ПРОДАЖБА НА АТЕЛИЕ

Дата на публикуване: 26.02.2019 г. в 18:20 ч.

ПРОДАЖБА НА АТЕЛИЕ - 1
Начална цена:
12006.00 лв.

Номер на публична продан:
0000748

Номер на изпълнително дело:
20127010400806

Вид на имота:
Ателие, Таван

Местоположение:
Банско

Адрес:
ул. "Лазар Томов" №8

Площ:
22.95 кв.м.

Срок:
от 27.02.2019 до 27.03.2019

Дата на отваряне:
28.03.2019 г. в 15:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-806-12-27.02.2019-27.03.2019-ATELIE-7.pdf

ПРОДАЖБА НА АТЕЛИЕ - 2
ПРОДАЖБА НА АТЕЛИЕ - 3
ПРОДАЖБА НА АТЕЛИЕ - 4

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

 

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20127010400806 НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ на длъжника: “ ЕДЕЛАНД “ ЕООД с ЕИК: 131573586, предмет на Договорна ипотека вписана с вх.№5346/18.02.2009г., акт№74, том ІІ, в сл. по вписванията гр. Разлог, в полза на взискателя по делото: “Обединена българска банка“АД.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

АТЕЛИЕ № А 0.6 с идентификатор: 02676.501.3895.1.5 по кадастралната карта на гр. Банско, с площ от 22,95кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, предверие и баня с тоалетна, ВЕДНО с 3,81кв.м. идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото.

 

АТЕЛИЕТО се състои от: дневна с кухненски бокс, предверие и баня с тоалетна. Дневната с кухненски бокс и предверието са с под – теракота, стени и таван – шпакловка и латекс. Банята с тоалетна е с под – теракота, стени на Н = 2.20м. – фаянс, а останалата част и таван – шпакловка и латекс, с монтирани: керамична мивка, керамичен полуботуш, керамична тоалетна чиния – моноблок, смесителна душ – батерия, смесителна батерия, бойлер марка “ ТЕСИ “ – 80л. – хоризонтален и огледало над мивка. Има изградена Ел. инсталация с монтирани ключове и контакти с монтирани два броя осветителни тела по таван / тип плафониера - метал стъкло/ в предверието и дневната, един брой осветително тяло в банята по таван от ПВЦ, и два броя осветителни тела по стени в дневната / метал стъкло / и  ВиК в кухненския бокс /до тапа/. Входна врата и врата на банята с тоалетна – МДФ. Дограма  - ПВЦ.

 

Адрес на имота: гр. Банско, ул. „Лазар Томов” №8, ет.0, ап.6 (Ателие № А 0.6).

Начална цена 12 006лв. /дванадесет хиляди и шест лева./

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести:Договорна ипотека вписана с вх.№5346/18.02.2009г., акт№74, том ІІ, в сл. по вписванията гр. Разлог, в полза на взискателя по делото: “Обединена българска банка “АД. Възбрана, наложена от ЧСИ Ал.Цанковски;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. Разлог

от 9.00часа на 27.02.2019г. до 17.00часа на 27.03.2019г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в Обединена българска банка”АД, IBAN: BG66UBBS88881000615610, BIC UBBSBGSF, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 28.03.2019г. от 15.00часа в сградата на Районен съд - гр. Разлог.

 

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят:

Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача“ БАНСКО БИЛДИНГ КЪМПАНИ “ ООД с ЕИК: 131273457, чрез служителя БОРИСЛАВ БЛАГОЕВ БАРУТЧИЕВ, тел. за връзка: 0884/388359, на адрес:гр. Банско, ул. „Лазар Томов” №8.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ