ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 7 БРОЯ СГРАДИ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СКЛАДОВА БАЗА, СКЛАДОВЕ

Дата на публикуване: 08.11.2021 г. в 17:16 ч.

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 7 БРОЯ СГРАДИ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СКЛАДОВА БАЗА, СКЛАДОВЕ - 1
Начална цена:
415481.00 лв.

Номер на публична продан:
0000970

Номер на изпълнително дело:
20197010400177

Вид на имота:
Склад

Местоположение:
Разлог

Адрес:
ул. "Александър Стамболийски"

Площ:
10697.00 кв.м.

Срок:
от 09.11.2021 до 09.12.2021

Дата на отваряне:
10.12.2021 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-177-19-09.11.2021-09.12.2021-IMOTI 18 I 20-8.pdf

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 7 БРОЯ СГРАДИ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СКЛАДОВА БАЗА, СКЛАДОВЕ - 2
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 7 БРОЯ СГРАДИ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СКЛАДОВА БАЗА, СКЛАДОВЕ - 3
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 7 БРОЯ СГРАДИ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СКЛАДОВА БАЗА, СКЛАДОВЕ - 4
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 7 БРОЯ СГРАДИ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СКЛАДОВА БАЗА, СКЛАДОВЕ - 5
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 7 БРОЯ СГРАДИ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СКЛАДОВА БАЗА, СКЛАДОВЕ - 6
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 7 БРОЯ СГРАДИ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СКЛАДОВА БАЗА, СКЛАДОВЕ - 7
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 7 БРОЯ СГРАДИ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СКЛАДОВА БАЗА, СКЛАДОВЕ - 8
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 7 БРОЯ СГРАДИ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СКЛАДОВА БАЗА, СКЛАДОВЕ - 9
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 7 БРОЯ СГРАДИ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СКЛАДОВА БАЗА, СКЛАДОВЕ - 10

Описание:

 

II). ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 61813.764.20, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, с площ от 10 697кв.м., ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 764, по кадастралната карта на гр. Разлог. Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: 764.1; 764.12 квартал: 141, парцел: 1 Съседи: 61813.764.2; 61813.764.16; 61813.764.7; 61813.764.19; 61813.764.12

Адрес на имотите: гр. Разлог, ул. „Гоце Делчев“ №22 а

Подробно описание на Поземлен имот с идентификатор: 61813.764.20: Поземления имот е с неправилна форма с лека денивелация посока – изток. По имотни граници незастроената част от изток, юг и запад е изградена плътна ограда от бетонни ивични основи и ламарина на метални колци. От север е изградена частично ограда от метална мрежа на бетонни ивични основи, частично от бетонни ивични основи и ламарина. От изтоккъм улицата са монтирани два броя метални портални врати. В имота има съоръжения/ цистерни/ за съхранение на гориво, смесителна инсталация и бензиноколонка. В незастроената част от имота, частично е застлана с армиран бетон, частично с оформени зелени площи и изграден противопожарен басейн. Има изградени районно осветление. Имота се намира в широк център на гр. Разлог в район с напълно изградени инфраструктура и елементи на градската среда. Мястото е транспортно достъпно. Достъпът до имота се осъществява от улица „Гоце Делчев“ и от имот с ид. 61813.764.19. Имота се намира в съседство от юг до магазин „ЛИДЪЛ“.

ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В НЕГО:

1. Сграда с идентификатор: 61813.764.20.1, Предназначение: Складова база, Склад с площ от 1 132,00кв.м., Брой етажи:1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 764, в поземлен имот: 61813.764.20, по кадастралната карта на гр. Разлог. Стар идентификатор: 61813.764.12.14. Номер по предходен план: няма. Съседи на сградата:61813.764.20.2; 61813.764.19; 61813.764.7; 61813.764.12, изградена в Поземлен имот с идентификатор: 61813.764.20, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, с площ от 10 697кв.м., ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 764, по кадастралната карта на гр. Разлог. Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: 764.1; 764.12 квартал: 141, парцел: 1 Съседи: 61813.764.2; 61813.764.16; 61813.764.7; 61813.764.19; 61813.764.12

Подробно описание на сграда с идентификатор: 61813.764.20.1 :Сградата е едноетажна, масивна с изградени второ ниво в западната част на сградата с конструкция от сглобяеми панелни покривни елементи и стоманобетонни колони, тухлени външни и вътрешни преградни стени и бетонни ивични основи. Покривът на сградата е плосък с хидроизолация. Външните стени са изпълнени с варова мазилка. В източната част на сградата са монтирани шест броя метални гаражни врати. В сградата има изградени Ел. и ВиК инсталации. В източната част сградата представлява еднообемно помещение - хале с под циментива замазка, стени – варова мазилка, таван – покривни панелни елементи. В обема на помещението от север са изградени две помещения, като едното от запад е с под – теракота, стени и таван – гипсокартон и минерална мазилка и с изградени баня с тоалетна и мокро помещение с под – теракота, стени – фаянс, таван – гипсокартон и минерална мазилка. Врати – алуминиеви. Дограма – ПВЦ. Другото помещение от изток е с под – циментова замазка, стени – варова мазилка и латекс, частично обрушена, таван – панелни покривни елементи. Врати – алуминиеви. Дограма – ПВЦ. В обема на халето от запад е изградени преходно помещение към двуетажната част на сградата и е с под – гранитогрес, стени и таван – гипсокартон и минерална мазилка. Достъпът до второ ниво в двуетажната част на сградата се осъществява по стоманобетонна, двураменна стълба с под – обикновена мозайка, стени на Н=1,50м. – шпакловка и блажна боя останалата част и тавана – варова мазилка и латекс. Парапет от плътна тухлена зидария.

Първото ниво се състои от: Коридор, две бани с тоалетни с преходни помещения и съблекалня, две стаи от изток и две стаи от юг – едната с втора преходна стая. Съблекалнята и преходните помещения са с под – теракота, стени и таван – гипсокартон и минерална мазилка. Баните с тоалетна са с под – теракота, стени – фаянс, таван – гипсокартон и минерална мазилка. Дограма – ПВЦ. Врати – алуминиеви. В съблекалнята и в едната баня с тоалетна с преходно помещение ел инсталация до точка. ВиК до – тапа а другата баня с тоалетна с преходно помещение са с изградени Ел. и ВиК инсталации. Двете стаи от изток са с под –циментова замазка, стени – варова мазилка, частично обрушена, таван – покривни панелни елементи. Дограма – ПВЦ. Врати – алуминиеви. Двете стаи от юг са с под – теракота, стени и таван – минерална мазилка, външни оградни стени – гипсокартон. Дограма – ПВЦ. Входни врати – алуминиеви. Вътрешна врати към преходна стая – МДФ. Коридора е с под – теракота, стени – гипсокартон и минерална мазилка, таван – минерална мазилка.

Второто ниво се състои от: Четири броя помещения и са под – циментова замазка, стени – варова мазилка и латекс, таван – покривни панелни елементи. Дограма – ПВЦ. Врати – алуминиеви. Сградата е в добро общо състояние с извършен ремонт на част от сградата.

 

2. Сграда с идентификатор: 61813.764.20.2, Предназначение: Складова база, Склад с площ от 11,00кв.м., Брой етажи:1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 764, в поземлен имот: 61813.764.20, по кадастралната карта на гр. Разлог. Стар идентификатор: 61813.764.12.15. Номер по предходен план: няма. Съседи на сградата:61813.764.20.1; 61813.764.20.6; 61813.764.7; 61813.764.12, изградена в Поземлен имот с идентификатор: 61813.764.20, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, с площ от 10 697кв.м., ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 764, по кадастралната карта на гр. Разлог. Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: 764.1; 764.12 квартал: 141, парцел: 1 Съседи: 61813.764.2; 61813.764.16; 61813.764.7; 61813.764.19; 61813.764.12

Подробно описание на сграда с идентификатор: 61813.764.20.2: Сградата е едноетажна, масивна със стоманобетонни ивични основи и плоча и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Покриват на сградата е скатен, частично с LT – ламарина, частично с битумни керемиди. Външните стени са изпълнени с варова мазилка. Входни врати – алуминиеви. В сградата има изградена Ел. инсталация. В същата са обособени две самостоятелни помещения със самостоятелни входове с под – циментова замазка, стени – частично тухлена зидария, частично варова мазилка – частично обрушена, таван – бетонна плоча. Сградата е в добро общо състояние, без видими дефекти.

 

3. Сграда с идентификатор: 61813.764.20.3, Предназначение: Складова база, Склад с площ от 28,00кв.м., Брой етажи:1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 764, в поземлен имот: 61813.764.20, по кадастралната карта на гр. Разлог. Стар идентификатор: 61813.764.12.16. Номер по предходен план: няма. Съседи на сградата:61813.764.20.1; 61813.764.20.4; 61813.764.20.6; 61813.764.2, изградена в Поземлен имот с идентификатор: 61813.764.20, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, с площ от 10 697кв.м., ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 764, по кадастралната карта на гр. Разлог. Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: 764.1; 764.12 квартал: 141, парцел: 1 Съседи: 61813.764.2; 61813.764.16; 61813.764.7; 61813.764.19; 61813.764.12

Подробно описание на сграда с идентификатор: 61813.764.20.3: Сградата е едноетажна, масивна със стоманобетонни ивични основи, греди и плоча и тухлени външни и вътрешни преградни стени – частично обрушени. Покривът на сградата е скатен дървен с ламарина. Външните стени са изпълнени с варова мазилка и латекс, частично – обрушена. Входна врата – метална. Дограма – еднокатна дървена. Ел. инсталация – демонтирана. Сградата се състои от две преходни помещения с под – циментова замазка – силно обрушена, стени и таван – варова мазилка и латекс – частично обрушена. Сградата е в задоволително общо състояние.

 

4. Сграда с идентификатор: 61813.764.20.4, Предназначение: Складова база, Склад с площ от 174,00кв.м., Брой етажи:1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 764, в поземлен имот: 61813.764.20, по кадастралната карта на гр. Разлог. Стар идентификатор: 61813.764.12.17. Номер по предходен план: няма. Съседи на сградата:61813.764.20.3; 61813.764.20.5; 61813.764.20.6; 61813.764.2, изградена в Поземлен имот с идентификатор: 61813.764.20, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, с площ от 10 697кв.м., ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 764, по кадастралната карта на гр. Разлог. Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: 764.1; 764.12 квартал: 141, парцел: 1 Съседи: 61813.764.2; 61813.764.16; 61813.764.7; 61813.764.19; 61813.764.12

Подробно описание на сграда с идентификатор: 61813.764.20.4:Сградата е едноетажна, масивна с бетонни ивични основи, метални греди и колони и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Покриват на сградата е скатен от метална конструкция и LT – ламарина. Външните стени са изпълнени с варова мазилка и латекс. На сградата са монтирани два броя метални гаражни врати и входна врата от метално конструкция и дървена обшивка от вътрешната и страна. Дограма – метална. Вътрешна врата – шпервана. Сградата се състои от помещение за офис и хале. Офисът е с под – ламиниран паркет върху дървено дюшеме, стени – варова мазилка и латекс, таван – понижен от фибран и мазилка. Халето е с под – циментова замазка, стени – варова мазилка и латекс, таван – метална покривна конструкция. Има изградени Ел. и ВиК инсталации. Сградата е в добро общо състояние без видими дефекти.

 

5. Сграда с идентификатор: 61813.764.20.5, Предназначение: Складова база, Склад с площ от 153,00кв.м., Брой етажи:1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 764, в поземлен имот: 61813.764.20, по кадастралната карта на гр. Разлог. Стар идентификатор: 61813.764.12.19. Номер по предходен план: няма. Съседи на сградата:61813.764.20.4; 61813.764.20.6; 61813.764.20.7; 61813.764.2; 61813.764.16, изградена в Поземлен имот с идентификатор: 61813.764.20, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, с площ от 10 697кв.м., ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 764, по кадастралната карта на гр. Разлог. Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: 764.1; 764.12 квартал: 141, парцел: 1 Съседи: 61813.764.2; 61813.764.16; 61813.764.7; 61813.764.19; 61813.764.12

Подробно описание на сграда с идентификатор: 61813.764.20.5: Сградата е едноетажна – навес от метална конструкция с метални колони и греди и метална покривна конструкция и с LT – ламарина и тухлени оградни стени от юг и запад. В контура на сградата същата е с под – армиран бетон. Изградените преградни стани са изпълнени с варова мазилка и латекс – частично обрушена. Няма Ел. и ВиК инсталация. Няма дограма и врати.

 

6. Сграда с идентификатор: 61813.764.20.6, Предназначение: Складова база, Склад с площ от 38,00кв.м., Брой етажи:1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 764, в поземлен имот: 61813.764.20, по кадастралната карта на гр. Разлог. Стар идентификатор: 61813.764.12.18. Номер по предходен план: няма. Съседи на сградата:61813.764.20.1; 61813.764.20.2; 61813.764.20.4; 61813.764.20.5; 61813.764.20.7; 61813.764.16, изградена в Поземлен имот с идентификатор: 61813.764.20, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, с площ от 10 697кв.м., ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 764, по кадастралната карта на гр. Разлог. Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: 764.1; 764.12 квартал: 141, парцел: 1 Съседи: 61813.764.2; 61813.764.16; 61813.764.7; 61813.764.19; 61813.764.12

Подробно описание на сграда с идентификатор: 61813.764.20.6: Сградата е едноетажна, масивна със стоманобетонни греди, колони и плоча и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Същата се използва за административна сграда. Покривът на сградата е скатен с битумни керемиди. Външните стени са изпълнени с топлоизолация и на Н=0,80м. – теракота, а останалата част – минерална мазилка. Сградата се състои от две помещения и коридор. Всички помещения са с под – гранитогрес, стени и таван – варова мазилка и латекс, частично по стени – шпакловка и латекс. Има изградени и функциониращи Ел. и ВиК инсталации. Дограма – частично ПВЦ, частично – двукатна дървена. Вътрешни врати – шпервани. Входна врата – алуминиева. Сградата е в много добро общо състояние след основен ремонт.

От южната страна на сградата на сключено застрояване е изградена едноетажна масивна сграда с бетонни ивично основи, дървена покривна конструкция и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Същата при замерване на място е с размери 2,30м.х5,00м. и се състои от тоалетна и склад. Тоалетната е с под – теракота, стени – фаянс, таван – гипсокартон и минерална мазилка. Склада е с под – циментова замазка, стени – варова мазилка и латекс, таван – OSB – плоскости. Има изградени Ел. и ВиК инсталации. Входни врати – алуминиеви. В тоалетната са обособени две клетки с параван и врати от алуминий. За изграждането на пристройката по време на описа на бяха предоставени строителни книжа.

 

7.Сграда с идентификатор: 61813.764.20.7, Предназначение: Складова база, Склад с площ от 16,00кв.м., Брой етажи:1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 764, в поземлен имот: 61813.764.20, по кадастралната карта на гр. Разлог. Стар идентификатор: 61813.764.12.20. Номер по предходен план: няма. Съседи на сградата:61813.764.20.1; 61813.764.20.2; 61813.764.20.4; 61813.764.20.5; 61813.764.20.6; 61813.764.16; 61813.764.7; 61813.764.19, изградена в Поземлен имот с идентификатор: 61813.764.20, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, с площ от 10 697кв.м., ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 764, по кадастралната карта на гр. Разлог. Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: 764.1; 764.12 квартал: 141, парцел: 1 Съседи: 61813.764.2; 61813.764.16; 61813.764.7; 61813.764.19; 61813.764.12

Подробно описание на сграда с идентификатор: 61813.764.20.7: Сградата /КПП/ е едноетажна, масивна със стоманобетонни греди колони и плоча и тухлени външни огради стени. Покривът на сградата е скатен с битумни керемиди. Външните стени са изпълнени с топлоизолация и минерална мазилка. Същата се състои от едно еднообемно помещение с под – гранитогрес, стени и таван – шпакловка и латекс. Има изградена Ел. инсталация дограма – ПВЦ. Входна врата – алуминиева. Сградата е в много добро общо състояние след основен ремонт.

 

ОБЩАТА НАЧАЛНА ЦЕНА НА ИМОТИТЕ ВЪЗЛИЗА НА 415 481лв./четиристотин и петнадесет хиляди четиристотин осемдесет и един лева/

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ