ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ДВА БРОЯ АПАРТАМЕНТА - СЕВЕРЕН И ЮЖЕН

Дата на публикуване: 27.07.2018 г. в 17:21 ч.

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ДВА БРОЯ АПАРТАМЕНТА - СЕВЕРЕН И ЮЖЕН - 1
Начална цена:
0.00 лв.

Номер на публична продан:
0000912

Номер на изпълнително дело:
20187010400055

Вид на имота:
Тристаен апартамент

Местоположение:
Сандански

Адрес:
ул. "Шипка" №14-А, ет.4

Площ:
108.00 кв.м.

Срок:
от 29.06.2018 до 30.07.2018

Дата на отваряне:
31.07.2018 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД САНДАНСКИ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-55-18-29.06.2018-30.07.2018-SHIPKA 14A-1.pdf

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ДВА БРОЯ АПАРТАМЕНТА - СЕВЕРЕН И ЮЖЕН - 2
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ДВА БРОЯ АПАРТАМЕНТА - СЕВЕРЕН И ЮЖЕН - 3
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ДВА БРОЯ АПАРТАМЕНТА - СЕВЕРЕН И ЮЖЕН - 4
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ДВА БРОЯ АПАРТАМЕНТА - СЕВЕРЕН И ЮЖЕН - 5
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ДВА БРОЯ АПАРТАМЕНТА - СЕВЕРЕН И ЮЖЕН - 6
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ДВА БРОЯ АПАРТАМЕНТА - СЕВЕРЕН И ЮЖЕН - 7
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ДВА БРОЯ АПАРТАМЕНТА - СЕВЕРЕН И ЮЖЕН - 8
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ДВА БРОЯ АПАРТАМЕНТА - СЕВЕРЕН И ЮЖЕН - 9
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ДВА БРОЯ АПАРТАМЕНТА - СЕВЕРЕН И ЮЖЕН - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20187010400055 НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ на длъжника:ВЕЛИН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

1).1/2(една втора) идеална част от Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 65334.300.3197.1.15, представляващ: Жилище, апартамент, с площ: няма данни, Брой нива на обекта:1, ЕКАТТЕ: 65334, в кадастрален район: 300, в поземлен имот: 65334.300.3197, в сграда: 65334.300.3197.1, по кадастралната карта на гр. Сандански. Съседни самостоятелни обекти:На същия етаж: 65334.300.3197.1.16, Под обекта: 65334.300.3197.1.13, Над обекта: няма; Административен адрес: гр. Сандански, ул. „Шипка“ №14-А, ет.4

Описание по стар идентификатор: СЕВЕРЕН АПАРТАМЕНТ с площ от 108,00кв.м., архитектурно обособен на две мансардни жилища, находящ се на четвърти жилищен етаж от триетажна сграда с тавански етаж – северен калкан, построена в парцел VІ, квартал 146, по новия регулационен план на гр. Сандански, представляващ имот с пл.№161 с площ от 325,00кв.м., образуван от парцел VІ, квартал 146 по стария план на града целия с площ от 650,00кв.м., от които 50,00кв.м. - придаваеми с неуредени регулаторни сметки, ВЕДНО с МАЗЕ и ГАРАЖ №4 с площ от 16,35кв.м. - всички в състояние на карабина, КАКТО и съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж на същата, при съседи на парцела: улица, парцел ІХ, парцел VІІІ и парцел V по плана на града.

Подробно описание на Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 65334.300.3197.1.15:Апартамента се намира на четвърти жилищен етаж от пететажна жилищна сграда с гаражи и четири жилищни етажа. Апартамента се състои от дневна с трапезария, кухненски бокс, две спални, баня с тоалетна, коридор и тераса към дневната от югоизточната част на сградата. Входна врата – метална блиндирана. Вътрешни врати – алуминиеви. Дограма – ПВЦ. В апартамента има изградени и функциониращи Ел. и ВиК инсталации. Апартамента е в много добро общо състояние.

Подробно описание на мазе и гараж №4: Мазето и Гаража представляват едно еднообемно помещение, изградена на етап „груб строеж” с под – бетонна плоча, стени – тухлена зидария, таван – бетонна плоча. няма изградена Ел. и ВиК инсталации. Не са монтирани и не са налични външна гаражна врати и вътрешни врати. Същите са изградени от към югоизточната част на сградата.

Начална цена 33 126лв. /тридесет и три хиляди сто двадесет и шест лева./

 

2). 1/2(една втора) идеална част от Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 65334.300.3197.1.16, представляващ: Жилище, апартамент, с площ: няма данни, Брой нива на обекта:1, ЕКАТТЕ: 65334, в кадастрален район: 300, в поземлен имот: 65334.300.3197, в сграда: 65334.300.3197.1, по кадастралната карта на гр. Сандански. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 65334.300.3197.1.15, Под обекта: 65334.300.3197.1.14; 65334.300.3197.1.13, Над обекта: няма;

Административен адрес: гр. Сандански, ул. „Шипка“ №14-А, ет.4

Описание по стар идентификатор: ЮЖЕН АПАРТАМЕНТ с площ от 108,00кв.м., находящ се на четвърти /тавански/ жилищен етаж от триетажна сграда с тавански етаж – северен калкан, построена в парцел VІ, квартал 146, по новия регулационен план на гр. Сандански, представляващ имот с пл.№161 с площ от 325,00кв.м., образуван от парцел VІ, квартал 146 по стария план на града целия с площ от 650,00кв.м., от които 50,00кв.м. - придаваеми с неуредени регулаторни сметки, КАКТО и съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж на същата, при съседи на парцела: улица, парцел ІХ, парцел VІІІ и парцел V по плана на града.

Подробно описание на Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 65334.300.3197.1.16:

Апартамента се намира на четвърти жилищен етаж от пет етажна масивна жилищна сграда с гаражи и четири жилищни етажа. Същият се състои от дневна с трапезария и кухненски бокс, две спални, входно антре, баня с тоалетна, с достъп от спалнята от югозапад, тоалетна, и две тераси към дневната от югоизток и към спалнята от югозапад. Входна врата – метална блиндирана с декоративно фолио, вътрешни врати – МДФ, на банята с тоалетна и тоалетна – алуминиеви. Дограма – ПВЦ. В апартамента има изградени и функциониращи Ел. и ВиК инсталации. Отоплението на апартамента е с инсталация от алуминиеви радиатори и водна риза към камината. Апартамента е в много добро общо състояние.

Начална цена 31 823лв. /тридесет и една хиляди осемстотин двадесет и три лева./

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести:1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Сандански от 31.01.2001г., акт 5, том І; 2. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№1854 от 03.08.2016г., акт 125, том І; 3.Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№1294 от 30.05.2016г., акт 86, том І; 4.Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№1293 от 30.05.2016г., акт 85, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. САНДАНСКИ

от 9.00часа на 29.06.2018г. до 17.00часа на 30.07.2018г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 31.07.2018г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. САНДАНСКИ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача: 1. За ЮЖЕН АПАРТАМЕНТ с идентификатор: 65334.300.3197.1.16 - АНТОНИО ГЕОРГИЕВ БОДУРОВ с тел за призоваване: 0895/550650; 2. За СЕВЕРЕН АПАРТАМЕНТ с идентификатор: 65334.300.3197.1.15 - ЕЛЕНА ДАМЯНОВА ГЕОРГИЕВА с тел. за призоваване: 0879/007301, на адрес:гр. Сандански, ул. „Шипка“ №14-А.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ