ПРОДАЖБА НА МНОГОСТАЕН АПАРТАМЕНТ И БИЗНЕС ЦЕНТЪР

Дата на публикуване: 10.03.2019 г. в 17:12 ч.

ПРОДАЖБА НА МНОГОСТАЕН АПАРТАМЕНТ И БИЗНЕС ЦЕНТЪР - 1
Начална цена:
0.00 лв.

Номер на публична продан:
0000946

Номер на изпълнително дело:
20177010400404

Вид на имота:
Други

Местоположение:
Поленица

Адрес:
ЖС "Медите"

Площ:
0.00 кв.м.

Срок:
от 11.03.2019 до 11.04.2019

Дата на отваряне:
12.04.2019 г. в 15:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД САНДАНСКИ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-404-17-11.03.2019-11.04.2019-1.pdf

ПРОДАЖБА НА МНОГОСТАЕН АПАРТАМЕНТ И БИЗНЕС ЦЕНТЪР - 2
ПРОДАЖБА НА МНОГОСТАЕН АПАРТАМЕНТ И БИЗНЕС ЦЕНТЪР - 3
ПРОДАЖБА НА МНОГОСТАЕН АПАРТАМЕНТ И БИЗНЕС ЦЕНТЪР - 4
ПРОДАЖБА НА МНОГОСТАЕН АПАРТАМЕНТ И БИЗНЕС ЦЕНТЪР - 5
ПРОДАЖБА НА МНОГОСТАЕН АПАРТАМЕНТ И БИЗНЕС ЦЕНТЪР - 6
ПРОДАЖБА НА МНОГОСТАЕН АПАРТАМЕНТ И БИЗНЕС ЦЕНТЪР - 7
ПРОДАЖБА НА МНОГОСТАЕН АПАРТАМЕНТ И БИЗНЕС ЦЕНТЪР - 8
ПРОДАЖБА НА МНОГОСТАЕН АПАРТАМЕНТ И БИЗНЕС ЦЕНТЪР - 9
ПРОДАЖБА НА МНОГОСТАЕН АПАРТАМЕНТ И БИЗНЕС ЦЕНТЪР - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20177010400404 НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ на третото лице: „МЕДИТЕ“ АД с ЕИК: 201895590.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

1. АПАРТАМЕНТ №А602 (буква А шестстотин и две), на втори терасовиден етаж на кота +17.50 /плюс седемнадесет цяло и петдесет стотни/, в БЛОК „А“, със застроена площ от 168,91 кв.м. (сто шестдесет и осем цяло деветдесет и една стотни квадратни метра), а с включени идеални идеални части от общите части на сградата 194,25 (сто деветдесет и четири цяло двадесет и пет стотни квадратни метра), състоящ се от входно антре, три спални, дрешник, дневна – кухня – трапезария, баня с тоалетна и два балкона, при съседи: стълбище, апартамент № А601, коридор и от три страни – двор, ведно със съответните идеални части от правото на строеж върху мястото,

построен в ЖИЛИЩНА СГРАДА „МЕДИТЕ“, с магазини за промишлени стоки, кафе – билярд клуб, снек – бар и детска забавачница, със застроена площ на сградата съгласно одобрен архитектурен проект от 1 489 кв.м. и с разгъната застроена площ от 10 025кв.м., сградата е обособена в две симетрични части – северна, обозначена в архитектурния проект като блок „А“, и южна обозначена като блок „Б“, като всяка една от частите се състои от: А/ ПОДЗЕМЕН ЕТАЖ, разположен на плоча на кота -2,50, със застроена площ на подземния етаж в блок „А“ от 668,80 кв.м. и в блок „Б“ от 668,80 кв.м., подземният етаж състоящ се от подземен гараж и мазета; Б/ ПРИЗЕМЕН ЕТАЖ, разположен на кота +-0,00, със застроена площ на приземния етаж в блок „А“ от 674,20 кв.м. и в блок „Б“ от 674,20 кв.м., приземният етаж състоящ се от детска забавачница, снек – бар, кафе – билярд клуб, магазини; В/ ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, разположен на плоча на кота +3,50, със застроена площ на първи жилищен етаж в блок „А“ от 744,47к в.м. и в блок „Б“ от 744,47 кв.м., първия жилищен етаж състоящ се от жилищни обекти – апартаменти; Г/ ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, разположен на плоча на кота +6,30, със застроена площ на втори жилищен етаж в блок „А“, от 652,05 кв.м. и в блок „Б“ от 652,05 кв.м., втория жилищен етаж състоящ се от жилищни обекти – апартаменти; Д/ ТРЕТИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, разположен на плоча на кота +9,10, със застроена площ на трети жилищен етаж в блок „А“ от 652,05 кв.м. и в блок „Б“ от 652,05 кв.м. , третия жилищен етаж състоящ се от жилищни обекти – апартаменти; Е/ ЧЕТВЪРТИ ЖИЛИЖЕН ЕТАЖ, разположен на плоча на кота +11,90, със застроена площ на четвърти жилищен етаж в блок „А“ от 652,05 кв.м. и в блок „Б“ от 652,05 кв.м., четвъртия жилищен етаж състоящ от жилищни обекти – апартаменти; Ж/ ПЪРВИ ТЕРЕСОВИДЕН ЕТАЖ, разположен на плоча на кота +14,70, със застроена площ на първи терасовиден етаж в блок „А“ от 574,31 кв.м. и в блок „Б“ от 574,31 кв.м., първия терасовиден етаж състоящ се от жилищни обекти – апартаменти и З/ ВТОРИ ТЕРАСОВИДЕН ЕТАЖ, разположен на плоча на кота +17,50, със застроена площ на втори терасовиден етаж в блок „А“ от 314,91 кв.м. и в блок „Б“ от 314,91 кв.м., втория терасовиден етаж състоящ се от жилищни обекти – апартаменти, която сграда е изградена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V-415 по плана на с. Поленица, Община Сандански с площ на имота по скица от 2 650кв.м., при съседи на имота по скица: от две страни улици, имот с планоснимачен №415 по плана на с. Поленица, УПИ VІІ – 128 от кв.14 по плана на с. Поленица, УПИ ІV – 415 по плана на с. Поленица и УПИ ІІІ по плана на с. Поленица. За сградата е издадено Разрешение за ползване № СТ-05-1670 от 18.12.2009г. на ДНСК – София.

 

Подробно описание на АПАРТАМЕНТ №А602

Апартамента се намира на шести етаж, втори терасовиден /пети жилищен етаж/ и се състои от: дневна с трапезария и кухненски бокс, три спални, дрешник, баня с тоалетна, коридор и две тераси едната с достъп от трите спални а другата с достъп от дневната. Дневната с трапезария и кухненски бокс са с под – циментова замазка, стени – частично тухлена зидария, частично – варова мазилка, частично – гипсова шпакловка. Таван – покривна конструкция от термо-панели на метални профили. Трите спални и коридора са с под – циментова замазка, стени и таван – гипсова шпакловка. Дрешникът е с под – циментова замазка, стени – частично – варова мазилка, частично – гипсова шпакловка, таван – покривна конструкция от термо-панели на метално профили. Банята с тоалетна е с под – циментова замазка, стени – варова мазилка, таван – бетонна плоча. Терасите са с под – теракота, стени – минерална мазилка. Парапет до Н=0,80м. – плътна зидария а останалата част – иноксов, ажурен. Ел. инсталация до точка. ВиК до тапа. Дограма – ПВЦ. Входна врата – блиндирана. Вътрешни врати - МДФ

 

Начална цена 70 366лв./седемдесет хиляди триста шестдесет и шест лева./

Забележка: Публичната продажба на имота е облагаема доставка по смисъла на чл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната му цена се начислява ДДС.

2. БИЗНЕС ЦЕНТЪР, разположен на първи надземен етаж, построен на кота 0,00 /нула/, със застроена площ 216,80 кв.м. (двеста и шестнадесет цяло и осемдесет стотни квадратни метра), а с включени идеални части от общите части на сградата 244,98 (двеста четиридесет и четири цяло и деветдесет и осем стотни квадратни метра), състоящ се от шест офиса, фоайе и два санитарни възела, при съседи: асансьор на блок „А“, фоайе на блок „А“, стълбище на блок „А“, двор, ведно със съответните идеални части и от правото на строеж върху мястото, построен в ЖИЛИЩНА СГРАДА „МЕДИТЕ“, с магазини за промишлени стоки, кафе – билярд клуб, снек – бар и детска забавачница, със застроена площ на сградата съгласно одобрен архитектурен проект от 1 489 кв.м. и с разгъната застроена площ от 10 025кв.м., сградата е обособена в две симетрични части – северна, обозначена в архитектурния проект като блок „А“, и южна обозначена като блок „Б“, като всяка една от частите се състои от: А/ ПОДЗЕМЕН ЕТАЖ, разположен на плоча на кота -2,50, със застроена площ на подземния етаж в блок „А“ от 668,80 кв.м. и в блок „Б“ от 668,80 кв.м., подземният етаж състоящ се от подземен гараж и мазета; Б/ ПРИЗЕМЕН ЕТАЖ, разположен на кота +-0,00, със застроена площ на приземния етаж в блок „А“ от 674,20 кв.м. и в блок „Б“ от 674,20 кв.м., приземният етаж състоящ се от детска забавачница, снек – бар, кафе – билярд клуб, магазини; В/ ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, разположен на плоча на кота +3,50, със застроена площ на първи жилищен етаж в блок „А“ от 744,47к в.м. и в блок „Б“ от 744,47 кв.м., първия жилищен етаж състоящ се от жилищни обекти – апартаменти; Г/ ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ,разположен на плоча на кота +6,30, със застроена площ на втори жилищен етаж в блок „А“, от 652,05 кв.м. и в блок „Б“ от 652,05 кв.м., втория жилищен етаж състоящ се от жилищни обекти – апартаменти; Д/ ТРЕТИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, разположен на плоча на кота +9,10, със застроена площ на трети жилищен етаж в блок „А“ от 652,05 кв.м. и в блок „Б“ от 652,05 кв.м. , третия жилищен етаж състоящ се от жилищни обекти – апартаменти; Е/ ЧЕТВЪРТИ ЖИЛИЖЕН ЕТАЖ, разположен на плоча на кота +11,90, със застроена площ на четвърти жилищен етаж в блок „А“ от 652,05 кв.м. и в блок „Б“ от 652,05 кв.м., четвъртия жилищен етаж състоящ от жилищни обекти – апартаменти; Ж/ ПЪРВИ ТЕРЕСОВИДЕН ЕТАЖ, разположен на плоча на кота +14,70, със застроена площ на първи терасовиден етаж в блок „А“ от 574,31 кв.м. и в блок „Б“ от 574,31 кв.м., първия терасовиден етаж състоящ се от жилищни обекти – апартаменти и З/ ВТОРИ ТЕРАСОВИДЕН ЕТАЖ, разположен на плоча на кота +17,50, със застроена площ на втори терасовиден етаж в блок „А“ от 314,91 кв.м. и в блок „Б“ от 314,91 кв.м., втория терасовиден етаж състоящ се от жилищни обекти – апартаменти, която сграда е изградена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V-415 по плана на с. Поленица, Община Сандански с площ на имота по скица от 2 650кв.м., при съседи на имота по скица: от две страни улици, имот с планоснимачен №415 по плана на с. Поленица, УПИ VІІ – 128 от кв.14 по плана на с. Поленица, УПИ ІV – 415 по плана на с. Поленица и УПИ ІІІ по плана на с. Поленица.

За сградата е издадено Разрешение за ползване № СТ-05-1670 от 18.12.2009г. на ДНСК – София.

 

Подробно описание на БИЗНЕС ЦЕНТЪР

Бизнес центъра е изграден на първо нива на кота 0,00м. и се състои от: коридор, два броя офиси – представляващи еднообемни помещения, тоалетна с предверие, мокро помещение и офис в западната част на сградата и състоящ се от: работно помещение за секретарка и два броя офис – помещения, като едното се състои от две преходни работни помещения, помещение за архив и тоалетна с предверие, а другото представлява еднообемно помещение. Офисите, работните помещения и помещението за архив са с под – циментова замазка и ламиниран паркет, стени – шпакловка и латекс, таван – окачен – тип Армстронг. Коридорът е с под – теракота, стени – шпакловка и латекс, таван – окачен тип Армстронг. Двете тоалетни с предверие и мокрото помещение са с под – теракота, стени – фаянс, таван – окачен тип Армстронг. Има изградени и функциониращи Ел. и ВиК инсталации. Дограма – ПВЦ. Входна и вътрешни врати – МДФ. На помещение то за архив – алуминиева – плъзгаща.

Сградата в която са изградени самостоятелните обекти е шестетажна масивна жилищна сграда със стоманобетонни греди, колони и плочи и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Покривът на сградата е плосък с топло и хидроизолация. Външните стени са изпълнени с топлоизолация и минерална мазилка. Стълбищните клетки са стоманобетонни, двураменни. Парапет – иноксов, ажурен. Стълбищните клетки и обслужващите коридори са с под – гранитогрес, стени и таван – шпакловка и латекс, частично в обслужващите коридори на Н=1,00м. – тапети и декоративен дървен перваз. Входна врата – стъклена. В сградата има изграден и функциониращ асансьор. За сградата е издадено Разрешение за ползване № СТ-05-1670 от 18.12.2009г. на ДНСК – София.

 

Начална цена 126 122лв./сто двадесет и шест хиляди сто двадесет и два лева./

Забележка: Публичната продажба на имота е облагаема доставка по смисъла на чл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната му цена се начислява ДДС.

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести: 1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Сандаснски с вх.рег.№1071 от 12.05.2006г., акт 115, том І; 2. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№2860 от 23.12.2009г., акт 171, том І; 3. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№75 от 22.01.2010г., акт 2, том І; 4. Цесия, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№1273 от 19.06.2014г., акт 48, том І; 5. Цесия, вписана в службата по вписвания гр.Сандански с вх.рег.№105 от 22.01.2018г., акт 4, том І; 6. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№227 от 08.02.2017г., акт 27, том І; 7. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№226 от 08.02.2017г., акт 26, том І; 8. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№2189 от 05.10.2017г., акт 147, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. САНДАНСКИ

от 9.00часа на 11.03.2019г. до 17.00часа на 11.04.2019г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 12.04.2019г. от 15.00часа в сградата на Районен съд – гр. САНДАНСКИ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача „МЕДИТЕ“ АД с ЕИК: 201895590 чрез управителя: ДАРИНА ИВАНОВА КОСТАДИНОВА с тел. за призоваване: 0886/363609, на адрес: с. Поленица, Община Сандански, ЖИЛИЩНА СГРАДА „МЕДИТЕ“.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ