ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ И ГАРАЖ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА

Дата на публикуване: 26.08.2019 г. в 16:04 ч.

ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ И ГАРАЖ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 1
Начална цена:
0.00 лв.

Номер на публична продан:
0000963

Номер на изпълнително дело:
20137010400594

Вид на имота:
Други

Местоположение:
Благоевград

Адрес:
ул. "Ташко Малев" №12

Площ:
0.00 кв.м.

Срок:
от 26.08.2019 до 26.09.2019

Дата на отваряне:
27.09.2019 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-594-13-26.08.2019-26.09.2019-1.pdf

ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ И ГАРАЖ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 2
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ И ГАРАЖ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 3
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ И ГАРАЖ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 4
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ И ГАРАЖ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 5
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ И ГАРАЖ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 6
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ И ГАРАЖ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 7
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ И ГАРАЖ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 8
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ И ГАРАЖ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 9
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ И ГАРАЖ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20137010400594НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ на третото лице: ИВАЙЛО ТОМОВ ХРИСТОВ, съгласно нотариален акт за покупко-продажба, вписан в вх.рег. на службата по вписвания – гр. Благоевград под №3189 от 16.07.2014г., акт №47, том ХІІ, придобити от длъжниците по делото: ЙОРДАНКА МАРКОВА АНГЕЛОВА и съпруга и АТАНАС ДАВИДКОВ АНГЕЛОВ, върху който е учредена Договорна ипотека, вписана във вх.рег. на службата по вписвания – гр. Благоевград под №231 от 02.02.2011г., акт№18, том І в полза на взискателя по делото: “ТЪРГОВСКА БАНКА Д “ АД с ЕИК: 121884560.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОИТЕ:

1). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 04279.614.298.3.5, представляващ: жилище, апартамент с площ: 113кв.м, ЕКАТТЕ: 04279, в кадастрален район: 614, в поземлен имот: 04279.614.298, в сграда: 04279.614.298.3 по кадастралната карта на гр. Благоевград;

Административен адрес: гр. Благоевград, ул. “ Тошко Малев “, №12, ет.3, ап.3/втори жил.етаж/;

Прилежащи части: 1/2 таван откъм улицата и 33,33% от общите части на сградата;

Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: няма; Под обекта: 04279.614.298.3.3, 04279.614.298.3.4; Над обекта: 04279.614.298.3.6;

Описание по стар идентификатор: АПАРТАМЕНТ №3 /три/ на II втори етажот триетажна жилищна сграда, построена в парцел V /пети/, имот пл.№3109-три хиляди сто и девет в кв.95 /деветдесет и пет/ по плана на гр.Благоевград, при съседи на парцела: улица, Владо Станкев Николов, Иван Николов Сръндачки и Стоьо Спасов. Апартаментът е застроен на 113/сто и тринадесет/кв.м. и се състои от столова, кухня, дневна, родителска стая, детска стая, салонче, баня и клозет, ВЕДНО с 1/2/една втора/ ид.ч. от тавана на сградата – от към улицата и 33,33%ид.ч. /тридесет и три цяло и тридесет и три стотни процента/ от общите части на сградата.

 

Подробно описание на САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 04279.614.298.3.5:

Апартаментът се намира на втори жилищен етаж и се състои от дневна с трапезария и кухненски бокс, две спални, баня с тоалетна, тоалетна, коридор и две тераси - по югозападната фасада с достъп от двете спални и дневната и по североизточната фасада с достъп от трапезарията и бокса. Всички стаи и коридорът са с под теракота, стени и таван – гипсова шпакловка и латекс. Банята с тоалетна и тоалетната са с под теракота, стени – фаянс, таван – окачен, тип „Хънтър Дъглас”. В банята с тоалетна е монтирана ъглова вана. Терасата от югозапад е с под – теракота, стени и таван – гипсова шпакловка и латекс. Парапет – от плътна тухлена зидария. Терасата от североизток е с под – теракота, стени и таван – гипсова шпакловка и латекс. Парапет от плътна тухлена зидария, облицован с теракота откъм обема на терасата. Част от терасата с достъп от бокса е остъклена с алуминиева дограма. Входна врата – метална с декоративно фолио. Вътрешни врати и дограма – алуминиеви. Има изградени и функциониращи Ел. и ВиК инсталации. Отоплението на апартамента е локално подово, водно, със котле на ток. Апартаментът е в много добро общо състояние, след основен ремонт.

Таванът представлява подпокривно пространство с дървени вътрешни преградни стени към другата част на тавана.

 

Начална цена 103 933лв./сто и три хиляди деветстотин тридесет и три лева./

 

2).САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 04279.614.298.3.2, представляващ: гараж в сграда, ЕКАТТЕ: 04279, в кадастрален район: 614, в поземлен имот: 04279.614.298, в сграда: 04279.614.298.3, по кадастралната карта на гр. Благоевград.

Брой нива на обекта: 1; Съседни самостоятелни обекти в сградата:На същия етаж: 04279.614.298.3.1, под обекта-няма, над обекта: 04279.614.298.3.4;

Административен адрес: гр. Благоевград, ул. “ Тошко Малев “, №12, ет.1

Описание по стар идентификатор: ГАРАЖ, находящ се в триетажна жилищна сграда, построена в парцел V /пети/, имот пл.№3109-три хиляди сто и девет в кв.95 /деветдесет и пет/ по плана на гр.Благоевград, при съседи на парцела: улица, Владо Станкев Николов, Иван Николов Сръндачки и Стоьо Спасов.

 

Подробно описание на САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 04279.614.298.3.2:

Гаражът е с под обикновена мозайка. Стени и таван – шпакловка и латекс. Има изградена Ел. и ВиК инсталация. Гаражна врата – метална.

 

Гореописаните самостоятелни обекти се намират в четириетажна масивна жилищна сграда, състояща се от три жилищни етажа и гаражи, масивна конструкция, със стоманобетонни греди, колони и плочи и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Покривът на сградата е скатен, дървен с керемиди. Външните стени са изпълнени с пръскана мазилка. Стълбищната клетка е стоманобетонна, двураменна, с под обикновена мозайка, стени и таван – на нивото на апартамента – гипсова шпакловка и латекс. Парапет – метален. Входна врата – метална. Сградата се намира в широк център, втора оценителска зона, в район с напълно изградена инженерна инфраструктура и елементи на градската среда. Мястото е с отлична транспортна достъпност. Сградата е в близост до улица „Полковник Дрангов”, на около 300м. от Кооперативния пазар.

 

Начална цена 9 548лв./девет хиляди петстотин четиридесет и осем лева./

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести: 1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№2766 от 11.08.2009г., акт 75, том ІІ; 2. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№231 от 02.02.2011г., акт 18, том І; 3.Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№2295 от 20.06.2013г., акт 16, том IІ; 4.Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№2332 от 11.07.2012г., акт 10, том IІ; 5.Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№3692 от 26.10.2012г., акт 124, том IІ; 6.Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№2271 от 19.06.2013г., акт 12, том IІ; 6.Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№930 от 18.03.2014г., акт 94, том І; 7.Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№2331 от 11.07.2012г., акт 9, том IІ; 8.Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№2272 от 19.06.2013г., акт 13, том IІ; 9.Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№2294 от 20.06.2013г., акт 15, том IІ; 6.Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№933 от 18.03.2014г., акт 97, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. БЛАГОЕВГРАД

от 9.00часа на 26.08.2019г. до 17.00часа на 26.09.2019г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД, IBAN: BG53STSA93000012210175,задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 27.09.2019г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. БЛАГОЕВГРАД.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

ЗА ВСЕКИ ОТ ИМОТИТЕ СЕ ПОДАВА ОТДЕЛНО НАДДАВАТЕЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача АТАНАС ДАВИДКОВ АНГЕЛОВ с тел. за призоваване: 0879/535344, на адрес:гр. Благоевград, ул. “ Тошко Малев “, №12.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ