ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С 37 БРОЯ АПАРТАМЕНТИ И ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТИТЕ ДВИЖИМИ ВЕЩИ

Дата на публикуване: 08.03.2021 г. в 16:32 ч.

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С 37 БРОЯ АПАРТАМЕНТИ И ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТИТЕ ДВИЖИМИ ВЕЩИ - 1
Начална цена:
0.00 лв.

Номер на публична продан:
0000900

Номер на изпълнително дело:
20127010400684

Вид на имота:
Многостаен апартамент

Местоположение:
Разлог

Адрес:
къща Камелия, м. "Писана черква"

Площ:
3361.00 кв.м.

Срок:
от 09.03.2021 до 09.04.2021

Дата на отваряне:
12.04.2021 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-684-12-09.03.2021-09.04.2021-ZA MNOGO APARTAMENTI-7.pdf

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С 37 БРОЯ АПАРТАМЕНТИ И ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТИТЕ ДВИЖИМИ ВЕЩИ - 2
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С 37 БРОЯ АПАРТАМЕНТИ И ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТИТЕ ДВИЖИМИ ВЕЩИ - 3
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С 37 БРОЯ АПАРТАМЕНТИ И ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТИТЕ ДВИЖИМИ ВЕЩИ - 4
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С 37 БРОЯ АПАРТАМЕНТИ И ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТИТЕ ДВИЖИМИ ВЕЩИ - 5
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С 37 БРОЯ АПАРТАМЕНТИ И ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТИТЕ ДВИЖИМИ ВЕЩИ - 6
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С 37 БРОЯ АПАРТАМЕНТИ И ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТИТЕ ДВИЖИМИ ВЕЩИ - 7
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С 37 БРОЯ АПАРТАМЕНТИ И ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТИТЕ ДВИЖИМИ ВЕЩИ - 8
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С 37 БРОЯ АПАРТАМЕНТИ И ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТИТЕ ДВИЖИМИ ВЕЩИ - 9
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С 37 БРОЯ АПАРТАМЕНТИ И ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТИТЕ ДВИЖИМИ ВЕЩИ - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПОИзп. дело №20127010400684 НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ, предмет на договорна ипотека вписана с вх.№5198 от 18.06.2008г., акт№111, том ІІ, дело 4771 в сл. по вписванията гр. Разлог, в полза на взискателя по делото:“ОББ“ АД, СОБСТВЕНОСТ НАТРЕТИТЕ ЛИЦА:1.ЕНКОРТ ЕООД с EИК: 201755534, 2. “ ГЛОБАЛ АСЕТС “ ЕАД с EИК: 201757364,3. “ КАМЕЛИЯ ПРОПЪРТИС “ ЕАД “ с EИК: 201792874 и 4. “ УАЙТ ФЪР ВАЛИ РЕЗИДЕНТС “ АД с EИК: 200490766, придобити чрез апортни вноски от ипотекарния длъжник до делото : “ М С И ДИВЕЛОПМЪНТС “ ООД с ЕИК: 175152578;

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

1). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 61813.532.31.1.8,представляващ: Жилище, апартамент, с площ от 68,84кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 532, в поземлен имот: 61813.532.31, в сграда: 61813.532.31.1, по кадастралната карта на гр. Разлог. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 61813.532.31.1.9, Под обекта: 61813.532.31.1.3, Над обекта: 61813.532.31.1.13

Административен адрес: гр. Разлог, къща Камелия, м. Писана черква, вх.1, ет.2, ап.8

Описание по стар идентификатор: АПАРТАМЕНТ D8 /"D", осем/, находящ се на втори жилищен етаж на сграда “ D -КАМЕЛИЯ ХАУС “, вход 1, на кота +5.80м., с обща площ 68.84кв.м., от които застроена площ 56.71 кв.м, състоящ се от; антре; дневна; столова; кухненски бокс; спалня; баня с тоалетна и тераса; при граници по архитектурен проект: двор, ап.D9, коридор, асансьорна шахта и стая чистачка, ВЕДНО с 1,26% ид. ч. от общите части на сграда "D", равняващи се на 12,13кв.м. и заедно с 1,26 % ид. ч.от правото на строеж върху парцела, върху който е изградена сградата с идентификатор: 61813.532.31.1, представляващ АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС “ УАЙТ ФЪР ВАЛИ – КАМЕЛИЯ ХАУС “, средно етажно жилищно застрояване, с височина да Н=15м., съгласно одобрени на 29.11.2006г. архитектурни проекти и Разрешение за строеж №172/29.11.2006г. на гл. Архитект на общ. Разлог със застроена площ от 908,00кв.м. и РЗП от 5 057,33кв.м., при съседи на имота: имот с ид. 61813.532.407, имот с ид. 61813.532.2, имот с ид. 61813.532.32, имот с ид. 61813.566.406

Начална цена 31 854лв. /тридесет и една хиляди осемстотин петдесет и четири лева./

 

1.1. Движими вещи, находящи се в АПАРТАМЕНТ D8 /"D", осем/,находящ в сграда D -КАМЕЛИЯ ХАУС, вход 1, ет.2, на кота +5.80м.с идентификатор: 61813.532.31.1.8, както следва:

 

1. Диван тип двойка от еко-кожа /лежанка/ – 1бр. с размери 180/100м.

2. Диван от еко-кожа с механизъм /лежанка/– 1бр. с размери 180/94м.

3. Кухненски шкаф – долен от МДФ, с размери 335/60/90, с гранитен плот и вградена мивка от алпака марка FRANKE, със смесителна батерия “ВИДИМА” 1бр.

4. Гардероб – трикрилен от ПДЧ и стъкло с размери 120/210/60 – 1бр.

5. Осветително тяло тип аплик - стенен от инокс и стъкло – 5бр.

6. Осветително тяло тип плафон от ПВЦ /тераса/ - 1бр.

7. Огледало над мивка в баня с размери 80/100м. – 1бр.

8. Метална стойка със стъклена чаша за тоалетни принадлежности /без чаша/ – 1бр.

9. Метална сапунерка – 1бр.

10. Метална стойка за тоалетна хартия – 1бр.

11. Кухненски шкаф – горен от МДФ с размери 335/60/30 - 1бр.

12. Метална закачалка /двойна/ - 1бр.

13. Огледало с рамка от МДФ, с размери 40/120 – 1бр.

Движимите вещи са в добро общо състояние.

Обща начална цена на движимите вещи възлиза на 2 713,50лв./две хиляди седемстотин и тринадесет лева и петдесет стотинки/.

Публичната продажба на движимите вещи е облагаема доставка по смисъла на чл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.

Обзавеждането е неразделна част от АПАРТАМЕНТА и ще бъде изнесено на публична продан като неразделна част от него.

 

2). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 61813.532.31.1.13,представляващ: Жилище, апартамент, с площ от 68,84кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 532, в поземлен имот: 61813.532.31, в сграда: 61813.532.31.1, по кадастралната карта на гр. Разлог. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 61813.532.31.1.14, Под обекта: 61813.532.31.1.8, Над обекта: 61813.532.31.1.18

Административен адрес: гр. Разлог, къща Камелия, м. Писана черква, вх.1, ет.3, ап.13

Описание по стар идентификатор:АПАРТАМЕНТ № D13 /,,D", тринадесет/, находящ се на трети жилищен етаж на сграда “ D-КАМЕЛИЯ ХАУС “, вход 1, на кота +8.70м., с обща площ 68.84кв.м.,от които застроена площ 56.71кв.м.,състоящ се от: антре; дневна; столова; кухненски бокс; спалня; баня с тоалетна и тераса; при граници по архитектурен проект: двор, ап. D14, коридор, асансьорна шахта и стая чистачка,ВЕДНО с 1,26% ид. ч. от обшите части на сграда "D", равняващи се на 12,13кв.м. и заедно с 1,26% ид.ч. от правото на строеж върху парцела, върху който е изградена сградата с идентификатор: 61813.532.31.1, представляващ АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС “ УАЙТ ФЪР ВАЛИ – КАМЕЛИЯ ХАУС “, средно етажно жилищнозастрояване, с височина да Н=15м., съгласно одобрени на 29.11.2006г. архитектурни проекти и Разрешение за строеж №172/29.11.2006г. на гл. Архитект на общ. Разлог със застроена площ от 908,00кв.м. и РЗП от 5 057,33кв.м., при съседи на имота: имот с ид. 61813.532.407, имот с ид. 61813.532.2, имот с ид. 61813.532.32, имот с ид. 61813.566.406

Начална цена 31 698лв. /тридесет и една хиляди шестстотин деветдесет и осем лева./

 

2.1. Движими вещи, находящи се в АПАРТАМЕНТ D13 /"D", тринадесет/,находящ в сграда D -КАМЕЛИЯ ХАУС, вход 1, ет.3, на кота +8.70м.с идентификатор: 61813.532.31.1.13, както следва:

 

1. Диван тип двойка от еко-кожа /лежанка/ – 1бр. с размери 180/100м.

2. Диван от еко-кожа с механизъм /лежанка/– 1бр. с размери 180/94м.

3. Кухненски шкаф – долен от МДФ, с размери 340/60/90, с гранитен плот и вградена мивка от алпака марка FRANKE, със смесителна батерия “ВИДИМА” 1бр.

4. Гардероб – трикрилен от ПДЧ и стъкло с размери 120/210/60 – 1бр.

5. Осветително тяло тип аплик - стенен от инокс и стъкло – 4бр.

6. Осветително тяло тип плафон от ПВЦ /тераса/ - 1бр.

7. Огледало над мивка в баня с размери 80/100м. – 1бр.

8. Метална стойка със стъклена чаша за тоалетни принадлежности– 1бр.

9. Метална сапунерка – 1бр.

10. Метална стойка за тоалетна хартия – 1бр.

11. Кухненски шкаф – горен от МДФ с размери 340/60/30 - 1бр.

12. Метална закачалка /двойна/ - 1бр.

13. Огледало с рамка от МДФ, с размери 40/120 – 1бр.

Движимите вещи са в добро общо състояние.

Обща начална цена на движимите вещи възлиза на 2 700,00лв./две хиляди и седемстотин лева./

Публичната продажба на движимите вещи е облагаема доставка по смисъла на чл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.

Обзавеждането е неразделна част от АПАРТАМЕНТА и ще бъде изнесено на публична продан като неразделна част от него.

 

3). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 61813.532.31.1.17, представляващ: Жилище, апартамент, с площ от 115,65кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 532, в поземлен имот: 61813.532.31, в сграда: 61813.532.31.1, по кадастралната карта на гр. Разлог. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 61813.532.31.1.16; 61813.532.31.1.30, Под обекта: 61813.532.31.1.12; 61813.532.31.1.27, Над обекта: 61813.532.31.1.20; 61813.532.31.1.33

Административен адрес: гр. Разлог, къща Камелия, м. Писана черква, вх.1, ет.3, ап.17

Описание по стар идентификатор:АПАРТАМЕНТ № D17 /"D", седемнадесет/, находящ се на трети жилищен етаж на сграда “ D-КАМЕЛИЯ ХАУС “, вход 1, на кота +8.70м., с обща площ 115.65кв.м., от които застроена площ 95.32кв.м, състоящ се от: антре; дневна; столова; кухненски бокс; две спални; две бани с тоалетни и две тераси; при граници по архитектурен проект: двор, стълбище, коридор, ап.D16, ВЕДНО с 2,11% ид. ч. от общите части на сграда "D", равняващи се на 20,33кв.м. и заедно с 2,11 % ид. ч.от правото на строеж върху парцела, върху който е изградена сградатас идентификатор: 61813.532.31.1, представляващ АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС “ УАЙТ ФЪР ВАЛИ – КАМЕЛИЯ ХАУС “, средно етажно жилищно застрояване, с височина да Н=15м., съгласно одобрени на 29.11.2006г. архитектурни проекти и Разрешение за строеж №172/29.11.2006г. на гл. Архитект на общ. Разлог със застроена площ от 908,00кв.м. и РЗП от 5 057,33кв.м., при съседи на имота: имот с ид. 61813.532.407, имот с ид. 61813.532.2, имот с ид. 61813.532.32, имот с ид. 61813.566.406

Начална цена 53 259лв. /петдесет и три хиляди двеста петдесет и девет лева./

 

3.1. Движими вещи, находящи се в АПАРТАМЕНТ D17 /"D", седемнадесет/,находящ в сграда D -КАМЕЛИЯ ХАУС, вход 1, ет.3, на кота +8.70м.с идентификатор: 61813.532.31.1.17, както следва:

 

1. Диван тип двойка от еко-кожа с механизъм – 1бр. с размери 200/80м.

2. Кухненски шкаф – долен от МДФ, с размери 170/60/90, с гранитен плот и вградена мивка от алпака марка FRANKE, със смесителна батерия “ВИДИМА” 1бр.

3. Кухненски шкаф – горен от МДФ с размери 195/60/30, - 1бр.

4. Гардероб – четирикрилен от ПДЧ и стъкло с размери 170/210/60 – 2бр.

5. Осветително тяло тип аплик - стенен от инокс и стъкло – 9бр.

6. Осветително тяло тип плафон от ПВЦ /тераса/ - 2бр.

7. Картина с размери 60/40 – 1бр.

8. Огледало над мивка в баня с размери 80/100м. – 2бр.

9. Електронен сейф, марка TEHNOSAFE – 1бр.

10. Метална стойка със стъклена чаша за тоалетни принадлежности– 2бр.

11. Метална сапунерка – 2бр.

12. Метална закачалка /двойна/ - 2бр.

13. Метална стойка за тоалетна хартия – 2бр.

14. Закачалка от МДФ с три броя метални закачалки с размери 50/120 – 1бр.

15. Огледало с рамка от МДФ, с размери 40/120 – 1бр.

16. Етажерка от ПДЧ – с размери 65/25 – 2бр.

17. Етажерка от ПДЧ – с размери 30/110 – 2бр.

18. Кухненски шкаф – долен от МДФ, с размери 160/60/90, с гранитен плот – 1бр.

19. Метален кош – 1бр.

Движимите вещи са в добро общо състояние.

Обща начална цена на движимите вещи възлиза на 3 170,25лв./три хиляди сто и седемдесет лева и двадесет и пет стотинки/.

Публичната продажба на движимите вещи е облагаема доставка по смисъла начл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.

Обзавеждането е неразделна част от АПАРТАМЕНТА и ще бъде изнесено на публична продан като неразделна част от него.

 

4). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 61813.532.31.1.18,представляващ: Жилище, апартамент, с площ от 151,82кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 532, в поземлен имот: 61813.532.31, в сграда: 61813.532.31.1, по кадастралната карта на гр. Разлог. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 61813.532.31.1.19, Под обекта: 61813.532.31.1.15; 61813.532.31.1.14; 61813.532.31.1.13, Над обекта: 61813.532.31.1.58

Административен адрес: гр. Разлог, къща Камелия, м. Писана черква, вх.1, ет.4, ап.18

Описание по стар идентификатор:АПАРТАМЕНТ № D18 /"D", осемнадесет/, находящ се на четвърти жилищен етаж на
сграда “ D - КАМЕЛИЯ ХАУС “, вход 1, на кота +11.60м., с обща площ 151.82кв. м., от които застроена площ 124.92кв.м, състоящ се от: антре; дневна; столова; кухненски бокс; спалня; баня с тоалетна и две тераси; при граници по архитектурен проект: двор, ап. D19, коридор, асансьорна шахта, стая чистачка, ВЕДНО с 2,79 % ид. ч. от общите части на сграда "D", равняващи се на 26,90 кв.м. изаедно с 2,79 % ид. ч. от правото на строеж върху парцела, върху който е изградена сградатас идентификатор: 61813.532.31.1, представляващ АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС “ УАЙТ ФЪР ВАЛИ – КАМЕЛИЯ ХАУС “, средно етажно жилищно застрояване, с височина да Н=15м., съгласно одобрени на 29.11.2006г. архитектурни проекти и Разрешение за строеж №172/29.11.2006г. на гл. Архитект на общ. Разлог със застроена площ от 908,00кв.м. и РЗП от 5 057,33кв.м., при съседи на имота: имот с ид. 61813.532.407, имот с ид. 61813.532.2, имот с ид. 61813.532.32, имот с ид. 61813.566.406

Начална цена 66 391лв./шестдесет и шест хиляди триста деветдесет и един лева./

 

4.1. Движими вещи, находящи се в АПАРТАМЕНТ D18 /"D", осемнадесет/,находящ в сграда D -КАМЕЛИЯ ХАУС, вход 1, ет.4, на кота +11,60м.с идентификатор: 61813.532.31.1.18, както следва:

 

1. Диван тип двойка от еко-кожа /лежанка/ – 1бр. с размери 180/100м.

2. Диван от еко-кожа с механизъм /лежанка/– 1бр. с размери 180/94м.

3. Кухненски шкаф – долен от МДФ, с размери 155/60/90, с гранитен плот и вградена мивка от алпака марка FRANKE, със смесителна батерия “ВИДИМА” 1бр.

4. Кухненски шкаф – горен от МДФ с размери 155/60/30, - 1бр.

5. Гардероб – четирикрилен от ПДЧ и стъкло с размери 170/210/60 – 2бр.

6. Осветително тяло тип аплик - стенен от инокс и стъкло – 8бр.

7. Осветително тяло тип плафон от ПВЦ /тераса/ - 2бр.

8. Огледало над мивка в баня с размери 80/100м. – 1бр. –

9. Метална стойка със стъклена чаша за тоалетни принадлежности– 1бр.

10.Метална сапунерка – 2бр.

11.Метална стойка за тоалетна хартия – 2бр.

12. Кухненски шкаф – долен от МДФ, с размери 160/60/90, с гранитен плот – 1бр.

13. Кухненски шкаф – горен от МДФ с размери 160/60/30 - 1бр.

14. Закачалка от МДФ с три броя метални закачалки с размери 50/120 – 1бр.

15. Огледало с рамка от МДФ, с размери 40/120 – 1бр.

16. Етажерка от ПДЧ – с размери 65/25 – 2бр.

Движимите вещи са в добро общо състояние.

Обща начална цена на движимите вещи възлиза на 3 477,00лв./три хиляди четиристотин седемдесет и седем лева./

Публичната продажба на движимите вещи е облагаема доставка по смисъла начл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.

Обзавеждането е неразделна част от АПАРТАМЕНТА и ще бъде изнесено на публична продан като неразделна част от него.

 

5). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 61813.532.31.1.19,представляващ: Жилище, апартамент, с площ от 59,00кв.м. и 64,63кв.м., Брой нива на обекта: 2, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 532, в поземлен имот: 61813.532.31, в сграда: 61813.532.31.1, по кадастралната карта на гр. Разлог. Съседни самостоятелни обекти: Ниво 1 – На същия етаж: 61813.532.31.1.18; 61813.532.31.1.20, Под обекта: 61813.532.31.1.15; 61813.532.31.1.16, Над обекта: 61813.532.31.1.20. Съседни самостоятелни обекти: Ниво 2 – На същия етаж: 61813.532.31.1.20, Под обекта: 61813.532.31.1.18, Над обекта: няма

Административен адрес: гр. Разлог, къща Камелия, м. Писана черква, ет.4, ап.19

Описание по стар идентификатор:АПАРТАМЕНТ № D19 /"D", деветнадесет/ - на две нива, с обща площ 149.10кв.м,, от които обща застроена площ за нивата 123.63 кв.м, съответно първо ниво, находящо се на четвърти жилищен етаж на сграда „D - КАМЕЛИЯ ХАУС", вход 1, на кота +11.60м., със застроена площ 59.00кв.м., състоящо се от: антре; дневна; столова; кухненски бокс; баня с тоалетна и тераса; при граници по архитектурен проект на нивото: коридор, ап. D8, двор, ап. D20 и второ ниво, находящо се на пети жилищен етаж на сграда „D - КАМЕЛИЯ ХАУС", вход 1, на кота +14.50м.,със застроена площ 64.63кв.м., състоящо се от: антре; две спални; гардероб; баня с тоалетна и тераса; при граници по архитектурен проект на нивото: двор, ап. D20, ВЕДНО с 2,61 % ид.ч. от общите части на сграда "D", равняващи се на 25,20кв.м. и заедно с 2,61% ид ч от правото на строеж върху парцела, върху който е изградена сградатас идентификатор: 61813.532.31.1, представляващ АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС “ УАЙТ ФЪР ВАЛИ – КАМЕЛИЯ ХАУС “, средно етажно жилищно застрояване, с височина да Н=15м., съгласно одобрени на 29.11.2006г. архитектурни проекти и Разрешение за строеж №172/29.11.2006г. на гл. Архитект на общ. Разлог със застроена площ от 908,00кв.м. и РЗП от 5 057,33кв.м., при съседи на имота: имот с ид. 61813.532.407, имот с ид. 61813.532.2, имот с ид. 61813.532.32, имот с ид. 61813.566.406

Начална цена 65 322лв. /шестдесет и пет хиляди триста двадесет и два лева./

 

5.1. Движими вещи, находящи се в АПАРТАМЕНТ D19 /"D", деветнадесет/, на две нива, находящ в сграда D -КАМЕЛИЯ ХАУС, вход 1, ет.4, на кота +11,60м.с идентификатор: 61813.532.31.1.19, както следва:

 

1. Диван тип двойка от еко-кожа /лежанка/ – 1бр. с размери 180/100м.

2. Диван от еко-кожа с механизъм /лежанка/ – 1бр. с размери 180/94м.

3. Кухненски шкаф – долен от МДФ, с размери 300/60/90, с гранитен плот и вградена мивка от алпака марка FRANKE, със смесителна батерия “ВИДИМА” 1бр.

4. Кухненски шкаф – горен от МДФ с размери 300/60/30 - 1бр.

5. Гардероб – четирикрилен от ПДЧ и стъкло с размери 170/210/60 – 1бр.

6. Гардероб – двукрилен от ПДЧ и стъкло с размери 85/210/60 – 1бр.

7. Осветително тяло тип аплик - стенен от инокс и стъкло – 11бр.

8. Осветително тяло тип плафон от ПВЦ /тераса/ - 4бр.

9. Осветителна тяло за баня, тип аплик от пластмаса – 2бр.

10. Огледало над мивка в баня с размери 80/100м. – 1бр.

11. Огледало над мивка в баня с размери 80/67м. – 1бр.

12. Метална стойка със стъклена чаша за тоалетни принадлежности– 1бр.

13.Метална стойка със стъклена чаша за тоалетни принадлежности /без чаша/ – 1бр.

14.Метална сапунерка – 2бр.

15.Метална закачалка /двойна/ - 2бр.

16.Метална стойка за тоалетна хартия – 2бр.

17.Метална четка за тоалетна - 1бр.

18. Осветително тяло тип аплик /кръгъл/ - 1бр.

Движимите вещи са в добро общо състояние.

Обща начална цена на движимите вещи възлиза на3 103,50лв./три хиляди сто и три лева и петдесет стотинки/

Публичната продажба на движимите вещи е облагаема доставка по смисъла начл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.

Обзавеждането е неразделна част от АПАРТАМЕНТА и ще бъде изнесено на публична продан като неразделна част от него.

 

6). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 61813.532.31.1.27,представляващ: Жилище, апартамент, с площ от 99,36кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 532, в поземлен имот: 61813.532.31, в сграда: 61813.532.31.1, по кадастралната карта на гр. Разлог.

Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 61813.532.31.1.28; 61813.532.31.1.12, Под обекта: 61813.532.31.1.7; 61813.532.31.1.24, Над обекта: 61813.532.31.1.17; 61813.532.31.1.30

Административен адрес: гр. Разлог, къща Камелия, м. Писана черква, вх.2 ет.2, ап.27

Описание по стар идентификатор:АПАРТАМЕНТ № D27 /"D", двадесет и седем/, находящ се на втори жилищен етаж на сграда ,,D - КАМЕЛИЯ ХАУС", вход 2, на кота +5.80м., с обща площ 99.36кв.м., от които застроена площ 81.60кв.м, състоящ се от: антре; дневна; стодова; кухненски бокс; две спални; две бани с тоалетна и тераса; при граници по архитектурен проект: двор, ап. D28, коридор, асансьорна шахта и стълбище, ВЕДНО с 1,84% ид. ч. от общите части на сграда "D", равняващи се на 17,76кв.м. и заедно с 1,84%ид. ч. от правото на строеж върху парцела, върху който е изградена сградатас идентификатор: 61813.532.31.1, представляващ АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС “ УАЙТ ФЪР ВАЛИ – КАМЕЛИЯ ХАУС “, средно етажно жилищно застрояване, с височина да Н=15м., съгласно одобрени на 29.11.2006г. архитектурни проекти и Разрешение за строеж №172/29.11.2006г. на гл. Архитект на общ. Разлог със застроена площ от 908,00кв.м. и РЗП от 5 057,33кв.м., при съседи на имота: имот с ид. 61813.532.407, имот с ид. 61813.532.2, имот с ид. 61813.532.32, имот с ид. 61813.566.406

Начална цена 45 722лв. /четиридесет и пет хиляди седемстотин двадесет и два лева./

 

6.1. Движими вещи, находящи се в АПАРТАМЕНТ D27 /"D", двадесет и седем/,находящ в сграда D -КАМЕЛИЯ ХАУС, вход 2, ет.2, на кота +5,80м.с идентификатор: 61813.532.31.1.27, както следва:

 

1. Диван тип двойка от еко-кожа с механизъм – 1бр. с размери 200/80м.

2. Кухненски шкаф – долен от МДФ, с размери 164/60/90, с гранитен плот и вградена мивка от алпака марка FRANKE, със смесителна батерия “ВИДИМА” 1бр.

3. Кухненски шкаф – долен от МДФ, с размери 180/60/90, с гранитен плот – 1бр.

4. Кухненски шкаф – горен от МДФ с размери 205/60/30 - 1бр.

5. Гардероб – трикрилен от ПДЧ и стъкло с размери 120/210/60 – 2бр.

5. Осветително тяло тип аплик - стенен от инокс и стъкло – 8бр.

6. Осветително тяло тип плафон от ПВЦ /тераса/ - 1бр.

7. Огледало над мивка в баня с размери 80/100м. – 2бр.

8. Метална стойка със стъклена чаша за тоалетни принадлежности– 1бр.

9. Метална сапунерка – 2бр.

10. Метална закачалка /двойна/ - 2бр.

11. Метална стойка за тоалетна хартия – 2бр.

12. Метална четка за тоалетна - 2бр.

13. Огледало с рамка от МДФ, с размери 40/120 – 1бр.

14. Етажерка от ПДЧ – с размери 65/25 – 2бр.

15. Етажерка от ПДЧ – с размери 30/110 – 2бр.

16. Метален кош – 1бр.

17. Електронен сейф, марка TEHNOSAFE – 1бр.

18. Метална стойка със стъклена чаша за тоалетни принадлежности /без чаша/ – 1бр.

Движимите вещи са в добро общо състояние.

Обща начална цена на движимите вещи възлиза3 157,50лв./три хиляди сто петдесет и седем лева и петдесет стотинки/

Публичната продажба на движимите вещи е облагаема доставка по смисъла начл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.

Обзавеждането е неразделна част от АПАРТАМЕНТА и ще бъде изнесено на публична продан като неразделна част от него.

 

7). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 61813.532.31.1.30,представляващ: Жилище, апартамент, с площ от 99,36кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 532, в поземлен имот: 61813.532.31, в сграда: 61813.532.31.1, по кадастралната карта на гр. Разлог.

Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 61813.532.31.1.31; 61813.532.31.1.17, Под обекта: 61813.532.31.1.27; 61813.532.31.1.12, Над обекта: 61813.532.31.1.33; 61813.532.31.1.20

Административен адрес: гр. Разлог, къща Камелия, м. Писана черква, вх.2 ет.3, ап.30

Описание по стар идентификатор:АПАРТАМЕНТ № D30 /"D", тридесет/, находящ се на трети жилищен етаж на сграда „D - КАМЕЛИЯ ХАУС", вход 2, на кота +8.70м., с обща площ 99.36кв.м., от които застроена площ 81.60кв.м, състоящ се от: антре; дневна; столова; кухненски бокс; две спални; две бани с тоалетна и тераса; при граници по архитектурен проект: двор, ап. В31, коридор, асансьорна шахта и стълбище, ВЕДНО с 1,84% ид. ч. от общите части на сграда "D", равняващи се на 17,76кв.м. и заедно с 1,84% ид. ч. от правото на строеж върху парцела, върху който е изградена сградатас идентификатор: 61813.532.31.1, представляващ АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС “ УАЙТ ФЪР ВАЛИ – КАМЕЛИЯ ХАУС “, средно етажно жилищно застрояване, с височина да Н=15м., съгласно одобрени на 29.11.2006г. архитектурни проекти и Разрешение за строеж №172/29.11.2006г. на гл. Архитект на общ. Разлог със застроена площ от 908,00кв.м. и РЗП от 5 057,33кв.м., при съседи на имота: имот с ид. 61813.532.407, имот с ид. 61813.532.2, имот с ид. 61813.532.32, имот с ид. 61813.566.406

Начална цена 45 722лв. /четиридесет и пет хиляди седемстотин двадесет и два лева./

 

7.1.Движими вещи, находящи се в АПАРТАМЕНТ D30 /"D", тридесет/,находящ в сграда D -КАМЕЛИЯ ХАУС, вход 2, ет.3, на кота +8,70м.с идентификатор: 61813.532.31.1.30, както следва:

 

1. Диван тип двойка от еко-кожа с механизъм – 1бр. с размери 200/80м.

2. Кухненски шкаф – долен от МДФ, с размери 162/60/90, с гранитен плот и вградена мивка от алпака марка FRANKE, със смесителна батерия “ВИДИМА” 1бр.

3. Кухненски шкаф – долен от МДФ, с размери 180/60/90, с гранитен плот – 1бр.

4. Кухненски шкаф – горен от МДФ с размери 205/60/30 - 1бр.

5. Гардероб – трикрилен от ПДЧ и стъкло с размери 120/210/60 – 2бр.

5. Осветително тяло тип аплик - стенен от инокс и стъкло – 8бр.

6. Осветително тяло тип плафон от ПВЦ /тераса/ - 1бр.

7. Огледало над мивка в баня с размери 80/100м. – 2бр.

8. Метална стойка със стъклена чаша за тоалетни принадлежности– 2бр.

9. Метална сапунерка – 2бр.

10. Метална закачалка /двойна/ - 2бр.

11. Метална стойка за тоалетна хартия – 2бр.

12. Метална четка за тоалетна - 1бр.

13. Огледало с рамка от МДФ, с размери 40/120 – 1бр.

14. Етажерка от ПДЧ – с размери 65/25 – 2бр.

15. Етажерка от ПДЧ – с размери 30/110 – 2бр.

16. Метален кош – 1бр.

17. Телефон, марка “ PANASONIC ”, модел: KX – TS500MXB, сер.№ 7ACFC676782 – 1бр.

Движимите вещи са в добро общо състояние.

Обща начална цена на движимите вещи възлиза на 3 120,75лв./три хиляди сто и двадесет лева и седемдесет и пет стотинки/

Публичната продажба на движимите вещи е облагаема доставка по смисъла на чл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.

Обзавеждането е неразделна част от АПАРТАМЕНТА и ще бъде изнесено на публична продан като неразделна част от него.

 

8). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 61813.532.31.1.33,представляващ: Жилище, апартамент, с площ от 99,67кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 532, в поземлен имот: 61813.532.31, в сграда: 61813.532.31.1, по кадастралната карта на гр. Разлог.

Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 61813.532.31.1.34; 61813.532.31.1.20, Под обекта: 61813.532.31.1.17; 61813.532.31.1.30, Над обекта: 61813.532.31.1.36

Административен адрес: гр. Разлог, къща Камелия, м. Писана черква, вх.2 ет.4, ап.33

Описание по стар идентификатор:АПАРТАМЕНТ № D33 /"D", тридесет и три/, находящ се на четвърти жилищен етаж на сграда „D - КАМЕЛИЯ ХАУС", вход 2, на кота +11.60м., с обща площ 99.67кв.м., от които застроена площ 81.86кв.м, състоящ се от: антре; дневна; столова; кухненски бокс; две спални; две бани с тоалетна и тераса; при граници по архитектуренпроект: двор, ап.D34, коридор, асансьорна шахта и стълбище, ВЕДНО с 1,85%ид. ч. от общите части на сграда "D", равняващи се на 17,81кв.м. и заедно с 1,85% ид. ч. от правото на строеж върху парцела, върху който е изградена сградатас идентификатор: 61813.532.31.1, представляващ АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС “ УАЙТ ФЪР ВАЛИ – КАМЕЛИЯ ХАУС “, средно етажно жилищно застрояване, с височина да Н=15м., съгласно одобрени на 29.11.2006г. архитектурни проекти и Разрешение за строеж №172/29.11.2006г. на гл. Архитект на общ. Разлог със застроена площ от 908,00кв.м. и РЗП от 5 057,33кв.м., при съседи на имота: имот с ид. 61813.532.407, имот с ид. 61813.532.2, имот с ид. 61813.532.32, имот с ид. 61813.566.406

Начална цена 45 865лв. /четиридесет и пет хиляди осемстотин шестдесет и пет лева./

 

8.1.Движими вещи, находящи се в АПАРТАМЕНТ D33 /"D", тридесет и три/,находящ в сграда D -КАМЕЛИЯ ХАУС, вход 2, ет.4, на кота +11,60м.с идентификатор: 61813.532.31.1.33, както следва:

 

1. Диван тип двойка от еко-кожа с механизъм – 1бр. с размери 200/80м.

2. Кухненски шкаф – долен от МДФ, с размери 162/60/90, с гранитен плот и вградена мивка от алпака марка FRANKE, със смесителна батерия “ВИДИМА” 1бр.

3. Кухненски шкаф – долен от МДФ, с размери 180/60/90, с гранитен плот – 1бр.

4. Кухненски шкаф – горен от МДФ с размери 205/60/30 - 1бр.

5. Гардероб – трикрилен от ПДЧ и стъкло с размери 120/210/60 – 2бр.

5. Осветително тяло тип аплик - стенен от инокс и стъкло – 8бр.

6. Осветително тяло тип плафон от ПВЦ /тераса/ - 1бр.

7. Огледало над мивка в баня с размери 80/100м. – 2бр.

8. Метална стойка със стъклена чаша за тоалетни принадлежности– 2бр.

9. Метална сапунерка – 2бр.

10. Метална закачалка /двойна/ - 2бр.

11. Метална стойка за тоалетна хартия – 2бр.

12. Метална четка за тоалетна - 2бр.

13. Огледало с рамка от МДФ, с размери 40/120 – 1бр.

14. Етажерка от ПДЧ – с размери 65/25 – 2бр.

15. Етажерка от ПДЧ – с размери 30/110 – 2бр.

16. Метален кош – 1бр.

Движимите вещи са в добро общо състояние.

Обща начална цена на движимите вещи възлиза на 3 114,00лв./три хиляди сто и четиринадесет лева./

Публичната продажба на движимите вещи е облагаема доставка по смисъла начл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.

Обзавеждането е неразделна част от АПАРТАМЕНТА и ще бъде изнесено на публична продан като неразделна част от него.

 

9).САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 61813.532.31.1.37,представляващ: Жилище, апартамент, с площ от 119,01кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 532, в поземлен имот: 61813.532.31, в сграда: 61813.532.31.1, по кадастралната карта на гр. Разлог.

Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 61813.532.31.1.36; 61813.532.31.1.60, Под обекта: 61813.532.31.1.34; 61813.532.31.1.35; 61813.532.31.1.57, Над обекта: няма

Административен адрес: гр. Разлог, къща Камелия, м. Писана черква, вх.2, ет.5, ап.37

Описание по стар идентификатор:АПАРТАМЕНТ № D37 /"D", тридесет и седем/, пети жилищен етаж на сграда „D -КАМЕЛИЯ ХАУС", вход 2, на кота +14.50м., с обща площ 119.01кв.м., от които застроена площ 100.90кв.м, състоящ се от: антре; дневна; столова; кухненски бокс; три спални; две бани с тоалетна и две тераси, при граници по архитектурен проект: двор, стълбище, коридор, ап. D36, ВЕДНО с 1,88%ид.ч. от общите часги на сграда "D", равняващи се на 18,11кв.м. и заедно с 1,88 %ид. ч. от правото на строеж върху парцела, върху който е изградена сградатас идентификатор: 61813.532.31.1, представляващ АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС “ УАЙТ ФЪР ВАЛИ – КАМЕЛИЯ ХАУС “, средно етажно жилищно застрояване, с височина да Н=15м., съгласно одобрени на 29.11.2006г. архитектурни проекти и Разрешение за строеж №172/29.11.2006г. на гл. Архитект на общ. Разлог със застроена площ от 908,00кв.м. и РЗП от 5 057,33кв.м., при съседи на имота: имот с ид. 61813.532.407, имот с ид. 61813.532.2, имот с ид. 61813.532.32, имот с ид. 61813.566.406

Начална цена 53 658лв. /петдесет и три хиляди шестстотин петдесет и осем лева./

 

9.1. Движими вещи, находящи се в АПАРТАМЕНТ D37 /"D", тридесет и седем/,находящ в сграда D -КАМЕЛИЯ ХАУС, вход 2, ет.5, на кота +15,50м.с идентификатор: 61813.532.31.1.37, както следва:

 

1. Диван тип двойка от еко-кожа с механизъм – 1бр. с размери 200/80м.

2. Кухненски шкаф – долен от МДФ, с размери 165/60/90, с гранитен плот и вградена мивка от алпака марка FRANKE, със смесителна батерия “ВИДИМА” 1бр.

3. Кухненски шкаф – долен от МДФ, с размери 175/60/90, с гранитен плот - 1бр.

4. Гардероб – трикрилен от ПДЧ и стъкло с размери 120/210/60 – 2бр.

5. Осветително тяло тип аплик - стенен от инокс и стъкло – 9бр.

6. Осветително тяло тип плафон от ПВЦ /тераса/ - 2бр.

7. Огледало над мивка в баня с размери 80/100м. – 3бр.

8. Метална стойка със стъклена чаша за тоалетни принадлежности– 3бр.

9. Метална сапунерка – 3бр.

10. Метална стойка за тоалетна хартия – 3бр.

11. Кухненски шкаф – горен от МДФ с размери 200/60/30 - 1бр.

12. Метална закачалка /двойна/ - 3бр.

13. Огледало с рамка от МДФ, с размери 40/120 – 1бр.

14. Етажерка от ПДЧ – с размери 65/25 – 2бр.

15. Етажерка от ПДЧ – с размери 30/110 – 2бр.

16. Метален кош – 1бр.

17. Електронен сейф, марка TEHNOSAFE – 1бр.

18. Табла за спалня от ПДЧ с размери 280/85 – 1бр.

Движимите вещи са в добро общо състояние.

Общата начална цена на движимите вещи възлиза на 3 271,50лв./три хиляди двеста седемдесет и един лева и петдесет стотинки/

Публичната продажба на движимите вещи е облагаема доставка по смисъла начл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.

Обзавеждането е неразделна част от АПАРТАМЕНТА и ще бъде изнесено на публична продан като неразделна част от него.

 

10). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 61813.532.31.1.48,представляващ: Жилище, апартамент, с площ от 73,90кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 532, в поземлен имот: 61813.532.31, в сграда: 61813.532.31.1, по кадастралната карта на гр. Разлог. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 61813.532.31.1.49; 61813.532.31.1.47, Под обекта: 61813.532.31.1.43, Над обекта: 61813.532.31.1.53

Административен адрес: гр. Разлог, къща Камелия, м. Писана черква, вх.3, ет.2, ап.48

Описание по стар идентификатор:АПАРТАМЕНТ № D48 /"D", четиридесет и осем/, находящ се на втори жилищен етаж на сграда „D -КАМЕЛИЯ ХАУС", вход 3, на кота +5.80м., с обща площ 73.90кв.м., от които застроена площ 60.34кв.м, състоящ се от: антре; дневна; столова; кухненски бокс; спалня; баня с тоалетна, тераса; при граници по архитектурен проект: ап. D49, коридор, ап. D47, двор, ВЕДНО с 11.41% ид. ч. от общите части на сграда "D", равняващи се на 13,56 кв.м. и заедно с 1.41 % ид. ч. от правото на строеж върху парцела, върху който е изградена сградатас идентификатор: 61813.532.31.1, представляващ АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС “ УАЙТ ФЪР ВАЛИ – КАМЕЛИЯ ХАУС “, средно етажно жилищно застрояване, с височина да Н=15м., съгласно одобрени на 29.11.2006г. архитектурни проекти и Разрешение за строеж №172/29.11.2006г. на гл. Архитект на общ. Разлог със застроена площ от 908,00кв.м. и РЗП от 5 057,33кв.м., при съседи на имота: имот с ид. 61813.532.407, имот с ид. 61813.532.2, имот с ид. 61813.532.32, имот с ид. 61813.566.406

Начална цена 33 963лв. /тридесет и три хиляди деветстотин шестдесет и три лева./

 

10.1. Движими вещи, находящи се в АПАРТАМЕНТ D48 /"D", четиридесет и осем/,находящ в сграда D -КАМЕЛИЯ ХАУС, вход 3, ет.2, на кота +5,80м.с идентификатор: 61813.532.31.1.48, както следва:

 

1. Диван тип двойка от еко-кожа /лежанка/ – 1бр. с размери 180/100м.

2. Диван от еко-кожа с механизъм /лежанка/– 1бр. с размери 180/94м.

3. Кухненски шкаф – долен от МДФ, с размери 160/60/90, с гранитен плот и вградена мивка от алпака марка FRANKE, със смесителна батерия “ВИДИМА” 1бр.

4. Етажерка от ПДЧ – с размери 30/110 – 2бр.

5. Гардероб – четирикрилен от ПДЧ и стъкло с размери 170/210/60 – 1бр.

6. Осветително тяло тип аплик - стенен от инокс и стъкло – 6бр.

7. Осветително тяло тип плафон от ПВЦ /тераса/ - 1бр.

8. Огледало над мивка в баня с размери 80/100м. – 1бр.

9. Метална стойка със стъклена чаша за тоалетни принадлежности /без чаша/ – 1бр.

10. Метална сапунерка – 1бр.

11. Метална стойка за тоалетна хартия – 1бр.

12. Кухненски шкаф – долен от МДФ, с размери 240/60/90, с гранитен плот – 1бр.

13. Кухненски шкаф – горен от МДФ с размери 260/60/30 - 1бр.

14. Метална закачалка /двойна/ - 1бр.

15. Огледало с рамка от МДФ, с размери 40/120 – 1бр.

16. Етажерка от ПДЧ – с размери 65/25 – 2бр.

17. Електронен сейф, марка TEHNOSAFE – 1бр.

18. Закачалка от МДФ с пет броя метални закачалки с размери 50/120 – 1бр.

Движимите вещи са в добро общо състояние.

Общата начална цена на движимите вещи възлиза на 3 255,00лв./три хиляди двеста петдесет и пет лева/

Публичната продажба на движимите вещи е облагаема доставка по смисъла начл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.

Обзавеждането е неразделна част от АПАРТАМЕНТА и ще бъде изнесено на публична продан като неразделна част от него.

 

11). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 61813.532.31.1.51,представляващ: Жилище, апартамент, с площ от 75,68кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 532, в поземлен имот: 61813.532.31, в сграда: 61813.532.31.1, по кадастралната карта на гр. Разлог. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 61813.532.31.1.52; 61813.532.31.1.50, Под обекта: 61813.532.31.1.46, Над обекта: 61813.532.31.1.55

Административен адрес: гр. Разлог, къща Камелия, м. Писана черква, вх.3, ет.3, ап.51

Описание по стар идентификатор:АПАРТАМЕНТ № D51 /"D", петдесет и едно/, находящ се на трети жилищен етаж на сграда „D - КАМЕЛИЯ ХАУС", вход 3, на кота +8.70м., с обща площ 75,68кв.м., от които застроена площ 62.12 кв.м, състоящ се от: антре; дневна; столова; кухненски бокс; спалня; баня с тоалетна и тераса; при граници по архитектурен проект: ап. D50, двор, ап. D52, коридор, ВЕДНО с 1,40% ид. ч. от общите части на сграда "D", равняващи се на 13,56кв.м. и заедно с 1,40%ид. ч. от правото на строеж върху парцела, върху който е изградена сградатас идентификатор: 61813.532.31.1, представляващ АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС “ УАЙТ ФЪР ВАЛИ – КАМЕЛИЯ ХАУС “, средно етажно жилищно застрояване, с височина да Н=15м., съгласно одобрени на 29.11.2006г. архитектурни проекти и Разрешение за строеж №172/29.11.2006г. на гл. Архитект на общ. Разлог със застроена площ от 908,00кв.м. и РЗП от 5 057,33кв.м., при съседи на имота: имот с ид. 61813.532.407, имот с ид. 61813.532.2, имот с ид. 61813.532.32, имот с ид. 61813.566.406

Начална цена 34 821лв. /тридесет и четири хиляди осемстотин двадесет и един лева./

 

11.1. Движими вещи, находящи се в АПАРТАМЕНТ D51 /"D", петдесет и едно/,находящ в сграда D -КАМЕЛИЯ ХАУС, вход 3, ет.3, на кота +8,70м.с идентификатор: 61813.532.31.1.51, както следва:

 

1. Диван тип двойка от еко-кожа /лежанка/ – 1бр. с размери 180/100м.

2. Диван от еко-кожа с механизъм /лежанка/– 1бр. с размери 180/94м.

3. Кухненски шкаф – долен от МДФ, с размери 320/60/90, с гранитен плот и вградена мивка от алпака марка FRANKE, без смесителна батерия – 1бр.

4. Декоративна ваза – 1бр.

5. Гардероб – трикрилен от ПДЧ и стъкло с размери 120/210/60 – 1бр.

6. Осветително тяло тип аплик - стенен от инокс и стъкло – 6бр.

7. Осветително тяло тип плафон от ПВЦ /тераса/ - 1бр.

8. Огледало над мивка в баня с размери 80/100м. – 1бр.

9. Метална стойка със стъклена чаша за тоалетни принадлежности– 1бр.

10. Метална сапунерка – 1бр.

11. Метална стойка за тоалетна хартия – 1бр.

12. Картина с размери 60/60 – 1бр.

13. Кухненски шкаф – горен от МДФ с размери 320/60/30 - 1бр.

14. Метална закачалка /двойна/ - 1бр.

15. Огледало с рамка от МДФ, с размери 40/120 – 1бр.

16. Етажерка от ПДЧ – с размери 65/25 – 2бр.

17. Метален кош – 1бр.

18. Закачалка от МДФ с пет броя метални закачалки с размери 50/120 – 1бр.

Движимите вещи са в добро общо състояние.

Общата начална цена на движимите вещи възлиза на 2 739,00лв./две хиляди седемстотин тридесет и девет лева./

Публичната продажба на движимите вещи е облагаема доставка по смисъла на чл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.

Обзавеждането е неразделна част от АПАРТАМЕНТА и ще бъде изнесено на публична продан като неразделна част от него.

 

12).САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 61813.532.31.1.54,представляващ: Жилище, апартамент, с площ от 116,06кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 532, в поземлен имот: 61813.532.31, в сграда: 61813.532.31.1, по кадастралната карта на гр. Разлог.

Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 61813.532.31.1.53; 61813.532.31.1.32, Под обекта: 61813.532.31.1.49, Над обекта: 61813.532.31.1.57;

Административен адрес: гр. Разлог, къща Камелия, м. Писана черква, вх.3, ет.3, ап.54

Описание по стар идентификатор:АПАРТАМЕНТ № D54 /"D", петдесет и четири/, находящ се на трети жилищен етаж на сграда „D - КАМЕЛИЯ ХАУС", вход 3, на кота +8.70м., с обща площ 116.06кв.м., от които застроена площ 95.32кв.м., състоящ се от: антре; дневна; столова; кухненски бокс; две спални; две бани с тоалетни и две тераси; при граници по архитектурен проект: двор, стълбище, коридор, ап. D53, ВЕДНО с 2,15% ид.ч. от общите части на сграда "D", равняващи се на 20,74кв.м. и заедно с 2,15% ид. ч. от правото на строеж върху парцела, върху който е изградена сградатас идентификатор: 61813.532.31.1, представляващ АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС “ УАЙТ ФЪР ВАЛИ – КАМЕЛИЯ ХАУС “, средно етажно жилищно застрояване, с височина да Н=15м., съгласно одобрени на 29.11.2006г. архитектурни проекти и Разрешение за строеж №172/29.11.2006г. на гл. Архитект на общ. Разлог със застроена площ от 908,00кв.м. и РЗП от 5 057,33кв.м., при съседи на имота: имот с ид. 61813.532.407, имот с ид. 61813.532.2, имот с ид. 61813.532.32, имот с ид. 61813.566.406

Начална цена 53 406лв. /петдесет и три хиляди четиристотин и шест лева./

 

12.1. Движими вещи, находящи се в АПАРТАМЕНТ D54 /"D", петдесет и четири/,находящ в сграда D -КАМЕЛИЯ ХАУС, вход 3, ет.3, на кота +8,70м.с идентификатор: 61813.532.31.1.54, както следва:

 

1. Кухненски шкаф – долен от МДФ, с размери 160/60/90, с гранитен плот и вградена мивка от алпака марка FRANKE, със смесителна батерия “ВИДИМА” 1бр.

2. Кухненски шкаф – долен от МДФ, с размери 167/60/90, с гранитен плот - 1бр.

3. Кухненски шкаф – горен от МДФ с размери 194/60/30 - 1бр.

4. Гардероб – четирикрилен от ПДЧ и стъкло с размери 170/210/60 – 2бр.

5. Осветително тяло тип аплик - стенен от инокс и стъкло – 9бр.

6. Осветително тяло тип плафон от ПВЦ /тераса/ - 2бр.

7. Огледало над мивка в баня с размери 80/100м. – 2бр.

8. Метална стойка със стъклена чаша за тоалетни принадлежности – 1бр.

9. Метална сапунерка – 2бр.

10. Метална стойка за тоалетна хартия – 2бр.

11. Картина с размери 60/40 – 1бр.

12. Метална закачалка /двойна/ - 2бр.

13. Огледало с рамка от МДФ, с размери 40/120 – 1бр.

14. Етажерка от ПДЧ – с размери 65/25 – 2бр.

15. Метален кош – 1бр.

16. Метална стойка със стъклена чаша за тоалетни принадлежности /без чаша/ – 1бр.

17. Закачалка от МДФ с пет броя метални закачалки с размери 50/120 – 1бр.

18. Тоалетка с огледало от ПДЧ с размери 60/40/154 – 1бр.

19. Телефон, марка “ PANASONIC ”, модел: KX – TS500MXB, сер.№ 7ACFC678457 – 1бр.

20. Табуретки от еко кожа с размери 45/45/40 – 1бр.

21. Етажерка от ПДЧ – с размери 30/110 – 2бр.

Движимите вещи са в добро общо състояние.

Общата начална цена на движимите вещи възлиза на 2 864,25лв./две хиляди осемстотин шестдесет и четири лева и двадесет и пет стотинки/

Публичната продажба на движимите вещи е облагаема доставка по смисъла начл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.

Обзавеждането е неразделна част от АПАРТАМЕНТА и ще бъде изнесено на публична продан като неразделна част от него.

 

13). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 61813.532.31.1.16,представляващ: Жилище, апартамент, с площ от 73,90кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 532, в поземлен имот: 61813.532.31, в сграда: 61813.532.31.1, по кадастралната карта на гр. Разлог. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 61813.532.31.1.15; 61813.532.31.1.17, Под обекта: 61813.532.31.1.11, Над обекта: 61813.532.31.1.19; 61813.532.31.1.20

Административен адрес: гр. Разлог, къща Камелия, м. Писана черква, вх.1, ет.3, ап.16

Описание по стар идентификатор:АПАРТАМЕНТ № D16 /"D", шестнадесет/, находящ се на трети жилищен етаж на сграда „D - КАМЕЛИЯ ХАУС", вход 1, на кота +8.70м., с обща площ 73.90кв.м., от които застроена площ 60.34кв.м, състоящ се от: антре; дневна; столова; кухненски бокс; спалня; баня с тоалетна, тераса; при граници по архитектурен проект: коридор, ап. D15, двор, ап. D17, ВЕДНО с 1.40%ид.ч. от общите части на сграда "D", равняващи се на 13,56кв.м, и заедно с 1.40% ид.ч. от правото на строеж върху парцела, върху който е изградена сградата с идентификатор: 61813.532.31.1, представляващ АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС “ УАЙТ ФЪР ВАЛИ – КАМЕЛИЯ ХАУС “, средно етажно жилищно застрояване, с височина да Н=15м., съгласно одобрени на 29.11.2006г. архитектурни проекти и Разрешение за строеж №172/29.11.2006г. на гл. Архитект на общ. Разлог със застроена площ от 908,00кв.м. и РЗП от 5 057,33кв.м., при съседи на имота: имот с ид. 61813.532.407, имот с ид. 61813.532.2, имот с ид. 61813.532.32, имот с ид. 61813.566.406

Начална цена 33 963лв. /тридесет и три хиляди деветстотин шестдесет и три лева./

 

13.1. Движими вещи, находящи се в АПАРТАМЕНТ D16 /"D", шестнадесет/,находящ в сграда D -КАМЕЛИЯ ХАУС, вход 1, ет.3, на кота +8,70м.с идентификатор: 61813.532.31.1.16, както следва:

 

1. Диван тип двойка от еко-кожа /лежанка/ – 1бр. с размери 180/100м.

2. Диван от еко-кожа с механизъм /лежанка/– 1бр. с размери 180/94м.

3. Кухненски шкаф – долен от МДФ, с размери 160/60/90, с гранитен плот и вградена мивка от алпака марка FRANKE, със смесителна батерия “ВИДИМА” 1бр.

4. Етажерка от ПДЧ – с размери 30/110 – 2бр.

5. Гардероб – четирикрилен от ПДЧ и стъкло с размери 170/210/60 – 1бр.

6. Осветително тяло тип аплик - стенен от инокс и стъкло – 6бр.

7. Осветително тяло тип плафон от ПВЦ /тераса/ - 1бр.

8. Огледало над мивка в баня с размери 80/100м. – 1бр.

9. Метална стойка със стъклена чаша за тоалетни принадлежности– 1бр.

10. Метална сапунерка – 2бр.

11. Метална стойка за тоалетна хартия – 2бр.

12. Кухненски шкаф – долен от МДФ, с размери 240/60/90, с гранитен плот – 1бр.

13. Кухненски шкаф – горен от МДФ с размери 260/60/30 - 1бр.

14. Метална закачалка /двойна/ - 1бр.

15. Огледало с рамка от МДФ, с размери 40/120 – 1бр.

16. Етажерка от ПДЧ – с размери 65/25 – 2бр.

Движимите вещи са в добро общо състояние.

Общата начална цена на движимите вещи възлиза на 3 175,50лв./три хиляди сто седемдесет и пет лева и петдесет стотинки/

Публичната продажба на движимите вещи е облагаема доставка по смисъла начл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.

Обзавеждането е неразделна част от АПАРТАМЕНТА и ще бъде изнесено на публична продан като неразделна част от него.

 

14). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 61813.532.31.1.14,представляващ: Жилище, апартамент, с площ от 75,95кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 532, в поземлен имот: 61813.532.31, в сграда: 61813.532.31.1, по кадастралната карта на гр. Разлог. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 61813.532.31.1.13; 61813.532.31.1.15, Под обекта: 61813.532.31.1.9, Над обекта: 61813.532.31.1.18

Административен адрес: гр. Разлог, къща Камелия, м. Писана черква, вх.1, ет.3, ап.14

Описание по стар идентификатор:АПАРТАМЕНТ № D14 /"D", четиринадесет/, находящ се на трети жилищен етаж на сграда „D - КАМЕЛИЯ ХАУС", вход 1, на кота +8.70м., с обща площ 75.95кв.м., от които застроена площ 62.12кв.м., състоящ се от; антре; дневна; столова; кухненски бокс; спалня; баня с тоалетна и тераса; при граници по архитектурен проект; ап. D13, двор, ап. D15, коридор, ВЕДНО с 1,43% ид.ч. от общите части на сграда "D", равняващи се на 13,83кв.м. и заедно с 1,43%ид.ч. от правото на строеж върху парцела, върху който е изградена сградата с идентификатор: 61813.532.31.1, представляващ АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС “ УАЙТ ФЪР ВАЛИ – КАМЕЛИЯ ХАУС “, средно етажно жилищно застрояване, с височина да Н=15м., съгласно одобрени на 29.11.2006г. архитектурни проекти и Разрешение за строеж №172/29.11.2006г. на гл. Архитект на общ. Разлог със застроена площ от 908,00кв.м. и РЗП от 5 057,33кв.м., при съседи на имота: имот с ид. 61813.532.407, имот с ид. 61813.532.2, имот с ид. 61813.532.32, имот с ид. 61813.566.406

Начална цена 34 918лв. /тридесет и четири хиляди деветстотин и осемнадесет лева./

 

14.1. Движими вещи, находящи се в АПАРТАМЕНТ D14 /"D", четиринадесет/,находящ в сграда D -КАМЕЛИЯ ХАУС, вход 1, ет.3, на кота +8,70м.с идентификатор: 61813.532.31.1.14, както следва:

 

1. Диван тип двойка от еко-кожа с механизъм – 1бр. с размери 200/80м.

2. Кухненски шкаф – долен от МДФ, с размери 310/60/90, с гранитен плот и вградена мивка от алпака марка FRANKE, със смесителна батерия “ВИДИМА” 1бр.

3. Гардероб – трикрилен от ПДЧ и стъкло с размери 120/210/60 – 1бр.

4. Осветително тяло тип аплик - стенен от инокс и стъкло – 6бр.

5. Осветително тяло тип плафон от ПВЦ /тераса/ - 1бр.

6. Огледало над мивка в баня с размери 80/100м. – 1бр.

7. Метална стойка със стъклена чаша за тоалетни принадлежности /без чаша/ – 1бр.

8. Метална сапунерка – 1бр.

9. Метална стойка за тоалетна хартия – 1бр.

10. Кухненски шкаф – горен от МДФ с размери 310/60/30 - 1бр.

11. Метална закачалка /двойна/ - 1бр.

12. Огледало с рамка от МДФ, с размери 40/120 – 1бр.

13. Етажерка от ПДЧ – с размери 65/25 – 2бр.

14.Тоалетка с огледало от ПДЧ с размери 154/60/40/ – 1бр.

15.Табла за спалня от ПДЧ с размери 280/85 – 1бр.

Движимите вещи са в добро общо състояние.

Общата начална цена на движимите вещи възлиза на 2 490,00лв./две хиляди четиристотин и деветдесет лева./

Публичната продажба на движимите вещи е облагаема доставка по смисъла начл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.

Обзавеждането е неразделна част от АПАРТАМЕНТА и ще бъде изнесено на публична продан като неразделна част от него.

 

15). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 61813.532.31.1.5,представляващ: Жилище, апартамент, с площ от 73,90кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 532, в поземлен имот: 61813.532.31, в сграда: 61813.532.31.1, по кадастралната карта на гр. Разлог. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 61813.532.31.1.4; 61813.532.31.1.6, Под обекта: 61813.532.31.1.1, Над обекта: 61813.532.31.1.10

Административен адрес: гр. Разлог, къща Камелия, м. Писана черква, вх.1, ет.1, ап.5

Описание по стар идентификатор:АПАРТАМЕНТ № D5 /"D", пет/, находящ се на първи жилищен етаж на сграда ,,D”-КАМЕЛИЯ ХАУС", вход 1, на кота +2.90м., с обща площ 73.90кв.м., от които застроена площ 60.34 кв.м, състоящ се от: антре; дневна; столова; кухненски бокс; спалня; баня с тоалетна и тераса; при граници по архитектурен проект: коридор, ап. D4, двор и ап. D6, ВЕДНО с 1,40% ид. ч.от общите части на сграда D, равняващи се на 13,56кв.м. и заедно с 1,40% ид. ч. от правото на строеж върху парцела, върху който е изградена сградата с идентификатор: 61813.532.31.1, представляващ АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС “ УАЙТ ФЪР ВАЛИ – КАМЕЛИЯ ХАУС “, средно етажно жилищно застрояване, с височина да Н=15м., съгласно одобрени на 29.11.2006г. архитектурни проекти и Разрешение за строеж №172/29.11.2006г. на гл. Архитект на общ. Разлог със застроена площ от 908,00кв.м. и РЗП от 5 057,33кв.м., при съседи на имота: имот с ид. 61813.532.407, имот с ид. 61813.532.2, имот с ид. 61813.532.32, имот с ид. 61813.566.406

Начална цена 33 963лв. /тридесет и три хиляди деветстотин шестдесет и три лева./

 

15.1. Движими вещи, находящи се в АПАРТАМЕНТ D5 /"D", пет/,находящ в сграда D -КАМЕЛИЯ ХАУС, вход 1, ет.1, на кота +2,90м.с идентификатор: 61813.532.31.1.5, както следва:

 

1. Диван тип двойка от еко-кожа /лежанка/ – 1бр. с размери 180/100м.

2. Диван от еко-кожа с механизъм /лежанка/– 1бр. с размери 180/94м.

3. Кухненски шкаф – долен от МДФ, с размери 150/60/90, с гранитен плот и вградена мивка от алпака марка FRANKE, със смесителна батерия “ВИДИМА” 1бр.

4. Етажерка от ПДЧ – с размери 30/110 – 2бр.

5. Гардероб – четирикрилен от ПДЧ и стъкло с размери 170/210/60 – 1бр.

6. Осветително тяло тип аплик - стенен от инокс и стъкло – 6бр.

7. Осветително тяло тип плафон от ПВЦ /тераса/ - 1бр.

8. Огледало над мивка в баня с размери 80/100м. – 1бр.

9. Метална стойка със стъклена чаша за тоалетни принадлежности– 1бр.

10. Метална сапунерка – 2бр.

11. Метална стойка за тоалетна хартия – 2бр.

12. Кухненски шкаф – долен от МДФ, с размери 240/60/90, с гранитен плот – 1бр.

13. Кухненски шкаф – горен от МДФ с размери 270/60/30 - 1бр.

14. Метална закачалка /двойна/ - 1бр.

15. Огледало с рамка от МДФ, с размери 40/120 – 1бр.

16. Етажерка от ПДЧ – с размери 65/25 – 2бр.

17. Метален кош – 1бр.

18. Метална четка за тоалетна - 1бр.

19. Електронен сейф, марка TEHNOSAFE – 1бр.

Движимите вещи са в добро общо състояние.

Общата начална цена на осн. чл.468 от ГПК на движимите вещи възлиза на 3 246,75лв./три хиляди двеста четиридесет и шест лева и седемдесет и пет стотинки/

Публичната продажба на движимите вещи е облагаема доставка по смисъла начл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.

Обзавеждането е неразделна част от АПАРТАМЕНТА и ще бъде изнесено на публична продан като неразделна част от него.

 

16). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 61813.532.31.1.4,представляващ: Жилище, апартамент, с площ от 79,95кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 532, в поземлен имот: 61813.532.31, в сграда: 61813.532.31.1, по кадастралната карта на гр. Разлог. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 61813.532.31.1.3; 61813.532.31.1.5, Под обекта: няма, Над обекта: 61813.532.31.1.9

Административен адрес: гр. Разлог, къща Камелия, м. Писана черква, вх.1, ет.1, ап.4

Описание по стар идентификатор:АПАРТАМЕНТ № D 4 /"D", четири/, находящ се на първи жилищен етаж на сграда „D - КАМЕЛИЯ ХАУС", вход 1, на кота +2.90м., с обща площ 75.95кв.м., от които застроена площ 62.12кв.м., състоящ се от: антре; дневна; столова; кухненски бокс; спалня; баня с тоалетна и тераса; при граници по архитектурен проект: ап. DЗ, двор, ап. D5, коридор, ВЕДНО с 1,43 % ид.ч. от общите части на сграда "D", равняващи се на 13,83кв.м. и заедно с 1,43%ид.ч. от правото на строеж върху парцела, върху който е изградена сградата с идентификатор: 61813.532.31.1, представляващ АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС “ УАЙТ ФЪР ВАЛИ – КАМЕЛИЯ ХАУС “, средно етажно жилищно застрояване, с височина да Н=15м., съгласно одобрени на 29.11.2006г. архитектурни проекти и Разрешение за строеж №172/29.11.2006г. на гл. Архитект на общ. Разлог със застроена площ от 908,00кв.м. и РЗП от 5 057,33кв.м., при съседи на имота: имот с ид. 61813.532.407, имот с ид. 61813.532.2, имот с ид. 61813.532.32, имот с ид. 61813.566.406

Начална цена 34 918лв. /тридесет и четири хиляди деветстотин и осемнадесет лева./

 

16.1. Движими вещи, находящи се в АПАРТАМЕНТ D4 /"D", четири/,находящ в сграда D -КАМЕЛИЯ ХАУС, вход 1, ет.1, на кота +2,90м.с идентификатор: 61813.532.31.1.4, както следва:

 

1. Диван тип двойка от еко-кожа с механизъм – 1бр. с размери 200/80м.

2. Кухненски шкаф – долен от МДФ, с размери 315/60/90, с гранитен плот и вградена мивка от алпака марка FRANKE, със смесителна батерия “ВИДИМА” 1бр.

3. Гардероб – двукрилен от ПДЧ и стъкло с размери 80/210/60 – 1бр.

4. Осветително тяло тип аплик - стенен от инокс и стъкло – 6бр.

5. Осветително тяло тип плафон от ПВЦ /тераса/ - 1бр.

6. Огледало над мивка в баня с размери 80/100м. – 1бр.

7. Метална стойка със стъклена чаша за тоалетни принадлежности – 1бр.

8. Метална сапунерка – 1бр.

9. Метална стойка за тоалетна хартия – 1бр.

10. Кухненски шкаф – горен от МДФ с размери 312/60/30 - 1бр.

11. Метална закачалка /двойна/ - 1бр.

12. Огледало с рамка от МДФ, с размери 40/120 – 1бр.

13. Етажерка от ПДЧ – с размери 65/25 – 2бр.

14. Метална четка за тоалетна - 1бр.

15. Метален кош – 1бр.

16. Столове от алуминий и ратан – 1бр.

17. Маса – алуминиева с размери 60/60/70 – 1бр.

Движимите вещи са в добро общо състояние.

Общата начална цена на движимите вещи възлиза на 2 405,25лв./две хиляди четиристотин и пет лева и двадесет и пет стотинки/

Публичната продажба на движимите вещи е облагаема доставка по смисъла начл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.

Обзавеждането е неразделна част от АПАРТАМЕНТА и ще бъде изнесено на публична продан като неразделна част от него.

 

17). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 61813.532.31.1.21,представляващ: Жилище, апартамент, с площ от 62,95кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 532, в поземлен имот: 61813.532.31, в сграда: 61813.532.31.1, по кадастралната карта на гр. Разлог. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 61813.532.31.1.2; 61813.532.31.1.22, Под обекта: няма, Над обекта: 61813.532.31.1.7; 61813.532.31.1.24; 61813.532.31.1.25

Административен адрес: гр. Разлог, къща Камелия, м. Писана черква, вх.2, ет.0, ап.21

Описание по стар идентификатор:АПАРТАМЕНТ № D21 /,,D", двадесет и едно/, находящ се на партерен етаж на сграда „D - КАМЕЛИЯ ХАУС", вход 2, на кота +0.00м., с обща площ 62.95кв.м., от които застроена площ 52.15 кв.м, състоящ се от; антре; дневна; столова; кухненски бокс; спалня; баня с тоалетна; при граници по архитектурен проект: коридор, сауна, двор, ап. D22, ВЕДНО с 11,12% ид.ч. от общите части на сграда "D", равняващи се на 10,80кв.м. и заедно с 1.12 % ид.ч. от правото на строеж върху парцела, върху който е изградена сградата с идентификатор: 61813.532.31.1, представляващ АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС “ УАЙТ ФЪР ВАЛИ – КАМЕЛИЯ ХАУС “, средно етажно жилищно застрояване, с височина да Н=15м., съгласно одобрени на 29.11.2006г. архитектурни проекти и Разрешение за строеж №172/29.11.2006г. на гл. Архитект на общ. Разлог със застроена площ от 908,00кв.м. и РЗП от 5 057,33кв.м., при съседи на имота: имот с ид. 61813.532.407, имот с ид. 61813.532.2, имот с ид. 61813.532.32, имот с ид. 61813.566.406

Начална цена 29 022лв. /двадесет и девет хиляди и двадесет и два лева./

 

17.1. Движими вещи, находящи се в АПАРТАМЕНТ D21/"D", двадесет и едно/,находящ в сграда D -КАМЕЛИЯ ХАУС, вход 2, ет.0, на кота +0,00м.с идентификатор: 61813.532.31.1.21, както следва:

 

1. Диван тип двойка от еко-кожа с механизъм – 1бр.

2. Кухненски шкаф – долен от МДФ, с размери 162/60/90, с гранитен плот и вградена мивка от алпака марка FRANKE, със смесителна батерия “ВИДИМА” 1бр.

3. Кухненски шкаф – долен от МДФ, с размери 170/60/90, с гранитен плот – 1бр.

4. Кухненски шкаф – горен от МДФ с размери 200/60/30 - 1бр.

5. Гардероб – трикрилен от ПДЧ и стъкло с размери 120/210/60 – 1бр.

5. Осветително тяло тип аплик - стенен от инокс и стъкло – 6бр.

6. Осветително тяло тип плафон от ПВЦ /тераса/ - 2бр.

7. Огледало над мивка в баня с размери 100/100м. – 1бр.

8. Метална стойка със стъклена чаша за тоалетни принадлежности– 1бр.

9. Метална сапунерка – 1бр.

10. Табла за спалня от ПДЧ с размери 280/85 – 1бр.

11. Метална стойка за тоалетна хартия – 1бр.

12. Метална четка за тоалетна - 1бр.

13. Огледало с рамка от МДФ, с размери 40/120 – 1бр.

14. Етажерка от ПДЧ – с размери 65/25 – 2бр.

15. Етажерка от ПДЧ – с размери 30/110 – 2бр.

16. Декоративна ваза – 1бр.

Движимите вещи са в добро общо състояние.

Общата начална цена на движимите вещи възлиза на 2 703,00лв./две хиляди седемстотин и три лева./

Публичната продажба на движимите вещи е облагаема доставка по смисъла начл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.

Обзавеждането е неразделна част от АПАРТАМЕНТА и ще бъде изнесено на публична продан като неразделна част от него.

 

18). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 61813.532.31.1.24,представляващ: Жилище, апартамент, с площ от 108,84кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 532, в поземлен имот: 61813.532.31, в сграда: 61813.532.31.1, по кадастралната карта на гр. Разлог. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 61813.532.31.1.25; 61813.532.31.1.7, Под обекта: 61813.532.31.1.21; 61813.532.31.1.2, Над обекта: 61813.532.31.1.27; 61813.532.31.1.12

Административен адрес: гр. Разлог, къща Камелия, м. Писана черква, вх.2, ет.1, ап.24

Описание по стар идентификатор:АПАРТАМЕНТ № D24 /"D", двадесет и четири/, находящ се на първи жилищен етаж на сграда „D -КАМЕЛИЯ ХАУС", вход 2, на кота +2,90м., с обща площ 108.84кв.м., от които застроена площ 89.39кв.м, състоящ се от: антре; дневна; столова; кухненски бокс; две спални; две бани с тоалетна и две тераси; при граници по архитектурен проект: двор, ап. D25, коридор, асансьорна шахта, стълбище, ВЕДНО с 2.01%ид.ч. от общите части на сграда "D", равняващи се на 19.45кв.м. и заедно с 2.01%ид.ч. от правото на строеж върху парцела, върху който е изградена сградата с идентификатор: 61813.532.31.1, представляващ АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС “ УАЙТ ФЪР ВАЛИ – КАМЕЛИЯ ХАУС “, средно етажно жилищно застрояване, с височина да Н=15м., съгласно одобрени на 29.11.2006г. архитектурни проекти и Разрешение за строеж №172/29.11.2006г. на гл. Архитект на общ. Разлог със застроена площ от 908,00кв.м. и РЗП от 5 057,33кв.м., при съседи на имота: имот с ид. 61813.532.407, имот с ид. 61813.532.2, имот с ид. 61813.532.32, имот с ид. 61813.566.406

Начална цена 50 085лв. /петдесет хиляди и осемдесет и пет лева./

 

18.1. Движими вещи, находящи се в АПАРТАМЕНТ D24/"D", двадесет и четири/,находящ в сграда D -КАМЕЛИЯ ХАУС, вход 2, ет.1, на кота +2,90м.с идентификатор: 61813.532.31.1.24, както следва:

 

1. Диван тип двойка от еко-кожа с механизъм – 1бр.

2. Кухненски шкаф – долен от МДФ, с размери 164/60/90, с гранитен плот и вградена мивка от алпака марка FRANKE, със смесителна батерия “ВИДИМА” 1бр.

3. Кухненски шкаф – долен от МДФ, с размери 180/60/90, с гранитен плот – 1бр.

4. Кухненски шкаф – горен от МДФ с размери 205/60/30 - 1бр.

5. Гардероб – трикрилен от ПДЧ и стъкло с размери 120/210/60 – 2бр.

5. Осветително тяло тип аплик - стенен от инокс и стъкло – 8бр.

6. Осветително тяло тип плафон от ПВЦ /тераса/ - 3бр.

7. Огледало над мивка в баня с размери 80/100м. – 2бр.

8. Метална стойка със стъклена чаша за тоалетни принадлежности– 2бр.

9. Метална сапунерка – 2бр.

10. Метална закачалка /двойна/ - 2бр.

11. Метална стойка за тоалетна хартия – 2бр.

12. Метална четка за тоалетна - 1бр.

13. Огледало с рамка от МДФ, с размери 40/120 – 1бр.

14. Етажерка от ПДЧ – с размери 65/25 – 2бр.

15. Етажерка от ПДЧ – с размери 30/110 – 2бр.

16. Метален кош – 1бр.

17. Подматрачна рамка за спалня с размери 200/160 – 1бр.

18. Спалня от ПДЧ с размери 210/170 – 1бр.

19. Табуретки от ПДЧ и еко кожа с размери 40/30/40 – 1бр.

Движимите вещи са в добро общо състояние.

Общата начална цена на движимите вещи възлиза на 3 545,25лв./три хиляди петстотин четиридесет и пет лева и двадесет и пет стотинки/

Публичната продажба на движимите вещи е облагаема доставка по смисъла начл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.

Обзавеждането е неразделна част от АПАРТАМЕНТА и ще бъде изнесено на публична продан като неразделна част от него.

 

19). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 61813.532.31.1.28,представляващ: Жилище, апартамент, с площ от 102,96кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 532, в поземлен имот: 61813.532.31, в сграда: 61813.532.31.1, по кадастралната карта на гр. Разлог. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 61813.532.31.1.27; 61813.532.31.1.29, Под обекта: 61813.532.31.1.25, Над обекта: 61813.532.31.1.31

Административен адрес: гр. Разлог, къща Камелия, м. Писана черква, вх.2, ет.2, ап.28

Описание по стар идентификатор:АПАРТАМЕНТ № D28 /"D", двадесет и осем/, находящ се на втори жилищен етаж на сграда „D -КАМЕЛИЯ ХАУС", вход 2, на кота +5.80м., с обща площ 102.96кв.м., от които застроена площ 84.07кв.м., състоящ се от: антре; дневна; столова; кухненски бокс; две спални; две бани с тоалетна и тераса при граници по архитектурен проект: коридор, ап. D27, двор, ап. D29, ВЕДНО с 1,96%ид.ч. от общите части на сграда "D", равняващи се на 18,89кв.м. и заедно с 1,96%ид.ч. от правото на строеж върху парцела, върху който е изградена сградата с идентификатор: 61813.532.31.1, представляващ АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС “ УАЙТ ФЪР ВАЛИ – КАМЕЛИЯ ХАУС “, средно етажно жилищно застрояване, с височина да Н=15м., съгласно одобрени на 29.11.2006г. архитектурни проекти и Разрешение за строеж №172/29.11.2006г. на гл. Архитект на общ. Разлог със застроена площ от 908,00кв.м. и РЗП от 5 057,33кв.м., при съседи на имота: имот с ид. 61813.532.407, имот с ид. 61813.532.2, имот с ид. 61813.532.32, имот с ид. 61813.566.406

Начална цена 47 319лв. /четиридесет и седем хиляди триста и деветнадесет лева./

 

19.1. Движими вещи, находящи се в АПАРТАМЕНТ D28/"D", двадесет и осем/,находящ в сграда D -КАМЕЛИЯ ХАУС, вход 2, ет.2, на кота +5,80м.с идентификатор: 61813.532.31.1.28, както следва:

 

1. Диван тип двойка от еко-кожа с механизъм – 1бр. с размери 200/80м.

2. Кухненски шкаф – долен от МДФ, с размери 165/60/90, с гранитен плот и вградена мивка от алпака марка FRANKE /без смесителна батерия/ - 1бр.

3. Етажерка от ПДЧ – с размери 30/110 – 2бр.

4. Гардероб – четирикрилен от ПДЧ и стъкло с размери 170/210/60 – 1бр.

5. Осветително тяло тип аплик - стенен от инокс и стъкло – 9бр.

6. Осветително тяло тип плафон от ПВЦ /тераса/ - 1бр.

7. Огледало над мивка в баня с размери 80/100м. – 2бр.

8. Метална стойка със стъклена чаша за тоалетни принадлежности /без чаша/ – 1бр.

9. Метална сапунерка – 1бр.

10. Метална стойка за тоалетна хартия – 1бр.

11. Кухненски шкаф – долен от МДФ, с размери 190/60/90, с гранитен плот – 1бр.

12. Кухненски шкаф – горен от МДФ с размери 205/60/30 - 1бр.

13. Метална закачалка /двойна/ - 2бр.

14. Огледало с рамка от МДФ, с размери 40/120 – 1бр.

15. Етажерка от ПДЧ – с размери 65/25 – 2бр.

16. Метален кош – 1бр.

17. Електронен сейф, марка TEHNOSAFE – 1бр.

18. Гардероб – трикрилен от ПДЧ и стъкло с размери 120/210/60 – 1бр.

19. Метална четка за тоалетна - 2бр.

Движимите вещи са в добро общо състояние.

Общата начална цена на движимите вещи възлиза на 3 186,00лв./три хиляди сто осемдесет и шест лева/

Публичната продажба на движимите вещи е облагаема доставка по смисъла начл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.

Обзавеждането е неразделна част от АПАРТАМЕНТА и ще бъде изнесено на публична продан като неразделна част от него.

 

20). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 61813.532.31.1.29,представляващ: Жилище, апартамент, с площ от 102,28кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 532, в поземлен имот: 61813.532.31, в сграда: 61813.532.31.1, по кадастралната карта на гр. Разлог. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 61813.532.31.1.28; 61813.532.31.1.49, Под обекта: 61813.532.31.1.26, Над обекта: 61813.532.31.1.32

Административен адрес: гр. Разлог, къща Камелия, м. Писана черква, вх.2, ет.2, ап.29

Описание по стар идентификатор:АПАРТАМЕНТ № D29 /"D", двадесет и девет/, находящ се на втори жилищен етаж на сграда „D -КАМЕЛИЯ ХАУС", вход 2, на кота +5.80м., с обща площ 102.28кв.м., от които застроена площ 84.30кв.м., състоящ се от: антре; дневна; столова; кухненски бокс; две спални; две бани с тоалетна, тераса; при граници по архитектурен проект: двор, стълбище, коридор, ап. В28, ВЕДНО с 1.86% ид.ч. от общите части на сграда "D”, равняващи се на 17,98кв.м. и заедно с 1.86% ид. ч.от правото на строеж върху парцела, върху който е изградена сградата с идентификатор: 61813.532.31.1, представляващ АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС “ УАЙТ ФЪР ВАЛИ – КАМЕЛИЯ ХАУС “, средно етажно жилищно застрояване, с височина да Н=15м., съгласно одобрени на 29.11.2006г. архитектурни проекти и Разрешение за строеж №172/29.11.2006г. на гл. Архитект на общ. Разлог със застроена площ от 908,00кв.м. и РЗП от 5 057,33кв.м., при съседи на имота: имот с ид. 61813.532.407, имот с ид. 61813.532.2, имот с ид. 61813.532.32, имот с ид. 61813.566.406

Начална цена 47 101лв. /четиридесет и седем хиляди сто и един лева./

 

20.1. Движими вещи, находящи се в АПАРТАМЕНТ D29/"D", двадесет и девет/,находящ в сграда D -КАМЕЛИЯ ХАУС, вход 2, ет.2, на кота +5,80м.с идентификатор: 61813.532.31.1.29, както следва:

 

1. Диван тип двойка от еко-кожа с механизъм – 1бр. с размери 200/80м.

2. Кухненски шкаф – долен от МДФ, с размери 164/60/90, с гранитен плот и вградена мивка от алпака марка FRANKE, със смесителна батерия “ВИДИМА” 1бр.

3. Кухненски шкаф – долен от МДФ, с размери 180/60/90, с гранитен плот – 1бр.

4. Кухненски шкаф – горен от МДФ с размери 205/60/30 - 1бр.

5. Гардероб – трикрилен от ПДЧ и стъкло с размери 120/210/60 – 2бр.

5. Осветително тяло тип аплик - стенен от инокс и стъкло – 9бр.

6. Осветително тяло тип плафон от ПВЦ /тераса/ - 1бр.

7. Огледало над мивка в баня с размери 80/100м. – 2бр.

8. Метална стойка със стъклена чаша за тоалетни принадлежности– 1бр.

9. Метална сапунерка – 2бр.

10. Метална закачалка /двойна/ - 2бр.

11. Метална стойка за тоалетна хартия – 2бр.

12. Метална четка за тоалетна - 2бр.

13. Огледало с рамка от МДФ, с размери 40/120 – 1бр.

14. Етажерка от ПДЧ – с размери 65/25 – 2бр.

15. Етажерка от ПДЧ – с размери 30/110 – 2бр.

16. Метален кош – 1бр.

17. Декоративна ваза – 1бр.

18. Електронен сейф, марка TEHNOSAFE – 1бр.

19. Метална стойка със стъклена чаша за тоалетни принадлежности /без чаша/ – 1бр.

Движимите вещи са в добро общо състояние.

Общата начална цена на движимите вещи възлиза на 3 191,25лв./три хиляди сто деветдесет и един лева и двадесет и пет стотинки/

Публичната продажба на движимите вещи е облагаема доставка по смисъла на чл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.

Обзавеждането е неразделна част от АПАРТАМЕНТА и ще бъде изнесено на публична продан като неразделна част от него.

 

21). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 61813.532.31.1.36,представляващ: Жилище, апартамент, с площ от 147,58кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 532, в поземлен имот: 61813.532.31, в сграда: 61813.532.31.1, по кадастралната карта на гр. Разлог. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 61813.532.31.1.20; 61813.532.31.1.37, Под обекта: 61813.532.31.1.34; 61813.532.31.1.20; 61813.532.31.1.33, Над обекта: 61813.532.31.1.33; Административен адрес: гр. Разлог, къща Камелия, м. Писана черква, вх.2, ет.5, ап.36

Описание по стар идентификатор:АПАРТАМЕНТ № D36 /"D", тридесет и шест/, находящ се на пети жилищен етаж на сграда „D -КАМЕЛИЯ ХАУС", вход 2, на кота +14.50м., с обща площ 147.58кв.м., от които застроена площ 125.37кв.м, състоящ се от: антре; дневна; столова; кухненски бокс; три спални; две бани с тоалетна и тераса; при граници по архитектурен проект: двор, ап. D37, коридор, асансьорна шахта и стълбище, ВЕДНО с 2,30%ид.ч.от общите части на сграда "D", равняващи се на 22,21кв.м. и заедно с 2,30%ид.ч. от правото на строеж върху парцела, върху който е изградена сградата с идентификатор: 61813.532.31.1, представляващ АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС “ УАЙТ ФЪР ВАЛИ – КАМЕЛИЯ ХАУС “, средно етажно жилищно застрояване, с височина да Н=15м., съгласно одобрени на 29.11.2006г. архитектурни проекти и Разрешение за строеж №172/29.11.2006г. на гл. Архитект на общ. Разлог със застроена площ от 908,00кв.м. и РЗП от 5 057,33кв.м., при съседи на имота: имот с ид. 61813.532.407, имот с ид. 61813.532.2, имот с ид. 61813.532.32, имот с ид. 61813.566.406

Начална цена 65 093лв. /шестдесет и пет хиляди и деветдесет и три лева./

 

21.1. Движими вещи, находящи се в АПАРТАМЕНТ D36/"D", тридесет и шест/,находящ в сграда D -КАМЕЛИЯ ХАУС, вход 2, ет.5, на кота +14,50м.с идентификатор: 61813.532.31.1.36, както следва:

 

1. Диван тип двойка от еко-кожа /лежанка/ – 1бр. с размери 180/100м.

2. Диван от еко-кожа с механизъм /лежанка/– 1бр. с размери 180/94м.

3. Кухненски шкаф – долен от МДФ, с размери 165/60/90, с гранитен плот и вградена мивка от алпака марка FRANKE, със смесителна батерия “ВИДИМА” 1бр.

4. Кухненски шкаф – долен от МДФ, с размери 180/60/90, с гранитен плот - 1бр.

5. Гардероб – трикрилен от ПДЧ и стъкло с размери 120/210/60 – 1бр.

6. Гардероб – четирикрилен от ПДЧ и стъкло с размери 170/210/60 – 1бр.

7. Осветително тяло тип аплик - стенен от инокс и стъкло – 13бр.

8. Осветително тяло тип плафон от ПВЦ /тераса/ - 2бр.

9. Огледало над мивка в баня с размери 80/100м. – 1бр.

10. Метална стойка със стъклена чаша за тоалетни принадлежности /без чаша/ – 1бр.

11. Метална сапунерка – 1бр.

12. Метална стойка за тоалетна хартия – 1бр.

13. Кухненски шкаф – горен от МДФ с размери 180/60/30 - 1бр.

14. Метална закачалка /двойна/ - 1бр.

15. Огледало с рамка от МДФ, с размери 40/120 – 1бр.

16. Етажерка от ПДЧ – с размери 30/110 – 2бр.

17. Метален кош – 1бр.

18. Електронен сейф, марка TEHNOSAFE – 1бр.

19. Подматрачна рамка за спалня с размери 200/160 – 1бр.

20. Спалня от ПДЧ с размери 210/170 – 1бр.

Движимите вещи са в добро общо състояние.

Общата начална цена на движимите вещи възлиза на3 823,50лв./три хиляди осемстотин двадесет и три лева и петдесет стотинки/

Публичната продажба на движимите вещи е облагаема доставка по смисъла начл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.

Обзавеждането е неразделна част от АПАРТАМЕНТА и ще бъде изнесено на публична продан като неразделна част от него.

 

22). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 61813.532.31.1.44,представляващ: Жилище, апартамент, с площ от 114,66кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 532, в поземлен имот: 61813.532.31, в сграда: 61813.532.31.1, по кадастралната карта на гр. Разлог. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 61813.532.31.1.43; 61813.532.31.1.26, Под обекта: 61813.532.31.1.39, Над обекта: 61813.532.31.1.49

Административен адрес: гр. Разлог, къща Камелия, м. Писана черква, вх.3, ет.1, ап.44

Описание по стар идентификатор:АПАРТАМЕНТ № D44 /"D", четиридесет и четири/, находящ се на първи жилищен етаж на сграда „D -КАМЕЛИЯ ХАУС", вход 3 на кота +2.90м., с обща площ 114.66кв.м., от които застроена площ 94.17кв.м, състоящ се от: антре; дневна; столова; кухненски бокс; две спални; две бани с тоалетни и две тераси; при граници по архитектурен проект: двор, ап. D43, коридор, стълбище, ВЕДНО с 2,12%ид.ч. от общите части на сграда "D", равняващи се на 20,49кв.м. и заедно с 2,12%ид.ч. от правото на строеж върху парцела, върху който е изградена сградата с идентификатор: 61813.532.31.1, представляващ АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС “ УАЙТ ФЪР ВАЛИ – КАМЕЛИЯ ХАУС “, средно етажно жилищно застрояване, с височина да Н=15м., съгласно одобрени на 29.11.2006г. архитектурни проекти и Разрешение за строеж №172/29.11.2006г. на гл. Архитект на общ. Разлог със застроена площ от 908,00кв.м. и РЗП от 5 057,33кв.м., при съседи на имота: имот с ид. 61813.532.407, имот с ид. 61813.532.2, имот с ид. 61813.532.32, имот с ид. 61813.566.406

Начална цена 52 763лв. /петдесет и две хиляди седемстотин шестдесет и три лева./

 

22.1. Движими вещи, находящи се в АПАРТАМЕНТ D44/"D", четиридесет и четири/,находящ в сграда D -КАМЕЛИЯ ХАУС, вход 3, ет.1, на кота +2,90м.с идентификатор: 61813.532.31.1.44, както следва:

1. Декоративна ваза – 1бр.

2. Кухненски шкаф – долен от МДФ, с размери 155/60/90, с гранитен плот и вградена мивка от алпака марка FRANKE, със смесителна батерия “ВИДИМА” 1бр.

3. Етажерка от ПДЧ – с размери 30/110 – 2бр.

4. Гардероб – четирикрилен от ПДЧ и стъкло с размери 170/210/60 – 2бр.

5. Осветително тяло тип аплик - стенен от инокс и стъкло – 9бр.

6. Осветително тяло тип плафон от ПВЦ /тераса/ - 2бр.

7. Огледало над мивка в баня с размери 80/100м. – 2бр.

8. Метална стойка със стъклена чаша за тоалетни принадлежности– 1бр.

9. Метална сапунерка – 2бр.

10. Метална стойка за тоалетна хартия – 2бр.

11. Кухненски шкаф – долен от МДФ, с размери 175/60/90, с гранитен плот – 1бр.

12. Кухненски шкаф – горен от МДФ с размери 205/60/30 - 1бр.

13. Метална закачалка /двойна/ - 2бр.

14. Огледало с рамка от МДФ, с размери 40/120 – 1бр.

15. Етажерка от ПДЧ – с размери 65/25 – 2бр.

16. Метална стойка със стъклена чаша за тоалетни принадлежности /без чаша/ – 1бр.

Движимите вещи са в добро общо състояние.

Общата начална цена на движимите вещи възлиза на 2 628,75лв./две хиляди шестстотин двадесет и осем лева и седемдесет и пет стотинки/

Публичната продажба на движимите вещи е облагаема доставка по смисъла начл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.

Обзавеждането е неразделна част от АПАРТАМЕНТА и ще бъде изнесено на публична продан като неразделна част от него.

 

23). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 61813.532.31.1.45,представляващ: Жилище, апартамент, с площ от 68,60кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 532, в поземлен имот: 61813.532.31, в сграда: 61813.532.31.1, по кадастралната карта на гр. Разлог. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 61813.532.31.1.46, Под обекта: 61813.532.31.1.40, Над обекта: 61813.532.31.1.50

Административен адрес: гр. Разлог, къща Камелия, м. Писана черква, вх.3, ет.2, ап.45

Описание по стар идентификатор:АПАРТАМЕНТ № D45 /"D", четиридесет и пет/, находящ се на втори жилищен етаж на сграда „D -КАМЕЛИЯ ХАУС", вход 3, на кота +5.80м., с обща площ 68.60кв.м., от които застроена площ 56.71кв,м., състоящ се от: антре; дневна; столова; кухненски бокс; спалня; баня с тоалетна и тераса; при граници по архитектурен проект: двор, ап. D46, коридор, асансьорна шахта и стая чистачка, ВЕДНО с 1,23% ид.ч. от общите части на сграда "D", равняващи се на 11,89 кв.м. и заедно с 1,23%ид.ч. от правото на строеж върху парцела, върху който е изградена сградата с идентификатор: 61813.532.31.1, представляващ АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС “ УАЙТ ФЪР ВАЛИ – КАМЕЛИЯ ХАУС “, средно етажно жилищно застрояване, с височина да Н=15м., съгласно одобрени на 29.11.2006г. архитектурни проекти и Разрешение за строеж №172/29.11.2006г. на гл. Архитект на общ. Разлог със застроена площ от 908,00кв.м. и РЗП от 5 057,33кв.м., при съседи на имота: имот с ид. 61813.532.407, имот с ид. 61813.532.2, имот с ид. 61813.532.32, имот с ид. 61813.566.406

Начална цена 31 612лв. /тридесет и една хиляди шестстотин и дванадесет лева./

 

23.1. Движими вещи, находящи се в АПАРТАМЕНТ D45/"D", четиридесет и пет/,находящ в сграда D -КАМЕЛИЯ ХАУС, вход 3, ет.2, на кота +5,80м.с идентификатор: 61813.532.31.1.45, както следва:

1. Диван тип двойка от еко-кожа /лежанка/ – 1бр. с размери 180/100м.

2. Диван от еко-кожа с механизъм /лежанка/– 1бр. с размери 180/94м.

3. Кухненски шкаф – долен от МДФ, с размери 340/60/90, с гранитен плот и вградена мивка от алпака марка FRANKE, без смесителна батерия – 1бр.

4. Гардероб – трикрилен от ПДЧ и стъкло с размери 120/210/60 – 1бр.

5. Осветително тяло тип аплик - стенен от инокс и стъкло – 5бр.

6. Осветително тяло тип плафон от ПВЦ /тераса/ - 1бр.

7. Огледало над мивка в баня с размери 80/100м. – 1бр.

8. Метална стойка със стъклена чаша за тоалетни принадлежности– 1бр.

9. Метална сапунерка – 1бр.

11. Метална стойка за тоалетна хартия – 1бр.

10. Кухненски шкаф – горен от МДФ с размери 340/60/30 - 1бр.

11. Метална закачалка /двойна/ - 1бр.

12. Огледало с рамка от МДФ, с размери 40/120 – 1бр.

13. Метален кош – 1бр.

Движимите вещи са в добро общо състояние.

Общата начална цена на движимите вещи възлиза на 2 730,00лв./две хиляди седемстотин и тридесет лева./

Публичната продажба на движимите вещи е облагаема доставка по смисъла начл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.

Обзавеждането е неразделна част от АПАРТАМЕНТА и ще бъде изнесено на публична продан като неразделна част от него.

 

24). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 61813.532.31.1.46,представляващ: Жилище, апартамент, с площ от 75,68кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 532, в поземлен имот: 61813.532.31, в сграда: 61813.532.31.1, по кадастралната карта на гр. Разлог. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 61813.532.31.1.47; 61813.532.31.1.45, Под обекта: 61813.532.31.1.41, Над обекта: 61813.532.31.1.51

Административен адрес: гр. Разлог, къща Камелия, м. Писана черква, вх.3, ет.2, ап.46

Описание по стар идентификатор:АПАРТАМЕНТ № D46 /"D", четиридесет и шест/, находящ се на втори жилищен етаж на сграда „D -КАМЕЛИЯ ХАУС", вход 3, на кота +5.80м., с обща площ 75.68кв.м., от които застроена площ 62.12кв.м., състоящ се от: антре; дневна; столова; кухненски бокс; спалня; баня с тоалетна и тераса; при граници по архитектурен проект: двор, ап. D45, коридор, ап. D47, ВЕДНО с 1,40%ид.ч. от общите части на сграда "D", равняващи се на 13,56кв.м. и заедно с 1,40%ид.ч. от правото на строеж върху парцела, върху който е изградена сградата с идентификатор: 61813.532.31.1, представляващ АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС “ УАЙТ ФЪР ВАЛИ – КАМЕЛИЯ ХАУС “, средно етажно жилищно застрояване, с височина да Н=15м., съгласно одобрени на 29.11.2006г. архитектурни проекти и Разрешение за строеж №172/29.11.2006г. на гл. Архитект на общ. Разлог със застроена площ от 908,00кв.м. и РЗП от 5 057,33кв.м., при съседи на имота: имот с ид. 61813.532.407, имот с ид. 61813.532.2, имот с ид. 61813.532.32, имот с ид. 61813.566.406

Начална цена 34 821лв. /тридесет и четири хиляди осемстотин двадесет и един лева./

 

24.1. Движими вещи, находящи се в АПАРТАМЕНТ D46/"D", четиридесет и шест/,находящ в сграда D -КАМЕЛИЯ ХАУС, вход 3, ет.2, на кота +5,80м.с идентификатор: 61813.532.31.1.46, както следва:

 

1. Диван тип двойка от еко-кожа с механизъм – 1бр. с размери 200/80м.

2. Огледало с рамка от МДФ, с размери 40/120 – 1бр.

3. Кухненски шкаф – долен от МДФ, с размери 315/60/90, с гранитен плот и вградена мивка от алпака марка FRANKE, със смесителна батерия “ВИДИМА” 1бр.

4. Метален кош – 1бр.

5. Гардероб – трикрилен от ПДЧ и стъкло с размери 120/210/60 – 1бр.

6. Осветително тяло тип аплик - стенен от инокс и стъкло – 6бр.

7. Осветително тяло тип плафон от ПВЦ /тераса/ - 1бр.

8. Огледало над мивка в баня с размери 80/100м. – 1бр.

9. Метална стойка със стъклена чаша за тоалетни принадлежности– 1бр.

10. Метална закачалка /двойна/ - 1бр.

11. Метална стойка за тоалетна хартия – 1бр.

12. Етажерка от ПДЧ – с размери 65/25 – 2бр.

13. Кухненски шкаф – горен от МДФ с размери 315/60/30 - 1бр.

14. Декоративна ваза – 1бр.

Движимите вещи са в добро общо състояние.

Общата начална цена на движимите вещи възлиза на 2 328,75лв./две хиляди триста двадесет и осем лева и седемдесет и пет стотинки/

Публичната продажба на движимите вещи е облагаема доставка по смисъла начл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.

Обзавеждането е неразделна част от АПАРТАМЕНТА и ще бъде изнесено на публична продан като неразделна част от него.

 

25). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 61813.532.31.1.55,представляващ: Жилище, апартамент, с площ от 151,56кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 532, в поземлен имот: 61813.532.31, в сграда: 61813.532.31.1, по кадастралната карта на гр. Разлог. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 61813.532.31.1.56, Под обекта: 61813.532.31.1.51; 61813.532.31.1.52; 61813.532.31.1.50, Над обекта: 61813.532.31.1.61

Административен адрес: гр. Разлог, къща Камелия, м. Писана черква, вх.3, ет.4, ап.55

Описание по стар идентификатор:АПАРТАМЕНТ № D55 /"D", петдесет и пет/, находящ се на четвърти жилищен етаж на сграда „D -КАМЕЛИЯ ХАУС", вход 3, на кота +11.60м., с обща площ 151.56кв.м., от които застроена площ 124.92кв.м., състоящ се от: антре; дневна; столова; кухненски бокс; спалня; баня с тоалетна и две тераси; при граници по архитектурен проект: двор, ап. D56, коридор, асансьорна шахта, стая чистачка, ВЕДНО с 2,76% ид. ч. от общите части на сграда "D", равняващи се на 26,64кв.м. и заедно с 2,76% ид.ч. от правото на строеж върху парцела, върху който е изградена сградата с идентификатор: 61813.532.31.1, представляващ АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС “ УАЙТ ФЪР ВАЛИ – КАМЕЛИЯ ХАУС “, средно етажно жилищно застрояване, с височина да Н=15м., съгласно одобрени на 29.11.2006г. архитектурни проекти и Разрешение за строеж №172/29.11.2006г. на гл. Архитект на общ. Разлог със застроена площ от 908,00кв.м. и РЗП от 5 057,33кв.м., при съседи на имота: имот с ид. 61813.532.407, имот с ид. 61813.532.2, имот с ид. 61813.532.32, имот с ид. 61813.566.406

Начална цена 66 409лв. /шестдесет и шест хиляди четиристотин и девет лева./

 

25.1. Движими вещи, находящи се в АПАРТАМЕНТ D55/"D", четиридесет и шест/,находящ в сграда D -КАМЕЛИЯ ХАУС, вход 3, ет.4, на кота +11,60м.с идентификатор: 61813.532.31.1.55, както следва:

 

1. Кухненски шкаф – долен от МДФ, с размери 160/60/90, с гранитен плот и вградена мивка от алпака марка FRANKE, със смесителна батерия “ВИДИМА” 1бр.

2. Кухненски шкаф – долен от МДФ, с размери 150/60/90, с гранитен плот - 1бр.

3. Кухненски шкаф – горен от МДФ с размери 150/60/30 - 1бр.

4. Гардероб – четирикрилен от ПДЧ и стъкло с размери 170/210/60 – 2бр.

5. Осветително тяло тип аплик - стенен от инокс и стъкло – 8бр.

6. Осветително тяло тип плафон от ПВЦ /тераса/ - 2бр.

7. Огледало над мивка в баня с размери 80/100м. – 1бр.

8. Метална стойка със стъклена чаша за тоалетни принадлежности – 1бр.

9. Метална сапунерка – 1бр.

10. Метална стойка за тоалетна хартия – 1бр.

11. Кухненски шкаф – горен от МДФ с размери 160/60/30 - 1бр.

12. Метална закачалка /двойна/ - 1бр.

13. Огледало с рамка от МДФ, с размери 40/120 – 1бр.

14. Етажерка от ПДЧ – с размери 65/25 – 2бр.

15. Метален кош – 1бр.

16. Електронен сейф, марка TEHNOSAFE – 1бр.

17. Закачалка от МДФ с пет броя метални закачалки с размери 50/120 – 1бр.

Движимите вещи са в добро общо състояние.

Общата начална цена на движимите вещи възлиза на 2 679,00лв./две хиляди шестстотин седемдесет и девет лева./

Публичната продажба на движимите вещи е облагаема доставка по смисъла начл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.

Обзавеждането е неразделна част от АПАРТАМЕНТА и ще бъде изнесено на публична продан като неразделна част от него.

 

26). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 61813.532.31.1.3,представляващ: Жилище, апартамент, с площ от 68,84кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 532, в поземлен имот: 61813.532.31, в сграда: 61813.532.31.1, по кадастралната карта на гр. Разлог. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 61813.532.31.1.4, Под обекта: няма, Над обекта: 61813.532.31.1.9; 61813.532.31.1.8

Административен адрес: гр. Разлог, къща Камелия, м. Писана черква, вх.1, ет.1, ап.3

Описание по стар идентификатор:АПАРТАМЕНТ № DЗ /"D", три/, находящ се на първи жилищен етаж на сграда „D -КАМЕЛИЯ ХАУС", вход 1, на кота +2.90м., с обща площ 68.84кв.м., от които застроена площ 56.71кв.м., състоящ се от: антре; дневна; столова; кухненски бокс; спалня; баня с тоалетна и тераса; при граници по архитектурен проект: двор, ап. D4, коридор, асансьорна шахта, стая чистачка, ВЕДНО с 1,26% ид. ч. от общите части на сграда D равняващи се на 12,13кв.м. и заедно с 1,26 % ид. ч. от правото на строеж върху парцела, върху който е изградена сградата с идентификатор: 61813.532.31.1, представляващ АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС “ УАЙТ ФЪР ВАЛИ – КАМЕЛИЯ ХАУС “, средно етажно жилищно застрояване, с височина да Н=15м., съгласно одобрени на 29.11.2006г. архитектурни проекти и Разрешение за строеж №172/29.11.2006г. на гл. Архитект на общ. Разлог със застроена площ от 908,00кв.м. и РЗП от 5 057,33кв.м., при съседи на имота: имот с ид. 61813.532.407, имот с ид. 61813.532.2, имот с ид. 61813.532.32, имот с ид. 61813.566.406

Начална цена 31 698лв. /тридесет и една хиляди шестстотин деветдесет и осем лева./

 

26.1. Движими вещи, находящи се в АПАРТАМЕНТ D3/"D", три/,находящ в сграда D -КАМЕЛИЯ ХАУС, вход 1, ет.1, на кота +2,90м.с идентификатор: 61813.532.31.1.3, както следва:

 

1. Диван тип двойка от еко-кожа /лежанка/ – 1бр. с размери 180/100м.

2. Диван от еко-кожа с механизъм /лежанка/– 1бр. с размери 180/94м.

3. Кухненски шкаф – долен от МДФ, с размери 340/60/90, с гранитен плот и вградена мивка от алпака марка FRANKE, със смесителна батерия “ВИДИМА” 1бр.

4. Гардероб – трикрилен от ПДЧ и стъкло с размери 120/210/60 – 1бр.

5. Осветително тяло тип аплик - стенен от инокс и стъкло – 5бр.

6. Осветително тяло тип плафон от ПВЦ /тераса/ - 1бр.

7. Огледало над мивка в баня с размери 80/100м. – 1бр.

8. Метална стойка със стъклена чаша за тоалетни принадлежности– 1бр.

9. Метална сапунерка – 1бр.

10. Метална четка за тоалетна - 2бр.

11. Кухненски шкаф – горен от МДФ с размери 340/60/30 - 1бр.

12. Метална закачалка /двойна/ - 1бр.

13. Огледало с рамка от МДФ, с размери 40/120 – 1бр.

14. Столове от алуминий и ратан – 3бр.

15. Вграден керамичен котлон/два котлона/, марка “SNAIGE“, модел: SD5TGC30Q16C11, сер. №00617671000702740079 – 1бр.

Движимите вещи са в добро общо състояние.

Общата начална цена на движимите вещи възлиза на 2 970,00лв./две хиляди деветстотин и седемдесет лева./

Публичната продажба на движимите вещи е облагаема доставка по смисъла начл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.

Обзавеждането е неразделна част от АПАРТАМЕНТА и ще бъде изнесено на публична продан като неразделна част от него.

 

27). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 61813.532.31.1.7,представляващ: Жилище, апартамент, с площ от 114,25кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 532, в поземлен имот: 61813.532.31, в сграда: 61813.532.31.1, по кадастралната карта на гр. Разлог. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 61813.532.31.1.6; 61813.532.31.1.24, Под обекта: 61813.532.31.1.2; 61813.532.31.1.21, Над обекта: 61813.532.31.1.12; 61813.532.31.1.27

Административен адрес: гр. Разлог, къща Камелия, м. Писана черква, вх.1, ет.1, ап.7

Описание по стар идентификатор:АПАРТАМЕНТ № D7 /"D", седем/, находящ се на първи жилищен етаж на сграда „D -КАМЕЛИЯ ХАУС", вход 1, на кота +2.90м., с обща площ 114.25кв.м., от които застроена площ 94.17кв.м., състоящ се от: антре; дневна; столова; кухненски бокс; две спални; две бани с тоалетни и две тераси; при граници по архитектурен проект: двор, стълбище, коридор и ап. D6, ВЕДНО с 2,08 % ид. ч. от общите части на сграда "D", равняващи се на 20,08кв.м. и заедно с 2,08 % ид. ч. от правото на строеж върху парцела, върху който е изградена сградата с идентификатор: 61813.532.31.1, представляващ АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС “ УАЙТ ФЪР ВАЛИ – КАМЕЛИЯ ХАУС “, средно етажно жилищно застрояване, с височина да Н=15м., съгласно одобрени на 29.11.2006г. архитектурни проекти и Разрешение за строеж №172/29.11.2006г. на гл. Архитект на общ. Разлог със застроена площ от 908,00кв.м. и РЗП от 5 057,33кв.м., при съседи на имота: имот с ид. 61813.532.407, имот с ид. 61813.532.2, имот с ид. 61813.532.32, имот с ид. 61813.566.406

Начална цена 52 614лв./петдесет и две хиляди шестстотин и четиринадесет лева./

 

27.1. Движими вещи, находящи се в АПАРТАМЕНТ D7/"D", седем/,находящ в сграда D -КАМЕЛИЯ ХАУС, вход 1, ет.1, на кота +2,90м.с идентификатор: 61813.532.31.1.7, както следва:

 

1. Диван тип двойка от еко-кожа с механизъм – 1бр. с размери 200/80м.

2. Кухненски шкаф – долен от МДФ, с размери 170/60/90, с гранитен плот и вградена мивка от алпака марка FRANKE, със смесителна батерия “ВИДИМА” 1бр.

3. Кухненски шкаф – горен от МДФ с размери 190/60/30, - 1бр.

4. Гардероб – четирикрилен от ПДЧ и стъкло с размери 170/210/60 – 2бр.

5. Осветително тяло тип аплик - стенен от инокс и стъкло – 9бр.

6. Осветително тяло тип плафон от ПВЦ /тераса/ - 2бр.

7. Огледало над мивка в баня с размери 80/100м. – 2бр.

8. Метална стойка със стъклена чаша за тоалетни принадлежности– 2бр.

9. Метална сапунерка – 2бр.

10. Метална закачалка /двойна/ - 2бр.

11. Метална стойка за тоалетна хартия – 2бр.

12. Декоративна ваза – 1бр.

13. Огледало с рамка от МДФ, с размери 40/120 – 1бр.

14. Етажерка от ПДЧ – с размери 65/25 – 2бр.

15. Етажерка от ПДЧ – с размери 30/110 – 2бр.

16. Кухненски шкаф – долен от МДФ, с размери 166/60/90, с гранитен плот – 1бр.

17. Метален кош – 1бр.

18. Метална четка за тоалетна - 2бр.

Движимите вещи са в добро общо състояние.

Общата начална цена на движимите вещи възлиза на 3 080,25лв./три хиляди и осемдесет лева и двадесет и пет стотинки/

Публичната продажба на движимите вещи е облагаема доставка по смисъла на чл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.

Обзавеждането е неразделна част от АПАРТАМЕНТА и ще бъде изнесено на публична продан като неразделна част от него.

 

28). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 61813.532.31.1.9,представляващ: Жилище, апартамент, с площ от 75,95кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 532, в поземлен имот: 61813.532.31, в сграда: 61813.532.31.1, по кадастралната карта на гр. Разлог. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 61813.532.31.1.8; 61813.532.31.1.10, Под обекта: 61813.532.31.1.4; 61813.532.31.1.3, Над обекта: 61813.532.31.1.14

Административен адрес: гр. Разлог, къща Камелия, м. Писана черква, вх.1, ет.2, ап.9

Описание по стар идентификатор:АПАРТАМЕНТ № D9 /"D", девет/, находящ се на втори жилищен етаж на сграда „D -КАМЕЛИЯ ХАУС", вход 1, на кота +5.80м., с обща площ 75.95кв.м,, от които застроена площ 62.12кв.м., състоящ се от антре; дневна; столова; кухненски бокс; спалня; баня с тоалетна и тераса; при граници по архитектурен проект: ап. D8, двор, ап, D10, коридор, ВЕДНО с 1,43 % ид. ч. от общите части на сграда "D", равняващи се на 13,83кв.м. и заедно с 1,43 % ид. ч. от правото на строеж върху парцела, върху който е изградена сградата с идентификатор: 61813.532.31.1, представляващ АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС “ УАЙТ ФЪР ВАЛИ – КАМЕЛИЯ ХАУС “, средно етажно жилищно застрояване, с височина да Н=15м., съгласно одобрени на 29.11.2006г. архитектурни проекти и Разрешение за строеж №172/29.11.2006г. на гл. Архитект на общ. Разлог със застроена площ от 908,00кв.м. и РЗП от 5 057,33кв.м., при съседи на имота: имот с ид. 61813.532.407, имот с ид. 61813.532.2, имот с ид. 61813.532.32, имот с ид. 61813.566.406

Начална цена 34 918лв. /тридесет и четири хиляди деветстотин и осемнадесет лева./

 

28. Движими вещи, находящи се в АПАРТАМЕНТ D9/"D", девет/,находящ в сграда D -КАМЕЛИЯ ХАУС, вход 1, ет.2, на кота +5,80м.с идентификатор: 61813.532.31.1.9, както следва:

1. Диван тип двойка от еко-кожа с механизъм – 1бр.

2. Кухненски шкаф – долен от МДФ, с размери 320/60/90, с гранитен плот и вградена мивка от алпака марка FRANKE, със смесителна батерия “ВИДИМА” 1бр.

3. Гардероб – трикрилен от ПДЧ и стъкло с размери 120/210/60 – 1бр.

4. Осветително тяло тип аплик - стенен от инокс и стъкло – 6бр.

5. Осветително тяло тип плафон от ПВЦ /тераса/ - 1бр.

6. Огледало над мивка в баня с размери 80/100м. – 1бр.

7. Метална стойка със стъклена чаша за тоалетни принадлежности /без чаша/ – 1бр.

8. Метална сапунерка – 1бр.

9. Метална стойка за тоалетна хартия – 1бр.

10. Кухненски шкаф – горен от МДФ с размери 320/60/30 - 1бр.

11. Метална закачалка /двойна/ - 1бр.

12. Огледало с рамка от МДФ, с размери 40/120 – 1бр.

13. Етажерка от ПДЧ – с размери 65/25 – 2бр.

14. Картина с размери 60/40 – 1бр.

Движимите вещи са в добро общо състояние.

Общата начална цена на движимите вещи възлиза на 2 388,75лв./две хиляди триста осемдесет и осем лева и седемдесет и пет стотинки/

Публичната продажба на движимите вещи е облагаема доставка по смисъла на чл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.

Обзавеждането е неразделна част от АПАРТАМЕНТА и ще бъде изнесено на публична продан като неразделна част от него.

 

 

29). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 61813.532.31.1.12,представляващ: Жилище, апартамент, с площ от 115,65кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 532, в поземлен имот: 61813.532.31, в сграда: 61813.532.31.1, по кадастралната карта на гр. Разлог. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 61813.532.31.1.11; 61813.532.31.1.27, Под обекта: 61813.532.31.1.7; 61813.532.31.1.24, Над обекта: 61813.532.31.1.17; 61813.532.31.1.30

Административен адрес: гр. Разлог, къща Камелия, м. Писана черква, вх.1, ет.2, ап.12

Описание по стар идентификатор:АПАРТАМЕНТ № D12 /"D", дванадесет/, находящ се на втори жилищен етаж на сграда „D - КАМЕЛИЯ ХАУС", вход 1, на кота +5.80м., с обща площ 115.65кв.м., от които застроена площ 95.32кв.м., състоящ се от: антре; дневна; столова; кухненски бокс; две спални; две бани с тоалетни и две тераси; при граници по архитектурен проект: двор, стълбище, коридор, ап. D11, ВЕДНО с 2,11 % ид. ч. от общите части на сграда "D", равняващи се на 20,33кв.м. и заедно с 2,11 % ид. ч. от правото на строеж върху парцела, върху който е изградена сградата с идентификатор: 61813.532.31.1, представляващ АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС “ УАЙТ ФЪР ВАЛИ – КАМЕЛИЯ ХАУС “, средно етажно жилищно застрояване, с височина да Н=15м., съгласно одобрени на 29.11.2006г. архитектурни проекти и Разрешение за строеж №172/29.11.2006г. на гл. Архитект на общ. Разлог със застроена площ от 908,00кв.м. и РЗП от 5 057,33кв.м., при съседи на имота: имот с ид. 61813.532.407, имот с ид. 61813.532.2, имот с ид. 61813.532.32, имот с ид. 61813.566.406

Начална цена 53 259лв. /петдесет и три хиляди двеста петдесет и девет лева./

 

29.1. Движими вещи, находящи се в АПАРТАМЕНТ D12/"D", дванадесет/,находящ в сграда D -КАМЕЛИЯ ХАУС, вход 1, ет.2, на кота +5,80м.с идентификатор: 61813.532.31.1.12, както следва:

1. Диван тип двойка от еко-кожа с механизъм – 1бр. с размери 200/80м.

2. Кухненски шкаф – долен от МДФ, с размери 160/60/90, с гранитен плот и вградена мивка от алпака марка FRANKE, със смесителна батерия “ВИДИМА” 1бр.

3. Етажерка от ПДЧ – с размери 30/110 – 2бр.

4. Гардероб – четирикрилен от ПДЧ и стъкло с размери 170/210/60 – 2бр.

5. Осветително тяло тип аплик - стенен от инокс и стъкло – 8бр.

6. Осветително тяло тип плафон от ПВЦ /тераса/ - 1бр.

7. Огледало над мивка в баня с размери 80/100м. – 2бр.

8. Метална стойка със стъклена чаша за тоалетни принадлежности /без чаша/ – 2бр.

9. Метална сапунерка – 2бр.

10. Метална стойка за тоалетна хартия – 2бр.

11. Кухненски шкаф – долен от МДФ, с размери 166/60/90, с гранитен плот – 1бр.

12. Кухненски шкаф – горен от МДФ с размери 190/60/30 - 1бр.

13. Метална закачалка /двойна/ - 2бр.

14. Огледало с рамка от МДФ, с размери 40/120 – 1бр.

15. Етажерка от ПДЧ – с размери 65/25 – 2бр.

Движимите вещи са в добро общо състояние.

Общата начална цена на движимите вещи възлиза на3 148,50лв./три хиляди сто четиридесет и осем лева и петдесет стотинки/

Публичната продажба на движимите вещи е облагаема доставка по смисъла начл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.

Обзавеждането е неразделна част от АПАРТАМЕНТА и ще бъде изнесено на публична продан като неразделна част от него.

 

30). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 61813.532.31.1.26,представляващ: Жилище, апартамент, с площ от 102,28кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 532, в поземлен имот: 61813.532.31, в сграда: 61813.532.31.1, по кадастралната карта на гр. Разлог. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 61813.532.31.1.25; 61813.532.31.1.44, Под обекта: 61813.532.31.1.23; 61813.532.31.1.39, Над обекта: 61813.532.31.1.29

Административен адрес: гр. Разлог, къща Камелия, м. Писана черква, вх.2, ет.1, ап.26

Описание по стар идентификатор:АПАРТАМЕНТ № D 26 /"D", двадесет и шест/, находящ се на първи жилищен етаж на сграда „D -КАМЕЛИЯ ХАУС", вход 2, на кота +2.90м., с обща площ 102.28кв.м., от които застроена площ 84.30кв.м,, състоящ се от: антре; дневна; столова; кухненски бокс; две спални; две бани с тоалетна и тераса; при граници по архитектурен проект: двор, стълбище, коридор, ап. D25, ВЕДНО с 1,86 % ид. ч. от общите части на сграда D, равняващи се на 17.98кв.м. и заедно с 1,86 % ид.ч. от правото на строеж върху парцела, върху който е изградена сградата с идентификатор: 61813.532.31.1, представляващ АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС “ УАЙТ ФЪР ВАЛИ – КАМЕЛИЯ ХАУС “, средно етажно жилищно застрояване, с височина да Н=15м., съгласно одобрени на 29.11.2006г. архитектурни проекти и Разрешение за строеж №172/29.11.2006г. на гл. Архитект на общ. Разлог със застроена площ от 908,00кв.м. и РЗП от 5 057,33кв.м., при съседи на имота: имот с ид. 61813.532.407, имот с ид. 61813.532.2, имот с ид. 61813.532.32, имот с ид. 61813.566.406

Начална цена 47 101лв. /четиридесет и седем хиляди сто и един лева./

 

30.1. Движими вещи, находящи се в АПАРТАМЕНТ D26/"D", двадесет и шест/,находящ в сграда D -КАМЕЛИЯ ХАУС, вход 2, ет.1, на кота +2,90м.с идентификатор: 61813.532.31.1.26, както следва:

 

1. Диван тип двойка от еко-кожа с механизъм – 1бр. с размери 200/80м.

2. Кухненски шкаф – долен от МДФ, с размери 164/60/90, с гранитен плот и вградена мивка от алпака марка FRANKE, със смесителна батерия “ВИДИМА” 1бр.

3. Кухненски шкаф – долен от МДФ, с размери 170/60/90, с гранитен плот – 1бр.

4. Кухненски шкаф – горен от МДФ с размери 205/60/30 - 1бр.

5. Гардероб – трикрилен от ПДЧ и стъкло с размери 120/210/60 – 2бр.

5. Осветително тяло тип аплик - стенен от инокс и стъкло – 8бр.

6. Осветително тяло тип плафон от ПВЦ /тераса/ - 1бр.

7. Огледало над мивка в баня с размери 80/100м. – 2бр.

8. Метална стойка със стъклена чаша за тоалетни принадлежности– 2бр.

9. Метална сапунерка – 2бр.

10. Метална закачалка /двойна/ - 2бр.

11. Метална стойка за тоалетна хартия – 2бр.

12. Метална четка за тоалетна - 2бр.

13. Огледало с рамка от МДФ, с размери 40/120 – 1бр.

14. Етажерка от ПДЧ – с размери 65/25 – 2бр.

15. Етажерка от ПДЧ – с размери 30/110 – 2бр.

16. Метален кош – 1бр.

Движимите вещи са в добро общо състояние.

Общата начална цена на движимите вещи възлиза на 3 076,50лв./три хиляди и седемдесет и шест лева и петдесет стотинки/

Публичната продажба на движимите вещи е облагаема доставка по смисъла начл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.

Обзавеждането е неразделна част от АПАРТАМЕНТА и ще бъде изнесено на публична продан като неразделна част от него.

 

31). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 61813.532.31.1.31,представляващ: Жилище, апартамент, с площ от 102,96кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 532, в поземлен имот: 61813.532.31, в сграда: 61813.532.31.1, по кадастралната карта на гр. Разлог. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 61813.532.31.1.30; 61813.532.31.1.32, Под обекта: 61813.532.31.1.28, Над обекта: 61813.532.31.1.34; 61813.532.31.1.35

Административен адрес: гр. Разлог, къща Камелия, м. Писана черква, вх.2, ет.3, ап.31

Описание по стар идентификатор:АПАРТАМЕНТ № D31 /"D", тридесет и едно/, находящ се на трети жилищен етаж на сграда “D - КАМЕЛИЯ ХАУС", вход 2, на кота +8.70м., с обща площ 102.96кв.м., от които застроена площ 84.07кв.м, състоящ се от: антре; дневна; столова кухненски бокс; две спални; две бани с тоалетна и тераса при граници по архитектурен проект: коридор, ап. D 30, двор, ап. D 32, ВЕДНО с 1,96 % ид. ч. от общите части на сграда "D", равняващи се на 18,89кв.м. и заедно с 1,96 % ид. ч. от правото на строеж върху парцела, върху който е изградена сградата с идентификатор: 61813.532.31.1, представляващ АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС “ УАЙТ ФЪР ВАЛИ – КАМЕЛИЯ ХАУС “, средно етажно жилищно застрояване, с височина да Н=15м., съгласно одобрени на 29.11.2006г. архитектурни проекти и Разрешение за строеж №172/29.11.2006г. на гл. Архитект на общ. Разлог със застроена площ от 908,00кв.м. и РЗП от 5 057,33кв.м., при съседи на имота: имот с ид. 61813.532.407, имот с ид. 61813.532.2, имот с ид. 61813.532.32, имот с ид. 61813.566.406

Начална цена 47 319лв. /четиридесет и седем хиляди триста и деветнадесет лева./

 

31.1. Движими вещи, находящи се в АПАРТАМЕНТ D31 /"D", тридесет и едно/,находящ в сграда D -КАМЕЛИЯ ХАУС, вход 2, ет.3, на кота +8,70м.с идентификатор: 61813.532.31.1.31, както следва:

 

1. Диван тип двойка от еко-кожа с механизъм – 1бр. с размери 200/80м.

2. Кухненски шкаф – долен от МДФ, с размери 165/60/90, с гранитен плот и вградена мивка от алпака марка FRANKE, със смесителна батерия “ВИДИМА” 1бр.

3. Етажерка от ПДЧ – с размери 30/110 – 2бр.

4. Гардероб – четирикрилен от ПДЧ и стъкло с размери 170/210/60 – 1бр.

5. Осветително тяло тип аплик - стенен от инокс и стъкло – 9бр.

6. Осветително тяло тип плафон от ПВЦ /тераса/ - 1бр.

7. Огледало над мивка в баня с размери 80/100м. – 2бр.

8. Метална стойка със стъклена чаша за тоалетни принадлежности – 2бр.

9. Метална сапунерка – 2бр.

10. Метална стойка за тоалетна хартия – 2бр.

11. Кухненски шкаф – долен от МДФ, с размери 180/60/90, с гранитен плот – 1бр.

12. Кухненски шкаф – горен от МДФ с размери 193/60/30 - 1бр.

13. Метална закачалка /двойна/ - 2бр.

14. Огледало с рамка от МДФ, с размери 40/120 – 1бр.

15. Етажерка от ПДЧ – с размери 65/25 – 2бр.

16. Табла за спалня от ПДЧ с размери 280/85 – 1бр.

17. Подматрак с размери 90/200 – 2бр.

18. Матрак, марка НАНИ с размери 90/200 – 2бр.

19. Гардероб – трикрилен от ПДЧ и стъкло с размери 120/210/60 – 1бр.

20. Метална четка за тоалетна - 1бр.

Движимите вещи са в добро общо състояние.

Общата начална цена на движимите вещи възлиза на 3 777,75лв./три хиляди седемстотин седемдесет и седем лева и седемдесет и пет стотинки/

Публичната продажба на движимите вещи е облагаема доставка по смисъла на чл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.

Обзавеждането е неразделна част от АПАРТАМЕНТА и ще бъде изнесено на публична продан като неразделна част от него.

 

32). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 61813.532.31.1.35,представляващ: Жилище, апартамент, с площ от 102,50кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 532, в поземлен имот: 61813.532.31, в сграда: 61813.532.31.1, по кадастралната карта на гр. Разлог. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 61813.532.31.1.34; 61813.532.31.1.57, Под обекта: 61813.532.31.1.31; 61813.532.31.1.32, Над обекта: 61813.532.31.1.37; 61813.532.31.1.60

Административен адрес: гр. Разлог, къща Камелия, м. Писана черква, вх.2, ет.4, ап.35

Описание по стар идентификатор:АПАРТАМЕНТ № D35 /"D", тридесет и пет/, находящ се на четвърти жилищен етаж на сграда „D - КАМЕЛИЯ ХАУС", вход 2, на кота +11.60м., с обща площ 102.50кв.м., от които застроена площ 84.49кв.м, състоящ се от: антре; дневна; столова; кухненски бокс; две спални; баня с тоалетна, две тераси; при граници по архитектурен проект: двор, стълбище, коридор, ап. D34, ВЕДНО с 1.87 % ид. ч. от общите части на сграда "D", равняващи се на 18,02кв.м. и заедно с 1.87 % ид. ч. от правото на строеж върху парцела, върху който е изградена сградата с идентификатор: 61813.532.31.1, представляващ АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС “ УАЙТ ФЪР ВАЛИ – КАМЕЛИЯ ХАУС “, средно етажно жилищно застрояване, с височина да Н=15м., съгласно одобрени на 29.11.2006г. архитектурни проекти и Разрешение за строеж №172/29.11.2006г. на гл. Архитект на общ. Разлог със застроена площ от 908,00кв.м. и РЗП от 5 057,33кв.м., при съседи на имота: имот с ид. 61813.532.407, имот с ид. 61813.532.2, имот с ид. 61813.532.32, имот с ид. 61813.566.406

Начална цена 47 207лв. /четиридесет и седем хиляди двеста и седем лева./

 

32.1.Движими вещи, находящи се в АПАРТАМЕНТ D35 /"D", тридесет и пет/,находящ в сграда D -КАМЕЛИЯ ХАУС, вход 2, ет.4, на кота +11,60м.с идентификатор: 61813.532.31.1.35, както следва:

 

1. Диван тип двойка от еко-кожа с механизъм – 1бр.

2. Кухненски шкаф – долен от МДФ, с размери 158/60/90, с гранитен плот и вградена мивка от алпака марка FRANKE, със смесителна батерия “ВИДИМА” 1бр.

3. Кухненски шкаф – долен от МДФ, с размери 172/60/90, с гранитен плот - 1бр.

4. Кухненски шкаф – горен от МДФ с размери 195/60/30, - 1бр.

5. Гардероб – трикрилен от ПДЧ и стъкло с размери 120/210/60 – 1бр.

6. Осветително тяло тип аплик - стенен от инокс и стъкло – 8бр.

7. Осветително тяло тип плафон от ПВЦ /тераса/ - 3бр.

8. Огледало над мивка в баня с размери 80/100м. – 1бр.

9. Метална стойка със стъклена чаша за тоалетни принадлежности– 1бр.

10. Метална сапунерка – 1бр.

11. Метална закачалка /двойна/ - 1бр.

12. Метална стойка за тоалетна хартия – 1бр.

13. Метална четка за тоалетна - 1бр.

14. Огледало с рамка от МДФ, с размери 40/120 – 1бр.

15. Етажерка от ПДЧ – с размери 65/25 – 2бр.

16. Етажерка от ПДЧ – с размери 30/110 – 2бр.

17. Метален кош – 1бр.

Движимите вещи са в добро общо състояние.

Общата начална цена на движимите вещи възлиза на2 592,75лв./две хиляди петстотин деветдесет и два лева и седемдесет и пет стотинки/

Публичната продажба на движимите вещи е облагаема доставка по смисъла начл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.

Обзавеждането е неразделна част от АПАРТАМЕНТА и ще бъде изнесено на публична продан като неразделна част от него.

 

33). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 61813.532.31.1.49,представляващ: Жилище, апартамент, с площ от 116,06кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 532, в поземлен имот: 61813.532.31, в сграда: 61813.532.31.1, по кадастралната карта на гр. Разлог. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 61813.532.31.1.48; 61813.532.31.1.29, Под обекта: 61813.532.31.1.44, Над обекта: 61813.532.31.1.54

Административен адрес: гр. Разлог, къща Камелия, м. Писана черква, вх.3, ет.2, ап.49

Описание по стар идентификатор:АПАРТАМЕНТ № D49 /"D", четиридесет и девет/, находящ се на втори жилищен етаж на сграда „В -КАМЕЛИЯ ХАУС", вход 3, на кота +5.80м., с обща площ 116.06кв.м., от които застроена площ 95.32кв.м., състоящ се от: антре; дневна; столова; кухненски бокс; две спални; две бани с тоалетни и две тераси; при граници по архитектурен проект: двор, стълбище, коридор, ап. D48, ВЕДНО с 2,15% ид. ч. от общите части на сграда "D", равняващи се на 20,74кв.м. и заедно с 2,15% ид. ч. от правото на строеж върху парцела, върху който е изградена сградата с идентификатор: 61813.532.31.1, представляващ АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС “ УАЙТ ФЪР ВАЛИ – КАМЕЛИЯ ХАУС “, средно етажно жилищно застрояване, с височина да Н=15м., съгласно одобрени на 29.11.2006г. архитектурни проекти и Разрешение за строеж №172/29.11.2006г. на гл. Архитект на общ. Разлог със застроена площ от 908,00кв.м. и РЗП от 5 057,33кв.м., при съседи на имота: имот с ид. 61813.532.407, имот с ид. 61813.532.2, имот с ид. 61813.532.32, имот с ид. 61813.566.406

Начална цена 53 406лв. /петдесет и три хиляди четиристотин и шест лева./

 

33.1. Движими вещи, находящи се в АПАРТАМЕНТ D49 /"D", четиридесет и девет/,находящ в сграда D -КАМЕЛИЯ ХАУС, вход 3, ет.2, на кота +5,80м.с идентификатор: 61813.532.31.1.49, както следва:

 

1. Диван тип двойка от еко-кожа с механизъм – 1бр. с размери 200/80м.

2. Електронен сейф, марка TEHNOSAFE – 1бр.

3. Кухненски шкаф – долен от МДФ, с размери 155/60/90, с гранитен плот и вградена мивка от алпака марка FRANKE, със смесителна батерия “ВИДИМА” 1бр.

4. Етажерка от ПДЧ – с размери 30/110 – 2бр.

5. Гардероб – четирикрилен от ПДЧ и стъкло с размери 170/210/60 – 2бр. –

6. Осветително тяло тип аплик - стенен от инокс и стъкло – 8бр.

7. Осветително тяло тип плафон от ПВЦ /тераса/ - 2бр.

8. Огледало над мивка в баня с размери 80/100м. – 2бр.

9. Метална стойка със стъклена чаша за тоалетни принадлежности– 2бр.

10. Метална сапунерка – 2бр.

11. Метална стойка за тоалетна хартия – 2бр.

12. Кухненски шкаф – долен от МДФ, с размери 170/60/90, с гранитен плот – 1бр.

13. Кухненски шкаф – горен от МДФ с размери 200/60/30 - 1бр.

14. Метална закачалка /двойна/ - 2бр.

15. Огледало с рамка от МДФ, с размери 40/120 – 1бр. -

16. Етажерка от ПДЧ – с размери 65/25 – 2бр.

17. Метален кош – 1бр.

18. Закачалка от МДФ с пет броя метални закачалки с размери 50/120 – 1бр.

19. Декоративна ваза – 1бр.

Движимите вещи са в добро общо състояние.

Общата начална цена на движимите вещи възлиза на 3 290,25лв./три хиляди двеста и деветдесет лева и двадесет и пет стотинки/

Публичната продажба на движимите вещи е облагаема доставка по смисъла начл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.

Обзавеждането е неразделна част от АПАРТАМЕНТА и ще бъде изнесено на публична продан като неразделна част от него.

 

34). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 61813.532.31.1.50,представляващ: Жилище, апартамент, с площ от 68,60кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 532, в поземлен имот: 61813.532.31, в сграда: 61813.532.31.1, по кадастралната карта на гр. Разлог. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 61813.532.31.1.51, Под обекта: 61813.532.31.1.45, Над обекта: 61813.532.31.1.55

Административен адрес: гр. Разлог, къща Камелия, м. Писана черква, вх.3, ет.3, ап.50

Описание по стар идентификатор:АПАРТАМЕНТ № D50 /"D", петдесет/, находящ се на трети жилищен етаж на сграда „D - КАМЕЛИЯ ХАУС", вход 3, на кота +8.70м., с обща площ 68.60кв.м., от които застроена площ 56.71кв.м, състоящ се от: антре; дневна, столова; кухненски бокс; спалня; баня с тоалетна и тераса; при граници по архитектурен проект: двор, ап, D51, коридор, асансьорна шахта и стая чистачка, ВЕДНО с 1,23% ид. ч. от общите части на сграда "D", равняващи се на 11,89кв.м. и заедно с 1,23% ид. ч. от правото на строеж върху парцела, върху който е изградена сградата с идентификатор: 61813.532.31.1, представляващ АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС “ УАЙТ ФЪР ВАЛИ – КАМЕЛИЯ ХАУС “, средно етажно жилищно застрояване, с височина да Н=15м., съгласно одобрени на 29.11.2006г. архитектурни проекти и Разрешение за строеж №172/29.11.2006г. на гл. Архитект на общ. Разлог със застроена площ от 908,00кв.м. и РЗП от 5 057,33кв.м., при съседи на имота: имот с ид. 61813.532.407, имот с ид. 61813.532.2, имот с ид. 61813.532.32, имот с ид. 61813.566.406

Начална цена 31 612лв. /тридесет и една хиляди шестстотин и дванадесет лева./

 

34.1.Движими вещи, находящи се в АПАРТАМЕНТ D50 /"D", петдесет/,находящ в сграда D -КАМЕЛИЯ ХАУС, вход 3, ет.3, на кота +8,70м.с идентификатор: 61813.532.31.1.50, както следва:

 

1. Диван тип двойка от еко-кожа с механизъм – 1бр. с размери 200/80м.

2. Огледало с рамка от МДФ, с размери 40/120 – 1бр.

3. Кухненски шкаф – долен от МДФ, с размери 380/60/90, с гранитен плот и вградена мивка от алпака марка FRANKE, със смесителна батерия “ВИДИМА” 1бр.

4. Метален кош – 1бр.

5. Гардероб – трикрилен от ПДЧ и стъкло с размери 120/210/60 – 1бр.

6. Осветително тяло тип аплик - стенен от инокс и стъкло – 5бр.

7. Осветително тяло тип плафон от ПВЦ /тераса/ - 1бр.

8. Огледало над мивка в баня с размери 80/100м. – 1бр.

9. Метална стойка със стъклена чаша за тоалетни принадлежности– 1бр.

10. Метална сапунерка – 1бр.

11. Метална стойка за тоалетна хартия – 1бр.

12. Закачалка от МДФ с пет броя метални закачалки с размери 50/120 – 1бр.

13. Кухненски шкаф – горен от МДФ с размери 325/60/30 - 1бр.

14. Метална закачалка /двойна/ - 1бр.

Движимите вещи са в добро общо състояние.

Общата начална цена на движимите вещи възлиза на 2 595,00лв./две хиляди петстотин деветдесет и пет лева./

Публичната продажба на движимите вещи е облагаема доставка по смисъла начл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.

Обзавеждането е неразделна част от АПАРТАМЕНТА и ще бъде изнесено на публична продан като неразделна част от него.

 

35). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 61813.532.31.1.52,представляващ: Жилище, апартамент, с площ от 73,90кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 532, в поземлен имот: 61813.532.31, в сграда: 61813.532.31.1, по кадастралната карта на гр. Разлог. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 61813.532.31.1.53;61813.532.31.1.51, Под обекта: 61813.532.31.1.47, Над обекта: 61813.532.31.1.56;61813.532.31.1.55

Административен адрес: гр. Разлог, къща Камелия, м. Писана черква, вх.3, ет.3, ап.52

Описание по стар идентификатор:АПАРТАМЕНТ № D52 /"D", петдесет и две/, находящ се на трети жилищен етаж на сграда „D - КАМЕЛИЯ ХАУС", вход 3, на кота +8.70м., с обща площ 73.90кв.м, от които застроена площ 60.34кв.м., състоящ се от: антре; дневна; столова; кухненски бокс; спалня; баня с тоалетна, тераса; при граници по архитектурен проект: коридор, ап. D53, двор, ап. D51, ВЕДНО с 1.41 % ид. ч.и от общите части на сграда "D", равняващи се на 13,56кв.м. и заедно с 1.41 % ид. ч. от правото на строеж върху парцела, върху който е изградена сградата с идентификатор: 61813.532.31.1, представляващ АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС “ УАЙТ ФЪР ВАЛИ – КАМЕЛИЯ ХАУС “, средно етажно жилищно застрояване, с височина да Н=15м., съгласно одобрени на 29.11.2006г. архитектурни проекти и Разрешение за строеж №172/29.11.2006г. на гл. Архитект на общ. Разлог със застроена площ от 908,00кв.м. и РЗП от 5 057,33кв.м., при съседи на имота: имот с ид. 61813.532.407, имот с ид. 61813.532.2, имот с ид. 61813.532.32, имот с ид. 61813.566.406

Начална цена 33 963лв. /тридесет и три хиляди деветстотин шестдесет и три лева./

 

35.1. Движими вещи, находящи се в АПАРТАМЕНТ D52 /"D", петдесет и две/,находящ в сграда D -КАМЕЛИЯ ХАУС, вход 3, ет.3, на кота +8,70м.с идентификатор: 61813.532.31.1.52, както следва:

 

1. Диван тип двойка от еко-кожа /лежанка/ – 1бр. с размери 180/100м.

2. Диван от еко-кожа с механизъм /лежанка/– 1бр. с размери 180/94м.

3. Кухненски шкаф – долен от МДФ, с размери 160/60/90, с гранитен плот и вградена мивка от алпака марка FRANKE, със смесителна батерия “ВИДИМА” 1бр.

4. Етажерка от ПДЧ – с размери 30/110 – 2бр.

5. Гардероб – четирикрилен от ПДЧ и стъкло с размери 170/210/60 – 1бр.

6. Осветително тяло тип аплик - стенен от инокс и стъкло – 6бр.

7. Осветително тяло тип плафон от ПВЦ /тераса/ - 1бр.

8. Огледало над мивка в баня с размери 80/100м. – 1бр.

9. Метална стойка със стъклена чаша за тоалетни принадлежности– 1бр.

10. Метална сапунерка – 1бр.

11. Метална стойка за тоалетна хартия – 1бр.

12. Кухненски шкаф – долен от МДФ, с размери 240/60/90, с гранитен плот – 1бр.

13. Кухненски шкаф – горен от МДФ с размери 265/60/30 - 1бр.

14. Метална закачалка /двойна/ - 1бр.

15. Огледало с рамка от МДФ, с размери 40/120 – 1бр.

16. Етажерка от ПДЧ – с размери 65/25 – 2бр.

17. Метален кош – 1бр.

18. Закачалка от МДФ с пет броя метални закачалки с размери 50/120 – 1бр.

Движимите вещи са в добро общо състояние.

Общата начална цена на движимите вещи възлиза на3 226,50лв./три хиляди двеста двадесет и шест лева и петдесет стотинки/

Публичната продажба на движимите вещи е облагаема доставка по смисъла начл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.

Обзавеждането е неразделна част от АПАРТАМЕНТА и ще бъде изнесено на публична продан като неразделна част от него.

 

36). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 61813.532.31.1.53,представляващ: Жилище, апартамент, с площ от 73,90кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 532, в поземлен имот: 61813.532.31, в сграда: 61813.532.31.1, по кадастралната карта на гр. Разлог. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 61813.532.31.1.54;61813.532.31.1.52, Под обекта: 61813.532.31.1.48, Над обекта: 61813.532.31.1.57;61813.532.31.1.56

Административен адрес: гр. Разлог, къща Камелия, м. Писана черква, вх.3, ет.3, ап.53

Описание по стар идентификатор:АПАРТАМЕНТ № D53 /"D", петдесет и три/, находящ се на трети жилищен етаж на сграда „D- КАМЕЛИЯ ХАУС", вход 3, на кота +8.70м., с обща площ 73.90кв.м., от които застроена площ 60.34кв.м., състоящ се от: антре; дневна; столова; кухненски бокс; спалня; баня с тоалетна, тераса; при граници по архитектурен проект: коридор, ап. D54, двор, ап. D52, ВЕДНО с 1.41 % ид. ч. от общите части на сграда "D", равняващи се на 13,56кв.м, и заедно с 1.41 % ид. ч. от правото на строеж върху парцела, върху който е изградена сградата с идентификатор: 61813.532.31.1, представляващ АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС “ УАЙТ ФЪР ВАЛИ – КАМЕЛИЯ ХАУС “, средно етажно жилищно застрояване, с височина да Н=15м., съгласно одобрени на 29.11.2006г. архитектурни проекти и Разрешение за строеж №172/29.11.2006г. на гл. Архитект на общ. Разлог със застроена площ от 908,00кв.м. и РЗП от 5 057,33кв.м., при съседи на имота: имот с ид. 61813.532.407, имот с ид. 61813.532.2, имот с ид. 61813.532.32, имот с ид. 61813.566.406

Начална цена 33 963лв. /тридесет и три хиляди деветстотин шестдесет и три лева./

 

36.1. Движими вещи, находящи се в АПАРТАМЕНТ D53 /"D", петдесет и три/,находящ в сграда D -КАМЕЛИЯ ХАУС, вход 3, ет.3, на кота +8,70м.с идентификатор: 61813.532.31.1.53, както следва:

 

1. Диван тип двойка от еко-кожа /лежанка/ – 1бр. с размери 180/100м.

2. Диван от еко-кожа с механизъм /лежанка/– 1бр. с размери 180/94м.

3. Кухненски шкаф – долен от МДФ, с размери 160/60/90, с гранитен плот и вградена мивка от алпака марка FRANKE, със смесителна батерия “ВИДИМА” 1бр.

4. Етажерка от ПДЧ – с размери 30/110 – 2бр.

5. Гардероб – четирикрилен от ПДЧ и стъкло с размери 170/210/60 – 1бр.

6. Осветително тяло тип аплик - стенен от инокс и стъкло – 6бр.

7. Осветително тяло тип плафон от ПВЦ /тераса/ - 1бр.

8. Огледало над мивка в баня с размери 80/100м. – 1бр.

9. Метална стойка със стъклена чаша за тоалетни принадлежности– 1бр.

10. Метална сапунерка – 1бр.

11. Метална стойка за тоалетна хартия – 1бр.

12. Кухненски шкаф – долен от МДФ, с размери 240/60/90, с гранитен плот – 1бр.

13. Кухненски шкаф – горен от МДФ с размери 255/60/30 - 1бр.

14. Метална закачалка /двойна/ - 1бр.

15. Огледало с рамка от МДФ, с размери 40/120 – 1бр.

16. Етажерка от ПДЧ – с размери 65/25 – 2бр.

17. Метален кош – 1бр.

18. Закачалка от МДФ с пет броя метални закачалки с размери 50/120 – 1бр.

19. Електронен сейф, марка TEHNOSAFE – 1бр.

Движимите вещи са в добро общо състояние.

Общата начална цена на движимите вещи възлиза на3 234,00лв./три хиляди двеста тридесет и четири лева./

Публичната продажба на движимите вещи е облагаема доставка по смисъла начл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.

Обзавеждането е неразделна част от АПАРТАМЕНТА и ще бъде изнесено на публична продан като неразделна част от него.

 

37). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 61813.532.31.1.57,представляващ: Жилище, апартамент, с площ от 126,95кв.м. и 54,34кв.м., Брой нива на обекта: 2, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 532, в поземлен имот: 61813.532.31, в сграда: 61813.532.31.1, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: 37,77кв.м. Съседни самостоятелни обекти:Ниво:1На същия етаж: 61813.532.31.1.56; 61813.532.31.1.35, Под обекта: 61813.532.31.1.53; 61813.532.31.1.54, Над обекта: 61813.532.31.1.37; Ниво:2На същия етаж: 61813.532.31.1.37; 61813.532.31.1.61, Под обекта: 61813.532.31.1.56; 61813.532.31.1.35, Над обекта: няма

Административен адрес: гр. Разлог, къща Камелия, м. Писана черква, вх.3, ет.4, ап.57

Описание по стар идентификатор:АПАРТАМЕНТ № D57 /“D”, петдесет и седем/ - на две нива, с обща площ 218.51кв.м., от които обща застроена площ за нивата 181.29кв.м., съответно ПЪРВО НИВО, изходящо се на четвърти жилищен етаж на сграда „D – КАМЕЛИЯ ХАУС", вход 3, на кота +11.60м., със застроена площ 126.95кв.м., състоящо се от: антре, дневна; столова; кухненски бокс; две спални, баня с тоалетна и две тераси; при граници по архитектурен проект на първо ниво: двор,стълбище, коридор, ап. D56 и ВТОРО НИВО, находящо се на пети жилищен етаж на сграда „D - КАМЕЛИЯ ХАУС", вход 3, на кота +14.50м., със застроена площ 54.34кв.м., състоящо се от; антре; спалня; гардероб; баня с тоалетна и тераса; при граници по архитектурен проект на второ ниво: двор, ап. D56, ВЕДНО с 3,91 % ид. ч.от общите части на сграда "D", равняващи се на 37,77кв.м. и заедно с 3,91 % ид. ч. от правото на строеж върху парцела, върху който е изградена сградата с идентификатор: 61813.532.31.1, представляващ АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС “ УАЙТ ФЪР ВАЛИ – КАМЕЛИЯ ХАУС “, средно етажно жилищно застрояване, с височина да Н=15м., съгласно одобрени на 29.11.2006г. архитектурни проекти и Разрешение за строеж №172/29.11.2006г. на гл. Архитект на общ. Разлог със застроена площ от 908,00кв.м. и РЗП от 5 057,33кв.м., при съседи на имота: имот с ид. 61813.532.407, имот с ид. 61813.532.2, имот с ид. 61813.532.32, имот с ид. 61813.566.406

Начална цена 92 802лв. /деветдесет и две хиляди осемстотин и два лева./

 

37.1.Движими вещи, находящи се в АПАРТАМЕНТ D57 /"D", петдесет и седем/,находящ в сграда D -КАМЕЛИЯ ХАУС, вход 3, ет.4, на кота +11,60м.с идентификатор: 61813.532.31.1.57, както следва:

 

1. Кухненски шкаф – долен от МДФ, с размери 350/60/90, с гранитен плот и вградена мивка от алпака марка FRANKE, със смесителна батерия “ВИДИМА” 1бр.

2. Кухненски шкаф – горен от МДФ с размери 350/60/30, - 1бр.

3. Гардероб – четирикрилен от ПДЧ и стъкло с размери 170/210/60 – 3бр.

4. Осветително тяло тип аплик - стенен от инокс и стъкло – 13бр.

5. Осветително тяло тип плафон от ПВЦ /тераса/ - 5бр.

6. Огледало над мивка в баня с размери 80/100м. – 2бр.

7. Метална стойка със стъклена чаша за тоалетни принадлежности – 2бр.

8. Метална сапунерка – 2бр.

9. Метална закачалка /двойна/ - 2бр.

10. Метална стойка за тоалетна хартия – 2бр.

11. Електронен сейф, марка TEHNOSAFE – 1бр.

12. Огледало с рамка от МДФ, с размери 40/120 – 1бр.

13. Метален кош – 1бр.

14. Закачалка от МДФ с пет броя метални закачалки с размери 50/120 – 1бр.

15. Осветителна тяло за баня, тип аплик от пластмаса – 2бр.

Движимите вещи са в добро общо състояние.

Общата начална цена на движимите вещи възлиза на 3 217,50лв./три хиляди двеста и седемнадесет лева и петдесет стотинки/

Публичната продажба на движимите вещи е облагаема доставка по смисъла начл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.

Обзавеждането е неразделна част от АПАРТАМЕНТА и ще бъде изнесено на публична продан като неразделна част от него.

 

Забележка: За сграда "КАМЕЛИЯ ХАУС“ с идентификатор: 61813.532.31.1, в която са изградени гореописаните обектиима издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №37 от 18.08.2008г. на гл.Архитект на общ. Разлог.

 

38). ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 61813.532.31, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Комплексно застрояване с площ от 3 361кв.м., ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 532, по кадастралната карта на гр. Разлог. Номер по предходен план: 532031 Съседи: 61813.532.32; 61813.532.407; 61813.532.406; 61813.532.2

Адрес на имота: гр. Разлог, м. “ Писана черква “

Описание по стар идентификатор:ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с пл. №532031, находящ се в землището на гр. Разлог, местността “ Писана черква “, с ЕКАТТЕ 61813, общ. Разлог, с площ от 3 361кв.м., начин на трайно ползване – НИВА, седма категория, при съседи на имота: имот с пл.№532032 – нива на ЯНКА ГЕОРГИЕВА ПОЛИТОВА, имот с пл.№532002 – нива на общ. Разлог, имот с пл.№001406 – полски път на общ. Разлог, имот с пл.№001407 – полски път на общ. Разлог.

Забележка: В имота е изградена пететажна масивна сграда с идентификатор: 61813.532.31.1, която не е предмет на публичната продан.

Начална цена на поземления имот 59 898лв. /петдесет и девет хиляди осемстотин деветдесет и осем лева./

Публичната продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 61813.532.31 е облагаема доставка по смисъла начл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести: 1.Договорна ипотека вписана с вх.№5198 от 18.06.2008г., акт№111, том ІІ, в сл. по вписванията гр. Разлог, в полза на взискателя по делото:“ОББ“ АД; 2. Подновяване на Договорна ипотека вписана с вх.№4353 от 17.10.2018г., акт№135, том V, в сл. по вписванията гр. Разлог, в полза на взискателя по делото:“ОББ“ АД; 3.Възбрана вписана с вх.№3628 от 31.08.2012г., акт№160, том VІ, в сл. по вписванията гр. Разлог, в полза на взискателя по делото:“ОББ“ АД; 4.Възбрана вписана с вх.№3629 от 31.08.2012г., акт№161, том VІ, в сл. по вписванията гр. Разлог, в полза на взискателя по делото:“ОББ“ АД; 5.Възбрана вписана с вх.№3630 от 31.08.2012г., акт№162, том VІ, в сл. по вписванията гр. Разлог, в полза на взискателя по делото:“ОББ“ АД; 6.Възбрана вписана с вх.№3627 от 31.08.2012г., акт№159, том VІ, в сл. по вписванията гр. Разлог, в полза на взискателя по делото:“ОББ“ АД;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. РАЗЛОГ

от 9.00часа на 09.03.2021г. до 17.00часа на 09.04.2021г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в “ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА”АД, IBAN: BG66UBBS88881000615610, BIC UBBSBGSF, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 12.04.2021г. от 13.00часа в сградата на Районен съд - гр. РАЗЛОГ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

ЗА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ И ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ СЕ ПОДАВА ОТДЕЛНО НАДДАВАТЕЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят:

Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача “ЕЛЕРОКС МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД с ЕИК: 175420154– дружество менажиращо клуб - Хотел “МУРИТЕ”, / с предишно наименование “ УАЙТ ФЪР ВАЛИ “/ и “ КАМЕЛИЯ ХАУС “, чрез търговския директор ДЕСИСЛАВА ДРУМЕВА ДИМИТРОВА, на адрес:по местонахождение на имотите.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ