ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 8 БРОЯ СГРАДИ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СКЛАДОВА БАЗА, СКЛАДОВЕ

Дата на публикуване: 08.11.2021 г. в 17:08 ч.

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 8 БРОЯ СГРАДИ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СКЛАДОВА БАЗА, СКЛАДОВЕ - 1
Начална цена:
217288.00 лв.

Номер на публична продан:
0000971

Номер на изпълнително дело:
20197010400177

Вид на имота:
Склад

Местоположение:
Разлог

Адрес:
ул. "Александър Стамболийски"

Площ:
25003.00 кв.м.

Срок:
от 09.11.2021 до 09.12.2021

Дата на отваряне:
10.12.2021 г. в 14:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-177-19-09.11.2021-09.12.2021-IMOT 12-8.pdf

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 8 БРОЯ СГРАДИ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СКЛАДОВА БАЗА, СКЛАДОВЕ - 2
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 8 БРОЯ СГРАДИ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СКЛАДОВА БАЗА, СКЛАДОВЕ - 3
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 8 БРОЯ СГРАДИ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СКЛАДОВА БАЗА, СКЛАДОВЕ - 4
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 8 БРОЯ СГРАДИ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СКЛАДОВА БАЗА, СКЛАДОВЕ - 5
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 8 БРОЯ СГРАДИ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СКЛАДОВА БАЗА, СКЛАДОВЕ - 6
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 8 БРОЯ СГРАДИ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СКЛАДОВА БАЗА, СКЛАДОВЕ - 7
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 8 БРОЯ СГРАДИ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СКЛАДОВА БАЗА, СКЛАДОВЕ - 8
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 8 БРОЯ СГРАДИ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СКЛАДОВА БАЗА, СКЛАДОВЕ - 9
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 8 БРОЯ СГРАДИ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СКЛАДОВА БАЗА, СКЛАДОВЕ - 10

Описание:

 

I). ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 61813.764.12, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, с площ от 25 003кв.м., ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 764, по кадастралната карта на гр. Разлог. Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: 764.1. Съседи: 61813.764.13; 61813.764.2; 61813.764.20; 61813.764.19; 61813.764.18

Адрес на имотите: гр. Разлог, ул. „Гоце Делчев“ №3

Подробно описание на Поземлен имот с идентификатор: 61813.764.12: Поземления имот е с неправилна форма с лека денивелация – посока изток. По имотна граница от запад и от юг е изградена ограда от нелена мрежа на циментови колци. От изток – частично е изградена ограда от плътна ламарина на бетонни ивични основи, в останалата част към имот с ид.61813.764.19 имота не е ограничен и няма изградени трайни огради. В незастроената част от имота, същият предимно е със зелени площи, има частични остатъци от вътрешна асфалтова улица, както и изградена басейн в лошо състояние. Достъпът до имота се осъществява от имоти с ид.61813.764.18 и имот с ид.61813.764.19. същият се намира на около триста метра северозападно от магазин „ЛИДЪЛ“.

ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В НЕГО:

1. Сграда с идентификатор: 61813.764.12.6, Предназначение: Складова база, Склад с площ от 158,00кв.м., Брой етажи:1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 764, в поземлен имот: 61813.764.12, по кадастралната карта на гр. Разлог. Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: няма. Съседи на сградата: 61813.764.12.7; 61813.764.12.9; 61813.764.12.13, изградена в Поземлен имот с идентификатор: 61813.764.12, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, с площ от 25 003кв.м., ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 764, по кадастралната карта на гр. Разлог. Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: 764.1. Съседи: 61813.764.13; 61813.764.2; 61813.764.20; 61813.764.19; 61813.764.18

Подробно описание на сграда с идентификатор: 61813.764.12.6: Сградата е едноетажна, масивна със стоманобетонни греди, колони и плоча с течове и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Покривът на сградата е плосък с хидроизолация. Външните стени са изпълнени с варова мазилка и фасадна боя – частично обрушени. Входна врата – дървена, вътрешни врати – шпервани – амортизирани. Дограма – дървена с дефекти. Сградата се състои от пет стаи, тоалетна и коридор. Всички помещения са с под – циментова замазка, в една от стаите – дъбов паркет – силно дефектирал, а в коридора – обикновена мозайка, стени и таван – варова мазилка и постно боядисване – частично обрушена, на две от стаите и коридора по стени – обшивка от талашитени плоскости на Н=2,00м. Тоалетната е с под – циментова замазка, стени – фаянс, таван – варова мазилка и латекс. Ел. и ВиК инсталации – компрометирани. Сградата е в задоволително общо състояние.

2. Сграда с идентификатор: 61813.764.12.7, Предназначение: Складова база, Склад с площ от 76,00кв.м., Брой етажи:1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 764, в поземлен имот: 61813.764.12, по кадастралната карта на гр. Разлог. Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: няма. Съседи на сградата: 61813.764.12.6; 61813.764.12.8; 61813.764.12.9, изградена в Поземлен имот с идентификатор: 61813.764.12, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, с площ от 25 003кв.м., ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 764, по кадастралната карта на гр. Разлог. Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: 764.1. Съседи: 61813.764.13; 61813.764.2; 61813.764.20; 61813.764.19; 61813.764.18

Подробно описание на сграда с идентификатор: 61813.764.12.7: Сградата е едноетажна, масивна с ивични основи от каменна зидария, дървен гредоред по таван и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Покривът на сградата е скатен, дървен с керемиди, частично разрушен. Външните стени са изпълнени с пръскана мазилка – частично обрушена. Монтирани са три броя метални входни врати. Дограма – метална. Сградата се състои от офис и склад с под – циментова замазка – силно дефектирала, стени – варова мазилка – частично обрушена, таван – варова мазилка – силно дефектирала. Ел. инсталация – унищожена. Сградата е в много лошо общо състояние.

3. Сграда с идентификатор: 61813.764.12.8, Предназначение: Складова база, Склад с площ от 79,00кв.м., Брой етажи:1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 764, в поземлен имот: 61813.764.12, по кадастралната карта на гр. Разлог. Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: няма Съседи на сградата: 61813.764.12.7; 61813.764.12.9; 61813.764.12.10, изградена в Поземлен имот с идентификатор: 61813.764.12, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, с площ от 25 003кв.м., ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 764, по кадастралната карта на гр. Разлог. Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: 764.1. Съседи: 61813.764.13; 61813.764.2; 61813.764.20; 61813.764.19; 61813.764.18

Подробно описание на сграда с идентификатор: 61813.764.12.8: Сградата е едноетажна, масивна с ивични основи от каменна зидария, дървен гредоред по таван и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Покривът на сградата е скатен, дървен с керемиди с течове и дефекти. Външните стени са изпълнени с варова мазилка – частично обрушена. Монтирани са два броя метални входни врати. Дограма – метална. Сградата се състои от два броя самостоятелни помещения със самостоятелни входове с под – циментова замазка – частично дефектирала, стени – варова мазилка – частично обрушена, таван – обшивка от шперплат на дървена конструкция – силно дефектирал. В сградата няма Ел. и ВиК инсталации. Сградата е в лошо общо състояние.

4. Сграда с идентификатор: 61813.764.12.9, Предназначение: Складова база, Склад с площ от 95,00кв.м., Брой етажи:1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 764, в поземлен имот: 61813.764.12, по кадастралната карта на гр. Разлог. Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: няма. Съседи на сградата: 61813.764.12.8; 61813.764.12.10; 61813.764.12.13; 61813.764.12.7; 61813.764.12.12; 61813.764.12.11, изградена в Поземлен имот с идентификатор: 61813.764.12, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, с площ от 25 003кв.м., ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 764, по кадастралната карта на гр. Разлог. Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: 764.1. Съседи: 61813.764.13; 61813.764.2; 61813.764.20; 61813.764.19; 61813.764.18

Подробно описание на сграда с идентификатор: 61813.764.12.9: Сградата е едноетажна, масивна с ивични основи от каменна зидария, дървен гредоред по таван и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Покривът на сградата е скатен, дървен с керемиди с течове. Външните стени са на тухлена зидария. Монтирани са два броя дървени входни врати. Дограма – метална с дървени капаци. Сградата се състои от едно еднообемно помещение с под – циментова замазка с дефекти, стени – варова мазилка – частично обрушена, таван – черна хартия на дървена конструкция с дефекти. В сградата няма Ел. и ВиК инсталации. Сградата е в лошо общо състояние.

5. Сграда с идентификатор: 61813.764.12.10, Предназначение: Складова база, Склад с площ от 23,00кв.м., Брой етажи:1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 764, в поземлен имот: 61813.764.12, по кадастралната карта на гр. Разлог. Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: няма. Съседи на сградата: 61813.764.12.8; 61813.764.12.9; 61813.764.12.11, изградена в Поземлен имот с идентификатор: 61813.764.12, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, с площ от 25 003кв.м., ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 764, по кадастралната карта на гр. Разлог. Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: 764.1. Съседи: 61813.764.13; 61813.764.2; 61813.764.20; 61813.764.19; 61813.764.18

Подробно описание на сграда с идентификатор: 61813.764.12.10: Сградата е едноетажна, масивна с ивични основи от каменна зидария, дървен гредоред по таван и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Покривът на сградата е скатен, дървен с керемиди с течове. Външните стени са изпълнени, частично с варова мазилка, частично – тухлена зидария. Входна врата – метална. Дограма – метална. Сградата се състои от едно еднообемно помещение с под – циментова замазка, стени – тухлена зидария – частично обрушена, таван – обшивка от шперплат на дървена конструкция с дефекти. В сградата няма Ел. и ВиК инсталации. Сградата е в лошо общо състояние.

6. Сграда с идентификатор: 61813.764.12.11, Предназначение: Складова база, Склад с площ от 28,00кв.м., Брой етажи:1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 764, в поземлен имот: 61813.764.12, по кадастралната карта на гр. Разлог. Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: няма. Съседи на сградата: 61813.764.12.10; 61813.764.12.9; 61813.764.12.12, изградена в Поземлен имот с идентификатор: 61813.764.12, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, с площ от 25 003кв.м., ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 764, по кадастралната карта на гр. Разлог. Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: 764.1. Съседи: 61813.764.13; 61813.764.2; 61813.764.20; 61813.764.19; 61813.764.18

Подробно описание на сграда с идентификатор: 61813.764.12.11: Сградата е едноетажна, масивна с ивични основи от каменна зидария, дървен гредоред по таван и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Покривът на сградата е скатен, дървен с керемиди с течове. Външните стени са на тухлена зидария. Входна врата – дървена с метална решетка с дефекти. Дограма – метална. Сградата се състои от едно еднообемно помещение с под – циментова замазка, стени – варова мазилка – частично обрушена, таван – обшивка от шперплат на дървена конструкция с дефекти и частично демонтирана. В сградата няма Ел. и ВиК инсталации. Сградата е в лошо общо състояние.

 

7. Сграда с идентификатор: 61813.764.12.12, Предназначение: Складова база, Склад с площ от 103,00кв.м., Брой етажи:1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 764, в поземлен имот: 61813.764.12, по кадастралната карта на гр. Разлог. Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: няма. Съседи на сградата: 61813.764.12.9; 61813.764.12.10; 61813.764.12.11; 61813.764.12.13, изградена в Поземлен имот с идентификатор: 61813.764.12, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, с площ от 25 003кв.м., ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 764, по кадастралната карта на гр. Разлог. Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: 764.1. Съседи: 61813.764.13; 61813.764.2; 61813.764.20; 61813.764.19; 61813.764.18

Подробно описание на сграда с идентификатор: 61813.764.12.12: Сградата е едноетажна, масивна с ивични основи от каменна зидария, дървен гредоред по таван и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Покривът на сградата е скатен, дървен с керемиди силно дефектирал. Външните стени са изпълнени с пръскана мазилка – частично обрушена. Монтирана са четири броя входни врати – една дървена с дефекти и три метални. Дограма – дървена с метални решетки. Сградата се състои от преддверие и зала с под – циментова замазка с дефекти, стени – варова мазилка – частично обрушена, таван – варова мазилка – частично разрушен и с частично обрушена мазилка. Сградата няма Ел. и ВиК инсталации. Сградата е в много лошо общо състояние.

8. Сграда с идентификатор: 61813.764.12.13, Предназначение: Складова база, Склад с площ от 28,00кв.м., Брой етажи:1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 764, в поземлен имот: 61813.764.12, по кадастралната карта на гр. Разлог. Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: няма. Съседи на сградата: 61813.764.12.12; 61813.764.12.9; 61813.764.12.6, изградена в Поземлен имот с идентификатор: 61813.764.12, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, с площ от 25 003кв.м., ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 764, по кадастралната карта на гр. Разлог. Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: 764.1. Съседи: 61813.764.13; 61813.764.2; 61813.764.20; 61813.764.19; 61813.764.18

Подробно описание на сграда с идентификатор: 61813.764.12.13: Сградата е едноетажна /помпена станция/, масивна конструкция с ивични основи от каменна зидария, бетонна плоча и тухлени външни оградни стени. Покривът на сградата е плосък на бетонна плоча с течове. Външните стени са изпълнени – частично с варова мазилка, частично – тухлена зидария. Дограма – дървена в лошо състояние. Входна врата – дървена с демонтирано и неналично платно. Сградата се състои от едно еднообемно помещение с под – циментова замазка с дефекти, стени и таван – варова мазилка – частично обрушена. Сградата е в лошо общо състояние.

 

ОБЩА НАЧАЛНА ЦЕНА 217 288лв./двеста и седемнадесет хиляди двеста осемдесет и осем лева/

-Публичната продажба на поземления имот е облагаема доставка по смисъла начл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната му цена следва да се начисли ДДС - /може да се направи справка при съдебния изпълнител/.

-Публичната продажба на сградите /може да се направи справка при съдебния изпълнител/, е освободена доставка по смисъла на чл. 45 от ЗДДС, и върху крайната им цена няма да се начислява ДДС.

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ