ПРОДАЖБА НА 1/3 ИД.Ч. ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА

Дата на публикуване: 11.01.2018 г. в 18:18 ч.

ПРОДАЖБА НА 1/3 ИД.Ч. ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА - 1
Начална цена:
29773.00 лв.

Номер на публична продан:
0000829

Номер на изпълнително дело:
20137010400566

Вид на имота:
Земеделски имот

Местоположение:
Благоевград

Адрес:
м. "Проевски чифлик"

Площ:
2228.00 кв.м.

Срок:
от 12.01.2018 до 12.02.2018

Дата на отваряне:
13.02.2018 г. в 15:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-566-13-12.01.2018-12.02.2018-NIVA PROEFSKI CHIFLIK-12.pdf

ПРОДАЖБА НА 1/3 ИД.Ч. ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА - 2
ПРОДАЖБА НА 1/3 ИД.Ч. ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА - 3
ПРОДАЖБА НА 1/3 ИД.Ч. ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА - 4
ПРОДАЖБА НА 1/3 ИД.Ч. ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА - 5

Описание:

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

1/3/една трета/идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 04279.15.6, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, с площ от 2 228кв.м., ЕКАТТЕ: 04279, в кадастрален район: 15, по кадастралната карта на гр. Благоевград. Номер по предходен план: 015006,

Съседи: 04279.15.7; 04279.15.19; 04279.15.22; 04279.15.5; 04279.15.3

Адрес на поземления имот: местност ПРОЕВСКИ ЧИФЛИК – Ш.21

 

Начална цена 29 773лв. /двадесет и девет хиляди седемстотин седемдесет и три лева./

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ