ПРОДАЖБА НА 2/3 (ДВЕ ТРЕТИ) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 5 БРОЯ АПАРТАМЕНТИ И ГАРАЖ (ПО ОТНОШЕНИЕ НА ГАРАЖ 56126.602.2767.3.1 ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА)

Дата на публикуване: 06.12.2018 г. в 12:09 ч.

ПРОДАЖБА НА 2/3 (ДВЕ ТРЕТИ) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 5 БРОЯ АПАРТАМЕНТИ И ГАРАЖ (ПО ОТНОШЕНИЕ НА ГАРАЖ  56126.602.2767.3.1 ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА) - 1
Начална цена:
0.00 лв.

Номер на публична продан:
0000918

Номер на изпълнително дело:
20137010400166

Вид на имота:
Други

Местоположение:
Петрич

Адрес:
ул. "Александър Стамболийски" №63

Площ:
841.00 кв.м.

Срок:
от 09.11.2018 до 10.12.2018

Дата на отваряне:
11.12.2018 г. в 14:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД ПЕТРИЧ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-166-13-09.11.2018-10.12.2018-2.pdf

ПРОДАЖБА НА 2/3 (ДВЕ ТРЕТИ) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 5 БРОЯ АПАРТАМЕНТИ И ГАРАЖ (ПО ОТНОШЕНИЕ НА ГАРАЖ  56126.602.2767.3.1 ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА) - 2
ПРОДАЖБА НА 2/3 (ДВЕ ТРЕТИ) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 5 БРОЯ АПАРТАМЕНТИ И ГАРАЖ (ПО ОТНОШЕНИЕ НА ГАРАЖ  56126.602.2767.3.1 ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА) - 3
ПРОДАЖБА НА 2/3 (ДВЕ ТРЕТИ) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 5 БРОЯ АПАРТАМЕНТИ И ГАРАЖ (ПО ОТНОШЕНИЕ НА ГАРАЖ  56126.602.2767.3.1 ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА) - 4
ПРОДАЖБА НА 2/3 (ДВЕ ТРЕТИ) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 5 БРОЯ АПАРТАМЕНТИ И ГАРАЖ (ПО ОТНОШЕНИЕ НА ГАРАЖ  56126.602.2767.3.1 ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА) - 5
ПРОДАЖБА НА 2/3 (ДВЕ ТРЕТИ) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 5 БРОЯ АПАРТАМЕНТИ И ГАРАЖ (ПО ОТНОШЕНИЕ НА ГАРАЖ  56126.602.2767.3.1 ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА) - 6
ПРОДАЖБА НА 2/3 (ДВЕ ТРЕТИ) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 5 БРОЯ АПАРТАМЕНТИ И ГАРАЖ (ПО ОТНОШЕНИЕ НА ГАРАЖ  56126.602.2767.3.1 ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА) - 7
ПРОДАЖБА НА 2/3 (ДВЕ ТРЕТИ) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 5 БРОЯ АПАРТАМЕНТИ И ГАРАЖ (ПО ОТНОШЕНИЕ НА ГАРАЖ  56126.602.2767.3.1 ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА) - 8
ПРОДАЖБА НА 2/3 (ДВЕ ТРЕТИ) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 5 БРОЯ АПАРТАМЕНТИ И ГАРАЖ (ПО ОТНОШЕНИЕ НА ГАРАЖ  56126.602.2767.3.1 ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА) - 9
ПРОДАЖБА НА 2/3 (ДВЕ ТРЕТИ) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 5 БРОЯ АПАРТАМЕНТИ И ГАРАЖ (ПО ОТНОШЕНИЕ НА ГАРАЖ  56126.602.2767.3.1 ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА) - 10

Описание:

                                                                                                            

 ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ГАРАЖ С ИДЕНТИФИКАТОР 56126.602.2767.3.1

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20137010400166 НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ:

І.НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, собственост на ипотекарните длъжници:КОСТАДИН СТОЯНОВ ДИМИТРОВ и СОФИЯ АНДРЕЕВА ДИМИТРОВА,както следва:

 

1). 2/3 идеални части отПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 56126.602.2767, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до10м/ с площ от 841,00кв.м., ЕКАТТЕ: 56216, в кадастрален район: 602, по кадастралната карта на гр.Петрич. Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 2767, квартал: 153, парцел: V, Съседи: 56126.602.3608; 56126.602.2768; 56126.602.2777; 56126.602.2778; 56126.602.2766.

 

Поземления имот е с почти правилна форма, без денивелация. По имотни граници от югозапад, югоизток и североизток в незастроената част е изградена ограда от метална мрежа на циментови колци и бетонни ивични основи. Останалата част имота не е ограничен и няма изградени трайни огради. В имота са изградени две масивни жилищни сгради на сключено застрояване. Имота се намира в широк център, втори оценителска зона в район с напълно изградена инфраструктура и елементи на градската среда. Мястото е транспортно достъпно. Имотът се намира на около триста метра, югозападно то ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „КОЧО МАВРОДИЕВ”

 

Административен адрес: гр. Петрич, ул. „Александър Стамболийски“ №63

Описание по стар идентификатор: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V, пл.№2767, квартал 153, по плана на гр. Петрич, обл. Благоевград, с площ на имота от 882,00кв.м., при съседи: улица, УПИ VІ с пл.№2766, УПИ ХVІ с пл.№2777 и УПИ ІV с пл.№2768

Начална цена 16 659лв. /шестнадесет хиляди шестстотин петдесет и девет лева./

 

2). Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 56126.602.2767.3.3, Предназначение: Жилище, апартамент с площ от 54,32кв.м., брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 56126, в кадастрален район: 602, в поземлен имот: 56126.602.2767, в сграда: 56126.602.2767.3, по кадастралната карта на гр. Петрич. Съседни самостоятелни обекта: На същия етаж: 561261.602.2767.3.2, Под обекта: няма, Над обекта: 561261.602.2767.3.5; 561261.602.2767.3.4;

 

Подробно описание на имот с идентификатор: 56126.602.2767.3.3

АПАРТАМЕНТА се състои от дневна с трапезария и кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна, входно антре и балкон – тераса – бетонов фундамент. Дневната, трапезарията и спалнята са с под – циментова замазка и ламиниран паркет, стени и таван – варова мазилка и латекс. Кухненския бокс и входното антре са с под – теракота, стени и таван – варова мазилка и латекс. Банята с тоалетна е с под – теракота, стени – фаянс, таван – окачен тип Армстронг, с монтирана керамична мивка, керамична тоалетна чиния монобблок, смесителна батерия и смесителна душ-батерия. Терасата е с под – циментова замазка, без парапет. Има изградена и функционираща Ел и ВиК инсталация, в кухненския бокс ВиК инсталация до тапа. Входна и вътрешни врати – МДФ, на банята с тоалетна – алуминиева. Дограма – ПВЦ. Апартамента е в много добро общо състояние без видими дефекти.

Административен адрес: гр. Петрич, ул. „Александър Стамболийски“ №63, ет.0, ап.1

Описание по стар идентификатор: АПАРТАМЕНТ №1 със застроена площ от 54,32кв.м., състоящ се от спалня, хол и столова, баня с тоалетна и антре, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, находящ се на кота 0,00м. в ТРИЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, изградена в западната част на УПИ V, пл.№2767, квартал 153, по плана на гр. Петрич, обл. Благоевград, с площ на имота от 882,00кв.м., при съседи: улица, УПИ VІ с пл.№2766, УПИ ХVІ с пл.№2777 и УПИ ІV с пл.№2768

Начална цена 30 072лв. /тридесет хиляди и седемдесет и два лева./

 

3. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 56126.602.2767.3.5, Предназначение: Жилище, апартамент с площ от 63,03кв.м., брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 56126, в кадастрален район: 602, в поземлен имот: 56126.602.2767, в сграда: 56126.602.2767.3, по кадастралната карта на гр. Петрич. Съседни самостоятелни обекта: На същия етаж: 561261.602.2767.3.4, Под обекта:561261.602.2767.3.3, Над обекта: 561261.602.2767.3.7; Административен адрес: гр. Петрич, ул. „Александър Стамболийски“ №63, ет.1, ап.2

Описание по стар идентификатор: АПАРТАМЕНТ №2 със застроена площ от 63,03кв.м., състоящ се от спалня, хол и столова, баня с тоалетна и антре, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, находящ се на кота +2,80м. в ТРИЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, изградена в западната част на УПИ V, пл.№2767, квартал 153, по плана на гр. Петрич, обл. Благоевград, с площ на имота от 882,00кв.м., при съседи: улица, УПИ VІ с пл.№2766, УПИ ХVІ с пл.№2777 и УПИ ІV с пл.№2768.

Подробно описание на имот с идентификатор: 56126.602.2767.3.5

АПАРТАМЕНТА се състои от дневна с трапезария и кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна, входно антре и две тераси, към дневната и спалнята. Дневната, трапезарията, кухненския бокс и спалнята са с под – циментова замазка и ламиниран паркет, стени и таван – варова мазилка и латекс, частично в кухненския бокс по стени - фаянс. Входното антре е с под – теракота, стени и таван – варова мазилка и латекс. Банята с тоалетна е с под – теракота, стени – фаянс, таван – окачен тип Армстронг, с монтирана керамична мивка, керамична тоалетна чиния моноблок, смесителна батерия и смесителна душ-батерия. Терасите са с под – циментова замазка, стени и таван – минерална мазилка. парапет от плътна тухлена зидария. Има изградена и функционираща Ел и ВиК инсталация. Входна и вътрешни врати – МДФ, на банята с тоалетна – алуминиева. Дограма – ПВЦ. Апартамента е в много добро общо състояние без видими дефекти.

Начална цена 35 104лв. /тридесет и пет хиляди сто и четири лева./

4. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 56126.602.2767.3.4, Предназначение: Жилище, апартамент с площ от 56,88кв.м., брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 56126, в кадастрален район: 602, в поземлен имот: 56126.602.2767, в сграда: 56126.602.2767.3, по кадастралната карта на гр. Петрич. Съседни самостоятелни обекта: На същия етаж: 561261.602.2767.3.5, Под обекта:561261.602.2767.3.1; 561261.602.2767.3.3; 561261.602.2767.3.2, Над обекта: 561261.602.2767.3.6;

Административен адрес: гр. Петрич, ул. „Александър Стамболийски“ №63, ет.1, ап.3

Описание по стар идентификатор: АПАРТАМЕНТ №3 със застроена площ от 56,88кв.м., състоящ се от спалня, хол и столова, баня с тоалетна и антре, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, находящ се на кота +2,80м. в ТРИЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, изградена в западната част на УПИ V, пл.№2767, квартал 153, по плана на гр. Петрич, обл. Благоевград, с площ на имота от 882,00кв.м., при съседи: улица, УПИ VІ с пл.№2766, УПИ ХVІ с пл.№2777 и УПИ ІV с пл.№2768.

Подробно описание на имот с идентификатор: 56126.602.2767.3.4

АПАРТАМЕНТА се състои от дневна с трапезария и кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна, входно антре и две тераси, към дневната и спалнята. Дневната, трапезарията, кухненския бокс и спалнята са с под – циментова замазка и ламиниран паркет, стени и таван – варова мазилка и латекс. Входното антре е с под – теракота, стени и таван – варова мазилка и латекс. Банята с тоалетна е с под – теракота, стени на Н=2,20м. – фаянс, а останалата част и тавана – варова мазилка и латекс, с монтирана керамична мивка, керамична тоалетна чиния моноблок, смесителна батерия и смесителна душ-батерия. Терасите са с под – циментова замазка, стени и таван – минерална мазилка. Парапет от плътна тухлена зидария. Има изградена и функционираща Ел и ВиК инсталация. Входна и вътрешни врати – МДФ, на банята с тоалетна – алуминиева. Дограма – ПВЦ. Апартамента е в много добро общо състояние без видими дефекти.

Начална цена 31 678лв. /тридесет и една хиляди шестстотин седемдесет и осем лева./

5. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 56126.602.2767.3.9, Предназначение: Жилище, апартамент с площ от 63,03кв.м., брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 56126, в кадастрален район: 602, в поземлен имот: 56126.602.2767, в сграда: 56126.602.2767.3, по кадастралната карта на гр. Петрич. Съседни самостоятелни обекта: На същия етаж: 561261.602.2767.3.8, Под обекта: 561261.602.2767.3.7, Над обекта: няма; Административен адрес: гр. Петрич, ул. „Александър Стамболийски“ №63, ет.3, ап.6

Описание по стар идентификатор: АПАРТАМЕНТ №6 със застроена площ от 63,03кв.м., състоящ се от спалня, хол и столова, баня с тоалетна и антре, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, находящ се на кота +8,40м. в ТРИЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, изградена в западната част на УПИ V, пл.№2767, квартал 153, по плана на гр. Петрич, обл. Благоевград, с площ на имота от 882,00кв.м., при съседи: улица, УПИ VІ с пл.№2766, УПИ ХVІ с пл.№2777 и УПИ ІV с пл.№2768.

Подробно описание на имот с идентификатор: 56126.602.2767.3.9

АПАРТАМЕНТА се състои от дневна с кухненски бокс, две спални – едната преходна от дневната, баня с тоалетна, входно антре и тераса към непреходната спалня. Дневната и двете спални са с под – циментова замазка и ламиниран паркет, стени и таван – варова мазилка и латекс. Кухненския бокс и входното антре е с под – теракота, стени и таван – варова мазилка и латекс. Банята с тоалетна е с под – теракота, стени на Н=2,40м. – фаянс, а останалата част и тавана – варова мазилка, с монтирана керамична тоалетна чиния моноблок, смесителна батерия и смесителна душ-батерия. Терасата е с под – теракота, стени и таван – минерална мазилка. Парапет от плътна тухлена зидария. Има изградена и функционираща Ел и ВиК инсталация. Входна и вътрешни врати – МДФ, на банята с тоалетна – алуминиева. Дограма – ПВЦ. Апартамента е в много добро общо състояние без видими дефекти.

Начална цена 35 104лв. /тридесет и пет хиляди сто и четири лева./

6. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 56126.602.2767.3.8, Предназначение: Жилище, апартамент с площ от 56,88кв.м., брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 56126, в кадастрален район: 602, в поземлен имот: 56126.602.2767, в сграда: 56126.602.2767.3, по кадастралната карта на гр. Петрич. Съседни самостоятелни обекта: На същия етаж: 561261.602.2767.3.9, Под обекта: 561261.602.2767.3.6, Над обекта: няма; Административен адрес: гр. Петрич, ул. „Александър Стамболийски“ №63, ет.3, ап.7

Описание по стар идентификатор: АПАРТАМЕНТ №7 със застроена площ от 56,88кв.м., състоящ се от спалня, хол и столова, баня с тоалетна и антре, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, находящ се на кота +8,40м. в ТРИЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, изградена в западната част на УПИ V, пл.№2767, квартал 153, по плана на гр. Петрич, обл. Благоевград, с площ на имота от 882,00кв.м., при съседи: улица, УПИ VІ с пл.№2766, УПИ ХVІ с пл.№2777 и УПИ ІV с пл.№2768.

 

Подробно описание на имот с идентификатор: 56126.602.2767.3.8

АПАРТАМЕНТА се състои от дневна с кухненски бокс, две спални – едната преходна от дневната, баня с тоалетна, входно антре и тераса към непреходната спалня. Дневната с кухненски бокс и входното антре са с под – теракота, стени и таван – варова мазилка и латекс. Двете спални са с под – циментова замазка и ламиниран паркет, стени и таван – варова мазилка и латекс. Банята с тоалетна е с под – теракота, стени – фаянс, таван – окачен тип Армстронг, с монтирана керамична мивка с МДФ – шкаф, керамична тоалетна чиния моноблок, смесителна батерия и смесителна душ-батерия. Терасата е с под – теракота, стени и таван – минерална мазилка. Парапет от плътна тухлена зидария. Има изградена и функционираща Ел и ВиК инсталация. Входна врата – МДФ, вътрешни – дървени, на банята с тоалетна – алуминиева. Дограма – ПВЦ. Апартамента е в много добро общо състояние без видими дефекти.

 

Начална цена 31 678лв. /тридесет и една хиляди шестстотин седемдесет и осем лева./

7. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 56126.602.2767.3.2, Предназначение: Гараж в сграда, с площ от 17,97кв.м., брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 56126, в кадастрален район: 602, в поземлен имот: 56126.602.2767, в сграда: 56126.602.2767.3, по кадастралната карта на гр. Петрич. Съседни самостоятелни обекта: На същия етаж: 561261.602.2767.3.1; 561261.602.2767.3.3, Под обекта: няма, Над обекта: 561261.602.2767.3.4; Административен адрес: гр. Петрич, ул. „Александър Стамболийски“ №63, ет.0,

Описание по стар идентификатор: ГАРАЖ със застроена площ от 17,97кв.м., при съседи: гараж със застроена площ от 16,68кв.м., улица и коридор, находящ се на кота 0,00м. в ТРИЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, изградена в западната част на УПИ V, пл.№2767, квартал 153, по плана на гр. Петрич, обл. Благоевград, с площ на имота от 882,00кв.м., при съседи: улица, УПИ VІ с пл.№2766, УПИ ХVІ с пл.№2777 и УПИ ІV с пл.№2768

Начална цена 6 196лв. /шест хиляди сто деветдесет и шест лева./

ІІ. (ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТОЗИ ИМОТ) НЕДВИЖИМ ИМОТ, собственост на третото лице: ГЕРГАНА ЖИВКОВА БАРАКОВА – ТАСЕВА, придобит съгласно нотариален акт за покупко продажба, вписан в вх.рег. на службата по вписвания – гр. Петрич под №628 от 21.03.2008г., акт №169, томІІ,от ипотекарните длъжници: КОСТАДИН СТОЯНОВ ДИМИТРОВ и СОФИЯ АНДРЕЕВА ДИМИТРОАВ, както следва:

8). Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 56126.602.2767.3.1, Предназначение: Гараж в сграда с площ от 16,68кв.м., брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 56126, в кадастрален район: 602, в поземлен имот: 56126.602.2767, в сграда: 56126.602.2767.3, по кадастралната карта на гр. Петрич. Съседни самостоятелни обекта: На същия етаж: 561261.602.2767.3.2, Под обекта: няма, Над обекта: 561261.602.2767.3.4

Административен адрес: гр. Петрич, ул. „Александър Стамболийски“ №63, ет.0

Описание по стар идентификатор: ГАРАЖ със застроена площ от 16,68кв.м., при съседи: гараж със застроена площ от 17,97кв.м. и двор, находящ се на кота 0,00м. в ТРИЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, изградена в западната част на УПИ V, пл.№2767, квартал 153, по плана на гр. Петрич, обл. Благоевград, с площ на имота от 882,00кв.м., при съседи: улица, УПИ VІ с пл.№2766, УПИ ХVІ с пл.№2777 и УПИ ІV с пл.№2768.

 

Подробно описание на имот с идентификатор: 56126.602.2767.3.1

Гаража се намира в югозападната част на сградата и е с под – циментова замазка, стени и таван – варова мазилка и латекс. Гаражна врата – метална, входна врата откъм стълбищната клетка – дървена. Има изградена Ел. инсталация.

Гореописаните самостоятелни обекти са изградена в ЧЕТИРИЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със стоманобетонни греди, колони и плочи и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Покриват на сградата е скатен дървен с керемиди. Външните стени са изпълнени с топлоизолация и минерална мазилка. стълбищната клетка е стоманобетонна, двураменна с под – теракота, стени и таван – варова мазилка. парапет – метален ажурен. Входна врата – алуминиева. Сградата е изградена съгласно Разрешение за строеж №357 от 21.11.2006г., издадено от ОА – Петрич.

 

Начална цена 5 751лв. /пет хиляди седемстотин петдесет и един лева./

 

Забележка: Гореописаните самостоятелни обекти са изградена в ЧЕТИРИЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със стоманобетонни греди, колони и плочи и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Сградата е изградена съгласно Разрешение за строеж №357 от 21.11.2006г., издадено от ОА – Петрич.

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести: 1.Договорна ипотека вписана с вх.рег.№3193 от 20.12.2006г., акт№30, том ІІІ, в сл. по вписванията гр. Петрич, в полза на взискателя по делото: “БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ “ АД; 2. Поправка на Договорна ипотека вписана с вх.рег.№-929 от 17.09.2008г., акт№-927, том -І, в сл. по вписванията гр. Петрич, в полза на взискателя по делото: “БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ “ АД; 3.Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Петрич с вх.рег.№1033 от 25.06.2012г., акт 113, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. ПЕТРИЧ

от 9.00часа на 09.11.2018г. до 17.00часа на 10.12.2018г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в “БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ“ АД, IBAN: BG49PIRB71761605703587, BIC:PIRBBGSF, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 11.12.2018г. от 14.00часа в сградата на Районен съд – гр. ПЕТРИЧ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят:

Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазачите - третите лица, както следва:

1. За ап.№1 с ид.: 56126.602.2767.3.3 – ИЛИЯ ЛЮБОМИРОВ БОЯДЖИЕВ с тел. за призоваване: 0887/635265.

2. За ап.№2с ид.: 56126.602.2767.3.5 ; Ап.№3с ид.: 56126.602.2767.3.4 и Гараж ид.: 56126.602.2767.3.2 – КРАСИМИР ТРАЙЧЕВ АНГЕЛОВ с тел. за призоваване: 0897/599757.

3. За ап.№7 с ид.: 56126.602.2767.3.8 – МЕЛИХА РАШИД РАХИМ с тел. за призоваване: 0885/863832 и МАРИН АНГЕЛОВ ХАДЖИМАРГАРИТОВ с тел. за призоваване: 0887/270315.

4. За ап.№6 с ид.: 56126.602.2767.3.9 – ВЕНЦИСЛАВ ИЛИЕВ ДИМИТРОВ с тел. за призоваване: 0897/855684 и ЕЛЕНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА с тел. за призоваване: 0894/587795.

5. За с Гараж ид.: 56126.602.2767.3.1 – ГЕРГАНА ЖИВКОВА БАРАКОВА – ТАСЕВА с тел. за призоваване: 0887/620541,на адрес:гр. Петрич, ул. „Александър Стамболийски“ №63.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ