ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДА

Дата на публикуване: 08.01.2018 г. в 18:24 ч.

ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДА - 1
Начална цена:
0.00 лв.

Номер на публична продан:
0000747

Номер на изпълнително дело:
20127010400806

Вид на имота:
Други

Местоположение:
Банско

Адрес:
ул. "Христо Г. Данов" №3

Площ:
0.00 кв.м.

Срок:
от 09.01.2018 до 09.02.2018

Дата на отваряне:
12.02.2018 г. в 14:30 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-806-12-09.01.2018-09.02.2018-IMOTI NA HR.DANOV-4.pdf

ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДА - 2
ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДА - 3
ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДА - 4
ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДА - 5
ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДА - 6
ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДА - 7
ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДА - 8
ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДА - 9
ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДА - 10

Описание:

 

1). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 02676.501.3145.1.14 по кадастралната карта на гр. Банско, с площ от 86,20кв.м., находящ се в четириетажна масива жилищна сграда, състоящ се от четири стаи, фоайе и коридор, ВЕДНО с 7,499%ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.

Административен адрес: гр. Банско, ул. “ Христо Г. Данов “ №3, ет.0

Начална цена 38 340лв. /тридесет и осем хиляди триста и четиридесет лева./

 

2). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 02676.501.3145.1.15 с площ от 35,90кв.м., находящ се в четириетажна масива жилищна сграда, състоящ се от стая, баня с тоалетна с предверие, тоалетна и коридор, ВЕДНО с 3,123%ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.

Административен адрес: гр. Банско, ул. “ Христо Г. Данов “, №3, ет.0

Начална цена 15 930лв. /петнадесет хиляди деветстотин и тридесет лева./

 

Забележка: За сградата има издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №80 от 09.11.2005г. на гл.Арх. на Общ. Банско.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ