ПРОДАЖБА НА МНОГОСТАЕН АПАРТАМЕНТ И ГАРСОНИЕРА

Дата на публикуване: 11.01.2018 г. в 18:28 ч.

ПРОДАЖБА НА МНОГОСТАЕН АПАРТАМЕНТ И ГАРСОНИЕРА - 1
Начална цена:
0.00 лв.

Номер на публична продан:
0000830

Номер на изпълнително дело:
20137010400566

Вид на имота:
Други

Местоположение:
Благоевград

Адрес:
ул. "Коста Босилков" №3, вх.А

Площ:
0.00 кв.м.

Срок:
от 12.01.2018 до 12.02.2018

Дата на отваряне:
13.02.2018 г. в 14:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-566-13-12.01.2018-12.02.2018-2 APARTAMENTA-12.pdf

ПРОДАЖБА НА МНОГОСТАЕН АПАРТАМЕНТ И ГАРСОНИЕРА - 2
ПРОДАЖБА НА МНОГОСТАЕН АПАРТАМЕНТ И ГАРСОНИЕРА - 3
ПРОДАЖБА НА МНОГОСТАЕН АПАРТАМЕНТ И ГАРСОНИЕРА - 4
ПРОДАЖБА НА МНОГОСТАЕН АПАРТАМЕНТ И ГАРСОНИЕРА - 5
ПРОДАЖБА НА МНОГОСТАЕН АПАРТАМЕНТ И ГАРСОНИЕРА - 6
ПРОДАЖБА НА МНОГОСТАЕН АПАРТАМЕНТ И ГАРСОНИЕРА - 7
ПРОДАЖБА НА МНОГОСТАЕН АПАРТАМЕНТ И ГАРСОНИЕРА - 8
ПРОДАЖБА НА МНОГОСТАЕН АПАРТАМЕНТ И ГАРСОНИЕРА - 9
ПРОДАЖБА НА МНОГОСТАЕН АПАРТАМЕНТ И ГАРСОНИЕРА - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20137010400566 НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ на ипотекарните длъжници: РАДОСЛАВ ИВАНОВ СИМОНСКИ и ЛЮБИМА АТАНАСОВА СИМОНСКА.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

1). ГАРСОНИЕРА с идентификатор: 04279.622.30.1.11 по кадастралната карта на гр. Благоевград, с площ от 43,25кв.м., находяща се на тавански етаж в 4/5 етажна масивна жилищна сграда с тавански етаж, състояща се от дневна с кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна, входна антре и тераса, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.

Адрес на имота:гр. Благоевград, ул.” Коста Босилков ”, №3, вх.А, ет.6.

Начална цена 34 036лв. /тридесет и четири хиляди тридесет и шест лева./

 

2). АПАРТАМЕНТ №3 с идентификатор: 04279.622.30.1.8 по кадастралната карта на гр. Благоевград, с площ от 130,00кв.м., находящ се на втори жилищен етаж в 4/5 етажна масивна жилищна сграда с тавански етаж, състоящ се от дневна с трапезария и кухненски бокс, три спални, две бани с тоалетни, входно антре и две тераси, ВЕДНО с МАЗЕ с площ от 24,36кв.м., ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.

Адрес на имота: гр. Благоевград, ул.” Коста Босилков ”, №3, вх.А, ет.4.

Начална цена 101 447лв. /сто и една хиляди четиристотин четиридесет и седем лева./

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести:1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№3341 от 19.10.2006г., акт 2, том ІV; 2. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№649 от 07.03.2007г., акт 104, том І; 3. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№2728 от 03.07.2008г., акт 77, том 3; 4. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№4032 от 25.11.2010г., акт 141, том 2; 5. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№3044 от 27.09.2011г., акт 39, том 2; 6. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№2185 от 14.06.2013г., акт 190, том 1; 7. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№3043 от 27.09.2011г., акт 38, том 2; 8. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№2182 от 14.06.2013г., акт 187, том 1;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. БЛАГОЕВГРАД

от 9.00часа на 12.01.2018г. до 17.00часа на 12.02.2018г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в “БЪЛГАРО – АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА“ АД, IBAN: BG77 BGUS91601003471302, BIC BGUSBGSF,задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 13.02.2018г. от 14.00часа в сградата на Районен съд - гр. БЛАГОЕВГРАД.

 

Валидни са само наддавателни предложения на стойност равна на цената на имота или по голяма от нея.

ЗА ВСЕКИ ОТ ИМОТИТЕ СЕ ПОДАВА ОТДЕЛНО НАДДАВАТЕЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача РАДОСЛАВ ИВАНОВ СИМОНСКИ, тел. за връзка: 0878/405217, 0878/405227, 0899/315816 на адрес: гр. Благоевград, ул.” Коста Босилков ”, №3.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ