ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ ТРИСТАЙНИ АПАРТАМЕНТА

Дата на публикуване: 10.04.2019 г. в 18:06 ч.

ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ ТРИСТАЙНИ АПАРТАМЕНТА - 1
Начална цена:
0.00 лв.

Номер на публична продан:
0000753

Номер на изпълнително дело:
20157010400798

Вид на имота:
Тристаен апартамент

Местоположение:
Петрич

Адрес:
ул. "Цар Борис III" №22, ет.3

Площ:
0.00 кв.м.

Срок:
от 15.04.2019 до 15.05.2019

Дата на отваряне:
16.05.2019 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД ПЕТРИЧ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-798-15-15.04.2019-15.05.2019-12.pdf

ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ ТРИСТАЙНИ АПАРТАМЕНТА - 2
ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ ТРИСТАЙНИ АПАРТАМЕНТА - 3
ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ ТРИСТАЙНИ АПАРТАМЕНТА - 4
ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ ТРИСТАЙНИ АПАРТАМЕНТА - 5
ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ ТРИСТАЙНИ АПАРТАМЕНТА - 6
ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ ТРИСТАЙНИ АПАРТАМЕНТА - 7
ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ ТРИСТАЙНИ АПАРТАМЕНТА - 8
ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ ТРИСТАЙНИ АПАРТАМЕНТА - 9
ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ ТРИСТАЙНИ АПАРТАМЕНТА - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20157010400798 НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ на длъжника: ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ИЛИЕВ и ЛЮБКА ИВАНОВА ИЛИЕВА /ВЕРГОВА от 10.10.2011г./.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

1.Самостоятелен обект в сграда сидентификатор: 56126.602.2336.1.23, представляващ: Жилище, апартамент, с площ от 101,50кв.м., брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ:56126, в кадастрален район: 602, в поземлен имот: 56126.602.2336, в сграда: 56126.602.2336.1, по кадастралната карта на гр. Петрич. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 56126.602.2336.1.24; 56126.602.2336.1.22, Под обекта: 56126.602.2336.1.15, Над обекта: 56126.602.2336.1.31

Административен адрес: гр. Петрич, ул. „Цар Борис ІІІ“ №22, ет.3, ап.23

Описание по стар идентификатор: АПАРТАМЕНТ №23, с площ от 101,28кв.м., ВЕДНО с 9,98кв.м. ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, находящ се на трети етаж на кота +9.08м. от ШЕСТЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с терасовиден етаж под 45градуса и тавански жилищен етаж, първо ниво на кота-3,20м – търговски център, магазини, второ нива на кота - +0,00м. - магазини и търговски център, фризьорски салон и солариум плюс четири жилищни етажа, терасовиден и тавански жилищни етажи, изградена на етап „груб строеж“ в УПИ ІІІ, квартал 98, по подробния устройствен план на гр. Петрич с площ за имота от 1 286кв.м., при съседи на имота: североизток – улица, югоизток – УПИ І, югозапад - УПИ ІІ и от северозапад – река Луда Мара и при съседи на апартамента по проект: двор, ап.№24, коридор и ап.№22

 

Подробно описание на имот с идентификатор: 56126.602.2336.1.23

Апартамента се намира на трети жилищен етаж на кота +9.08м. и се състои от : дневна с трапезария и кухненски бокс, две стаи, два санитарни възела, входно антре и тераса от югоизточната част на сградата с достъп от дневната и двете стаи. Всички помещения са с под – циментова замазка, стени и таван – варова мазилка. Санитарните възли са с под – циментова замазка, стени – варова мазилка, таван – бетонна плоча. Терасата е с под – теракота, стени и таван – минерална мазилка. Парапет – метален, ажурен. Не са монтирани и не са налични входни и вътрешни врати. Дограма – ПВЦ. Ел. инсталация до точка. ВиК до тапа.

 

Начална цена 39 437лв./тридесет и девет хиляди четиристотин тридесет и седем лева./

 

2.Самостоятелен обект в сграда сидентификатор: 56126.602.2336.1.24, представляващ: Жилище, апартамент, с площ от 92,55кв.м., брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ:56126, в кадастрален район: 602, в поземлен имот: 56126.602.2336, в сграда: 56126.602.2336.1, по кадастралната карта на гр. Петрич. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 56126.602.2336.1.23, Под обекта: 56126.602.2336.1.16, Над обекта: 56126.602.2336.1.32

Административен адрес: гр. Петрич, ул. „Цар Борис ІІІ“ №22, ет.3, ап.24

Описание по стар идентификатор: АПАРТАМЕНТ №24, с площ от 92,26кв.м., ВЕДНО с 9,09кв.м. ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, находящ се на трети етаж на кота +9.08м. от ШЕСТЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с терасовиден етаж под 45градуса и тавански жилищен етаж, първо ниво на кота-3,20м – търговски център, магазини, второ нива на кота - +0,00м. - магазини и търговски център, фризьорски салон и солариум плюс четири жилищни етажа, терасовиден и тавански жилищни етажи, изградена на етап „груб строеж“ в УПИ ІІІ, квартал 98, по подробния устройствен план на гр. Петрич с площ за имота от 1 286кв.м., при съседи на имота: североизток – улица, югоизток – УПИ І, югозапад - УПИ ІІ и от северозапад – река Луда Мара и при съседи на апартамента по проект: от две страни – двор, стълбище, коридор и ап.№23

 

Подробно описание на имот с идентификатор: 56126.602.2336.1.24

Апартамента се намира на трети жилищен етаж на кота +9.08м. и се състои от : дневна с трапезария и кухненски бокс, две стаи, два санитарни възела, коридор и две тераси, едната от югоизточната част на сградата с достъп от дневната а другата към стаята от северозапад. Всички помещения са с под – циментова замазка, стени и таван – варова мазилка. Санитарните възли са с под – циментова замазка, стени – варова мазилка, таван – бетонна плоча. Терасите са с под – теракота, стени и таван – минерална мазилка. Парапет – метален, ажурен. Не са монтирани и не са налични входни и вътрешни врати. Дограма – ПВЦ. Ел. инсталация до точка. ВиК до тапа.

 

Начална цена 35 973лв./тридесет и пет хиляди деветстотин седемдесет и три лева./

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести: 1. Подновяване на Договорна ипотека, вписано в службата по вписвания гр. Петрич с вх.рег.№224 от 10.02.2017г., акт 72, том І; 2. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Петрич с вх.рег.№533 от 08.03.2007г., акт 50, том І; 3. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Петрич с вх.рег.№2176 от 04.11.2015г., акт 146, том І; 4. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Петрич с вх.рег.№2177 от 04.11.2015г., акт 147, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. ПЕТРИЧ

от 9.00часа на 15.04.2019г. до 17.00часа на 15.05.2019г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в „АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ“ АД,IBAN: BG96BUIN95615100549393, BIC BUINBGSF,задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 16.05.2019г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. ПЕТРИЧ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача КИРИЛКА ТОДОРОВА ИЛИЕВА - майка на длъжника ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ИЛИЕВ c тел. за връзка: 0876/160746, на адрес: гр. Петрич, ул. „Цар Борис ІІІ“ №22.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ