ПРОДАЖБА НА МНОГОСТАЕН АПАРТАМЕНТ И ГАРСОНИЕРА

Дата на публикуване: 12.04.2019 г. в 16:40 ч.

ПРОДАЖБА НА МНОГОСТАЕН АПАРТАМЕНТ И ГАРСОНИЕРА - 1
Начална цена:
0.00 лв.

Номер на публична продан:
0000830

Номер на изпълнително дело:
20137010400566

Вид на имота:
Други

Местоположение:
Благоевград

Адрес:
ул. "Коста Босилков" №3, вх.А

Площ:
0.00 кв.м.

Срок:
от 16.04.2019 до 16.05.2019

Дата на отваряне:
17.05.2019 г. в 14:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-566-13-16.04.2019-16.05.2019-2 APARTAMENTA-16.pdf

ПРОДАЖБА НА МНОГОСТАЕН АПАРТАМЕНТ И ГАРСОНИЕРА - 2
ПРОДАЖБА НА МНОГОСТАЕН АПАРТАМЕНТ И ГАРСОНИЕРА - 3
ПРОДАЖБА НА МНОГОСТАЕН АПАРТАМЕНТ И ГАРСОНИЕРА - 4
ПРОДАЖБА НА МНОГОСТАЕН АПАРТАМЕНТ И ГАРСОНИЕРА - 5
ПРОДАЖБА НА МНОГОСТАЕН АПАРТАМЕНТ И ГАРСОНИЕРА - 6
ПРОДАЖБА НА МНОГОСТАЕН АПАРТАМЕНТ И ГАРСОНИЕРА - 7
ПРОДАЖБА НА МНОГОСТАЕН АПАРТАМЕНТ И ГАРСОНИЕРА - 8
ПРОДАЖБА НА МНОГОСТАЕН АПАРТАМЕНТ И ГАРСОНИЕРА - 9
ПРОДАЖБА НА МНОГОСТАЕН АПАРТАМЕНТ И ГАРСОНИЕРА - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20137010400566 НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ на ипотекарните длъжници: РАДОСЛАВ ИВАНОВ СИМОНСКИ и ЛЮБИМА АТАНАСОВА СИМОНСКА.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

1). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 04279.622.30.1.11, представляващ: Жилище, апартамент, с площ от 43,25кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 04279, в кадастрален район: 622, в поземлен имот: 04279.622.30, в сграда:04279.622.30.1, по кадастралната карта на гр. Благоевград. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 04279.622.30.1.12, Под обекта: 04279.622.30.1.9, Над обекта: няма

Административен адрес: гр. Благоевград, ул.” Коста Босилков ”, №3, вх.А, ет.6

Описание по стар идентификатор:НЕДВИЖИМ ИМОТ, представляващГАРСОНИЕРА, находящ се на тавански жилищен етаж със застроена площ 43,25кв.м., при съседи: улица, боксониера на КИРИЛ и МАРИЙКА БЕРОВИ и стълбищна клетка, КАКТО и съответните идеални части от правото на строеж върху мястото и от общите части на жилищната сграда, построена в имот пл.№2538 и 2539, кв.2, по плана на VII микрорайон на гр.Благоевград към 1991 год., а по сегадействащия ЗРП, одобрен съгласно заповед №215/23.03.1998 год. на Кмета на община Благоевград, находяща се в УПИ XVIII-8226 и 8227, кв.2 /втори/ по плана на VII /седми микрорайон/ на гр.Благоевград, при съседи на имота: улици от две страни и УПИ XIX-2536 и 2537

Подробно описание на имот с идентификатор: 04279.622.30.1.11: САМОСТОЯТЕЛНИЯТ ОБЕКТ е със скатен таван с Н = 2.50м. от юг до Н = 2.00м. към север и се състои от дневна с кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна, входна антре и тераса с достъп от дневната. Дневната с кухненски бокс, спалнята и входното антре са с под – перлитова замазка, стени таван – фина мазилка от мраморно брашно. Банята с тоалетна е с под – циментова замазка, стени – груба варова мазилка, таван – бетонна плоча. Терасата е с под – теракота, стени на Н = 0.60м. – теракота а останалата част – фина мазилка от мраморно брашно. Парапет от плътна тухлена зидария. Входна врата – метална, вътрешни врати – дървени. Дограма – двукатна дървена. Ел. инсталация до точка. ВиК – до тапа.

Начална цена 34 209лв. /тридесет и четири хиляди двеста и девет лева./

 

2). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 04279.622.30.1.8, представляващ: Жилище, апартамент, с площ от 130,00кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 04279, в кадастрален район: 622, в поземлен имот: 04279.622.30, в сграда: 04279.622.30.1, по кадастралната карта на гр. Благоевград. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: няма, Под обекта: 04279.622.30.1.10; 04279.622.30.1.7, Над обекта: 04279.622.30.1.14; 04279.622.30.1.9

Административен адрес: гр. Благоевград, ул.” Коста Босилков ”, №3, вх.А, ет.4.

Описание по стар идентификатор:АПАРТАМЕНТ №3 /три/, находящ се на втори жилищен етаж, със застроена площ от 130,00кв.м., състоящ се от три спални, хол, кухня, трапезария, коридор и две бани, при съседи на апартамента: от две страни улица и калкан, ВЕДНО с МАЗЕ, построено на кота -4,80м., с площ от 24,36кв.м., при съседи на мазето: мазе на РОСЕН БЕРОВ, улица и коридор, КАКТО и съответните идеални части от правото на строеж върху мястото и от общите части на жилищната сграда, построена в имот пл.№2538 и 2539, кв.2, по плана на VII микрорайон на гр.Благоевград към 1991г., а по сега действащия ЗРП, одобрен съгласно заповед №215/23.03.1998 год. на Кмета на община Благоевград, находяща се в УПИ XVIII-8226 и 8227, кв.2 по плана на VII микрорайон на гр.Благоевград, при съседи на имота: улици от две страни и УПИ XIX-2536 и 2537.

Подробно описание на имот С идентификатор: 04279.622.30.1.8: АПАРТАМЕНТА се намира на втори жилищен етаж откъм ул. “ Прилеп “ и се състои от дневна с трапезария и кухненски бокс, три спални – едната преходна от дневната, две бани с тоалетни – едната с достъп от дневната, входна антре и две тераси, едната към двете спални от запад, а другата към дневната и спалнята от изток. Дневната с трапезария и кухненски бокс и входната антре са с под – теракота, стени и таван – варова мазилка и латекс, във входното антре – таван окачен топ Армстронг. В дневната е монтиран Бар-плот. Трите спални са с под – циментова замазка и дъбов паркет, стени и таван – варова мазилка и латекс. Двете бани с тоалетни са с под – теракота, стени – фаянс, таван – окачен тип Армстронг, с монтирани керамични тоалетни чинии – моноблок, керамични мивки с ПДФ – шкафове, стеснителна душ-батерии, смесителни батерии, в банята с достъп от дневната – монтирана ъглова ПВЦ – вана, в другата монтирана душ – кабина. Терасите са с под – теракота, стени – външна топлоизолация и минерална мазилка, таван – шпакловка и латекс. Парапет от плътна тухлена зидария. Входна врата - метална с декоративен фолио. Вътрешни врати – дървени, на баните с тоалетни – алуминиеви. Отоплението на апартамента е локално с котле на ток и алуминиеви радиатори. Има изградени и функциониращи Ел. и ВиК инсталации. Външните преградни стени на нивото на апартамента са изпълнени с топлоизолация и минерална мазилка. Апартамента и в много добро общо състояние.

Подробно описание на мазе с площ от 24,36кв.м.: МАЗЕТО е с под – циментова замазка, стени и таван – варова мазилка и постно боядисване. Изградена стоманобетонна мивка – облицована с фаянс. Има изградени Ел. и ВиК инсталации. Входна врата – метална.

Начална цена 101 546лв. /сто и една хиляди петстотин четиридесет и шест лева./

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести:1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№3341 от 19.10.2006г., акт 2, том ІV; 2. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№649 от 07.03.2007г., акт 104, том І; 3. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№2728 от 03.07.2008г., акт 77, том 3; 4. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№4032 от 25.11.2010г., акт 141, том 2; 5. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№3044 от 27.09.2011г., акт 39, том 2; 6. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№2185 от 14.06.2013г., акт 190, том 1; 7. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№3043 от 27.09.2011г., акт 38, том 2; 8. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№2182 от 14.06.2013г., акт 187, том 1; 9. Подновяване на Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№2951 от 27.06.2018г., акт 297, том ІI; 10. Подновяване на Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№362 от 03.02.2017г., акт 88, том I; 11. Подновяване на Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№4572 от 13.10.2016г., акт 90, том III;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. БЛАГОЕВГРАД

от 9.00часа на 16.04.2019г. до 17.00часа на 16.05.2019г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в “БЪЛГАРО – АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА“ АД, IBAN: BG77 BGUS91601003471302, BIC BGUSBGSF, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 17.05.2019г. от 14.00часа в сградата на Районен съд - гр. БЛАГОЕВГРАД.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача РАДОСЛАВ ИВАНОВ СИМОНСКИ, тел. за връзка: 0878/405217, 0878/405227, 0899/315816 на адрес: гр. Благоевград, ул.” Коста Босилков ”, №3.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ