ПРОДАЖБА НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДА - АПАРТАМЕНТИ В АК "ЕМЕРАЛД"

Дата на публикуване: 17.04.2018 г. в 12:39 ч.

ПРОДАЖБА НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДА - АПАРТАМЕНТИ В АК "ЕМЕРАЛД" - 1
Начална цена:
0.00 лв.

Номер на публична продан:
0000838

Номер на изпълнително дело:
20157010401075

Вид на имота:
Двустаен апартамент

Местоположение:
Банско

Адрес:
м. "Грамадето", АК "Емералд"

Площ:
0.00 кв.м.

Срок:
от 17.04.2018 до 17.05.2018

Дата на отваряне:
18.05.2018 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-1075-15-17.04.2018-17.05.2018-7.pdf

ПРОДАЖБА НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДА - АПАРТАМЕНТИ В АК "ЕМЕРАЛД" - 2
ПРОДАЖБА НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДА - АПАРТАМЕНТИ В АК "ЕМЕРАЛД" - 3
ПРОДАЖБА НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДА - АПАРТАМЕНТИ В АК "ЕМЕРАЛД" - 4
ПРОДАЖБА НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДА - АПАРТАМЕНТИ В АК "ЕМЕРАЛД" - 5
ПРОДАЖБА НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДА - АПАРТАМЕНТИ В АК "ЕМЕРАЛД" - 6
ПРОДАЖБА НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДА - АПАРТАМЕНТИ В АК "ЕМЕРАЛД" - 7
ПРОДАЖБА НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДА - АПАРТАМЕНТИ В АК "ЕМЕРАЛД" - 8
ПРОДАЖБА НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДА - АПАРТАМЕНТИ В АК "ЕМЕРАЛД" - 9
ПРОДАЖБА НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДА - АПАРТАМЕНТИ В АК "ЕМЕРАЛД" - 10

Описание:

 

                                                                                                                ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20157010401075 НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ на длъжника: „ФИН – ИН – 64“ ЕООД с ЕИК: 203215704.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.11.100.1.9, представляващ: Жилище, апартамент с площ от 39,94кв.м., Брой нива на обекта:1, ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 11, в поземлен имот: 02676.11.100, в сграда: 02676.11.100.1, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: 9,59кв.м. Идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.11.100.1.10, Под обекта: 02676.11.100.1.1, Над обекта: 02676.11.100.1.22; Стар идентификатор: 02676.11.96.1.9

Административен адрес: гр. Банско, м. „Грамадето“, ет.1, ап.AS101

 

Начална цена 25 070лв. /двадесет и пет хиляди и седемдесет лева./

Публичната продажба на имота е облагаема доставка по смисъла начл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.

 

2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.11.100.1.21, представляващ: Жилище, апартамент с площ от 57,61кв.м., Брой нива на обекта:1, ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 11, в поземлен имот: 02676.11.100, в сграда: 02676.11.100.1, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: 13,83кв.м. Идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.11.100.1.20, Под обекта: 02676.11.100.1.8, Над обекта: 02676.11.100.1.33; 02676.11.100.1.32 Стар идентификатор: 02676.11.96.1.21

Административен адрес: гр. Банско, м. „Грамадето“, ет.1, ап.AА113

 

Начална цена 36 160лв. /тридесет и шест хиляди сто и шестдесет лева./

Публичната продажба на имота е облагаема доставка по смисъла начл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.

 

3. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.11.100.1.44 представляващ: Жилище, апартамент с площ от 42,90кв.м., Брой нива на обекта:1, ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 11, в поземлен имот: 02676.11.100, в сграда: 02676.11.100.1, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: 10,30кв.м. Идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.11.100.1.45; 02676.11.100.1.43, Под обекта: 02676.11.100.1.32, Над обекта: 02676.11.100.1.100; 02676.11.100.1.99; Стар идентификатор: 02676.11.96.1.44

Административен адрес: гр. Банско, м. „Грамадето“, ет.3, ап.AА310

 

Начална цена 26 927лв. /двадесет и шест хиляди деветстотин двадесет и седем лева./

Публичната продажба на имота е облагаема доставка по смисъла начл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.

 

4. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.11.100.1.45 представляващ: Жилище, апартамент с площ от 61,78кв.м., Брой нива на обекта:1, ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 11, в поземлен имот: 02676.11.100, в сграда: 02676.11.100.1, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: 14,83кв.м. Идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.11.100.1.44, Под обекта: 02676.11.100.1.33, Над обекта: 02676.11.100.1.100; Стар идентификатор: 02676.11.96.1.45

Административен адрес: гр. Банско, м. „Грамадето“, ет.3, ап.AА312

 

Начална цена 38 776лв. /тридесет и осем хиляди седемстотин седемдесет и шест лева./

Публичната продажба на имота е облагаема доставка по смисъла начл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.

 

5. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.11.100.3.17 представляващ: Жилище, апартамент с площ от 49,63кв.м., Брой нива на обекта:1, ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 11, в поземлен имот: 02676.11.100, в сграда: 02676.11.100.3, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: 11,90кв.м. Идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.11.100.3.18; 02676.11.100.3.16, Под обекта: 02676.11.100.3.1, Над обекта: 02676.11.100.3.35; Стар идентификатор: 02676.11.96.3.17

Административен адрес: гр. Банско, м. „Грамадето“, ет.1, ап.ВА107

 

Начална цена 31 145лв. /тридесет и една хиляди сто четиридесет и пет лева./

Публичната продажба на имота е облагаема доставка по смисъла начл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.

 

6. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.11.100.3.28 представляващ: Жилище, апартамент с площ от 43,56кв.м., Брой нива на обекта:1, ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 11, в поземлен имот: 02676.11.100, в сграда: 02676.11.100.3, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: 10,45кв.м. Идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.11.100.3.27; 02676.11.100.3.29, Под обекта: 02676.11.100.3.9; 02676.11.100.3.10; 02676.11.100.3.11, Над обекта: 02676.11.100.3.45; 02676.11.100.3.46; Стар идентификатор: 02676.11.96.3.28

Административен адрес: гр. Банско, м. „Грамадето“, ет.1, ап.ВА117

 

Начална цена 27 338лв. /двадесет и седем хиляди триста тридесет и осем лева./

Публичната продажба на имота е облагаема доставка по смисъла начл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.

 

7. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.11.100.3.29 представляващ: Жилище, апартамент с площ от 44,38кв.м., Брой нива на обекта:1, ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 11, в поземлен имот: 02676.11.100, в сграда: 02676.11.100.3, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: 10,64кв.м. Идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.11.100.3.28, Под обекта: 02676.11.100.3.10; 02676.11.100.3.11, Над обекта: 02676.11.100.3.47; Стар идентификатор: 02676.11.96.3.29

Административен адрес: гр. Банско, м. „Грамадето“, ет.1, ап.ВА118

 

Начална цена 27 850лв. /двадесет и седем хиляди осемстотин и петдесет лева./

Публичната продажба на имота е облагаема доставка по смисъла начл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.

 

Забележка: Гореописаните обекти се намират в сграда №1 и сграда №3 свързани с топла връзка и представляващи Апартаментен комплекс с търговско наименование „ЕМЕРАЛД”. Комплекса се намира в непосредствена близост до хотел Тамплиер и на около триста метра от първа станция на Кабинковия лифт. За сградите има издадено Разрешение за ползване СТ-05-181 от 31.01.2013г. На ДНСК – София. За комплекса е утвърдена такса подръжка в размер на 10евро на квадратен метър застроена площ с включени идеални части за всеки самостоятелен обект.

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести:1. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№5103 от 04.12.2014г., акт 148, том VІ;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. РАЗЛОГ

от 9.00часа на 17.04.2018г. до 17.00часа на 17.05.2018г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 18.05.2018г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. РАЗЛОГ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят:

Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача ЛИДИЯ РАДОЙЧОВА СЛАВКОВА – КРЪНЧЕВА – комплексен управител на комплекс „ЕМЕРАЛД“, менажиран от фирма „ТУРТРАНС - 64” ЕООД с ЕИК: 203205076, наемател на комплекса, с тел. за връзка: 0888/377688, на адрес: по местонахождение на имотите.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ