ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ

Дата на публикуване: 08.01.2018 г. в 18:13 ч.

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - 1
Начална цена:
219780.00 лв.

Номер на публична продан:
0000745

Номер на изпълнително дело:
20127010400806

Вид на имота:
Парцел

Местоположение:
Разлог

Адрес:
м. "Извора"

Площ:
3999.00 кв.м.

Срок:
от 09.01.2018 до 09.02.2018

Дата на отваряне:
12.02.2018 г. в 13:30 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-806-12-09.01.2018-09.02.2018-POZEMLEN IMOT-4.pdf

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - 2
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - 3
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - 4
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - 5

Описание:

 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 61813.633.10, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За вилна сграда, с площ: 3 999кв.м., ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 633, по кадастралната карта на гр. Разлог. Номер по предходен план: 633003,4, Съседи: 61813.633.5; 61813.633.1; 61813.456.137

Адрес на имота: гр. Разлог, местност “ Извора “

 

Начална цена 219 780лв. /двеста и деветнадесет хиляди седемстотин и осемдесет лева./

 

Публичната продажба на имота е облагаема доставка по смисъла начл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ