ПРОДАЖБА НА ЕДНОСТАЕН АПАРТАМЕНТ - СТУДИО, ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ

Дата на публикуване: 17.10.2021 г. в 18:04 ч.

ПРОДАЖБА НА ЕДНОСТАЕН АПАРТАМЕНТ - СТУДИО, ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ  - 1
Начална цена:
18578.00 лв.

Номер на публична продан:
0000951

Номер на изпълнително дело:
20187010400520

Вид на имота:
Едностаен апартамент

Местоположение:
Баня

Адрес:
общ. Разлог, "ALEXANDER SKI, SPA and SPORT"

Площ:
36.22 кв.м.

Срок:
от 18.10.2021 до 18.11.2021

Дата на отваряне:
19.11.2021 г. в 15:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
ОБЯВЛЕНИЕ ПП-520-18-18.10.2021-18.11.2021-7.pdf

ПРОДАЖБА НА ЕДНОСТАЕН АПАРТАМЕНТ - СТУДИО, ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ  - 2
ПРОДАЖБА НА ЕДНОСТАЕН АПАРТАМЕНТ - СТУДИО, ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ  - 3
ПРОДАЖБА НА ЕДНОСТАЕН АПАРТАМЕНТ - СТУДИО, ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ  - 4
ПРОДАЖБА НА ЕДНОСТАЕН АПАРТАМЕНТ - СТУДИО, ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ  - 5
ПРОДАЖБА НА ЕДНОСТАЕН АПАРТАМЕНТ - СТУДИО, ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ  - 6
ПРОДАЖБА НА ЕДНОСТАЕН АПАРТАМЕНТ - СТУДИО, ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ  - 7
ПРОДАЖБА НА ЕДНОСТАЕН АПАРТАМЕНТ - СТУДИО, ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ  - 8
ПРОДАЖБА НА ЕДНОСТАЕН АПАРТАМЕНТ - СТУДИО, ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ  - 9
ПРОДАЖБА НА ЕДНОСТАЕН АПАРТАМЕНТ - СТУДИО, ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ  - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20187010400520 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ и ДВИЖИМИ ВЕЩИ СОБСТВЕНОСТ на длъжника: АЛАН ДЕЙВИД КАРТЪР.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА и ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 02693.32.557.1.101, представляващ: Жилище, апартамент с площ 36,22кв.м., брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 02693, в кадастрален район: 32, в поземлен имот: 02693.32.557, в сграда: 02693.32.557.1, по кадастралната карта на с. Баня. Прилежащи части: идеални части от общите части на сградата и право на строеж = 7,24кв.м. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02693.32.557.1.102, Под обекта: 02693.32.557.1.89; Над обекта: няма;

Описание по стар идентификатор: СТУДИО №101,със застроена площ от 36,22кв.м., състоящ се от антре, спалня с кухненски бокс и баня, при съседи: блок №1, коридор, студио №102 и двор, ЗАЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, равняващи се на 7,24кв.м. или площта на имота заедно с общите части е 43,46кв.м., според площообразуването, находящ се в жилищна сграда, построена върху недвижим имот, представляващ УПИ ІІ, пл.№435, по плана на местността „Почивачката“ в землището на с. Баня, общ. Разлог с площ за имота от 3 795кв.м., при съседи на имота: УПИ І с пл.№435, път, общински имот и път.

Адрес на имота: м. „Почивачката“ в землището на с. Баня, общ. Разлог сграда „ALEXANDER SKI, SPA and SPORT“

Подробно описание на Студио №101:Апартамента се намира на пети тавански етаж от четириетажна жилищна сграда с тавански етаж масивна констреукция със стоманобетонни греди колони и плочи и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Покривът на сградата е скатен с керемиди. Външните стени са изпълнени с топлоизолация, частично облицовка с камък, частично - дървена обшивка, частично - минерална мазилка. Стълбищната клетка е стоманобетонна двураменна. Парапет – дървен ажурен. Стълбищната клетка и обслужващите коридори са с под – теракота, стени и таван – гипсокарон, шпакловка и латекс. Сградата има изграден асансьор. Сградата е част от апартаментен комплекс „ALEANDER SKI, SPA and SPORT“ същият граничи с пътя свързващ гр. Банско със село Баня.

Апартамента се състои от: дневна с кухненски бокс и кът за спане, баня с тоалетна и входно антре. Дневната с кухненски бокс и къта за спане и входното антре са с под – циментова замазка и ламиниран паркет, стени и таван – гипсокартон, шпакловка и латекс. Тавана в дневната е със скосявания. Банята с тоалетна е с под – теракота, стени – фаянс, таван – окачен тип „ХЪНТЪР ДЪГЛАС” с вграден един брой осветително тяло /скрит монтаж/, вградена ПВЦ – вана – облицована с фаянс, керамична тоалетна чиния – моноблок, керамична мивка на плот от врачански камък, смесителна батерия, смесителна душ-батерия. В апартамента са изградени и функциониращи Ел. и ВиК инсталации. По време на описа се установи че, Ел. захранването и ВиК подаването са спряни. Показания ана водомера 00012-525 Дограма ПВЦ. входна и вътрешна врата към банята с тоалетна – МДФ.

Забележка: За имота се дължи годишна такса за поддръжка в размер на 15евро на квадрат, без ДДС.

ВЕДНО следните движими вещи, собственост на длъжника находящи се в СТУДИО №101, находящи се в сграда „ALEXANDER SKI, SPA and SPORT“:

1. Трикрилен гардероб 1брой- от ПДЧ, с размери 180/0.55/150м.

2. Шкаф от ПДЧ с размери 140/0.60/0,73м.

3. Кухненски шкаф от ПДЧ, /долен/с размери 160/0,90/0,55м. с вградена мивка от алпака с батерия "Видима идеал"

4. Кухненски шкаф от ПДЧ, /горен/с размери 160/0,30/0,80м.

5. Керамичен котлон – двоен, /вграден/ марка HANSA

6. Абсорбатор /вграден/ 1 брой- марка "DEO"

7. Лампиони от плат и метален корпус /троен/, 1 брой,

8. Лампиони от плат и метален корпус /двоен/, 1 брой

9. Лампиони от плат и метален корпус /единичен/, 2 броя

10. Закачалка тип рейка - 1бр.

11. Стойка /стенна/ за тоалетна хартия – 1бр.

30. Закачалка тип ченгел - 2бр.

12. Закачалка метална - 2бр.

13. Огледало над мивка в баня с размери 100/100м. – 1бр.

14. Огледало на ПДЧ плоскост с размери 0,80/0,60м.

15. Огледало на ПДЧ плоскост с размери 130/0,60м.

16. Закачалка от ПДЧ плоскост с три броя метални окачалки с размери 140/0,60м. – 1бр.

17. Гръб за спалня от ПДЧ плоскост с размери 320/0,90м. – 1бр.

18. Сешоар за баня. – 1бр.

19. Стенна лапа за баня – 1бр.

Обзавеждането е неразделна част от АПАРТАМЕНТА и ще бъде изнесено на публична продан като неразделна част от него.

 

Общата начална цена на имота и движимите вещи възлиза на 18 578лв./осемнадесет хиляди петстотин седемдесет и осем лева./

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести: 1. Законна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№5726 от 07.07.2008г., акт 73, том І; 2. Подновяване на Законна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№2696 от 27.06.2018г., акт 189, том ІІI; 3. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№2569 от 29.10.2018г., акт 8, том ІII;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. РАЗЛОГ

от 9.00часа на 18.10.2021г. до 17.00часа на 18.11.2021г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в Банка “ДСК” АД, IBAN: BG53STSA93000012210175,задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 19.11.2021г. от 15.00часа в сградата на Районен съд – гр. РАЗЛОГ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с ЧСИ Ал. Цанковски с рег.№701 чрез ПЧСИ КИРИЛ АТАНАСОВ, като ключовете от гореописаните недвижими имоти ще се съхраняват в кантората, тел. за връзка: 073/831138, на адрес: м. „Почивачката“ в землището на с. Баня, общ. Разлог сграда „ALEXANDER SKI, SPA and SPORT“.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ