ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ НА ДВЕ НИВА ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ

Дата на публикуване: 20.02.2018 г. в 08:33 ч.

Няма изображение
Начална цена:
31257.00 лв.

Номер на публична продан:
0000872

Номер на изпълнително дело:
20167010400211

Вид на имота:
Двустаен апартамент

Местоположение:
Разлог

Адрес:
м. "Кукурево"

Площ:
68.00 кв.м.

Срок:
от 20.02.2018 до 20.03.2018

Дата на отваряне:
21.03.2018 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-211-16-20.02.2018-20.03.2018-2.pdf

Описание:

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20167010400211 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ и ДВИЖИМИ ВЕЩИ собственост на длъжника:„УЕСТУУД ПАЛМЪР ЕНТЪРПРАЙЗИС“ ЕООД c ЕИК: 200383533.

I). ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

1).Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 61813.559.7.4.1, представляващ: Жилище, апартамент, с площ от 44,55кв.м., брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 559, в поземлен имот: 61813.559.7, в сграда: 61813.559.7.4, по кадастралната карта на гр.Разлог. Прилежащи части: 1/2ид.ч. от 0,45% от правото на строеж и 1/2ид.ч. от 2,63% от общите части на сградата. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 61813.559.7.4.2, Под обекта: няма, Над обекта: 61813.559.7.4.35; 61813.559.7.4.8

Административен адрес: гр. Разлог, м. Кукурево, ет.1, ап. В1;

2).Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 61813.559.7.4.35, представляващ: Жилище, апартамент с площ от 23,80кв.м., брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 559, в поземлен имот: 61813.559.7, в сграда: 61813.559.7.4, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: 1/2ид.ч. от 0,45% от правото на строеж и 1/2ид.ч. от 2,63% от общите части на сградата. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 61813.559.7.4.8, Под обекта: 61813.559.7.4.1, Над обекта: 61813.559.7.4.13

Административен адрес: гр. Разлог, м. Кукурево, ет.2, ап. В1;

Описание по стар идентификатор:АПАРТАМЕНТ В1 на две нива, съответно ПЪРВО НИВО,представляващ обект сид.61813.559.7.4.1, находящ се на ПЪРВИ ЕТАЖ на сграда „В – РИЛА ХАУС“ с площ от 44,55кв.м., на кота +0,00м., състоящ се от дневна, столова, кухненски бокс, една баня с тоалетна и една тераса, при съседи на първо ниво: север – двор, юг – Апартамент В2, изток – двор, запад – коридор и Апартамент В2, ВТОРО НИВО, представляващ обект с ид.61813.559.7.4.35, находящ се на ВТОРИ ЕТАЖ на сграда „В – РИЛА ХАУС“ с площ от 23,80кв.м., на кота +2,90м., състоящ се от една баня с тоалетна и една спалня, при съседи на второ ниво: север – д0вор, юг – Апартамент В8, изток – двор, запад – Апартамент В8, който апартамент е с обща застроена площ от 68,35кв.м., ВЕДНО с 2,63%ид.ч. от общите части на сградата и 0,45%ид.ч. от правото на строеж върху мястото, находящ се в сграда с ид.61813.559.7.4, със застроена площ от 634,00кв.м., брой етажи: 5, Предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, представляваща част от АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС „УАЙТ ФЪР РИЗОРТ“, състоящ се от четири сгради: сграда „А – ПИРИН ХАУС“, сграда „В – РИЛА ХАУС“, сграда „С – РОДОПИ ХАУС“ и сграда „D – БАЛКАН ХАУАС“, който комплекс е построен съгласно одобрен архитектурен проект от 27.07.2006г. на Общ. Разлог и Разрешение за строеж №89/27.07.2006г., изд. От Гл. архитект на Общ. Разлог и въведен в експлоатация с Удостоверение №24/06.12.2007г. в поземлен имот с ид.61813.559.7, с площ от 10 597,00кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Средно застрояване /от 10 до 15 м/, при съседи на имота: 61813.559.60; 61813.559.438; 61813.559.12; 61813.559.521; 61813.559.782; 61813.559.1; 61813.559.6, който имот еидентичен и образуван, съгласно Заповед КД-14-01-335/22.03.2007г., на началника на СК-Благоевград, за изменение на кадастралната карта на гр. Разлог, от обединяването на поземлени имоти с ид.61813.559.13 и имот с ид.61813.559.14, със стари идентификатори №528013 и №528014, идентични с поземлени имоти както следва: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №528011 с площ от 8,067дка., находящ се в местността „ЦЪРНАКО“, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №528001 с площ от 1,000дка. в местността „КУКУРЕВО“ и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №529008 с площ от 1,530дка. в местността „КУКУРЕВО“, по плана за земеразделяне на землището на гр. Разлог

Забележка: За сградата има издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №24 от 06.12.2007г. издадено от общ. Разлог. За имота се дължи годишна такса за поддръжка в размер на 15евро на квадрат.

 

НАЧАЛНА ЦЕНА НА ИМОТА 31 257лв. /тридесет и една хиляди двеста петдесет и седем лева./

 

II). ОПИСАНИЕ НА ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ, находящи се в АПАРТАМЕНТ В1:

1. Диван 1брой- двойка от еко-кожа - разтегателен.

2. Холна маса 1брой - размери 0,60м. Х 1,00м. с Н=0,42м. от МДФ, цвят венге.

3. Кухненска маса 1брой - размери 0,85м. Х 0,85м. С Н=0,75м. от МДФ, цвят венге.

4. Кухненски столове 4броя - със седалки от еко-кожа, цвят венге.

5. Кухненски бокс от МДФ, /долен/с размери 3.50м х Н0,90. х 0,60м.с вградени печка, перална и хладилник/уредите са оценени отделно/, с гранитен плот, вградена мивка от алпака с батерия "Видима идеал", с вградени два стъклокерамични котлона.

6. Кухненски бокс от МДФ, /горен/ с пет шкафа за вградени уреди, с вграден абсорбатор - с размери 260/60/30.

7. Вградена фурна 1 брой, марка "NEO", модел NOB-5, сер. №00607109000391990061.

8. Вграден хладилник 1брой, - марка "ELECTROLUX", модел: ERU1470, сер. №73900142, Обем 136л.

9. Вградена пералня 1брой - марка "SAMSUNG", модел WF-S861GW/YLE, сер.№ Х8145АDР600003J;

10. Абсорбатор /вграден/ 1 брой- марка " CONEGLIANO".

11. Легла 2 броя - размери 2,00м. Х 0,90м., с матраци и подматрачна рамка от еко-кожа, с табли от МДФ.

12. Нощни лампи 1 брой.

13. Нощни шкафчета 2броя- от МДФ с размери 0,50м.Х0,40м. Н=0,45м.

14. Трикрилен гардероб 1брой- от МДФ, с размери 1,30м. х 0.60м. Н=2,10м.

15. Тоалетка 1 брой- от МДФ с размери 1,00м. Х 0,40м., Н = 0,80м.

16. Табуретка за тоалетка , 1брой - от МДФ със седалка от еко-кожа.

17. Телевизор LCD 1брой - марка "LG"; мод. 20LS5R-ZA, 20 инчов екран, сер.№710ТЕCO1V883.

18. Поставка за телевизор 1брой- от МДФ, размери 0,60м. Х1,20м., Н=0,30м.

19. Термо кана, марка SAPIR, 1бр.

20. Завеси текстилни 7броя.

21. Лампиони от стъкло и иноксов корпус, 8 броя.

22. Телефон стационарен марка “mega”, модел Т1 един брой.

23. Огледало с рамка от МДФ, с размери 0,50мХ0,80м.

24. Табуретки към диван 1броя, с размери 0,50м. Х0,50м., Н=0,45м. от еко-кожа.

 

ОБЩА НАЧАЛНА ЦЕНА НА ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ: 4 050,00лв. /четири хиляди и петдесет лева./

 Публичната продажба на вещите е облагаема доставка по смисъла на  чл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.

 Обзавеждането и оборудването е неразделна част от  апартамент В1 и ще бъде изнесено на публична продан като неразделна част от него.

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести: 1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№10991 от 23.12.2008г., акт 60, том ІV; 2. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№2020 от 27.05.2016г., акт 86, том 2;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. РАЗЛОГ

от 9.00часа на 20.02.2018г. до 17.00часа на 20.03.2018г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 21.03.2018г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. РАЗЛОГ.

 

Валидни са само наддавателни предложения на стойност равна на цената на имота или по голяма от нея.

ЗА ИМОТА И ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ СЕ ПОДАВА ОТДЕЛНО НАДДАВАТЕЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача “БАНКА ПИРЕОС“ АД чрез СВЕТОСЛАВ АНТОНИЕВ МИЛЕВ – управител на клон – Банско, с тел. за връзка: 0895/557993, на адрес: по местонахождение на имота.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ