ПРОДАЖБА НА ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ

Дата на публикуване: 01.06.2018 г. в 17:10 ч.

ПРОДАЖБА НА ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 1
Начална цена:
28885.00 лв.

Номер на публична продан:
0000898

Номер на изпълнително дело:
20097010400719

Вид на имота:
Етаж от къща

Местоположение:
Сандански

Адрес:
ул. "Чудомир Кантарджиев" №6

Площ:
59.86 кв.м.

Срок:
от 04.06.2018 до 04.07.2018

Дата на отваряне:
05.07.2018 г. в 14:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД САНДАНСКИ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-719-09-04.06.2018-04.07.2018-VTORI ETAJ-2.pdf

ПРОДАЖБА НА ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 2
ПРОДАЖБА НА ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 3
ПРОДАЖБА НА ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 4
ПРОДАЖБА НА ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 5
ПРОДАЖБА НА ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 6
ПРОДАЖБА НА ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 7
ПРОДАЖБА НА ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 8
ПРОДАЖБА НА ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 9
ПРОДАЖБА НА ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.494 от ГПК

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20097010400719 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ НА ДЛЪЖНИКА: ИВАН ГЕОРГИЕВ САПУНДЖИЕВ.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ с площ от 59,86кв.м.,находящ се в двуетажна жилищна сграда с идентификатор: 65334.300.1708.1 (състояща се от приземен, първи и втори етаж), ВЕДНО с 10,14кв.м. идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.

Административен адрес:гр. Сандански, ул. “ Чудомир Кантарджиев “, №6.

Подробно описание на ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ:

Вторият етаж е с площ 59,86кв.м и общи части 10,14кв.м. Състои се спалня, дневна, кухненски бокс, коридор и санитарен възел. Коридорът е с под-теракота, стени и таван-мазилка на варова основа и шпакловка. Спалнята и дневната са с подове-ламиниран паркет, стени и тавани- мазилка на варова основа, с дограма на прозорците от ПВЦ-стъклопакет. Кухненският бокс е с под-дюшеме, стени и таван – мазилка на варова основа и шпакловка, дограмата на прозорците е дървена двукатна, към кухненския бокс има и изградена тераса с площ 4,42кв.м. Санитарният възел е с под-теракота, стени-фаянс на височина 2,40м, таван- окачен /от стиропор/. Вратите са от шперплат.

Вторият етаж е обитаем с изградени и функциониращи ВиК и Ел. Инсталации.

Общите части представляват- коридор и стълбищна клетка към първия и втория етаж. Общите части са под-мозайка и стени и таван –мазилка на варова основа.

 

Забележка: Етажът не е заснет и не е отразен на Кадастралната карта съгласно ЗКИР, поради което за него няма издадена схема и купувачът следва да го заснеме за собствена сметка.

 

Начална цена 28 885лв. /двадесет и осем хиляди осемстотин осемдесет и пет лева./

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести: 1. Договорна ипотека в полза на “ ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА “ АД, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№172 от 31.01.2006г., акт№15, том І; 2. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег.№701, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№8 от 11.01.2010г., акт№1, том І; 3. Наложена Възбрана в полза на Александър Христов Асенов вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№356 от 19.02.2008г., акт№3, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. САНДАНСКИ

от 9.00часа на 04.06.2018г. до 17.00часа на 04.07.2018г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА “ АД, IBAN: BG75UBBS80025089019130, BIC - UBBSBGSFзадатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 05.07.2018г. от 14.00часа в сградата на Районен съд - гр. САНДАНСКИ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят:

Всеки ден в дните на извършване на проданта от 17.00часа до 20.00часа, след предварителна уговорка с длъжника ИВАН ГЕОРГИЕВ САПУНДЖИЕВ, тел. за връзка: 0988/812393, 0878/403384, 0879/035155 на адрес: гр. Сандански,ул. “ Чудомир Кантарджиев “, №6.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ