ПРОДАЖБА НА МНОГОСТАЕН АПАРТАМЕНТ И ГАРСОНИЕРА

Дата на публикуване: 10.09.2018 г. в 16:37 ч.

ПРОДАЖБА НА МНОГОСТАЕН АПАРТАМЕНТ И ГАРСОНИЕРА - 1
Начална цена:
0.00 лв.

Номер на публична продан:
0000830

Номер на изпълнително дело:
20137010400566

Вид на имота:
Други

Местоположение:
Благоевград

Адрес:
ул. "Коста Босилков" №3, вх.А

Площ:
0.00 кв.м.

Срок:
от 11.09.2018 до 11.10.2018

Дата на отваряне:
12.10.2018 г. в 14:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-566-13-11.09.2018-11.10.2018-2 APARATMENTA-14.pdf

ПРОДАЖБА НА МНОГОСТАЕН АПАРТАМЕНТ И ГАРСОНИЕРА - 2
ПРОДАЖБА НА МНОГОСТАЕН АПАРТАМЕНТ И ГАРСОНИЕРА - 3
ПРОДАЖБА НА МНОГОСТАЕН АПАРТАМЕНТ И ГАРСОНИЕРА - 4
ПРОДАЖБА НА МНОГОСТАЕН АПАРТАМЕНТ И ГАРСОНИЕРА - 5
ПРОДАЖБА НА МНОГОСТАЕН АПАРТАМЕНТ И ГАРСОНИЕРА - 6
ПРОДАЖБА НА МНОГОСТАЕН АПАРТАМЕНТ И ГАРСОНИЕРА - 7
ПРОДАЖБА НА МНОГОСТАЕН АПАРТАМЕНТ И ГАРСОНИЕРА - 8
ПРОДАЖБА НА МНОГОСТАЕН АПАРТАМЕНТ И ГАРСОНИЕРА - 9
ПРОДАЖБА НА МНОГОСТАЕН АПАРТАМЕНТ И ГАРСОНИЕРА - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

 

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20137010400566 НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ на ипотекарните длъжници: РАДОСЛАВ ИВАНОВ СИМОНСКИ и ЛЮБИМА АТАНАСОВА СИМОНСКА.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

1). ГАРСОНИЕРА с идентификатор: 04279.622.30.1.11 по кадастралната карта на гр. Благоевград, с площ от 43,25кв.м., находяща се на тавански етаж в 4/5 етажна масивна жилищна сграда с тавански етаж, състояща се от дневна с кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна, входна антре и тераса, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.

Адрес на имота:гр. Благоевград, ул.” Коста Босилков ”, №3, вх.А, ет.6.

Начална цена 34 209лв. /тридесет и четири хиляди двеста и девет лева./

 

2). АПАРТАМЕНТ №3 с идентификатор: 04279.622.30.1.8 по кадастралната карта на гр. Благоевград, с площ от 130,00кв.м., находящ се на втори жилищен етаж в 4/5 етажна масивна жилищна сграда с тавански етаж, състоящ се от дневна с трапезария и кухненски бокс, три спални, две бани с тоалетни, входно антре и две тераси, ВЕДНО с МАЗЕ с площ от 24,36кв.м., ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.

Адрес на имота: гр. Благоевград, ул.” Коста Босилков ”, №3, вх.А, ет.4.

Начална цена 101 546лв. /сто и една хиляди петстотин четиридесет и шест лева./

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести:1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№3341 от 19.10.2006г., акт 2, том ІV; 2. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№649 от 07.03.2007г., акт 104, том І; 3. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№2728 от 03.07.2008г., акт 77, том 3; 4. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№4032 от 25.11.2010г., акт 141, том 2; 5. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№3044 от 27.09.2011г., акт 39, том 2; 6. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№2185 от 14.06.2013г., акт 190, том 1; 7. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№3043 от 27.09.2011г., акт 38, том 2; 8. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№2182 от 14.06.2013г., акт 187, том 1;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. БЛАГОЕВГРАД

от 9.00часа на 11.09.2018г. до 17.00часа на 11.10.2018г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в “БЪЛГАРО – АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА“ АД, IBAN: BG77 BGUS91601003471302, BIC BGUSBGSF, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 12.10.2018г. от 14.00часа в сградата на Районен съд - гр. БЛАГОЕВГРАД.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача РАДОСЛАВ ИВАНОВ СИМОНСКИ, тел. за връзка: 0878/405217, 0878/405227, 0899/315816 на адрес: гр. Благоевград, ул.” Коста Босилков ”, №3.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ