ПРОДАЖБА НА 8 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТА В СГРАДА - АПАРТАМЕНТИ, АТЕЛИЕ И ЗА СПОРТНА И РАЗВЛЕКАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

Дата на публикуване: 31.05.2019 г. в 10:11 ч.

ПРОДАЖБА НА 8 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТА В СГРАДА - АПАРТАМЕНТИ, АТЕЛИЕ И ЗА СПОРТНА И РАЗВЛЕКАТЕЛНА ДЕЙНОСТ - 1
Начална цена:
0.00 лв.

Номер на публична продан:
0000803

Номер на изпълнително дело:
20157010400704

Вид на имота:
Други

Местоположение:
Банско

Адрес:
ул. "Стражите" №18, ЖС "Преспа"

Площ:
0.00 кв.м.

Срок:
от 03.06.2019 до 03.07.2019

Дата на отваряне:
04.07.2019 г. в 14:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-704-15-03.06.2019-03.07.2019-8 OBEKTA-8.pdf

ПРОДАЖБА НА 8 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТА В СГРАДА - АПАРТАМЕНТИ, АТЕЛИЕ И ЗА СПОРТНА И РАЗВЛЕКАТЕЛНА ДЕЙНОСТ - 2
ПРОДАЖБА НА 8 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТА В СГРАДА - АПАРТАМЕНТИ, АТЕЛИЕ И ЗА СПОРТНА И РАЗВЛЕКАТЕЛНА ДЕЙНОСТ - 3
ПРОДАЖБА НА 8 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТА В СГРАДА - АПАРТАМЕНТИ, АТЕЛИЕ И ЗА СПОРТНА И РАЗВЛЕКАТЕЛНА ДЕЙНОСТ - 4
ПРОДАЖБА НА 8 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТА В СГРАДА - АПАРТАМЕНТИ, АТЕЛИЕ И ЗА СПОРТНА И РАЗВЛЕКАТЕЛНА ДЕЙНОСТ - 5
ПРОДАЖБА НА 8 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТА В СГРАДА - АПАРТАМЕНТИ, АТЕЛИЕ И ЗА СПОРТНА И РАЗВЛЕКАТЕЛНА ДЕЙНОСТ - 6
ПРОДАЖБА НА 8 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТА В СГРАДА - АПАРТАМЕНТИ, АТЕЛИЕ И ЗА СПОРТНА И РАЗВЛЕКАТЕЛНА ДЕЙНОСТ - 7
ПРОДАЖБА НА 8 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТА В СГРАДА - АПАРТАМЕНТИ, АТЕЛИЕ И ЗА СПОРТНА И РАЗВЛЕКАТЕЛНА ДЕЙНОСТ - 8
ПРОДАЖБА НА 8 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТА В СГРАДА - АПАРТАМЕНТИ, АТЕЛИЕ И ЗА СПОРТНА И РАЗВЛЕКАТЕЛНА ДЕЙНОСТ - 9
ПРОДАЖБА НА 8 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТА В СГРАДА - АПАРТАМЕНТИ, АТЕЛИЕ И ЗА СПОРТНА И РАЗВЛЕКАТЕЛНА ДЕЙНОСТ - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20157010400704 НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ на ипотекарния длъжник: „АРКАДИЯ 2005“ ООД с ЕИК: 131375169.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.139.1.2, Предназначение на самостоятелния обект: Ателие за творческа дейност с площ: 81,50кв.м., Брой нива на обекта:1 ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.139, в сграда: 02676.17.139.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 8,11кв.м. ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.139.1.1; 02676.17.139.1.24, Под обекта: няма, Над обекта: 02676.17.139.1.6

Административен адрес: гр. Банско, ул. „Стражите“ №18, вхА, ет.1, ателие 2 /Жилищна сграда „ПРЕСПА“/

Описание по стар идентификатор: Ателие №PR-А-1-02 („пе“ – латинско, „ер“ – латинско, А-едно-нула-две), в блок А, разположено на първо ниво, на кота -2,80м , състоящо се от: две стаи, функционално свързани, едната от които с кухненски бокс, две самостоятелни стаи, обслужващ коридор, баня с тоалетна, тоалетна, цялото с площ от 81,50 кв.м., заедно с 0,79% идеални части, съответстващи на 8,11кв.м. от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, при граници на ателието: ателие PR-А-1-01 („пе“ – латинско, „ер“ – латинско, А-едно-нула-едно), коридор, асансьорна шахта, калканна стена на блок В („бе“ – латинско) и от две страни двор.

 

Начална цена 48 960лв. /четиридесет и осем хиляди деветстотин и шестдесет лева./

Публичната продажба на имота е облагаема доставка по смисъла начл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.

 

2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.139.1.39, Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, Апартамент с площ: 81,70кв.м., Брой нива на обекта:1 ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.139, в сграда: 02676.17.139.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 7,55кв.м. ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.139.1.40; 02676.17.139.1.23, Под обекта: 02676.17.139.1.36, Над обекта: 02676.17.139.1.40; 02676.17.139.1.21

Административен адрес: гр. Банско, ул. „Стражите“ №18, вхВ, ет.6, ап. 16 /Жилищна сграда „ПРЕСПА“/

Описание по стар идентификатор: Апартамент №PR-ВР-16 („пе“ – латинско, „ер“ – латинско, „бе“ – латинско, „пе“ – латинско – шестнадесет), разположен на шесто ниво, на кота +11,20м, състоящ се от: две стаи, функционално свързани, едната от които с кухненски бокс, две самостоятелни стаи, входно антре, баня с тоалетна, тоалетна и тераса, целият с площ от 81,70 кв.м., заедно с 0,74% идеални части, съответстващи на 7,55кв.м. от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, при граници на апартамента: апартамент PR-ВР-17 („пе“ – латинско, „ер“ – латинско,“бе“ – латинско, „пе“ - латинско - седемнадесет), калканна стена блок А, от две страни двор, асансьорна шахта, коридор.

 

Начална цена 48 960лв. /четиридесет и осем хиляди деветстотин и шестдесет лева./

Публичната продажба на имота е облагаема доставка по смисъла начл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.

 

3. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.139.1.73, Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, Апартамент с площ: 81,70кв.м., Брой нива на обекта:1 ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.139, в сграда: 02676.17.139.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 7,70кв.м. ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.139.1.74;02676.17.139.1.44; 02676.17.139.1.42, Под обекта: 02676.17.139.1.67; 02676.17.139.1.68, Над обекта: 02676.17.139.1.74; 02676.17.139.1.42

Административен адрес: гр. Банско, ул. „Стражите“ №18, вх. С, ет.6, ап. 29 /Жилищна сграда „ПРЕСПА“/

Описание по стар идентификатор: Апартамент №PR-СР-29 („пе“ – латинско, „ер“ – латинско, „це“ – латинско, „пе“ – латинско – двадесет и девет), в блок С („це“ – латинско), разположен на шесто ниво, на кота +11,20м, състоящ се от: две стаи, функционално свързани, едната от които с кухненски бокс, две самостоятелни стаи, входно антре, баня с тоалетна, тоалетна и тереса, целият с площ от 81,70 кв.м., заедно с 0,75% идеални части, съответстващи на 7,70кв.м. от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, при граници на апартамента: калканна стена на блок В („бе“ – латинско), от две страни двор, апартамент PR-СР-30 („пе“ – латинско, „ер“ – латинско,“це“ – латинско, „пе“ - латинско - тридесет), коридор и асансьорна шахта.

 

Начална цена 48 960лв. /четиридесет и осем хиляди деветстотин и шестдесет лева./

Публичната продажба на имота е облагаема доставка по смисъла начл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.

 

4. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.139.1.83, Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, Апартамент с площ: 83,20кв.м., Брой нива на обекта:1 ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.139, в сграда: 02676.17.139.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 9,25кв.м. ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.139.1.84;02676.17.139.1.54; 02676.17.139.1.53, Под обекта: 02676.17.139.1.79; 02676.17.139.1.80; 02676.17.139.1.48, Над обекта: 02676.17.139.1.90; 02676.17.139.1.88; 02676.17.139.1.89

Административен адрес: гр. Банско, ул. „Стражите“ №18, вх. D, ет.2, ап. 5 /Жилищна сграда „ПРЕСПА“/

Описание по стар идентификатор: Апартамент №PR-D-2-05 („пе“ – латинско, „ер“ – латинско, „де“ – латинско, две-нула-пет), в блок D („де“ – латинско), разположен на второ ниво, на кота 0,00м, състоящ се от: дневна с кухненски бокс, две спални, входно антре, баня с тоалетна, тоалетна, тераса, целият с площ от 83,20кв.м., заедно с 0,90% идеални части, съответстващи на 9,25кв.м. от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, при граници на апартамента: асансьорна шахта, коридор, апартамент PR-D-2-06 („пе“ – латинско, „ер“ – латинско,“де“ – латинско, две-нула-шест), от две страни двор, калканна стена на блок С („це“ – латинско).

 

Начална цена 50 400лв. /петдесет хиляди и четиристотин лева./

Публичната продажба на имота е облагаема доставка по смисъла начл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.

 

5. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.139.1.85, Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, Апартамент с площ: 85,80кв.м., Брой нива на обекта:1 ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.139, в сграда: 02676.17.139.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 10,29кв.м. ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.139.1.86;02676.17.139.1.84 Под обекта: 02676.17.139.1.81; 02676.17.139.1.82, Над обекта: 02676.17.139.1.91; 02676.17.139.1.90

Административен адрес: гр. Банско, ул. „Стражите“ №18, вх. D, ет.2, ап. 7 /Жилищна сграда „ПРЕСПА“/

Описание по стар идентификатор: Апартамент №PR-D-2-07 („пе“ – латинско, „ер“ – латинско, „де“ – латинско, две-нула-седем), в блок D („де“ – латинско), разположен на второ ниво, на кота 0,00м, състоящ се от: дневна с кухненски бокс, входно антре, баня с тоалетна, тоалетна, две спални, тераса, целият с площ от 85,80 кв.м., заедно с 1% идеални части, съответстващи на 10,29кв.м. от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, при граници на апартамента: коридор, апартамент PR-D-2-06 („пе“ – латинско, „ер“ – латинско,“де“ – латинско, две-нула-шест), двор и апартамент PR-D-2-08 („пе“ – латинско, „ер“ – латинско,“де“ – латинско, две-нула-осем).

 

Начална цена 52 560лв. /петдесет и две хиляди петстотин и шестдесет лева./

Публичната продажба на имота е облагаема доставка по смисъла начл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.

 

6. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.139.1.108, Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, Апартамент с площ: 72,20кв.м., Брой нива на обекта:1 ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.139, в сграда: 02676.17.139.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 7,19кв.м. ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.139.1.109;02676.17.139.1.106, Под обекта: 02676.17.139.1.103; 02676.17.139.1.102, Над обекта: 02676.17.139.1.109; 02676.17.139.1.106

Административен адрес: гр. Банско, ул. „Стражите“ №18, вх. D, ет.6, ап.29 /Жилищна сграда „ПРЕСПА“/

Описание по стар идентификатор: Апартамент №PR-DР-29 („пе“ – латинско, „ер“ – латинско, „де“ – латинско, „пе“ -латинско двадесет и девет), в блок D („де“ – латинско), разположен на шесто ниво, на кота +11,20м, състоящ се от: две стаи, функционално свързани, едната от които с кухненски бокс, самостоятелна стая, входно антре, баня с тоалетна и тераса, с площ от 72,20 кв.м., заедно с 0,70% идеални части, съответстващи на 7,19кв.м. от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, при граници на апартамента: апартамент PR-DР-28 („пе“ – латинско, „ер“ – латинско,“де“ – латинско, „пе“ - латинско, двадесет и осем), двор, апартамент PR-DР-30 („пе“ – латинско, „ер“ – латинско,“де“ – латинско, „пе“ - латинско, тридесет) и коридор.

 

Начална цена 43 200лв. /четиридесет и три хиляди и двеста лева./

Публичната продажба на имота е облагаема доставка по смисъла начл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.

 

7. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.139.1.142, Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, Апартамент с площ: 83,80кв.м., Брой нива на обекта:1 ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.139, в сграда: 02676.17.139.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 8,56кв.м. ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.139.1.143; 02676.17.139.1.140, Под обекта: 02676.17.139.1.135, Над обекта: 02676.17.139.1.140

Административен адрес: гр. Банско, ул. „Стражите“ №18, вх. Е, ет.6, ап.29 /Жилищна сграда „ПРЕСПА“/

Описание по стар идентификатор: Апартамент №PR-ЕР-29 („пе“ – латинско, „ер“ – латинско, E „пе“ -латинско двадесет и девет), в блок Е, разположен на шесто ниво, на кота +11,20м, състоящ се от: две стаи, функционално свързани, едната от които с кухненски бокс, две самостоятелни стаи, баня с тоалетна, тоалетна и тераса, целият с площ от 83,80 кв.м., заедно с 0,84% идеални части, съответстващи на 8,56кв.м. от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, при граници на апартамента: апартамент PR-ЕР-28 („пе“ – латинско, „ер“ – латинско, Е, „пе“ - латинско, двадесет и осем), от три страни двор, апартамент PR-ЕР-30 („пе“ – латинско, „ер“ – латинско, Е, „пе“ - латинско, тридесет) и коридор.

 

Начална цена 50 400лв. /петдесет хиляди и четиристотин лева./

Публичната продажба на имота е облагаема доставка по смисъла начл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.

 

8. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.139.1.144, Предназначение на самостоятелния обект: За спортна и развлекателна дейност с площ: 167,70кв.м., Брой нива на обекта:1 ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.139, в сграда: 02676.17.139.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 27,50кв.м. ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.139.1.1, Под обекта: няма, Над обекта: 02676.17.139.1.4; 02676.17.139.1.3

Административен адрес: гр. Банско, ул. „Стражите“ №18, вх. А, ет.1 /Жилищна сграда „ПРЕСПА“/

Описание по стар идентификатор: ФИТНЕС ЦЕНТЪР, находящ се в блок А, разположен на кота -2,80м и на кота -3,10м, състоящ се от: фитнес зала, сауна, витамин бар, фоайе, две съблекални, две предверия, три бани и две тоалетни, целият с площ от 167,70кв.м., заедно с 2,61% идеални части, съответстващи на 27,50кв.м. от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, при граници: ателие PR-А-1-01 („пе“ –латинско, „ер“ – латинско, А-едно-нула-едно), коридор, стълбище и от три страни двор.

 

Начална цена 111 600лв. /сто и единадесет хиляди и шестстотин лева./

Публичната продажба на имота е облагаема доставка по смисъла начл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.

 

Забележка: Гореописаните недвижими имоти се намират в четириетажна масивна жилищна сграда със сутерен и подпокривно ниво. За сградата е издадено Разрешение за ползване №СТ-12-828 от 2008г. на ДНСК – София.

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести: 1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№235 от 11.02.2010г., акт 13, том І; 2. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№4063 от 01.10.2015г., акт 71, том ІV;3. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№159 от 29.01.2014г., акт 24, том І; 4. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№4062 от 01.10.2015г., акт 70, том ІV; 5. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№4061 от 01.10.2015г., акт 69, том ІV; 6. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№4060 от 01.10.2015г., акт 68, том ІV; 7. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№4059 от 01.10.2015г., акт 67, том ІV; 8. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№4065 от 01.10.2015г., акт 73, том ІV; 9. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№2218 от 09.06.2014г., акт 18, том ІІІ; 10. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№4066 от 01.10.2015г., акт 74, том ІV; 11. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№4067 от 01.10.2015г., акт 75, том ІV;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. РАЗЛОГ

от 9.00часа на 03.06.2019г. до 17.00часа на 03.07.2019г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в “Обединена Българска Банка” АД, №BG66UBBS88881000615610, BIC UBBSBGSF, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 04.07.2019г. от 14.00часа в сградата на Районен съд – гр. РАЗЛОГ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят:

Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача АНТОН ДИМИТРОВ МАЛЧОВ с тел. за връзка: 0886/651066, на адрес: по местонахождение на имотите.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ