ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ ДВУСТАЙНИ АПАРТАМЕНТА В АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС "АЛЕКСАНДЪР СКИ, СПА И СПОРТ"

Дата на публикуване: 25.02.2019 г. в 17:45 ч.

ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ ДВУСТАЙНИ АПАРТАМЕНТА В АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС "АЛЕКСАНДЪР СКИ, СПА И СПОРТ" - 1
Начална цена:
0.00 лв.

Номер на публична продан:
0000771

Номер на изпълнително дело:
20177010400019

Вид на имота:
Двустаен апартамент

Местоположение:
Баня

Адрес:
общ. Разлог, м. "Почивачката"

Площ:
0.00 кв.м.

Срок:
от 26.02.2019 до 26.03.2019

Дата на отваряне:
26.03.2019 г. в 15:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-19-17-26.02.2019-26.03.2019-7.pdf

ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ ДВУСТАЙНИ АПАРТАМЕНТА В АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС "АЛЕКСАНДЪР СКИ, СПА И СПОРТ" - 2
ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ ДВУСТАЙНИ АПАРТАМЕНТА В АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС "АЛЕКСАНДЪР СКИ, СПА И СПОРТ" - 3
ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ ДВУСТАЙНИ АПАРТАМЕНТА В АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС "АЛЕКСАНДЪР СКИ, СПА И СПОРТ" - 4
ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ ДВУСТАЙНИ АПАРТАМЕНТА В АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС "АЛЕКСАНДЪР СКИ, СПА И СПОРТ" - 5
ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ ДВУСТАЙНИ АПАРТАМЕНТА В АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС "АЛЕКСАНДЪР СКИ, СПА И СПОРТ" - 6
ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ ДВУСТАЙНИ АПАРТАМЕНТА В АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС "АЛЕКСАНДЪР СКИ, СПА И СПОРТ" - 7
ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ ДВУСТАЙНИ АПАРТАМЕНТА В АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС "АЛЕКСАНДЪР СКИ, СПА И СПОРТ" - 8
ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ ДВУСТАЙНИ АПАРТАМЕНТА В АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС "АЛЕКСАНДЪР СКИ, СПА И СПОРТ" - 9
ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ ДВУСТАЙНИ АПАРТАМЕНТА В АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС "АЛЕКСАНДЪР СКИ, СПА И СПОРТ" - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20177010400019 НА:

I. НЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТна третото лице: МАЛАКАЙ ДЖЕРОМ УОЛЪС.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

АПАРТАМЕНТ №107, находящ се в сграда ALEXANDER SKI, SPA and SPORT“, блок 1, със застроена площ от 60,31 кв.м., състоящ се от антре, дневна с кухненски бокс, спалня и баня и тераса, при съседи: двор, коридор и студио №24, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 12,06кв.м., заедно с които недвижимият имот е с площ 72,37кв.м., ведно със съответната част от правото строеж върху мястото, който имот е изграден в „Пристройка към жилищна сграда за сезонно ползване“ – средноетажно жилищно застрояване, височина до Н=15 метра в УПИ ІІ, планоснимачен номер 435 в местността „Почивачката“, землището на с. Баня, Община Разлог по ПУП за имот №000435, одобрен със Заповед №РД-15-361/06.06.2006г. на Кмета на Община Разлог, Област Благоевград, при съседи на имота: УПИ І-435, път, общински имот и път.

Забележка: Апартамента е с хотелска номерация 2202.Съгласно Удостоверение изх.№827 от 03.12.2007г. на общ. Разлог, пристройката е изградена при степен на завършеност 100%.

 

Подробно описание на АПАРТАМЕНТ №107

Апартамента се намира на втори етаж и се състои от: дневна с трапезария и кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна, входно антре и две тераси към дневната и към спалнята. Дневната с трапезария и кухненски бокс и спалнята са с под – циментова замазка и ламиниран паркет, стени и таван – гипсокартон, шпакловка и латекс. Банята с тоалетна е с под – теракота, стени – фаянс, таван – окачен тип Хънтър Дъглас с монтирана вана – облицована с фаянс, керамично тоалетна чиния – моноблок, керамична мивка с монтиран мраморен плот, смесителна батерия и смесителна душ-батерия. Входното антре е с под – теракота, стени и таван – гипсокартон, шпакловка и латекс. Терасите са с под – теракота, стени – минерална мазилка, таван – дървена обшивка. Парапет – дървен ажурен. Входа и вътрешни врати – МДФ. Входната врата е с монтирана брава с електронна карта. Дограма – ПВЦ. има изградени и функциониращи Ел. и ВиК инсталации. Апартамента е с хотелска номерация 2202

 

Начална цена 23 010лв./двадесет и три хиляди и десет лева./

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести: 1. ДОГОВОРНА ИПОТЕКА, вписана във вх. р-р на службата по вписванията – гр. Разлог под №8597 от 06.12.2007г., акт №155, том IV; 2.Подновяване на ДОГОВОРНА ИПОТЕКА, вписана във вх. р-р на службата по вписванията – гр. Разлог под №5043 от 28.11.2017г., акт №41, том V; 3. ВЪЗБРАНА, вписана във вх. р-р на службата по вписванията – гр. Razlog под №4611 от 05.11.2014г., акт №26, том VІ;

 

II. НЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТна третото лице:ДЖОН ЧАРЛС ГЛАДМАН.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

АПАРТАМЕНТ №108, находящ се в сграда ALEXANDER SKI, SPA and SPORT“, блок 1, със застроена площ от 53,16кв.м., състоящ се от антре, дневна с кухненски бокс, спалня и баня, при съседи: двор, коридор и стълбищна клетка, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 10,63кв.м., заедно с които недвижимият имот е с площ 63,79кв.м., ведно със съответната част от правото строеж върху мястото, който имот е изграден в „Пристройка към жилищна сграда за сезонно ползване“ – средноетажно жилищно застрояване, височина до Н=15 метра в УПИ ІІ, планоснимачен номер 435 в местността „Почивачката“, землището на с. Баня, Община Разлог по ПУП за имот №000435, одобрен със Заповед №РД-15-361/06.06.2006г. на Кмета на Община Разлог, Област Благоевград, при съседи на имота: УПИ І-435, път, общински имот и път

Забележка: Апартамента е с хотелска номерация 3301.Съгласно Удостоверение изх.№827 от 03.12.2007г. на общ. Разлог, пристройката е изградена при степен на завършеност 100%.

 

Подробно описание на АПАРТАМЕНТ №108

Апартамента се намира на трети етаж и се състои от: дневна с трапезария и кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна и входно антре. Дневната с трапезария и кухненски бокс и спалнята са с частични скосявания и са с под – циментова замазка и ламиниран паркет, стени и таван – гипсокартон, шпакловка и латекс. Банята с тоалетна е с под – теракота, стени – фаянс, таван – окачен тип Хънтър Дъглас с монтирана вана – облицована с фаянс, керамично тоалетна чиния – моноблок, керамична мивка с монтиран мраморен плот, смесителна батерия и смесителна душ-батерия. Входното антре е с под – теракота, стени и таван – гипсокартон, шпакловка и латекс. Входа и вътрешни врати – МДФ. Входната врата е с монтирана брава с електронна карта. Дограма – ПВЦ. има изградени и функциониращи Ел. и ВиК инсталации. Апартамента е с хотелска номерация 3301

Гореописаните имоти се намират в двуетажна масивна сграда с тавански етаж /пристройка към жилищна сграда за сезонно ползване/, със стоманобетонни греди колони и плочи и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Покривът на сградата е скатен с керемиди. Външните стени са изпълнени с топлоизолация, частично облицовка с камък, частично - - дървена обшивка, частично - минерална мазилка. Стълбищната клетка е стоманобетонна двураменна. Парапет – дървен ажурен. Стълбищната клетка и обслужващите коридори са с под – теракота, стени и таван – гипсокарон, шпакловка и латекс. Съгласно Удостоверение изх.№827 от 03.12.2007г. на общ. Разлог, пристройката е изградена при степен на завършеност 100%

 

Начална цена 22 042лв./двадесет и две хиляди и четиридесет и два лева./

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести: 1. ДОГОВОРНА ИПОТЕКА, вписана във вх. р-р на службата по вписванията – гр. Разлог под №8597 от 06.12.2007г., акт №155, том IV; 2.Подновяване на ДОГОВОРНА ИПОТЕКА, вписана във вх. р-р на службата по вписванията – гр. Разлог под №5043 от 28.11.2017г., акт №41, том V; 3. ВЪЗБРАНА, вписана във вх. р-р на службата по вписванията – гр. Razlog под №4614 от 05.11.2014г., акт №27, том VІ.;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. РАЗЛОГ

от 9.00часа на 26.02.2019г. до 17.00часа на 26.03.2019г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД №BG53STSA93000012210175, BIC код - STSABGSF, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 27.03.2019г. от 15.00часа в сградата на Районен съд - гр. РАЗЛОГ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят:Всеки ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, на адрес: по местонахождение на имотите след предварителна уговорка с кантората на ЧСИ Цанковски.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ