ПРОДАЖБА НА 13 БРОЯ АПАРТАМЕНТИ, НАХОДЯЩИ СЕ В АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС "КРАУН БАНСКО"

Дата на публикуване: 24.09.2021 г. в 14:00 ч.

ПРОДАЖБА НА 13 БРОЯ АПАРТАМЕНТИ, НАХОДЯЩИ СЕ В АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС "КРАУН БАНСКО" - 1
Начална цена:
0.00 лв.

Номер на публична продан:
0000788

Номер на изпълнително дело:
20117010400256

Вид на имота:
Други

Местоположение:
Банско

Адрес:
м. "Грамадето", АК "Краун Банско"

Площ:
0.00 кв.м.

Срок:
от 27.09.2021 до 27.10.2021

Дата на отваряне:
28.10.2021 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-256-11-27.09.2021-27.10.2021-12-13 APARTAMENTA.pdf

ПРОДАЖБА НА 13 БРОЯ АПАРТАМЕНТИ, НАХОДЯЩИ СЕ В АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС "КРАУН БАНСКО" - 2
ПРОДАЖБА НА 13 БРОЯ АПАРТАМЕНТИ, НАХОДЯЩИ СЕ В АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС "КРАУН БАНСКО" - 3
ПРОДАЖБА НА 13 БРОЯ АПАРТАМЕНТИ, НАХОДЯЩИ СЕ В АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС "КРАУН БАНСКО" - 4
ПРОДАЖБА НА 13 БРОЯ АПАРТАМЕНТИ, НАХОДЯЩИ СЕ В АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС "КРАУН БАНСКО" - 5
ПРОДАЖБА НА 13 БРОЯ АПАРТАМЕНТИ, НАХОДЯЩИ СЕ В АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС "КРАУН БАНСКО" - 6
ПРОДАЖБА НА 13 БРОЯ АПАРТАМЕНТИ, НАХОДЯЩИ СЕ В АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС "КРАУН БАНСКО" - 7
ПРОДАЖБА НА 13 БРОЯ АПАРТАМЕНТИ, НАХОДЯЩИ СЕ В АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС "КРАУН БАНСКО" - 8
ПРОДАЖБА НА 13 БРОЯ АПАРТАМЕНТИ, НАХОДЯЩИ СЕ В АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС "КРАУН БАНСКО" - 9
ПРОДАЖБА НА 13 БРОЯ АПАРТАМЕНТИ, НАХОДЯЩИ СЕ В АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС "КРАУН БАНСКО" - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20117010400256 НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ на длъжника: “ БИ ДИ БИ 5 “ ЕООД с ЕИК: 175050858.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

АПАРТАМЕНТИ находящи се в АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС „КРАУН БАНСКО” с разгъната застроена площ от комплекса 10 808кв.м., със застроена площ на комплекса 2 157 кв.м., състоящ се от сключено застроени един към друг 9 сгради /блока/ с наименования на блоковете “А” /латинска буква А/; “В” /латинска буква В/; “С” /латинска буква С/; “D” /латинска буква D/; “Е” /латинска буква Е/; “F” /латинска буква F/; “G” /латинска буква G/; “Н”/латинска буква Н/ и “I” /латинска буква I /, състоящи се от партерни и пет жилищни етажа, построени на етап „груб строеж”, изграден в ПОЗЕМЛЕН ИМОТс идентификатор: 02676.17.147, находящ се в м. “ ГРАМАДЕТО ” в землището на град Банско, ЕКАТТЕ 02676, община Банско, област Благоевград, който поземлен имот е с площ 7 894кв.м., с начин на трайно ползване: Друга селищна територия, при граници и съседи на поземления имот съгласно доказателствени документи: имот №017144 – Ливада на “ Матрик ” ЕООД; имот №017055 – Ливада на наследници на Елена Георгиева Обецанова, имот №017057 – Ливада на наследници на Никола Иванов Кехайов, имот №01758 – Ливада на наследници на Димитър Петров Цаков, имот №000484 – Полски път на Община Банско, имот№000491 – Канал на Община Банско, имот №017050 – Ливада на Георги Лазаров Дрънков, а съгласно актуална скица на имота: поземлен имот №55, улица №491, улица №484, улица №144, поземлен имот №57, поземлен имот №1 и поземлен имот №58, който имот е отреден за жилищно строителство със Заповед 01-37/31.02.2007г. на Кмета на община Банско.

Конструкцията на сградата е стоманобетонна с тухлени стени. Отвън сградата е с изолация и минерална мазилка. Коридорите са частично с теракота по пода и гипсокартон по стени. Стълбищните клетки частично са с под – гранитогрес, гипсокартон по стени и монтиран метален парапет. Няма монтирани асансаори. Дограмата е ПВЦ – златен дъб. ,както следва:

І. АПАРТАМЕНТИ НАХОДЯЩИ СЕ В БЛОК “А”

 

1.САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 02676.17.147.1.2, представляващ: Жилище, апартамент; Брой нива на обекта: 1, с площ от 47,35кв.м., ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.147, в сграда: 02676.17.147.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 9,49кв.м. общи части. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.147.1.28; 02676.17.147.1.3, Под обекта: 02676.17.147.1.219, Над обекта: 02676.17.147.1.6

Административен адрес: гр. Банско, м. “ Грамадето ”, бл.А, ет.0, ап. А02

Описание по стар идентификатор: АПАРТАМЕНТ №А 02, на партерен жилищен етаж, на кота -3,00м., със застроена площ 47,35кв.м., състоящ се от: баня с тоалетна, дневна – трапезария с кухненски бокс, спалня и веранда, ведно със съответните идеални части, равняващи се на 9,49кв.м., от общите части на сградата, както и съответните идеални части от правото на строеж върху, мястото, при съседи на апартамента: апартамент №А03, апартамент №В04 от Блок „В”, коридор и двор, находящ се в блок “А” АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС „КРАУН БАНСКО”.

Подробно описание на Апартамент А 02, бл. А, с идентификатор: 02676.17.147.1.2: Помещенията са с подове-циментова замазка, стени и тавани-гипскартон, веранда с под-бетонна плоча, без монтиран парапет. Банята с тоалетна е с по-теракота, частично под мястото за вана –циментова замазка, стени-фаянс до Н=2,25м., а останалата част и тавана-гипскартон. Няма вътрешни врати.Входна врата – метална, блиндиирана. Прозоречната дограма е ПВЦ – златен дъб.

В апартамента е изградена ОВ-инсталация, Ел. инсталация до точка и ВиК до тапа.

Начална цена 34 887лв./тридесет и четири хиляди осемстотин осемдесет и седем лева/

 

2. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 02676.17.147.1.3, представляващ: Жилище, апартамент; Брой нива на обекта: 1, с площ от 48,43кв.м., ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.147, в сграда: 02676.17.147.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 9,70кв.м. общи части. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.147.1.2, Под обекта: 02676.17.147.1.218; 02676.17.147.1.217, Над обекта: 02676.17.147.1.6; 02676.17.147.1.7; 02676.17.147.1.8

Административен адрес: гр. Банско, м. “ Грамадето ”, бл.А, ет.0, ап. А03

Описание по стар идентификатор: АПАРТАМЕНТ №А 03, на партерен жилищен етаж, на кота -3,00м., със застроена площ 48,43кв.м., състоящ се от: баня с тоалетна, дневна- трапезария с кухненски бокс, спалня и веранда, ведно със съответните идеални части, равняващи се на 9,70кв.м., от общите части на сградата, както и съответните идеални части от правото на строеж върху мястото, при съседи на апартамента: апартамент №А02, коридор и от две страни двор, находящ се в блок “А” в АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС „КРАУН БАНСКО”

Подробно описание на Апартамент А 03, бл. А, с идентификатор: 02676.17.147.1.3: Помещенията са с подове-циментова замазка, стени и тавани-гипскартон, веранда с под-бетонна плоча, без монтиран парапет. В апартамента е изградена ОВ-инсталация, Ел. инсталация до точка и ВиК до тапа. Няма вътрешни врати.Входна врата – метална, блиндиирана. Прозоречната дограма е ПВЦ – златен дъб. В санитарния възел е на гипскартон и циментова замазка.

Начална цена 35 679лв./тридесет и пет хиляди шестстотин седемдесет и девет лева/

 

ІІ.АПАРТАМЕНТИ НАХОДЯЩИ СЕ В БЛОК “В”

3. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 02676.17.147.1.28, представляващ: Жилище, апартамент; Брой нива на обекта: 1, с площ от 30,36кв.м., ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.147, в сграда: 02676.17.147.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 6,08кв.м. общи части. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.147.1.27; 02676.17.147.1.2, Под обекта: 02676.17.147.1.219, Над обекта: 02676.17.147.1.33

Административен адрес: гр. Банско, м. “ Грамадето ”, бл.В, ет.0, ап. В 04

Описание по стар идентификатор: АПАРТАМЕНТ №В 04, на партерен жилищен етаж, кота -3,00м., със застроена площ 30,36кв.м., състоящ се от: входно антре, баня с тоалетна и дневна-трапезария с кухненски бокс и веранда, ведно със съответните идеални части, равняващи се на 6,08кв.м., от общите части на сградата, както и съответните идеални части от правото на строеж върху мястото, при съседи на апартамента: апартамент №В03, апартамент №А02 от Блок „А”, коридор и двор, находящ се в блок “В” в АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС „КРАУН БАНСКО”.

Подробно описание на Апартамент В 04, бл. В, с идентификатор: 02676.17.147.1.28: Помещенията са с подове-циментова замазка, стени и тавани-гипскартон, веранда с под-бетонна плоча, без монтиран парапет. В апартамента е изградена ОВ-инсталация, Ел. инсталация до точка и ВиК до тапа. Няма вътрешни врати.Входна врата – метална, блиндиирана. Прозоречната дограма е ПВЦ – златен дъб.

Начална цена 22 366лв./двадесет и две хиляди триста шестдесет и шест лева/

 

4. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 02676.17.147.1.33, представляващ: Жилище, апартамент; Брой нива на обекта: 1, с площ от 39,74кв.м., ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.147, в сграда: 02676.17.147.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 7,96кв.м. общи части. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.147.1.32; 02676.17.147.1.6; 02676.17.147.1.5; 02676.17.147.1.34, Под обекта: 02676.17.147.1.28; 02676.17.147.1.29, Над обекта: 02676.17.147.1.38

Административен адрес: гр. Банско, м. “ Грамадето ”, бл.В, ет.1, ап. В 14

Описание по стар идентификатор: АПАРТАМЕНТ №В 14, на 1 жилищен етаж, на кота 0,00м., със застроена площ 39,74кв.м., състоящ се от: входно антре, баня с тоалетна, дневна-трапезария с кухненски бокс и тераса, ведно със съответните идеални части, равняващи се на 7,96кв.м., от общите части на сградата, както и съответните идеални части от правото на строеж върху мястото, при съседи на апартамента: апартамент №В13, апартамент №В15, апартамент №А12 от Блок „А”, апартамент № А11 от Блок „А”, коридор и двор, находящ се в блок “В” в АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС „КРАУН БАНСКО”

Подробно описание на Апартамент В 14, бл. В с идентификатор: 02676.17.147.1.33: Помещенията са с подове-циментова замазка, стени и тавани-гипскартон, тераса с под-гранитогрес, парапет -дървен. В апартамента е изградена ОВ-инсталация, Ел. инсталация до точка и ВиК до тапа. Няма вътрешни врати.Входна врата – метална, блиндиирана. Прозоречната дограма е ПВЦ – златен дъб.

Начална цена 29 277лв./двадесет и девет хиляди двеста седемдесет и седем лева/

 

5. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 02676.17.147.1.34, представляващ: Жилище, апартамент; Брой нива на обекта: 1, с площ от 35,21кв.м., ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.147, в сграда: 02676.17.147.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 7,05кв.м. общи части. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.147.1.33; 02676.17.147.1.5, Под обекта: 02676.17.147.1.29, Над обекта: 02676.17.147.1.39

Административен адрес: гр. Банско, м. “ Грамадето ”, бл.В, ет.1, ап. В 15

Описание по стар идентификатор:АПАРТАМЕНТ №В 15, на 1 жилищен етаж, на кота 0,00м., със застроена площ 35,21кв.м., състоящ се от: баня с тоалетна, дневна-трапезария с кухня и тераса, ведно със съответните идеални части, равняващи се на 7,05кв., от общите части на сградата, както и съответните идеални части от правото на строеж върху мястото, при съседи на апартамента: апартамент №В14, апартамент №А11 от Блок „А”, коридор, стълбищна клетка с асансьор и двор, находящ се в блок “В” в АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС „КРАУН БАНСКО”

Подробно описание на Апартамент В 15, бл. В, с идентификатор: 02676.17.147.1.34: Помещенията са с подове-циментова замазка, стени и тавани-гипскартон, тераса с под-гранитогрес, парапет -дървен. В апартамента е изградена ОВ-инсталация, Ел. инсталация до точка и ВиК до тапа. Няма вътрешни врати.Входна врата – метална, блиндиирана. Прозоречната дограма е ПВЦ – златен дъб.

Начална цена 25 938лв./двадесет и пет хиляди деветстотин тридесет и осем лева/

 

6. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 02676.17.147.1.40, представляващ: Жилище, апартамент; Брой нива на обекта: 1, с площ от 35,21кв.м., ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.147, в сграда: 02676.17.147.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 7,05кв.м. общи части. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.147.1.67; 02676.17.147.1.41, Под обекта: 02676.17.147.1.35, Над обекта: 02676.17.147.1.45

Административен адрес: гр. Банско, м. “ Грамадето ”, бл.В, ет.3, ап. В 31

Описание по стар идентификатор:АПАРТАМЕНТ №В 31, на 3 жилищен етаж, на кота +6,00м., със застроена площ 35,21кв.м., състояща се от: баня с тоалетна, дневна с кухня и тераса, ведно със съответните идеални части, равняващи се на 7,05 кв., от общите части на сградата, както и съответните идеални части от правото на строеж върху мястото, при съседи на апартамента: апартамент №В32, апартамент №С33 от Блок „С”, коридор, стълбищна клетка с асансьор и двор, находящ се в блок “В” в АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС „КРАУН БАНСКО”

Подробно описание на Апартамент В 31, бл. В, с идентификатор: 02676.17.147.1.40: Помещенията са с подове-циментова замазка, стени и тавани-гипскартон, тераса с под-замазка, парапет -дървен. В апартамента е изградена ОВ-инсталация, Ел. инсталация до точка и ВиК до тапа. Няма вътрешни врати.Входна врата – метална, блиндиирана. Прозоречната дограма е ПВЦ – златен дъб.

Начална цена 25 938лв./двадесет и пет хиляди деветстотин тридесет и осем лева/

 

ІII.АПАРТАМЕНТИ НАХОДЯЩИ СЕ В БЛОК “С”

 

7. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 02676.17.147.1.55, представляващ: Жилище, апартамент; Брой нива на обекта: 1, с площ от 35,07кв.м., ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.147, в сграда: 02676.17.147.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 7,03кв.м. общи части. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.147.1.77, Под обекта: 02676.17.147.1.221, Над обекта: 02676.17.147.1.59

Административен адрес: гр. Банско, м. “ Грамадето ”, бл.С, ет.0, ап. С 01

Описание по стар идентификатор: АПАРТАМЕНТ №С 01, на партерен жилищен етаж, на кота -1,50м., със застроена площ 35,07кв.м., състоящ се от: баня с тоалетна, дневна-трапезария с кухня и веранда, ведно със съответните идеални части, равнящи се на 7,03кв.м., от общите части на сградата, както и съответните идеални части от правото на строеж върху мястото, при съседи на апартамента: апартамент №D04 от Блок „D”, коридор, стълбищна клетка с асансьор и двор, находящ се в блок “С” в АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС „КРАУН БАНСКО”.

Подробно описание на Апартамент С 01, бл. С, с идентификатор: 02676.17.147.1.55: Помещенията са с подове-циментова замазка, стени и тавани-гипскартон, веранда с под-бетонна плоча, без монтиран парапет. Подпорната стена към верандата от север е частично облицован с камък. В апартамента е изградена ОВ-инсталация, Ел. инсталация до точка и ВиК до тапа. Няма вътрешни врати.Входна врата – метална, блиндиирана. Прозоречната дограма е ПВЦ – златен дъб.

Начална цена 25 840лв./двадесет и пет хиляди осемстотин и четиридесет лева/

 

8. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 02676.17.147.1.57, представляващ: Жилище, апартамент; Брой нива на обекта: 1, с площ от 63,51кв.м., ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.147, в сграда: 02676.17.147.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 12,72кв.м. общи части. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.147.1.56; 02676.17.147.1.26, Под обекта: 02676.17.147.1.222; 02676.17.147.1.219, Над обекта: 02676.17.147.1.60

Административен адрес: гр. Банско, м. “ Грамадето ”, бл.С, ет.0, ап. С 03

Описание по стар идентификатор: АПАРТАМЕНТ №С 03, на партерен жилищен етаж, на кота -1,50м., със застроена площ 63,51кв.м., състоящ се от: входно антре, две бани с тоалетни, дневна -трапезария с кухненски бокс, две спални и веранда, ведно със съответните идеални части, равняващи се на 12,72кв.м., от общите части на сградата, както и съответните идеални части от правото на строеж върху мястото, при съседи на апартамента: апартамент №С02, апартамент №В02 от Блок „В”, коридор, стълбище и двор, находящ се в блок “С” в АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС „КРАУН БАНСКО”.

Подробно описание на Апартамент С 03, бл. С, с идентификатор: 02676.17.147.1.57: Помещенията са с подове-циментова замазка, стени и тавани-гипскартон, веранда с под-бетонна плоча, без монтиран парапет. В апартамента е изградена ОВ-инсталация, Ел. инсталация до точка и ВиК до тапа. Няма вътрешни врати.Входна врата – метална, блиндиирана. Прозоречната дограма е ПВЦ – златен дъб.

Начална цена 46 788лв./четиридесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и осем лева/

 

IV. АПАРТАМЕНТИ НАХОДЯЩИ СЕ В БЛОК D

 

9. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 02676.17.147.1.74, представляващ: Жилище, апартамент; Брой нива на обекта: 1, с площ от 31,03кв.м., ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.147, в сграда: 02676.17.147.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 6,22кв.м. общи части. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.147.1.229, Под обекта: 02676.17.147.1.224, Над обекта: 02676.17.147.1.78

Административен адрес: гр. Банско, м. “ Грамадето ”, бл.D, ет.0, ап. D 01

Описание по стар идентификатор: АПАРТАМЕНТ №D 01, на партерен жилищен етаж, на кота -1,50м., със застроена площ 31,03кв., състоящ се от: баня с тоалетна, дневна-трапезария с кухня и веранда ведно със съответните идеални части, равняващи се на 6,22кв.м., от общите части на сградата, както и съответните идеални части от правото на строеж върху мястото, при съседи на апартамента: стълбищна клетка от Блок „Е”, Лоби бар от Блок „Е”, коридор, стълбищна клетка с асансьор и двор, находящ се блок “D” в АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС „КРАУН БАНСКО”.

Подробно описание на Апартамент D 01, бл. D, с идентификатор: 02676.17.147.1.74: Помещенията са с подове-циментова замазка, стени и тавани-гипскартон, веранда с под-бетонна плоча, без монтиран парапет. В апартамента е изградена ОВ-инсталация, Ел. инсталация до точка и ВиК до тапа. Няма вътрешни врати.Входна врата – метална, блиндиирана. Прозоречната дограма е ПВЦ – златен дъб.

Начална цена 22 864лв./двадесет и две хиляди осемстотин шестдесет и четири лева/

 

10. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 02676.17.147.1.90, представляващ: Жилище, апартамент; Брой нива на обекта: 1, с площ от 48,37кв.м., ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.147, в сграда: 02676.17.147.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 9,69кв.м. общи части. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.147.1.111; 02676.17.147.1.91, Под обекта: 02676.17.147.1.86, Над обекта: 02676.17.147.1.94

Административен адрес: гр. Банско, м. “ Грамадето ”, бл.D, ет.4, ап. D 41

Описание по стар идентификатор: АПАРТАМЕНТ №D 41, на 4 жилищен етаж, на кота +10,50м., със застроена площ 48,37кв.м., състоящ се от: баня с тоалетна, дневна-трапезария с кухненски бокс, спалня и тераса, ведно със съответните идеални части, равняващи се на 9,69кв.м., от общите части на сградата, както и съответните идеални части от правото на строеж върху мястото, при съседи на апартамента: апартамент № D 42, стълбищна клетка с асансьор, коридор и от две страни двор, находящ се в блок “D” в АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС „КРАУН БАНСКО”

Подробно описание на Апартамент D 41, бл. D, с идентификатор: 02676.17.147.1.90: Помещенията са с подове-циментова замазка, стени и тавани-гипскартон, тераса с под-гранитогрес, парапет -дървен. В апартамента е изградена ОВ-инсталация, Ел. инсталация до точка и ВиК до тапа. Няма вътрешни врати.Входна врата – метална, блиндиирана. Прозоречната дограма е ПВЦ – златен дъб.

Начална цена 35 636лв./тридесет и пет хиляди шестстотин тридесет и шест лева/

 

V.АПАРТАМЕНТИ НАХОДЯЩИ СЕ В БЛОК “Е

 

11. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 02676.17.147.1.101, представляващ: Жилище, апартамент; Брой нива на обекта: 1, с площ от 51,81кв.м., ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.147, в сграда: 02676.17.147.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 10,38кв.м. общи части. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.147.1.123;02676.17.147.1.124; 02676.17.147.1.102, Под обекта: 02676.17.147.1.98, Над обекта: 02676.17.147.1.105

Административен адрес: гр. Банско, м. “ Грамадето ”, бл.Е, ет.1, ап. Е13

Описание по стар идентификатор: АПАРТАМЕНТ №Е 13, на 1 жилищен етаж, на кота +3,00м., със застроена площ 51,81кв.м., състоящ се от: баня с тоалетна, дневна-трапезария с кухненски бокс, спалня и тераса, ведно със съответните идеални части, равняващи се на 10,38кв.м., от общите части на сградата, както и съответните идеални части от правото на строеж върху мястото, при съседи на апартамента: апартамент №Е14, апартамент №F11 от Блок”F”, коридор, стълбищна клетка с асансьор и двор, находящ се блок “Е” в АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС „КРАУН БАНСКО”

Подробно описание на Апартамент Е 13, бл. Е, с идентификатор: 02676.17.147.1.101: Помещенията са с подове-циментова замазка, стени и тавани-гипскартон, тераса с под-гранитогрес, парапет -дървен. В апартамента е изградена ОВ-инсталация, Ел. инсталация до точка и ВиК до тапа. Няма вътрешни врати.Входна врата – метална, блиндиирана. Прозоречната дограма е ПВЦ – златен дъб.

Начална цена 38 171лв./тридесет и осем хиляди сто седемдесет и един лева/

 

VIII. АПАРТАМЕНТИ НАХОДЯЩИ СЕ В БЛОКН

 

12. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 02676.17.147.1.171, представляващ: Жилище, апартамент; Брой нива на обекта: 1, с площ от 35,21кв.м., ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.147, в сграда: 02676.17.147.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 7,05кв.м. общи части. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.147.1.196; 02676.17.147.1.170, Под обекта: 02676.17.147.1.166, Над обекта: 02676.17.147.1.176

Административен адрес: гр. Банско, м. “ Грамадето ”, бл.Н, ет.1, ап. Н15

Описание по стар идентификатор: АПАРТАМЕНТ №Н 15, на 1 жилищен етаж, на кота +4,50м., със застроена площ 35,21кв.м., състоящ се от: баня с тоалетна, дневна с кухня и тераса, ведно със съответните идеални части, равняващи се на 7,05кв.м., от общите части на сградата, както и съответните идеални части от правото на строеж върху мястото, при съседи на апартамента: апартамент №Н14, апартамент №І11 от Блок „І”, коридор, стълбищна клетка с асансьор и двор, находящ се в блок “Н” в АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС „КРАУН БАНСКО”

Подробно описание на Апартамент Н 15, бл. Н, с идентификатор: 02676.17.147.1.171: Помещенията са с подове-циментова замазка, стени и тавани-гипскартон, тераса с под-гранитогрес, парапет -дървен. В апартамента е изградена ОВ-инсталация, Ел. инсталация до точка и ВиК до тапа. Няма вътрешни врати.Входна врата – метална, блиндиирана. Прозоречната дограма е ПВЦ – златен дъб.

Начална цена 25 938лв./двадесет и пет хиляди деветстотин тридесет и осем лева/

 

13. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 02676.17.147.1.181, представляващ: Жилище, апартамент; Брой нива на обекта: 1, с площ от 35,21кв.м., ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.147, в сграда: 02676.17.147.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 7,05кв.м. общи части. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.147.1.204; 02676.17.147.1.180, Под обекта: 02676.17.147.1.176, Над обекта: 02676.17.147.1.186

Административен адрес: гр. Банско, м. “ Грамадето ”, бл.Н, ет.3, ап. Н35

Описание по стар идентификатор: АПАРТАМЕНТ №Н 35, на 3 жилищен етаж, на кота +10,50м., със застроена площ 35,21кв.м., състоящ се от: баня с тоалетна, дневна с кухня и тераса, ведно със съответните идеални части, равняващи се на 7,05кв.м., от общите части на сградата, както и съответните идеални части от правота на строеж върху мястото, при съседи на апартамента: апартамент №Н34, апартамент №І31 от Блок „І”, коридор, стълбищна клетка с асансьор и двор, находящ се в блок “Н” от АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС „КРАУН БАНСКО”

Подробно описание на Апартамент Н 35, бл. Н, с идентификатор: 02676.17.147.1.181: Помещенията са с подове-циментова замазка, стени и тавани-гипскартон, тераса с под-гранитогрес, парапет -дървен. В апартамента е изградена ОВ-инсталация, Ел. инсталация до точка и ВиК до тапа. Няма вътрешни врати.Входна врата – метална, блиндиирана. Прозоречната дограма е ПВЦ – златен дъб.

Начална цена 25 938лв./двадесет и пет хиляди деветстотин тридесет и осем лева/

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести:Договорнa ипотекa,вписанa с дв. вх. рег. №7181 от 16.12.2009г., и Подновяване на Договорнa ипотекa,вписани с дв. вх. рег. №4914 от 07.11.2019г. в полза на взискателя по делото:„ПРАКТИКАЛ ИНВЕСТМЪНТС“ ЕООД с ЕИК: 203435216; Договорна ипотека,вписана с дв. вх. рег. №1982 от 29.06.2011г.в Сл. по вписванията гр. Разлог, в полза на взискателя по делото:„ПРАКТИКАЛ ИНВЕСТМЪНТС“ ЕООД с ЕИК: 203435216; Възбрани, наложени от ЧСИ Ал. Цанковски в полза на взискателя по делото, вписана в службата по вписвания гр. Разлог; Възбрана в полза на Община Банско вписана в службата по вписвания гр. Разлог;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. РАЗЛОГ

от 9.00часа на 27.09.2021г. до 17.00часа на 27.10.2021г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в Банка “ДСК” АД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 28.10.2021г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. РАЗЛОГ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача “ БИ ДИ БИ 5 “ ЕООД с ЕИК: 175050858 чрез управителя: СВЕТОСЛАВ ГЕРГОВ ГЕРИЗОВСКИ с телза призоваване: 0887/248297, на адрес: по местонахождение на имотите.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ