ПРОДАЖБА НА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА КЪЩА

Дата на публикуване: 29.06.2018 г. в 08:38 ч.

Няма изображение
Начална цена:
48623.00 лв.

Номер на публична продан:
0000860

Номер на изпълнително дело:
20167010400231

Вид на имота:
Къща

Местоположение:
Хотово

Адрес:
общ. Сандански

Площ:
426.00 кв.м.

Срок:
от 29.06.2018 до 30.07.2018

Дата на отваряне:
31.07.2018 г. в 14:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД САНДАНСКИ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-231-16-29.06.2018-30.07.2018-UPI I SGRADA-4.pdf

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20167010400231 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на длъжниците в режим на съсобственост: КОСТАДИН ДИМИТРОВ МАНОЛЕВ иЯНЕ ДИМИТРОВ МАНОЛЕВ.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - УПИ VIII (осми), пл. № 141 в кв. 21 по действащия регулационен план на с. Хотово, общ. Сандански с площ по нотариален акт 484 кв.м., а по скица 426 кв.м. и придаваеми към УПИ-VIII от УПИ-III, пл.№146 - 16 кв.м., при съседи; улица, УПИ VII, УПИ IX, УПИ III, който имот е идентичен е УПИ XIX в кв. 20 по стар регулационен план, при съседи по нотариален акт №81/1967г.: улица, УПИ XX, УПИ XIII и УПИ XVIII, ВЕДНО с построената в имота МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с РЗП от 70,00кв.м.;

Подробно описание на МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с РЗП от 70,00кв.м.; Сградата е едноетажна с таваски етаж, масивна конструкция със стоманобетонни греди, колони и плочи и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Покривът на сградата е двускатен дървен с керемиди. Входни врати на първо и второ ниво – метални блиндирани с облицовани с МДФ. Достъпът до второ ниво се осъществява по външна стоманобетонна двураменна стълба изградена по източната и северната фасада на сградата.

Първо ниво се състои от: дневна с трапезария и кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна и входно антре.

Второто ниво се състои от: три спални, двете от които от запад - преходни, баня с тоалетна, входно антре, дрешник и тераса с достъп от двете спални от юг. По данни на длъжника сградата е изградена през 1996г.

Начална цена 48 623лв./четиридесет и осем хиляди шестстотин двадесет и три лева./

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести:1. Искова молба, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№474 от 24.03.2011г., акт 50, том І; 2. Отбелязване по искова молба, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№1923 от 13.08.2013г., акт 148, том І; 3. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№494 от 29.03.2011г., акт 24, том І;4.Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№620 от 02.04.2014г., акт 54, том І; 5.Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№3005 от 10.12.2015г., акт 165, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. САНДАНСКИ

от 9.00часа на 29.06.2018г. до 17.00часа на 30.07.2018г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 31.07.2018г. от 14.00часа в сградата на Районен съд – гр. САНДАНСКИ.

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача ЯНЕ ДИМИТРОВ МАНОЛЕВ Чрез пълномощника му: адв. ВИОЛЕТА ПЕТРОВА ЦВЕТАНОВА с тел. за връзка: 0898 610204, на адрес: с. Хотово, общ. Сандански.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ