ПРОДАЖБА НА СПА - ЦЕНТЪР

Дата на публикуване: 20.08.2018 г. в 17:04 ч.

Няма изображение
Начална цена:
555708.00 лв.

Номер на публична продан:
0000725

Номер на изпълнително дело:
20137010400619

Вид на имота:
Заведение

Местоположение:
Благоевград

Адрес:
пл. "Георги Измирлиев - Македончето"

Площ:
1083.00 кв.м.

Срок:
от 21.08.2018 до 21.09.2018

Дата на отваряне:
25.09.2018 г. в 15:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-619-13-21.08.2018-21.09.2018-15.pdf

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20137010400619 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на ипотекарния длъжник:„СТРУМА ИНВЕСТ 2014“ ЕООД“ с ЕИК:101619145 (правоприемник на “ ГАЛЧЕВ ИНВЕСТ “ ЕООД ).

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

СГРАДА с идентификатор: 04279.612.97.20, Предназначение: Спортна сграда, база с площ от 1 083,00кв.м., брой етажи: 1, ЕКАТТЕ: 04279, в кадастрален район: 612, в поземлен имот: 04279.612.97, по кадастралната карта на гр.Благоевград.

Административен адрес: гр. Благоевград, пл. “ Георги Измирлиев – Македончето “

Описание по стар идентификатор: НЕДВИЖИМ ИМОТ, представвляващ Магазин „РУБИН”, находящ се в гр.Благоевград, пл.”Георги Измирлиев”, построен в УПИ І, в кв.9 по ЗРП на Благоевград от 1994г., представляващ част от подплощадното пространство, със застроена площ от 981,88кв.м., състоящ се от търговска зала, канцелария, санитарни възли, складове – 11 броя и обслужващи площи, ведно със съответното право на строеж върху мястото, при съседи на имота: Север – кафе сладкарница „Театъра”, изток – площадни фонтани, юг – имот пл.№8821, като съгласно одобрени инвестиционни проекти за преустройство на съществуваща сграда МАГАЗИН „РУБИН” от 21.09.2004г., преустроена в СПА център с РЗП 981,90 кв.м., състоящ се от следните помещения: Два входа, фоайе – рецепция и фоайе – коридор, помещение за склад към бара, тоалетна за клиенти, съблекални за клиенти, тоалетни за персонала, помещения за ел. табло и за склад – рецепция, битово помещение – мъже, битово помещение – жени, офис за управител, офис за терепавт, три коридора, кабинет – лице, три кабинета тяло, два кабинета за епилация, кабинет за хоризонтален солариум, кабинет за вертикален солариум, кабинет за таласотерапия, три душ – кабини, помещение за релакс с протеинов бар и фреш – бар, съблекални тоалетна и душове – жени, съблекални тоалетна и душове – мъже, коридор, фермерска сауна, помещение за римска баня с предверие, помещение за душове, помещение за RASUL с предверие, финландска сауна, техническо помещение, помещение за активен релакс, две помещения за масаж, склад чисто бельо и склад употребявано бельо.

 

Подробно описание на сграда с идентификатор:04279.612.97.20 съгласно Протокол за опис от 24.07.2013г.: СГРАДАТА е едноетажна, масивна със стоманобетонни греди, колони и плочи, стоманобетонни външни ограждащи стени и частично тухлени, частично гипсокартон на метална конструкция вътрешни преградни стени. Покривът на сградата, представлява част от площад „ Георги Измирлиев „ и е плосък с хидроизолация. Изграден е и междинен покрив с Ондолин на метална конструкция. Вътрешни врати – МДФ. Дограма – алуминиева. Изградена и ОиВ инсталация, хидрофорна инсталация, климатична инсталация на газ „ DAIKIN,„ озвучителна инсталация, подово – отоплителна инсталация на ток, система на битово гореща вода, и пожароизвестителна инсталация. Сградата се намира под-площадното пространство на пл. „ Георги Измирлиев „ в пешеходната зона на града, идеален център, първа оценителска зона в район с напълно изградена инфраструктура и елементи на градската среда. Същата е в непосредствена близост до община Благоевград, областна администрация, градският парк и АУБ.

Сградата се състои от:

1.Кафе – Аперитив, състоящо се от: зала, склад, тоалетна с предверие – дамска и тоалетна с предверие – мъжка. Залата е с под гранит, стени – гипсокартон, шпакловка и латекс, стената от юг – мраморна мозайка, стената от запад – стъклена витрина с двойна стъклена врата, таван – гипсокартон, шпакловка и латекс. В залата е монтиран Бар-плот от МДФ с гранитен плот. Складът е с под – теракота, стени и тамван – гипсокартон, шпакловка и латекс. Тоалетните с предверия са с под – теракота, стени – теракота, таван – гипсокартон, шпакловка и латекс.

2.Рецепция е с под – гранит, стени и таван – гипсокартон, шпакловка и латекс, от запад – стъклена витрина и стъклена автоматична двойна врата от изток е монтирана стъклена витрина със стъклена двойна врата, между рецепцията и залата на кафе – аперитива има достъп.

3.Обслужващ коридор е с под – гранит, стени и таван – гипсокартон, шпакловка и латекс, частично по стени – изградени гипсови орнаменти, частично в зала – Релакс – мраморна мозйка. Има изграден фонтан с въртяща пирамида и фонтан с въртяща се топка облицовани с мрамор и пет броя водни огледала по стени.

4. Кабинети / пет броя/

- за маникюр и педикюр, грижа за лицето – два броя, фризьорски салон и епилация – Лазер и са с под – винилова настилка, стени и таван – гипсокартон, шпакловка и латекс.

5.Кабинети за Солариум / два броя/

- хоризонтал и вертикален и са с под – винилова настилка, стени и таван – гипсокартон, шпакловака и латекс.

6. Кабинети / четири броя/

- кабинет за хидротерапия, таласотарепия и два броя – масаж тяло, всички са под и стени – теракота, таван – гипсокартон, шпакловка и латекс. Във всички има изградени Душ-кабини, облицовани със стъклокерамични плочки.

7. Кабинет - Активен релакс е с под – циментова замазка и ламиниран паркет, стени и таван – гипсокартон, шпакловка и латекс. Има монтирано по таван – интерактивно осветление.

8. Зала – Релакс е с под - циментова замазка и ламиниран паркет, частично – гранит, стени и таван – гипсокартон, шпакловка и латекс, частично по стени – теракота и монтирана стъклена витрина.

9. Съблекалня – Жени и Съблекалня – Мъже иса с под и стени – теракота, таван – гипсокартон, шпакловка и латекс с монтирани по четири броя керамични мивки на гранитен плот и по пет броя душове със стъклени паравани. Към съблекалните са изградени и по два броя тоалетни и са с под и стени – теракота, таван – гипсокартон, шпакловка и латекс, с монтирани керамична тоалетна чиния с вградено казанче и керамични мивки.

10. Три броя Душове с предверие са с под, стени и таван – стъклокерамични плочки.

11. Финландска сауна и Био сауна и са с под – теракота и дървени скари, стени и таван – дървена обшивка. Врати – стъклени.

12. Римска баня с предверие и Разул с предверие. Предверията са под – теракота, стени на Н=2.00м. – стъклокерамични плочки, а останалата част и таван – гипсокартон, шпакловка и латекс. В предверията са изградени Душ – кабини, облицовани със стъклокерамични плочки. Сауните са с под – теракота, стени и таван – стъклокерамични плочки. Изградени са по пет броя кресла – облицовани със стъклокерамични плочки. Вътрешни врати – алуминиеви.

13. Технически помещения / осем броя/ всички помещения са с под – теракота, стени и таван – гипсокартон, шпакловка и латекс.

14. Зала за фитнес е с под – винилова настилка, стени и таван – гипсокартон, шпакловка и латекс, по стени на Н=2.00м. – монтирани огледала. Стената към обслужващия коридор – стъклена с два броя стъклени врати.

15. Зала за аеробика и е с под – винилова настилка, стени и таван – гипсокартон, шпакловка и латекс, частично по стени монтирани огледала на Н=2.00м.

16. Коридор – зала аеробика и е с под – винилова настилка, стени и таван – гипсокартон, шпакловка и латекс

17. Баня и тоалетна с предверие – персонал – два броя. И са с под и стени – теракота, таван – гипсокартон, шпакловка и латекс, с монтирани керамични мивки на гранитен плот и керамични тоалетни чинии с вградено казанче.

Забележка: Сградата е преустроена от бивш магазин „ Рубин „ в СПА – ЦЕНТЪР, съгласно Разрешение за строеж №312 от 21.09.2004г. и Одобрен инвестиционен проект за преустройство на съществуваща сграда от 21.09.2004г. За сградата има издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №221 от 17.12.2004г.

 

Начална цена 555 708лв. /петстотин петдесет и пет хиляди седемстотин и осем лева./

Публичната продажба на имота е облагаема доставка по смисъла начл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести: 1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№5758 от 19.12.2008г., акт 101, том V; 2. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№2560 от 05.07.2013г., акт 31, том 2; 3. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№2569 от 08.07.2013г., акт 38, том 2;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. БЛАГОЕВГРАД

от 9.00часа на 21.08.2018г. до 17.00часа на 21.09.2018г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА “ АД, IBAN:BG75UBBS80025089019130, BIC - UBBSBGSFзадатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 25.09.2018г. от 15.00часа в сградата на Районен съд - гр.БЛАГОЕВГРАД.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят:

Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача: МУСА ОРЦЕВ стел. за връзка: 0886/616969, на адрес:гр. Благоевград, пл. “Георги Измирлиев–Македончето“, СПА ЦЕНТЪР – „ХАРМОНИЯ”.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ