, „КУКУРЕВО“, вх.2, ет. 0

Начална цена 23 648лв./двадесет и три хиляди шестстотин четиридесет и осем лева./

 

100). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.107, Предназначение на самостоятелния обект: За спортна и развлекателна дейност с площ: 28,05кв.м, Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.2, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: правото на строеж, както и 0,4886% идеални части от поземления имот, равняващи се на 21,13кв.м. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.21.2.108, Под обекта: няма, Над обекта: 61813-527.21.2.13. Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", вх.2, ет. 0

Начална цена 23 561лв./двадесет и три хиляди петстотин шестдесет и един лева./

 

101).САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.110, Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент с площ: 6,85кв.м, Брой нива на обекта: 1,ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.2, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: правото на строеж, както и 0,1193% идеални части от поземления имот, равняващи се на 5,16кв.м. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.21.2.111, Под обекта: няма, Над обекта: 61813.527.21.2.27.

Административен адрес: гр. Разлог, "КУКУРЕВО ", ет. 0

Начална цена 5 149лв/ пет хиляди сто четиридесет и девет лева./

 

102). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.43, представляващ: Жилище, апартамент с площ: 81,94кв.м, Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.2, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: 13,57кв.м. - общи части на сградата и правото на строеж, както и 1,4583% идеални части от поземления имот, равняващи се на 63,08кв.м. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.21.2.44, 61813.527.21.2.40, 61813.527.21.2.41, 61813.527.21.2.42. Под обекта: 61813.527.21.2.22, Над обекта: 61813.527.21.2.64;

Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО“ вх. 4, ет. 2, ап. 53

Начална цена 70 993лв./седемдесет хиляди деветстотин деветдесет и три лева./

 

103). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.98, Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент/мезонет/, с площ от 98,08кв.м., Брой нива на обекта: 2, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.2, по кадастралната карта на гр. Разлог. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.21.2.69; 61813.527.21.2.96, 61813.527.21.2.100, Под обекта: 61813.527.21.2.67; 61813.527.21.2.66, Над обекта: 61813.527.21.2.96; 61813.527.21.2.99; 61813.527.21.2.101

Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", ет.4, ап. 105 и

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.99, Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент/мезонет/, с площ от 98,08кв.м., Брой нива на обекта: 2, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.2, по кадастралната карта на гр. Разлог. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.21.2.101, 61813.527.21.2.96, Под обекта: 61813.527.21.2.98, 61813.527.21.2.100, Над обекта: няма Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", ет.5, ап. 105

Прилежащи части: 20,54кв.м. - общи части на сградата и правото на строеж, както и 2,0663% идеални части от поземления имот, равняващи се на 89,37кв.м.

Забележка: АПАРТАМЕНТЪТ е тип МЕЗОНЕТ №105на Две нива

Начална цена 130 481лв./сто и тридесет хиляди четиристотин осемдесет и един лева./

 

104). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.80, представляващ: Жилище, апартамент/мезонет/, с площ от 101,38кв.м., Брой нива на обекта: 2, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.2, по кадастралната карта на гр. Разлог. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.21.2.78, 61813.527.21.2.82, Под обекта: 61813.527.21.2.55, Над обекта: 61813.527.21.2.79; 61813.527.21.2.81

Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", ет.4, ап. 94 и

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.81, представляваш: Жилище, апартамент/мезонет/, с площ от 101,38кв.м., Брой нива на обекта: 2, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.2, по кадастралната карта на гр. Разлог. На същия етаж: 61813.527.21.2.79, 61813.527.212.85, Под обекта: 61813.527.21.2.82, 61813.527.21.2.80, 61813.527.21.2.84, Над обекта: няма

Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", ет.5, ап. 94

Прилежащи части: 19,43кв.м. - общи части на сградата и правото на строеж, както и 1,9919% идеални части от поземления имот, равняващи се на 86,15кв.м.

Забележка: АПАРТАМЕНТЪТ е тип МЕЗОНЕТ №94на Две нива

Начална цена 133 671лв./сто тридесет и три хиляди шестстотин седемдесет и един лева./

 

105). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.78, представляващ: Жилище, апартамент/мезонет/, с площ от 111,89кв.м., Брой нива на обекта: 2, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.2, по кадастралната карта на гр. Разлог. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.21.2.76, 61813.527.21.2.80, Под обекта: 61813.527.21.2.54, Над обекта: 61813.527.21.2.77, 61813.527.21.2.79;

Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО“, ет.4, ап. 93 и

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.79, представляващ: Жилище, апартамент/мезонет/, с площ от 111,89кв.м., Брой нива на обекта: 2, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.2, по кадастралната карта на гр. Разлог. На същия етаж: 61813.527.21.2.77, 61813.527.21.2.81, Под обекта: 61813.527.21.2.80, 61813.527.21.2.78, 61813.527.21.2.76, Над обекта: няма

Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО , ет.5, ап. 93;

Прилежащи части: 22,69кв.м. - общи части на сградата и правото на строеж, както и 2,3443% идеални части от поземления имот, равняващи се на 101,39кв.м.

Забележка: АПАРТАМЕНТЪТ е тип МЕЗОНЕТ №93на Две нива

Начална цена 148 730лв./сто четиридесет и осем хиляди седемстотин и тридесет лева./

 

106). САМОСТОЯТЕЛНИЯТ ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.90, представляващ: Жилище, апартамент/мезонет/, с площ от 94,92кв.м., Брой нива на обекта: 2, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.2, по кадастралната карта на гр. Разлог. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.21.2.94, 61813.527.21.2.88, 61813.527.21.2.92, 61813.527.21.2.93, Под обекта: 61813.527.21.2.61, Над обекта: 61813.527.21.2.94, 61813.527.21.2.88, 61813.527.21.2.91;

Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", ет.4, ап. 100 и

САМОСТОЯТЕЛНИЯТ ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.91, представляващ: Жилище, апартамент/мезонет/, с площ от 94,92кв.м., Брой нива на обекта: 2, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.2, по кадастралната карта на гр. Разлог.

Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.21.2.94, 61813.527.21.2.88, Под обекта: 61813.527.21.2.94, 61813.527.21.2.90, 61813.527.21.2.92, Над обекта: няма;

Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", ет.5, ап. 100

Прилежащи части: 19,43кв.м. - общи части на сградата и правото на строеж, както и 1,9919% идеални части от поземления имот, равняващи се на 86,15кв.м.

Забележка: АПАРТАМЕНТЪТ е тип МЕЗОНЕТ №100на Две нива

Начална цена 83 317лв./осемдесет и три хиляди триста и седемнадесет лева./

 

107). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор: 61813.527.21.2.84, представляващ: Жилище, апартамент/мезонет/, с площ от 93,07кв.м., Брой нива на обекта: 2, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.2, по кадастралната карта на гр. Разлог.

Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.21.2.83, Под обекта: 61813.527.21.2.58, Над обекта: 61813.527.21.2.85, 61813.527.21.2.81

Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО“ ет.4, ап. 97 и

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор: 61813.527.21.2.85, представляващ: Жилище, апартамент/мезонет/, с площ от 93,07кв.м., Брой нива на обекта: 2, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813 527.21,в сграда: 61813.527.21.2, по кадастралната карта на гр. Разлог.

Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.21.2.86, 61813.527.21.2.81, Под обекта: 61813.527.21.2.82, 61813 527 212 84, 61813.527.21.2.83, 61813.527.21.2.86, Над обекта: няма

Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", ет.5, ап. 97

Прилежащи части: правото на строеж, както и 1,6212% идеални части от поземления имот, равняващи се на 86,15кв.м.

Забележка: АПАРТАМЕНТЪТ е тип МЕЗОНЕТ №97на Две нива

Начална цена 123 360лв./сто двадесет и три хиляди триста и шестдесет лева./

 

108). САМОСТОЯТЕЛНИЯТ ОБЕКТ с идентификатор: 61813.527.21.2.76, представляващ: Жилище, апартамент/мезонет/, с площ от 95,80кв.м., Брой нива на обекта: 2, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.2, по кадастралната карта на гр. Разлог. Съседнисамостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.21.2.78, Под обекта: 61813.527.21.2.53, Над обекта: 61813.527.21.2.79, 61813.527.21.2.77

Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО“, ет.4, ап. 92 и

САМОСТОЯТЕЛНИЯТ ОБЕКТ с идентификатор: 61813.527.21.2.77, представляващ: Жилище, апартамент/мезонет/, с площ от 95,80кв.м., Брой нива на обекта: 2, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.2, по кадастралната карта на гр. Разлог. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.21.2.79, Под обекта: 61813.527.21.2.78, 61813.527.21.2.76, Над обекта: няма

Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", ет.5, ап. 92

Прилежащи части: 17,76кв.м. - общи части на сградата и правото на строеж, както и 1,8699% идеални части от поземления имот, равняващи се на 80,88кв.м.

Забележка: АПАРТАМЕНТЪТ е тип МЕЗОНЕТ №92на Две нива

Начална цена 127 147лв./сто двадесет и седем хиляди сто четиридесет и седем лева./

 

109).САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор:61813.527.21.2.83, представляващ: Жилище, апартамент с площ: 58,27кв.м, Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.2, по кадастралната карта на гр. Разлог., състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, преходна от дневната, баня с тоалетна, входно антре и тераса, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата иправото на строеж, както и 1,0150% идеални части от поземления имот, равняващи се на 43,90кв.м.

Административен адрес: гр. Разлог, КУКУРЕВО, вх. 2, ет. 4, ап. 96

Начална цена 55 029лв./петдесет и пет хиляди и двадесет и девет лева./

 

110). СГРАДА с идентификатор: 61813.527.21.3, представляваща: Хотел, с площ: 1 089кв.м., Брой етажи: 4, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.21, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: правото на строеж, както и 41,0519% идеални части от поземления имот, равняващи се на 3 694,67кв.м. Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ".

Подробно описание на СГРАДА с идентификатор: 61813.527.21.3: Сградата е пет етажна с мансарден етаж, масивна конструкция, със стоманобетонни греди, колони и плочи и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Покривът на сградата е скатен с битумни керемиди. Външните стени са изпълнени с топлоизолация и минерална мазилка, частично по фасади от югоизток и югозапад - дървена обшивка и частично облицовка от - цепен камък. По цялата фасада на сградата е монтирана - алуминиева дограма. Всичко вътрешни помещения в сградата са на етап "груб строеж" с под - бетонна плоча, стени - тухлена зидария, таван - бетонна плоча. На второ ниво са обособени седем броя помещения. На трето и четвърто ниво са обособени по десет броя помещения. На пето ниво са обособени девет броя помещения. На мансардния етаж са обособени шест броя помещения. В сградата не са монтирани и не се налични вътрешни врати. Входни врати на сградата- алуминиеви.

Начална цена на сградата 934 800лв./деветстотин тридесет и четири хиляди и осемстотин лева./

Публичната продажба на сградата е облагаема доставка по смисъла начл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната и цена следва да се начисли ДДС.

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ