ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Дата на публикуване: 13.02.2018 г. в 08:57 ч.

ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ - 1
Начална цена:
87608.00 лв.

Номер на публична продан:
0000893

Номер на изпълнително дело:
20187010400005

Вид на имота:
Други

Местоположение:
Дамяница

Площ:
3366.00 кв.м.

Срок:
от 13.02.2018 до 13.03.2018

Дата на отваряне:
14.03.2018 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД САНДАНСКИ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-05-18-13.02.2018-13.03.2018-1.pdf

ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ - 2
ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ - 3
ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ - 4
ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ - 5
ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ - 6

Описание:

 

НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в землището на село Дамяница, общ. Сандански, м. Лъките, представляващ имот №000073 с площ от 3 366кв.м., при съседи на имота: имот №000116 – път ІV кл. На Общ. Сандански, имот №000061 – пасище, мера на Общ. Сандански, имот №000110 – спец. Предназначение на държавата, имот №000072 – полски път – на Общ. Сандански, имот №000067 – нива на Общ. Сандански, имот №000199 – канал на Общ. Сандански, ведно с всички подобрения и приращения в имота, ВЕДНО с изградените в гореописания имот:

1). СГРАДА КРУ със застроена площ от 32,00кв.м., на един етаж – масивна конструкция, построена през 1978г.

2). КОМАНДНА ЗАЛА със застроена площ от 72,00кв.м., на един етаж – масивна конструкция, построена през 1978г.

3). РАБОТНА ЗАЛА със застроена площ от 160,00кв.м., на един етаж – масивна конструкция, построена през 1978г.

 

Обща начална цена 87 608лв./осемдесет и седем хиляди шестстотин и осем лева/

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ