ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ

Дата на публикуване: 12.04.2019 г. в 16:53 ч.

ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 1
Начална цена:
52010.00 лв.

Номер на публична продан:
0000949

Номер на изпълнително дело:
20157010400935

Вид на имота:
Етаж от къща

Местоположение:
Благоевград

Адрес:
ул. "Дъбравска" №14, ет.1

Площ:
100.30 кв.м.

Срок:
от 16.04.2019 до 16.05.2019

Дата на отваряне:
17.05.2019 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-935-15-16.04.2019-16.05.2019-3.pdf

ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 2
ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 3
ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 4
ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 5
ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 6
ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 7
ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 8
ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 9
ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20157010400935 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на длъжникапо делото: ГЕРГАНА СТОЯНОВА АНГЕЛОВА.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДАс идентификатор: 04279.605.185.1.1, представляващ: Жилище, апартамент с площ: 100,30кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 04279, в кадастрален район: 605, в поземлен имот: 04279.605.185, в сграда: 04279.605.185.1, по кадастралната карта на гр.Благоевград. Прилежащи части: Мазето към ул. „Родолюбие“ и 1/2 идеална част от Тавана на сградата, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: няма, Под обекта: няма, Над обекта: 04279.605.185.1.2;

Административен адрес: гр. Благоевград, ул. „Дъбравска“, №14, ет.1.

Описание по стар идентификатор:ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, състоящ се от разпределителен коридор, кухня, дневна, три спални, баня с тоалетна и две тераси, със застроена площ от 100,30кв.м., при съседи: североизток – двор и сграда с ид.04279.605.185.2, югоизток – двор, северозапад – двор и стълбище, югозапад – двор, отдолу – сутерен, отгоре – апартамент с ид.04279.605.185.1.2, ВЕДНО с МАЗЕ, изградено в югозападната част на сутеренния етаж /от към ул. „Родолюбие“/, със застроена площ от 13,30кв.м., при съседи на мазето: североизток – коридор, югоизток – мазе, северозапад – мазе, югозапад – двор, отдолу – няма, отгоре – апартамент с ид.04279.605.185.1.1, който апартамент е изграден в сграда, състояща се от сутерен /поради денивелацията на терена, представлява партерен етаж от югоизток и югозапад/, КАКТО и съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.

 

Подробно описание на имот с идентификатор: 04279.605.185.1.1

Самостоятелния обект се намира на първи етаж от ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със стоманобетонни греди, колони и плочи и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Покривът на сградата е скатен дървен с керемиди. Външните стени на етажа са изпълнени с варова мазилка. Достъпът до етажа се осъществява от улицата. Сградата се намира в широк център втора оценителска зона в район с напълно изградена инфраструктура и елементи на градската среда. Мястото е транспортно достъпно. Сградата се намира в близост до градския стадион. По данни на третото лице сградата е изградена през 1972г.

Етажа се състои от четири стаи, кухня, баня с тоалетна, коридор и две тераси към стаята от югозапад и стаята от югоизток. Трите от стаите са с под – дървено дюшеме, стени и таван – шпакловка и латекс. Стаята от северозапад е с под дървено дюшеме, стени частично на Н=1.20м. – облицовка от шперплат, частично на Н=1,50м. – фаянс, а останалата част и тавана – варова мазилка и латекс. Кухнята е с под – теракота, стени и таван – гипсокартон, шпакловка и латекс, частично по стени – фаянс. В банята с тоалетна са обособени две помещения едното обособено като тоалетна а другото като баня. Тоалетната е с под – теракота, стени и таван – гипсокартон, ипакловка и латекс, частично по стени – фаянс. Банята е с под – теракота, стени – фаянс, таван – гипсокартон, шпакловка и латекс. Входното антре е с под – дървено дюшеме, стени на Н=2,00м. – облицовка от шперплат а останалата част и тавана – шпакловка и латекс. Двете тераси са с под – циментова замазка, стени и таван – варова мазилка и латекс. Парапет – метален, ажурен със стъклени пана. На терасата от югоизток парапета е демонтиран и неналичен. Входна и вътрешни врати – талашитени, на банята с тоалетна и на кухнята – алуминиеви. Дограма – двукатна дървена, на банята с тоалетна и кухнята – алуминиеви. На етажа има изградени и функциониращи Ел и ВиК инсталации. Етажа е в добро общо състояние.

Мазето е с под – циментова замазка, стени – частично тухлена зидария, частично каменна зидария. Таван – бетонна плоча. Има изградена Ел. инсталация. Входна врата – дървена.

 

 

Начална цена 52 010лв. /петдесет и две хиляди и десет лева./

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести: 1. Договорна ипотека в полза наБанка ДСКЕАД, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№751 от 15.03.2013г., акт 52, том І; 2. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№5735 от 27.11.2015г., акт 47, том ІІ; 3. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№1989 от 28.04.2015г., акт 84, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. БЛАГОЕВГРАД

от 9.00часа на 16.04.2019г. до 17.00часа на 16.05.2019г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 17.05.2019г. oт 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. БЛАГОЕВГРАД.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача СТОЯН ИЛИЕВ АЛЕКСАНДРОВ с тел. за връзка: 0879/198327, на адрес: гр. Благоевград, ул. „Дъбравска“, №14, ет.1.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ