ПРОДАЖБА НА ЕДНОСТАЕН АПАРТАМЕНТ ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ

Дата на публикуване: 11.10.2018 г. в 15:34 ч.

ПРОДАЖБА НА ЕДНОСТАЕН АПАРТАМЕНТ ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ - 1
Начална цена:
28472.00 лв.

Номер на публична продан:
0000847

Номер на изпълнително дело:
20147010400147

Вид на имота:
Едностаен апартамент

Местоположение:
Банско

Адрес:
м. "Св.Иван Рилски" ЖССО 2А

Площ:
48.29 кв.м.

Срок:
от 12.10.2018 до 12.11.2018

Дата на отваряне:
13.11.2018 г. в 15:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-147-14-12.10.2018-12.11.2018-7.pdf

ПРОДАЖБА НА ЕДНОСТАЕН АПАРТАМЕНТ ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ - 2
ПРОДАЖБА НА ЕДНОСТАЕН АПАРТАМЕНТ ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ - 3
ПРОДАЖБА НА ЕДНОСТАЕН АПАРТАМЕНТ ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ - 4
ПРОДАЖБА НА ЕДНОСТАЕН АПАРТАМЕНТ ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ - 5
ПРОДАЖБА НА ЕДНОСТАЕН АПАРТАМЕНТ ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ - 6
ПРОДАЖБА НА ЕДНОСТАЕН АПАРТАМЕНТ ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ - 7
ПРОДАЖБА НА ЕДНОСТАЕН АПАРТАМЕНТ ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ - 8
ПРОДАЖБА НА ЕДНОСТАЕН АПАРТАМЕНТ ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ - 9
ПРОДАЖБА НА ЕДНОСТАЕН АПАРТАМЕНТ ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20147010400147 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ и ДВИЖИМИ ВЕЩИ СОБСТВЕНОСТ на длъжниците:ПЛАМЕН АТАНАСОВ НИКОЛОВ иЕМИЛИЯ КРЪСТЕВА НИКОЛОВА.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА И ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ:

АПАРТАМЕНТ №17с идентификатор: 02676.89.31.3.17по кадастралната карта на гр. Банско, със застроена площ от 48,29 кв.м.,находящ се на трети жилищен етаж от четириетажна масивна жилищна сграда, състоящ се от дневна с кът за спане, входна антре с кухненски бокс, баня с тоалетна и тераса към дневната, ВЕДНО с 3,37% ид.ч. от общите части на сградата, равняващи се на 20,19кв.м. и съответните идеални части от правото на строеж върху мястото.

Административен адрес: гр. Банско, м. „Св. Иван Рилски“ ЖССО 2А, ет.3, ап.17

 

Забележка: Сградата, в която е изграден апартаментът е част от Апартаментен комплекс „Св. Иван Рилски”. За сградата има издадено Разрешение за ползване №СТ-12-162 от 20.02.2007г. издадено от ДНСК – към МРРБ.

 

ВЕДНО със следнитеДВИЖИМИ ВЕЩИ, собственост на длъжника, находящи се в АПАРТАМЕНТ 17,находящ вЖССО 2А, ет.3, ап.17 /с хотелско обозначение сграда 201 А, ап. 44/ идентификатор: 02676.89.31.3.17, както следва:

1. Кухненски шкаф долен от ПДЧ с термо плот, с вградена мивка от алпака и смесителна батерия с размери – 230/60/90 – 1бр.

2. Горен кухненски шкаф от ПДЧ с размери – 230/72/31 – 1бр.

3. Аспиратор - марка LINEA – 1бр.

4. Котлони керамични, вграден двоен, марка LINEA – 1бр.

5. Фурна за вграждане INDEZIT, сер.№709257557-03339030301 – 1бр.

6. Матраци с размери 200/160 – 1бр.

7. Подматрачна рамка с размери 200/80 – 2бр.

8. Микровълнова фурна марка ЕЛИТ, модел: ЕМО 2204, сер.№J347-03070600789 – 1бр.

9.Телевизор DAEWOO 21инча, модел: DTM-21V7K, сер.№DMP4526800 – 1бр.

10. Тоалетка от ПДЧ с шкафове с размери 200/55/80 – 1бр.

11. Холна маса от ПДЧ с размери 120/55/55 – 1бр.

12. Диван от текстил с механизъм с размери 160/90/70 – 1бр.

13. Маса от ПДЧ с размери 90/90/78 – 1бр.

14. Столове /дърво – масив/ - 3бр.

15. Нощни лампа /метал, плат/ - 26бр.

16. Осветително тяло /метал и стъкло, / - 3бр.

17. Столове от ПВЦ – 2бр.

18. Маса ф-90 от ПВЦ – 1бр.

19. Огледало с рамка от ПДЧ с размери 100/70 – 1бр.

20. Гардероб /вграден от ПДЧ с размери 250/70/60 – 1бр.

21. Нощно шкафче от ПДЧ с размери 40/40/45 – 2бр.

22. Гардероб от ПДЧ с размери 155/210/60 – 1бр.

23. Хладилник /вграден/, марка: INDEZIT, модел: GSE 1601, сер.№ 707064084 – 1бр.

24. Ютия, марка ЕЛИТ, модел: STEAM MASTER, SR 4118 – 1бр.

Движимите вещи са в добро общо състояние.

Обзавеждането е неразделна част от АПАРТАМЕНТА и ще бъде изнесено на публична продан като неразделна част от него.

 

ОБЩАТА НАЧАЛНА ЦЕНА НА ИМОТА И ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ ВЪЗЛИЗА НА 28 472,00ЛВ. /ДВАДЕСЕТ И ОСЕМ ХИЛЯДИ ЧЕТИРИСТОТИН СЕДЕМДЕСЕТ И ДВА ЛЕВА./

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести: 1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№3624 от 05.06.2007г., акт 32, том ІІ; 2. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№2634 от 27.06.2014г., акт 105, том ІІІ; 3. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№22 от 10.01.2014г., акт 1, том І; 4. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№4125 от 27.09.2013г., акт 13, том V;5. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№3875 от 12.09.2013г., акт 153, том IV;6. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№3874 от 12.09.2013г., акт 152, том IV;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. РАЗЛОГ

от 9.00часа на 12.10.2018г. до 17.00часа на 12.11.2018г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА “ АД, IBAN:BG75UBBS80025089019130, BIC - UBBSBGSFзадатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 13.11.2018г. от 15.00часа в сградата на Районен съд – гр. РАЗЛОГ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят:

Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с ЧСИ Ал. Цанковски с тел. за връзка: 073/831138, на адрес:гр. Банско, м. „Св. Иван Рилски“ ЖССО 2А, ет.3, ап.17.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ