ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ ВЕДНО С НЯХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ

Дата на публикуване: 08.05.2018 г. в 08:53 ч.

Няма изображение
Начална цена:
55109.00 лв.

Номер на публична продан:
0000805

Номер на изпълнително дело:
20137010400014

Вид на имота:
Двустаен апартамент

Местоположение:
Банско

Адрес:
м. "Грамадето", АК "Дрийм"

Площ:
77.13 кв.м.

Срок:
от 08.05.2018 до 08.06.2018

Дата на отваряне:
11.06.2018 г. в 15:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-14-13-08.05.2018-08.06.2018-14.pdf

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20137010400014 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ и ДВИЖИМИ ВЕЩИ СОБСТВЕНОСТ на ипотекарния длъжник:“ СИ БИ СИ ХОЛИДЕЙ “ ЕООД с ЕИК: 131467953.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА И ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ:

I). АПАРТАМЕНТ № 422 с идентификатор: 02676.11.27.1.70 по кадастралната карта на гр. Банско, с площ от 77,13кв.м., находящ се на трети жилищен етаж от четириетажна масивна жилищна сграда “ АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС ДРИЙМ, състоящ се от дневна с трапезария и кухненски бокс, спалня, входно антре, баня с тоалетна и тераса, ВЕДНО с 0,92% идеални части от общите части на сградата и земята, както и 0,82% идеални части от правото на строеж върху мястото.

Адрес на имота: гр. Банско, м. “ Грамадето “, ет.3, ап.422

Забележка: За сградата има издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №73 от 26.10.2006г. на гл. Арх. на Общ. Банско.

 

Начална цена на имота 55 109лв. /петдесет и пет хиляди сто и девет лева./

 

II). ДВИЖИМИ ВЕЩИ, собственост на длъжника, находящи се в АПАРТАМЕТ №422 с идентификатор: 02676.11.27.1.70:

 

1. Диван двоен от дамаска – 1бр. с размери 200/85м.

2. Диван единичен от дамаска – 1бр. с размери 100/85м.

3. Холна маса от ПДЧ - с размери 100/60/50, цвят венге

4. Кухненска маса от ПДЧ - размери 120/80/75, цвят венге

5. Столове от бук с дамаска по седало – 5бр.

6. Кухненски шкаф с термоплот – долен от ПДЧ с размери 215/60/90, с вградена мивка от алпака с батерия "Видима идеал", – 1бр.

7. Кухненски шкаф с термоплот – долен от ПДЧ с размери 120/60/90, – 1бр.

8. Кухненски шкаф – горен от ПДЧ с размери 150/70/30 - 1бр.

9. Кухненски шкаф – горен от ПДЧ с размери 120/70/30 - 1бр.

10. Куфарник от ПДЧ – с размери 90/60/45 – 1бр.

11. TV – шкаф от ПДЧ, с размери 90/60/60 - 1бр.

12. Телевизор, марка “ NEO “, модел NEO TV – 2177TX, сер.№6052803600226 – 1бр.

13. Порт манто с огледало от ПДЧ с размери 140/90 – 1бр.

14. Вграден Ел. котлон /две плочи /, марка "ZANUSSI", модел BULLT - IN, без сер. номер – 1бр.

15. Вградена фурна, марка "ZANUSSI", модел BMX 316, сериен номер: 61243451 - 1бр.

16. Хладилник, марка “ NEO “, сер.№116066844002002762780858 с обем 120л. – 1бр.

17. Асорбатор /вграден/, марка “ CONEGLIANO “ фабр.№0512 – 1бр.

18. Телефон марка „ALCOM“, Модел MS 303, сер.№04060009423 – 1бр.

19. Огледало с рамка от ПДЧ, с размери 70/70 – 1бр.

20. Подматрачна рамка с размери 90/200 – 2бр.

21. Матрак с размери 90/200 – 2бр.

22. Нощни шкафчета от ПДЧ с размери 50/40/45 – 2бр.

23. Нощни лампи от метал и плат – 2бр.

24. Тоалетка от ПДЧ с размери 160/55/75 – 1бр.

25. Табла от ПДЧ с размери 270/90 – 1бр.

26. Гардероб – трикрилен от ПДЧ с размери 135/200/60 – 1бр.

27. Осветително тяло тип аплик - стенен от метал и плат – 5бр.

28. Осветително тяло тип плафон от метал и стъкло - 3бр.

29. Огледало /подвижно на метална стойка/ - 1бр.

30. Закачалка малка единична - метална – 1бр. – Пазарна цена – 8,00лв., начална цена на осн.чл.468 от ГПК – 6,00лв.

31. Закачалка тип рейка - метална 1бр.

32. Огледало над мивка в баня с размери 150/100м. – 1бр.

33. Сешоар марка “ ZXG “ – 1бр.

34. Каса метална марка: KAYTRON GROUP, сер.№D06083/0036 - 1 бр.

35. Кошче за WC – метално – 1бр.

36. Четка за WC - метална – 1бр.

37. Метална стойка /стенна/ за тоалетна хартия – 1бр.

38. Стъклена чаша за тоал. принадлежности със стойка – 1бр.

39. Метална сапуниерка – 1бр.

40. Поставка за течен сапун – метална – 1бр.

41. Осветително тяло тераса тип плафон от ПВЦ – 2бр.

 

Общата начална цена на движимите вещи възлиза на 2 212лв. /две хиляди двеста и дванадесет лева./

Публичната продажба на движимите вещи е облагаема доставка по смисъла начл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.

 

Обзавеждането и оборудването е неразделна част от апартамент с ид. 02676.11.27.1.70и ще бъде изнесено на публична продан като неразделна част от него.

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести: 1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№9474 от 28.12.2007г., акт 46, том V; 2. Договор за цесия, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№4141 от 05.10.2012г., акт 171, том I; 3. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№183 от 16.01.2013г., акт 119, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. РАЗЛОГ

от 9.00часа на 08.05.2018г. до 17.00часа на 08.06.2018г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в БАНКА “ДСК” ЕАД, IBAN:BG53STSA93000012210175,задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота и на движимите вещи, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 11.06.2018г. от 15.00часа в сградата на Районен съд - гр. РАЗЛОГ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

ЗА ИМОТА И ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ СЕ ПОДАВА ОТДЕЛНО НАДДАВАТЕЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят:

Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, на адрес:гр. Банско, м. “ Грамадето “, ет.3, ап.422, “ АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС ДРИЙМ”.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ