ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДА - АПАРТАМЕНТИ В АК "ЕМЕРАЛД"

Дата на публикуване: 21.02.2019 г. в 14:35 ч.

ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДА - АПАРТАМЕНТИ В АК "ЕМЕРАЛД" - 1
Начална цена:
0.00 лв.

Номер на публична продан:
0000838

Номер на изпълнително дело:
20157010401075

Вид на имота:
Двустаен апартамент

Местоположение:
Банско

Адрес:
м. "Грамадето", АК "Емералд"

Площ:
0.00 кв.м.

Срок:
от 25.01.2019 до 25.02.2019

Дата на отваряне:
26.02.2019 г. в 14:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-1075-15-25.01.2019-25.02.2019г-2 APART-9.pdf

ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДА - АПАРТАМЕНТИ В АК "ЕМЕРАЛД" - 2
ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДА - АПАРТАМЕНТИ В АК "ЕМЕРАЛД" - 3
ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДА - АПАРТАМЕНТИ В АК "ЕМЕРАЛД" - 4
ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДА - АПАРТАМЕНТИ В АК "ЕМЕРАЛД" - 5
ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДА - АПАРТАМЕНТИ В АК "ЕМЕРАЛД" - 6
ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДА - АПАРТАМЕНТИ В АК "ЕМЕРАЛД" - 7
ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДА - АПАРТАМЕНТИ В АК "ЕМЕРАЛД" - 8
ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДА - АПАРТАМЕНТИ В АК "ЕМЕРАЛД" - 9
ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДА - АПАРТАМЕНТИ В АК "ЕМЕРАЛД" - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20157010401075 НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ на длъжника: „ФИН – ИН – 64“ ЕООД с ЕИК: 203215704.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.11.100.3.28 представляващ: Жилище, апартамент с площ от 43,56кв.м., Брой нива на обекта:1, ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 11, в поземлен имот: 02676.11.100, в сграда: 02676.11.100.3, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: 10,45кв.м. Идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.11.100.3.27; 02676.11.100.3.29, Под обекта: 02676.11.100.3.9; 02676.11.100.3.10; 02676.11.100.3.11, Над обекта: 02676.11.100.3.45; 02676.11.100.3.46; Стар идентификатор: 02676.11.96.3.28

Административен адрес: гр. Банско, м. „Грамадето“, ет.1, ап.ВА117

 

Подробно описание на имот с идентификатор: 02676.11.100.3.28

Апартамента е с хотелска номерацияBА117, находящ се на втори етаж /първи жилищен/ и се състои от: дневна с кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна и входно антре. Дневната с кухненски бокс, спалнята и входното антре са с под – циментова замазка и мокет, стени и таван – гипсокартон, шпакловка и латекс. Банята с тоалетна е с под – теракота, стени – фаянс, таван – гипсокартон, шпакловка и латекс с монтирани три броя осветителни тела /скрит монтаж/ тип лунички, ПВЦ – вана, керамична мивка, керамичен полуботуш, керамична тоалетна чиния – моноблок, смесителна батерия и смесителна душ-батерия. Входна и вътрешни врати – МДФ. Врата на банята с тоалетна – алуминиева. Дограма – ПВЦ. Има изградени и функциониращи Ел. инсталация с монтирани в помещенията ключове, контакти и осветителни тела. ВиК инсталация, в кухненският бокс до - тапа. Апартамента е оборудван с шкафове и мебели и е в много добро общо състояние.

 

Начална цена 26 506лв. /двадесет и шест хиляди петстотин и шест лева./

 

2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.11.100.3.29 представляващ: Жилище, апартамент с площ от 44,38кв.м., Брой нива на обекта:1, ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 11, в поземлен имот: 02676.11.100, в сграда: 02676.11.100.3, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: 10,64кв.м. Идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.11.100.3.28, Под обекта: 02676.11.100.3.10; 02676.11.100.3.11, Над обекта: 02676.11.100.3.47; Стар идентификатор: 02676.11.96.3.29

Административен адрес: гр. Банско, м. „Грамадето“, ет.1, ап.ВА118

 

Начална цена 27 002лв. /двадесет и седем хиляди и два лева./

 

Забележка: Гореописаните обекти се намират в сграда №3, представляваща част от Апартаментен комплекс с търговско наименование „ЕМЕРАЛД”. Комплекса се намира в непосредствена близост до хотел Тамплиер и на около триста метра от първа станция на Кабинковия лифт. За сградите има издадено Разрешение за ползване СТ-05-181 от 31.01.2013г. на ДНСК – София. За комплекса е утвърдена такса подръжка в размер на 10евро на квадратен метър застроена площ с включени идеални части за всеки самостоятелен обект.

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести:1. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№5103 от 04.12.2014г., акт 148, том VІ;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. РАЗЛОГ

от 9.00часа на 25.01.2019г. до 17.00часа на 25.02.2019г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 26.02.2019г. от 14.00часа в сградата на Районен съд – гр. РАЗЛОГ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача ЛИДИЯ РАДОЙЧОВА СЛАВКОВА – КРЪНЧЕВА – комплексен управител на комплекс „ЕМЕРАЛД“, менажиран от фирма „ТУРТРАНС - 64” ЕООД с ЕИК: 203205076, наемател на комплекса, с тел. за връзка: 0888/377688, на адрес: по местонахождение на имотите.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ