ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ

Дата на публикуване: 19.02.2018 г. в 08:52 ч.

ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ - 1
Начална цена:
39303.00 лв.

Номер на публична продан:
0000871

Номер на изпълнително дело:
20157010400255

Вид на имота:
Двустаен апартамент

Местоположение:
Банско

Площ:
38.00 кв.м.

Срок:
от 19.02.2018 до 19.03.2018

Дата на отваряне:
20.03.2018 г. в 15:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-255-15-19.02.2018-19.03.2018-2.pdf

ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ - 2
ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ - 3
ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ - 4
ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ - 5
ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ - 6
ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ - 7
ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ - 8
ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ - 9
ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20157010400255НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на ипотекарния длъжник: ДЖОН СТЕНЛИ БРЕТЕРТЪН.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА и ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ:

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.13.33.1.99, представляващ: Жилище, апартамент с площ от 38,00кв.м., ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 13, в поземлен имот: 02676.13.33, в сграда: 02676.13.33.1, по кадастралната карта на гр.Банско. Брой нива на обекта:1; Прилежащи части: 14,00кв.м.ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.13.33.1.100; 02676.13.33.1.98, Под обекта: 02676.13.33.1.45; 02676.13.33.1.43; 02676.13.33.1.44; Над обекта: 02676.13.33.1.155;

Административен адрес:гр. Банско, Апартаментен хотел „Перун Лодж", бл.Б, ет.1, ап.90

Описание по стар идентификатор: АПАРТАМЕНТ № 90 /с хотелска номерация №238/, находящ се на 1 етаж в блок „Б“ на сграда - Апартаментен хотел „Перун Лодж", гр. Банско, на кота +2,80метра, със застроена площ съгласно таблицата за ценообразуване от 38,00кв.м., състоящ се от антре, баня с тоалетна, дневна с кухненски бокс, спалня и два балкона, при граници: коридор, апартамент № 90а, двор, апартамент № 91, заедно с 0,42% равняващи се на 14,00кв.м. идеални части от общите части на сградата - апартаментен хотел „Перун Лодж", състояща се от два блока - Блок А и Блок Б, с разгъната застроена площ от 11 144,60кв.м. и със застроена площ от 2 850,90кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху поземления имот, в който апартаментен хотел „Перун Лодж" е построен, съставляващ по скица имот с планоснимачен № 013033, от квартал 31, по плана на гр. Банско, община Банско, местност „Грамадето", по ПУП на гр. Банско, одобрен със заповед №01-461/ 22.12.2006г. на Общинска администрация - гр. Банско, целият с площ от 9 103кв.м., при граници съгласно скица №209/16.02.2006г., презаверена на 10.03.2009г. - улица, имот с пл. номер № 14, имот с пл. номер 15, имот с пл. номер 12, имот с пл. номер31, улица, имот е пл. номер 532, имот с пл. Номер16, улица.

Забележка: За сградата е издадено Разрешение за ползване №СТ-12-1347 от 18.12.2008г. на ДНСК – София. За гореописания недвижим имот се дължи годишна такса подръжка в размер на 18,00евро с ДДС на квадратен метър.

ВЕДНО с находящите се в гореописания имот движими вещи:

1. Кухненски шкаф долен от ПДЧ с термо плот, с вградена мивка от алпака и смесителна батерия с размери – 250/60/90 – 1бр.

2. Горен кухненски шкаф от ПДЧ с размери – 240/60/32 – 1бр.

3. Аспиратор - марка CONEGLIANO– 1бр.

4. Котлони керамични, вграден двоен, марка CONEGLIANO – 1бр.

5. Хладилник /вграден/, марка: CROWN, модел:недостъпен, сер.№ недостъпен – 1бр.

6. Микровълнова фурна марка MIDEA, модел: AМ7017 CKA, сер.№ без сериен номер – 1бр.

7. Елекрическа кана за вода, марка SAPIR, модел: SP-1230-CE,сер.№ без сериен номер – 1бр.

8. Тостер, марка SAPIR, модел: SP-1440-J,сер.№ без сериен номер – 1бр.

9.Телевизор, марка SAMSUNG LCD, модел: LE26A330J1, сер.№73753НKQB05007D – 1бр.

10.Телефон, марка PANASONIC, модел: KX-TS500MXB, сер.№7ACF0678467 – 1бр.

11. Холна маса от ПДЧ с размери 75/55/50 – 1бр.

12. Маса за телевизор от ПДЧ с колеца с размери 90/30/47 – 1бр.

13. Диван от еко кожа и дамаска /двоен с механизъм/ с размери 170/90/60 – 1бр.

14. Табуретка от еко кожа с размери 50/50/40 – 1бр.

15. Огледало с рамка от ПДЧ с размери 100/45 – 1бр.

16. Гардероб двукрилен от ПДЧ с размери 190/90/60 – 1бр.

17. Спалня от ПДЧ с гръб от еко кожа и два броя нощни шкафчета /вградени/ с размери 205/165/35 – 1бр.

18. Матрак с подматрамна рамка с размери 190/160 – 1бр.

19. Нощни лампи стенни / плат/ - 2бр.

20. Осветително тяло плафон /плат, / - 4бр.

21. Столове /дърво – масив/ - 2бр.

22. Маса /дърво – масив/ - 1бр.

23. Огледало за баня – с размери 60/75 – 1бр.

24. Стъклена чинийка за сапун със стойка – 1бр.

25. Стъклена чаша за тоал. принадлежности със стойка – 1бр.

26. Кошче за WC – метално – 1бр.

27. Четка за WC – 1бр.

28. Стойка за кърпи – метална - 2бр.

29. Стойка за кърпа – метална - 1бр.

30. Стойка за тоалетна хартия – метална - 1бр.

31. Пердета – текстил – 4бр.

Движимите вещи са в добро общо състояние.

Обзавеждането е неразделна част от АПАРТАМЕНТА и ще бъде изнесено на публична продан като неразделна част от него.

 

Обща начална цена на имота и движимите вещи възлиза на 39 303лв./тридесет и девет хиляди триста и три лева./

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести: 1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№4122 от 09.07.2009г., акт 3, том ІІ; 2. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№1537 от 17.04.2015г., акт 35, том ІІ;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. РАЗЛОГ

от 9.00часа на 19.02.2018г. до 17.00часа на 19.03.2018г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 20.03.2018г. от 15.00часа в сградата на Районен съд – гр. РАЗЛОГ.

 

Валидни са само наддавателни предложения на стойност равна на цената на имота или по голяма от нея. На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача “ БАНКА ПИРЕОС “ АД чрез управителя на клон – гр. Банско - СВЕТОСЛАВ МИЛЕВ, тел. за връзка: 0895/557993. Ключът и магнитната карта за достъп до имота ще се съхранява на Рецепцията на Апартаментен хотел „ПЕРУН ЛОДЖ", чрез АНГЕЛ ИЛИЯНОВ НЕДЯЛКОВ с тел. за връзка: 0889/970970– мениджър – продажби във фирма „РИВАЛ – 5” ЕООД, на адрес: гр. Банско, Апартаментен хотел „Перун Лодж", бл.б, ет.1, ап.90.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ