ПРОДАЖБА НА 5 БРОЯ ПРОМИШЛЕНИ СГРАДИ, 2 БРОЯ СКАДОВИ БАЗИ И 2 БРОЯ - ДРУГ ВИД ПРОИЗВОДСТВЕНИ, СКЛАДОВИ, ИНФРАСТРУКТУРНИ СГРАДИ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА

Дата на публикуване: 18.01.2019 г. в 15:33 ч.

Няма изображение
Начална цена:
0.00 лв.

Номер на публична продан:
0000916

Номер на изпълнително дело:
20157010400933

Вид на имота:
Производствен имот

Местоположение:
Сандански

Площ:
0.00 кв.м.

Срок:
от 17.12.2018 до 17.01.2019

Дата на отваряне:
18.01.2019 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД САНДАНСКИ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-933-15-17.12.2018-17.01.2019-9 SGRADI-2.pdf

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20157010400933 НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ на длъжника:„ХИДРОСТРОЙ - ЮГ 97“ АД c ЕИК: 101076646.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

1. Сграда с идентификатор: 65334.202.10.1, Предназначение: Промишлена сграда с площ от 108,00кв.м., Брой етажи: 1, ЕКАТТЕ: 65334, в кадастрален район: 202, в поземлен имот: 65334.202.10, по кадастралната карта на гр. Сандански, изградена в Поземлен имот с идентификатор: 65334.202.10, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, складов обект, с от площ от12 656кв.м. ЕКАТТЕ: 65334, в кадастрален район: 202, по кадастралната карта на гр. Сандански, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 3007, Съседи: 65334.202.8; 65334.170.16; 65334.206.747; 65334.206.686; 65334.206.743; 65334.206.679; 65334.105.130; ВЕДНО с правото на строеж върху мястото.

- Сградата по предназначение е сграда за гости и представлява едноетажна масивна сграда със стоманобетонни ивични основи, греди колони и плоча и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Входни врати – 2броя - дървени. Вътрешни врати – талашитени, на коридора дървена. Дограма – двукатна дървена с монтирани метални решетки. Сградата се състои от фоайе, две стаи, баня с тоалетна и коридор. Ел. инсталация с частично демонтирани осветителни тела. ВиК инсталация до – тапа. От северната страна на сградата е изградена пристройка със застроена площ при замерване на място от 25.00кв.м. Същата е едноетажна масивна. Същата се състои от стая с достъп от коридора на основната сграда и баня с тоалетна с достъп от стаята. Има изградена Ел. инсталация. ВиК до тапа.

НАЧАЛНА ЦЕНА 34 577лв./тридесет и четири хиляди петстотин седемдесет и седем лева./

Публичната продажба на имота е облагаема доставка по смисъла начл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.

2. Сграда с идентификатор: 65334.202.10.4, Предназначение: Промишлена сграда с площ от 151,00кв.м., Брой етажи: 1, ЕКАТТЕ: 65334, в кадастрален район: 202, в поземлен имот: 65334.202.10, по кадастралната карта на гр. Сандански, изградена в Поземлен имот с идентификатор: 65334.202.10, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, складов обект, с от площ от12 656кв.м. ЕКАТТЕ: 65334, в кадастрален район: 202, по кадастралната карта на гр. Сандански, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 3007, Съседи: 65334.202.8; 65334.170.16; 65334.206.747; 65334.206.686; 65334.206.743; 65334.206.679; 65334.105.130; ВЕДНО с правото на строеж върху мястото.

-Сградата е едноетажна, метална конструкция на бетонни ивични основи и сандвич панели от етернитови плоскости по външни ограждащи и вътрешни преградни стени. Същата се използва за Склад. Покривът на сградата е от огъната ламарина на метални ферми. Входна и вътрешни врати – метални. Дограма – метална. Сградата се състои от две складови помещения с достъп на едното от северната страна на сградата а на другото от южната. Преградната стена между двата склада е от тухлена зидария и варова мазилка. в обема на склада от север е обособен офис. Всички помещения са с под – циментова замазка, стени – етернитови плоскости и латекс, таван – водоустойчив шперплат на метална конструкция. Има изградена Ел. инсталация.

НАЧАЛНА ЦЕНА 36 762лв./тридесет и шест хиляди седемстотин шестдесет и два лева./

Публичната продажба на имота е облагаема доставка по смисъла начл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.

3. Сграда с идентификатор: 65334.202.10.6, Предназначение: Промишлена сграда с площ от 247,00кв.м., Брой етажи: 1, ЕКАТТЕ: 65334, в кадастрален район: 202, в поземлен имот: 65334.202.10, по кадастралната карта на гр. Сандански, изградена в Поземлен имот с идентификатор: 65334.202.10, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, складов обект, с от площ от12 656кв.м. ЕКАТТЕ: 65334, в кадастрален район: 202, по кадастралната карта на гр. Сандански, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 3007, Съседи: 65334.202.8; 65334.170.16; 65334.206.747; 65334.206.686; 65334.206.743; 65334.206.679; 65334.105.130;ВЕДНО с правото на строеж върху мястото.

- Сградата е едноетажна, метална конструкция на бетонни ивични основи и сандвич панели от етернитови плоскости по външни ограждащи стени. В същата са обособени две помещения – склад от северната страна на сградата и офис /бивша лаборатория/ от юг. Покривът на сградата е от огъната ламарина на метални ферми. Входни врати – метални. Дограма – метална. Склада е с под – циментова замазка, стени – етернитови плоскости и латекс, таван – водоустойчив шперплат на метална конструкция. Има изградена Ел. инсталация. Офиса се състои от седем помещения с тухлени вътрешни преградни стени между тях. Шест от помещенията са с под – обикновена мозайка, а седмото е с под – циментова замазка и балатум, стени на вътрешните преградни стени – варова мазилка и латекс, на външните оградни стени – етернитови плоскости и латекс. Таван – стиропорени плоскости на метална конструкция вътрешни врати – шпервани. Има изградена Ел и ВиК инсталации.

НАЧАЛНА ЦЕНА 60 135лв./шестдесет хиляди сто тридесет и пет лева./

Публичната продажба на имота е облагаема доставка по смисъла начл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.

4. Сграда с идентификатор: 65334.202.10.7, Предназначение: Промишлена сграда с площ от 252,00кв.м., Брой етажи: 1, ЕКАТТЕ: 65334, в кадастрален район: 202, в поземлен имот: 65334.202.10, по кадастралната карта на гр. Сандански, изградена в Поземлен имот с идентификатор: 65334.202.10, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, складов обект, с от площ от12 656кв.м. ЕКАТТЕ: 65334, в кадастрален район: 202, по кадастралната карта на гр. Сандански, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 3007, Съседи: 65334.202.8; 65334.170.16; 65334.206.747; 65334.206.686; 65334.206.743; 65334.206.679; 65334.105.130; ВЕДНО с правото на строеж върху мястото.

-Сградата представлява едноетажна сграда от метална конструкция с метални колони и паянти и обшивка от огъната ламарина. Покровът на сградата е двускатен от огъната ламарина на метални ферми. Сградата се състои от едно еднообемно помещение и е с под – циментова замазка. Сградата има два входа, от север и от юг с портални врати от огъната ламарина на метална конструкция. Има изградена Ел. инсталация.

НАЧАЛНА ЦЕНА 36 805лв./тридесет и шест хиляди осемстотин и пет лева./

Публичната продажба на имота е облагаема доставка по смисъла начл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.

5. Сграда с идентификатор: 65334.202.10.10, Предназначение: Промишлена сграда с площ от 309,00кв.м., Брой етажи: 1, ЕКАТТЕ: 65334, в кадастрален район: 202, в поземлен имот: 65334.202.10, по кадастралната карта на гр. Сандански, изградена в Поземлен имот с идентификатор: 65334.202.10, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, складов обект, с от площ от12 656кв.м. ЕКАТТЕ: 65334, в кадастрален район: 202, по кадастралната карта на гр. Сандански, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 3007, Съседи: 65334.202.8; 65334.170.16; 65334.206.747; 65334.206.686; 65334.206.743; 65334.206.679; 65334.105.130; ВЕДНО с правото на строеж върху мястото.

-Сградата представлява едноетажна сграда – метално хале с дъгообразна носеща метална конструкция и дървени паянти и обшивка от огъната ламарина. Сградата се състои от едно еднообемно помещение и е с под – циментова замазка. Сградата има два входа, от север и от юг с портални врати от огъната ламарина на метална конструкция. Дограма – метална. Има изградена Ел. Инсталация.

НАЧАЛНА ЦЕНА 45 128лв./четиридесет и пет хиляди сто двадесет и осем лева./

Публичната продажба на имота е облагаема доставка по смисъла начл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.

6. Сграда с идентификатор: 65334.202.10.11, Предназначение: Складова база, склад, с площ от 449,00кв.м., Брой етажи: 1, ЕКАТТЕ: 65334, в кадастрален район: 202, в поземлен имот: 65334.202.10, по кадастралната карта на гр. Сандански, изградена в Поземлен имот с идентификатор: 65334.202.10, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, складов обект, с от площ от12 656кв.м. ЕКАТТЕ: 65334, в кадастрален район: 202, по кадастралната карта на гр. Сандански, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 3007, Съседи: 65334.202.8; 65334.170.16; 65334.206.747; 65334.206.686; 65334.206.743; 65334.206.679; 65334.105.130; ВЕДНО с правото на строеж върху мястото.

- Сградата по данни на длъжника е изградена през 2001г. и е със светла височина Н=6,00м. Същата представлява масивна конструкция със стоманобетонни ивични основи, колони и пояси и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Покривът на сградата е двускатен от огъната ламарина на метални ферми. Външните стени са изпълнени с варов мазилка и фасадна боя. Входна и вътрешни врати – метални, портални. Дограма – метална. Сградата се състои от два склада и входно помещение. Склада от юг е с под – шлайфан бетон, стени – варова мазилка и латекс, таван – покривна конструкция. Входното помещение е с под – частично – шлайфан бетон, частично – циментова замазка и каучукови огнеупорна настилка, стени – варова мазилка и латекс, таван – окачен – тип „Армстронг”. Склада от север е с под – циментова замазка и каучукова огнеопорна настилка, стени – варова мазилка и латекс, таван – окачен тип „Армстронг”. Има изградена Ел. Инсталация. Сградата е функционално свързана със сграда с ид. 65332.202.10.2

НАЧАЛНА ЦЕНА 167 720лв./сто шестдесет и седем хиляди седемстотин и двадесет лева./

Публичната продажба на имота е облагаема доставка по смисъла на чл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.

7. Сграда с идентификатор: 65334.202.10.12, Предназначение: Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда с площ от 37,00кв.м., Брой етажи: 1, ЕКАТТЕ: 65334, в кадастрален район: 202, в поземлен имот: 65334.202.10, по кадастралната карта на гр. Сандански, изградена в Поземлен имот с идентификатор: 65334.202.10, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, складов обект, с от площ от12 656кв.м. ЕКАТТЕ: 65334, в кадастрален район: 202, по кадастралната карта на гр. Сандански, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 3007, Съседи: 65334.202.8; 65334.170.16; 65334.206.747; 65334.206.686; 65334.206.743; 65334.206.679; 65334.105.130; ВЕДНО с правото на строеж върху мястото.

-Сградата е едноетажна масивна със стоманобетонни ивични основи, колони и плоча и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Покривът на сградата е плосък с хидроизолация. Външните стени са изпълнени с варова мазилка, фасадна боя и бучарда от обикновена мозайка. Сградата се състои от котелно и стая за охрана, всяка със самостоятелен вход и вътрешна врата между тях. Двете помещения са с под – циментова замазка, на стаята за охрана – положен балатум, силно дефектирал, стени и таван – варова мазилка и латекс. Входни врати на котелното – метална, на стаята за охрана и вътрешна – талашитена. Дограма – двукатна дървена. Има изградени Ел. и ВиК инсталации.

НАЧАЛНА ЦЕНА 13 821лв./тринадесет хиляди осемстотин двадесет и един лева./

Публичната продажба на имота е облагаема доставка по смисъла начл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.

8. Сграда с идентификатор: 65334.202.10.13, Предназначение: Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда с площ от 48,00кв.м., Брой етажи: 2, ЕКАТТЕ: 65334, в кадастрален район: 202, в поземлен имот: 65334.202.10, по кадастралната карта на гр. Сандански, изградена в Поземлен имот с идентификатор: 65334.202.10, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, складов обект, с от площ от12 656кв.м. ЕКАТТЕ: 65334, в кадастрален район: 202, по кадастралната карта на гр. Сандански, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 3007, Съседи: 65334.202.8; 65334.170.16; 65334.206.747; 65334.206.686; 65334.206.743; 65334.206.679; 65334.105.130;ВЕДНО с правото на строеж върху мястото.

-Сградата е едноетажна масивна със стоманобетонни ивични основи, колони и плоча и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Покривът на сградата е плосък с хидроизолация. Външните стени са изпълнени с варова мазилка, фасадна боя и бучарда от обикновена мозайка. Сградата се състои от три самостоятелни помещения със самостоятелни входове, а именно: асансьорно, машинно и компресорно помещение. Асансьорното помещение е с височина Н=6,00м. и частично в южната му част е изградено на две нива. Помещение то пред асансьора е с под – циментова замазка и огнеупорна каучукова настилка, стени – шпакловка и латекс, таван – окачен – тип „Армстронг”. Компресорното и машинното отделение са с под – циментова замазка, стени и таван – варова мазилка и латекс. Входни врати – метални. Дограма – еднокатна дървена. Има изградена Ел. инсталация.

НАЧАЛНА ЦЕНА 17 931лв./седемнадесет хиляди деветстотин тридесет и един лева./

Публичната продажба на имота е облагаема доставка по смисъла начл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.

9. Сграда с идентификатор: 65334.202.10.14, Предназначение: Складова база, склад с площ от 152,00кв.м., Брой етажи: 1, ЕКАТТЕ: 65334, в кадастрален район: 202, в поземлен имот: 65334.202.10, по кадастралната карта на гр. Сандански, изградена в Поземлен имот с идентификатор: 65334.202.10, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, складов обект, с от площ от12 656кв.м. ЕКАТТЕ: 65334, в кадастрален район: 202, по кадастралната карта на гр. Сандански, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 3007, Съседи: 65334.202.8; 65334.170.16; 65334.206.747; 65334.206.686; 65334.206.743; 65334.206.679; 65334.105.130; ВЕДНО с правото на строеж върху мястото.

-Сградата е едноетажна масивна със стоманобетонни ивични основи, колони и плоча и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Покривът на сградата е плосък с хидроизолация. Външните стени са изпълнени с варова мазилка, фасадна боя и бучарда от обикновена мозайка. Сградата се състои от едно еднообемно помещение и с под – циментова замазка и огнеопорна каучукова настилка, стени и таван – шпакловка и латекс. Дограма – двукатна дървена. Входни врати – три броя метални, портални и три броя алуминиеви. Има изградена Ел. Инсталация. Сградата е функционално свързана със сграда с ид. 65332.202.10.3;

НАЧАЛНА ЦЕНА 56 778лв./петдесет и шест хиляди седемстотин седемдесет и осем лева./

Публичната продажба на имота е облагаема доставка по смисъла начл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести: 1. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№2875 от 27.11.2015г., акт 158, том І; 2. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№3225 от 23.12.2016г., акт 224, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. САНДАНСКИ

от 9.00часа на 17.12.2018г. до 17.00часа на 17.01.2019г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в „Общинска банка“ АД,IBAN: BG54SOMB91301059940404, BIC SOMBBGSF,задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 18.01.2019г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. САНДАНСКИ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача:„ХИДРОСТРОЙ - ЮГ 97“ АД c ЕИК: 101076646, Чрез - ИВАН ВЛАДИМИРОВ РУЙКОВ с адрес: гр. Сандански, ул. „Чудомир Кантарджиев” №22, тел. за връзка: 0889/524014, на адрес:гр. Сандански, местността „Соколовец“.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ