ПРОДАЖБА НА ДВУЕТАЖНА КЪЩА

Дата на публикуване: 23.10.2020 г. в 12:23 ч.

ПРОДАЖБА НА ДВУЕТАЖНА КЪЩА - 1
Начална цена:
48409.00 лв.

Номер на публична продан:
0000757

Номер на изпълнително дело:
20137010400453

Вид на имота:
Къща

Местоположение:
Хаджидимово

Площ:
120.00 кв.м.

Срок:
от 26.10.2020 до 26.11.2020

Дата на отваряне:
27.11.2020 г. в 14:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-453-13-26.10.2020-26.11.2020-13.pdf

ПРОДАЖБА НА ДВУЕТАЖНА КЪЩА - 2
ПРОДАЖБА НА ДВУЕТАЖНА КЪЩА - 3
ПРОДАЖБА НА ДВУЕТАЖНА КЪЩА - 4
ПРОДАЖБА НА ДВУЕТАЖНА КЪЩА - 5
ПРОДАЖБА НА ДВУЕТАЖНА КЪЩА - 6
ПРОДАЖБА НА ДВУЕТАЖНА КЪЩА - 7
ПРОДАЖБА НА ДВУЕТАЖНА КЪЩА - 8
ПРОДАЖБА НА ДВУЕТАЖНА КЪЩА - 9
ПРОДАЖБА НА ДВУЕТАЖНА КЪЩА - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

 

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20137010400453 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на длъжниците:БОРИС КОСТАДИНОВ МИЛУШЕВ и съпругата му СИЙКА НИКОЛОВА МИЛУШЕВА.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 120,00кв.м., построена в УПИ ХІV-968, квартал първи, по плана на гр. Хаджидимово, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, утвърден със Заповед №165/1997г. на кмета на общ. Хаджидимово с площ за имота от 514,00кв.м., при съседи на имота: УПИ – парцел ХІІІ, УПИ – парцел ІІ, УПИ – парцел І и улица, ВЕДНО със съответното право на строеж върху мястото.

-Сградата напърво ниво се състои от: дневна с трапезария и кухненски бокс, спалня преходна от дневната, дрешник, баня с тоалетна, входно антре и тераса към дневната..

Второ ниво се състои от: четири стаи, три бани с тоалетни, две от които изградени в едната стая от юг а другата в стаята от северозапад, антре, дрешник и две тераси, едната по цялата фасада от юг с достъп от трите стаи и втората от запад с достъп от стаята от северозапад По данни на длъжника сградата е изградена през 2008г. Сградата е в много добро общо състояние.

 

Начална цена 48 409лв./четиридесет и осем хиляди четиристотин и девет лева./

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести: 1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Гоце Делчев с вх.рег.№2489 от 11.08.2008г., акт 92, том ІІ; 2. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Гоце Делчев с вх.рег.№2443 от 04.08.2008г., акт 79, том ІІ; 3. Поправка на Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Гоце Делчев с вх.рег.№-717 от 11.08.2008г.; 4. Подновяване на Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Гоце Делчев с вх.рег.№3211 от 16.07.2018г., ;акт 36, том ІІ; 5. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Гоце Делчев с вх.рег.№4129 от 28.10.2013г., акт 170, том І; 6. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Гоце Делчев с вх.рег.№1756 от 23.04.2013г., акт 63, том І; 7. Възбрана наложена от ЧСИ Г. Цеклеов с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Гоце Делчев с вх.рег.№4124 от 02.08.2010г., акт 64, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

от 9.00часа на 26.10.2020г. до 17.00часа на 26.11.2020г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в „Първа инвестиционна банка”АД,IBAN:BG51FINV91507115055035, BIC FINVBGSF, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 27.11.2020г. от 14.00часа в сградата на Районен съд – гр. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача БОРИС КОСТАДИНОВ МИЛУШЕВ с тел. за връзка: 0897/978100, на адрес: гр. Хаджидимово. Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ