ПРОДАЖБА НА 5 БРОЯ АПАРТАМЕНТИ В АК "ЕМЕРАЛД"

Дата на публикуване: 06.12.2018 г. в 15:29 ч.

ПРОДАЖБА НА 5 БРОЯ АПАРТАМЕНТИ В АК "ЕМЕРАЛД" - 1
Начална цена:
0.00 лв.

Номер на публична продан:
0000933

Номер на изпълнително дело:
20157010401075

Вид на имота:
Други

Местоположение:
Банско

Адрес:
м. "Грамадето", АК "Емералд"

Площ:
0.00 кв.м.

Срок:
от 07.12.2018 до 07.01.2019

Дата на отваряне:
08.01.2019 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-1075-15-07.12.2018- 07.01.2019-ZA 5 APART-1.pdf

ПРОДАЖБА НА 5 БРОЯ АПАРТАМЕНТИ В АК "ЕМЕРАЛД" - 2
ПРОДАЖБА НА 5 БРОЯ АПАРТАМЕНТИ В АК "ЕМЕРАЛД" - 3
ПРОДАЖБА НА 5 БРОЯ АПАРТАМЕНТИ В АК "ЕМЕРАЛД" - 4
ПРОДАЖБА НА 5 БРОЯ АПАРТАМЕНТИ В АК "ЕМЕРАЛД" - 5
ПРОДАЖБА НА 5 БРОЯ АПАРТАМЕНТИ В АК "ЕМЕРАЛД" - 6
ПРОДАЖБА НА 5 БРОЯ АПАРТАМЕНТИ В АК "ЕМЕРАЛД" - 7
ПРОДАЖБА НА 5 БРОЯ АПАРТАМЕНТИ В АК "ЕМЕРАЛД" - 8
ПРОДАЖБА НА 5 БРОЯ АПАРТАМЕНТИ В АК "ЕМЕРАЛД" - 9
ПРОДАЖБА НА 5 БРОЯ АПАРТАМЕНТИ В АК "ЕМЕРАЛД" - 10

Описание:

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20157010401075 НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ на длъжника: „ФИН – ИН – 64“ ЕООД с ЕИК: 203215704.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.11.100.3.41 Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, Брой нива на обекта: 1, с площ: 42,46кв.м., Прилежащи части: 10,18кв.м. ид.ч. от общите части на сградата и съответните ид.ч. от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекта: На същия етаж: 02676.11.100.3.42; 02676.11.100.3.40, Под обекта: 02676.11.100.3.23, Над обекта: 02676.11.100.3.59, Стар идентификатор: 02676.11.96.3.41,ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 11, находящ се в сграда: 02676.11.100.3 със застроена площ от 868,00кв.м., брой етажи: 6, Предназначение: Апартаментен хотел, Стар идентификатор: 02676.11.96.3, изградена в поземлен имот: 02676.11.100 с площ за имота от 4499кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване. Стар идентификатор: 02676.11.96; 02676.11.21; Номер по предходен план: 011021; 011096. Съседи: 02676.11.62; 02676.11.99; 02676.11.80; 02676.11.92; 02676.11.78; 02676.11.6331; 02676.11.79; 02676.11.66; 02676.11.60; 02676.11.41, по кадастралната карта на гр. Банско

Адрес на имота: гр. Банско, м. „Грамадето“, сграда 3, ет.2, ап.BS213

Подробно описание на Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.11.100.3.41:

Апартамента е с хотелска номерацияBS213, находящ се на трети етаж /втори жилищен/ и се състои от: дневна с кухненски бокс и кът за спане, баня с тоалетна, входно антре и тераса с достъп от дневната.

Начална цена 53 771лв./петдесет и три хиляди седемстотин седемдесет и един лева./

 

2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.11.100.3.48 Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, Брой нива на обекта: 1, с площ: 56,02кв.м., Прилежащи части: 13,43кв.м. ид.ч. от общите части на сградата и съответните ид.ч. от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекта: На същия етаж: 02676.11.100.3.49, Под обекта: 02676.11.100.3.30, Над обекта: 02676.11.100.3.129, Стар идентификатор: 02676.11.96.3.48,ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 11, находящ се в сграда: 02676.11.100.3 със застроена площ от 868,00кв.м., брой етажи: 6, Предназначение: Апартаментен хотел, Стар идентификатор: 02676.11.96.3, изградена в поземлен имот: 02676.11.100 с площ за имота от 4499кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване. Стар идентификатор: 02676.11.96; 02676.11.21; Номер по предходен план: 011021; 011096. Съседи: 02676.11.62; 02676.11.99; 02676.11.80; 02676.11.92; 02676.11.78; 02676.11.6331; 02676.11.79; 02676.11.66; 02676.11.60; 02676.11.41, по кадастралната карта на гр. Банско

Адрес на имота: гр. Банско, м. „Грамадето“, сграда 3, ет.3, ВА302

Подробно описание на Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.11.100.3.48

Апартамента е с хотелска номерацияBА302, находящ се на четвърти етаж /трети жилищен/ и се състои от: дневна с кухненски бокс, спалня,баня с тоалетна, входно антре и тераса с достъп от спалнята.

Начална цена 70 942лв./седемдесет хиляди деветстотин четиридесет и два лева./

 

3. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.11.100.3.57 Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, Брой нива на обекта: 1, с площ: 32,48кв.м., Прилежащи части: 7,79кв.м. ид.ч. от общите части на сградата и съответните ид.ч. от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекта: На същия етаж: 02676.11.100.3.58; 02676.11.100.3.56, Под обекта: 02676.11.100.3.39, Над обекта: 02676.11.100.3.147; 02676.11.100.3.146, Стар идентификатор: 02676.11.96.3.57, ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 11, находящ се в сграда: 02676.11.100.3 със застроена площ от 868,00кв.м., брой етажи: 6, Предназначение: Апартаментен хотел, Стар идентификатор: 02676.11.96.3, изградена в поземлен имот: 02676.11.100 с площ за имота от 4499кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване. Стар идентификатор: 02676.11.96; 02676.11.21; Номер по предходен план: 011021; 011096. Съседи: 02676.11.62; 02676.11.99; 02676.11.80; 02676.11.92; 02676.11.78; 02676.11.6331; 02676.11.79; 02676.11.66; 02676.11.60; 02676.11.41, по кадастралната карта на гр. Банско

Адрес на имота: гр. Банско, м. „Грамадето“, сграда 3, ет.3, ВS311

Подробно описание на Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.11.100.3.57

Апартамента е с хотелска номерацияВS311, находящ се на четвърти етаж /трети жилищен/ и се състои от: дневна с кухненски бокс, баня с тоалетна и входно антре.

Начална цена 41 135лв./четиридесет и една хиляди сто тридесет и пет лева./

 

4. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.11.100.3.129 Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, Брой нива на обекта: 1, с площ: 56,02кв.м., Прилежащи части: 13,43кв.м. ид.ч. от общите части на сградата и съответните ид.ч. от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекта: На същия етаж: 02676.11.100.3.130, Под обекта: 02676.11.100.3.49; 02676.11.100.3.48, Над обекта: 02676.11.100.3.139; 02676.11.100.3.140, Стар идентификатор: 02676.11.96.3.129,ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 11, находящ се в сграда: 02676.11.100.3 със застроена площ от 868,00кв.м., брой етажи: 6, Предназначение: Апартаментен хотел, Стар идентификатор: 02676.11.96.3, изградена в поземлен имот: 02676.11.100 с площ за имота от 4499кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване. Стар идентификатор: 02676.11.96; 02676.11.21; Номер по предходен план: 011021; 011096. Съседи: 02676.11.62; 02676.11.99; 02676.11.80; 02676.11.92; 02676.11.78; 02676.11.6331; 02676.11.79; 02676.11.66; 02676.11.60; 02676.11.41, по кадастралната карта на гр. Банско

Адрес на имота: гр. Банско, м. „Грамадето“, сграда 3, ет.4, ап.BА401

Подробно описание на Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.11.100.3.129

Апартамента е с хотелска номерацияBА401, находящ се на пети етаж /четвърти жилищен/ и се състои от: дневна с кухненски бокс, спалня,баня с тоалетна, входно антре и тераса с достъп от спалнята.

Начална цена 79 269лв./седемдесет и девет хиляди двеста шестдесет и девет лева./

 

5. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.11.100.1.98 Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, Брой нива на обекта: 1, с площ: 64,81кв.м., Прилежащи части: 14,26кв.м. ид.ч. от общите части на сградата и съответните ид.ч. от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекта: На същия етаж:02676.11.100.1.99; 02676.11.100.1.62, Под обекта: 02676.11.100.1.43, Над обекта: 02676.11.100.1.103, Стар идентификатор: 02676.11.100.1.64; 02676.11.100.1.63; 02676.11.100.1.65 ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 11, находящ се в сграда: 02676.11.100.1 със застроена площ от 579,00кв.м., брой етажи: 6, Предназначение: Апартаментен хотел, Стар идентификатор: 02676.11.96.1, изградена в поземлен имот: 02676.11.100 с площ за имота от 4499кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване. Стар идентификатор: 02676.11.96; 02676.11.21; Номер по предходен план: 011021; 011096. Съседи: 02676.11.62; 02676.11.99; 02676.11.80; 02676.11.92; 02676.11.78; 02676.11.6331; 02676.11.79; 02676.11.66; 02676.11.60; 02676.11.41, по кадастралната карта на гр. Банско

Адрес на имота: гр. Банско, м. „Грамадето“, сграда 1, ет.4, ап.АА407

Подробно описание на Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.11.100.1.98

Апартамента е с хотелска номерация АА407, находящ се на пети етаж /четвърти жилищен/ и се състои от: дневна с кухненски бокс, две спални, баня с тоалетна, тоалетна, входно антре, коридор и тераса с достъп от дневната.

Начална цена 90 249лв./деветдесет хиляди двеста четиридесет и девет лева./

 

Забележка: Гореописаните обекти се намират в сграда №1 и сграда №3, представляваща част от Апартаментен комплекс с търговско наименование „ЕМЕРАЛД”. Комплекса се намира в непосредствена близост до хотел Тамплиер и на около триста метра от първа станция на Кабинковия лифт. За сградите има издадено Разрешение за ползване СТ-05-181 от 31.01.2013г. на ДНСК – София. За комплекса е утвърдена такса подръжка в размер на 10,00евро на квадратен метър застроена площ с включени идеални части за всеки самостоятелен обект. Апартаментите се продават с трайно прикрепените вещи и без оборудването изразяващо се в хотелско обзавеждане.

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести:1. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№5103 от 04.12.2014г., акт 148, том VІ; 2. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№4856 от 22.11.2017г., акт 74, том ІV;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. РАЗЛОГ

от 9.00часа на 07.12.2018г. до 17.00часа на 07.01.2019г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 08.01.2019г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. РАЗЛОГ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят:

Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача ЛИДИЯ РАДОЙЧОВА СЛАВКОВА – КРЪНЧЕВА – комплексен управител на комплекс „ЕМЕРАЛД“, менажиран от фирма „ТУРТРАНС - 64” ЕООД, наемател на комплекса, с тел. за връзка: 0888/377688,чрез БОРИСЛАВ КРЪСТЕВ ШАРКОВ с тел. за връзка:0886/525257, на адрес: по местонахождение на имотите.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ