ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 5 БРОЯ СГРАДИ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СКЛАДОВА БАЗА, СКЛАДОВЕ

Дата на публикуване: 19.07.2021 г. в 17:33 ч.

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 5 БРОЯ СГРАДИ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СКЛАДОВА БАЗА, СКЛАДОВЕ - 1
Начална цена:
574828.00 лв.

Номер на публична продан:
0000972

Номер на изпълнително дело:
20197010400177

Вид на имота:
Склад

Местоположение:
Разлог

Адрес:
ул. "Александър Стамболийски"

Площ:
28248.00 кв.м.

Срок:
от 20.07.2021 до 20.08.2021

Дата на отваряне:
23.08.2021 г. в 14:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-177-19-20.07.2021-20.08.2021-IMOTI 12 I 19-7.pdf

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 5 БРОЯ СГРАДИ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СКЛАДОВА БАЗА, СКЛАДОВЕ - 2
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 5 БРОЯ СГРАДИ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СКЛАДОВА БАЗА, СКЛАДОВЕ - 3
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 5 БРОЯ СГРАДИ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СКЛАДОВА БАЗА, СКЛАДОВЕ - 4
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 5 БРОЯ СГРАДИ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СКЛАДОВА БАЗА, СКЛАДОВЕ - 5
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 5 БРОЯ СГРАДИ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СКЛАДОВА БАЗА, СКЛАДОВЕ - 6
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 5 БРОЯ СГРАДИ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СКЛАДОВА БАЗА, СКЛАДОВЕ - 7
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 5 БРОЯ СГРАДИ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СКЛАДОВА БАЗА, СКЛАДОВЕ - 8
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 5 БРОЯ СГРАДИ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СКЛАДОВА БАЗА, СКЛАДОВЕ - 9
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 5 БРОЯ СГРАДИ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СКЛАДОВА БАЗА, СКЛАДОВЕ - 10

Описание:

 

II). ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 61813.764.19, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, с площ от 28 248кв.м., ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 764, по кадастралната карта на гр. Разлог. Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: 764.1; 764.12. Съседи:61813.764.18; 61813.764.12; 61813.764.20; 61813.764.7; 61813.750.426; 61813.760.455; 61813.764.17,

Адрес на имотите: гр. Разлог, ул. „Гоце Делчев“ №3

Подробно описание на Поземлен имот с идентификатор: 61813.764.19

Поземления имот е с неправилна форма с денивелация – посока североизток. По имотна граница от североизток е изградена плътна ограда от тухлена зидария на бетонни ивични основи използвана за външна оградна стена на сградата с ид.61813.764.19.2. От северозапад е изградена, частично метална, ажурна ограда на бетонни ивични основи – облицовани с мраморни плочи. Порталната врата е премахната е неналична. По имотна граница от юг към имот с ид.61813.764.20 е изградена ограда от телена мрежа. В останалата част имота не е ограничен и няма изградени трайни огради. В незастроената част имота, частично е застлан с армиран бетон, частично е положен асфалт, частично каменни павета, останалата част – зелени площи и самозалесила се растителност. Районното осветление е неработещо. Достъпът до имота се осъществява от имот с ид.61813.764.20 и имот с ид.61813.764.18. Същият граници с ул. „Гоце Делчев“, широк център на гр. Разлог в район с напълно изградена инфраструктура и елементи на градската среда. Мястото е транспортно достъпно. Имота се намира на около триста метра северно от магазин „ЛИДЪЛ“.

ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В НЕГО:

1. Сграда с идентификатор: 61813.764.19.1, Предназначение: Складова база, Склад с площ от 190,00кв.м., Брой етажи:1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 764, в поземлен имот: 61813.764.19, по кадастралната карта на гр. Разлог. Стар идентификатор: 61813.764.12.1. Номер по предходен план: няма. Съседи на сградата: 61813.764.19.2; 61813.764.19; 61813.760.455; 61813.764.17.7, изградена в Поземлен имот с идентификатор: 61813.764.19, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, с площ от 28 248кв.м., ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 764, по кадастралната карта на гр. Разлог. Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: 764.1; 764.12. Съседи: 61813.764.18; 61813.764.12;61813.764.20; 61813.764.7; 61813.750.426; 61813.760.455; 61813.764.17

Подробно описание на сграда с идентификатор: 61813.764.19.1: Достъпът до сградата се осъществява от имот с ид.61813.764.17. Сградата е едноетажна, масивна със стоманобетонни ивични основи и плоча, метални колони и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Покривът на сградата е скатен на метална конструкция и LT – ламарина. Външните стени са изпълнени с пръскана мазилка, частично обрушена. В сградата са обособени две самостоятелни части, едната от северозапад с достъп от имот с ид.61813.764.17, а другата от югоизток с достъп от сграда с ид.61813.764.19.2. в частта от северозапад са обособени две помещения и предверие с под – циментова замазка, стени – варова мазилка и латекс – частично обрушена, таван – бетонна плоча. В сградата има изградена Ел. инсталация. Дограма – метална. Входна и вътрешни врати – метална. Частта от югозапад е обособено едно еднообемно помещение с под – циментова замазка, стени – варова мазилка и латекс, таван – бетонна плоча. Има изградена Ел. инсталация. Дограма – метална. Сградата е в добро общо състояние.

2. Сграда с идентификатор: 61813.764.19.2, Предназначение: Складова база, Склад с площ от 6 397,00кв.м., Брой етажи:1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 764, в поземлен имот: 61813.764.19, по кадастралната карта на гр. Разлог. Стар идентификатор: 61813.764.12.2. Номер по предходен план: няма. Съседи на сградата: 61813.764.19; 61813.764.19.1; 61813.760.455; 61813.764.7; 61813.750.426, изградена в Поземлен имот с идентификатор: 61813.764.19, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, с площ от 28 248кв.м., ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 764, по кадастралната карта на гр. Разлог. Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: 764.1; 764.12. Съседи: 61813.764.18; 61813.764.12;61813.764.20; 61813.764.7; 61813.750.426; 61813.760.455; 61813.764.17

Подробно описание на сграда с идентификатор: 61813.764.19.2: Сградата е едноетажна, масивна, разделена на седем броя секции с обособени в тях седемдесет и седем броя гаражни клетки с тухлени ограждащи стени и монтирани метални колони, както и монтирани метални гаражни врати от югозапад и покрив от метална конструкция и ламарина, описани в посока – югозапад, както следва: секция от седем броя гаражни клетки с под – асфалт, стени – варова мазилка, покрив от LT – ламарина. В секцията има изградена Ел. инсталация. Секция от единадесет броя гаражни клетки с под – асфалт, стени – варова мазилка, покрив от LT – ламарина, частично демонтирана. Секция от тринадесет броя гаражни клетки, като две от гаражните клетки са обособени с ламаринени преградни стени между тях и са под – армиран бетон, стени – варова мазилка, покрив от LT – ламарина. Секция от десет броя гаражни клетки, като стената от северозапад е от ламарина, и са под – армиран бетон, стени – варова мазилка, покрив отламарина. Секция от шест броя гаражни клетки с под – армиран бетон, стени – варова мазилка, покрив от ламарина. Секция от петнадесет броя гаражни клетки с под – армиран бетон, стени – варова мазилка, покрив от ламарина. Секция от петнадесет броя гаражни клетки с под – армиран бетон, стени – варова мазилка, покрив от ламарина. Сградата е в добро общо състояние

3. Сграда с идентификатор: 61813.764.19.3, Предназначение: Складова база, Склад с площ от 92,00кв.м., Брой етажи:1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 764, в поземлен имот: 61813.764.19, по кадастралната карта на гр. Разлог. Стар идентификатор: 61813.764.12.3. Номер по предходен план: няма. Съседи на сградата: 61813.764.19; 61813.764.19.4; 61813.764.18, изградена в Поземлен имот с идентификатор: 61813.764.19, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, с площ от 28 248кв.м., ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 764, по кадастралната карта на гр. Разлог. Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: 764.1; 764.12. Съседи: 61813.764.18; 61813.764.12;61813.764.20; 61813.764.7; 61813.750.426; 61813.760.455; 61813.764.17

Подробно описание на сграда с идентификатор: 61813.764.19.3: Сградата е едноетажна, масивна с бетонни ивични основи и плоча и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Покривът на сградата е плосък, скатен с хидроизолация. Външните стени са изпълнени от бучарда от обикновена мозайка и пръскана мазилка. От изток на сградата е изграден вход към самостоятелно еднообемно помещение с под – циментова замазка, стени – частично на Н=1,50м. – фаянс, а останалата част – варова мазилка и латекс, таван – бетонна плоча. Дограма – дървена. Входна врата – шпервана. От север са обособени с два самостоятелни входа едно самостоятелно помещение и две преходни стаи. Самостоятелното помещение е с под – венецианска мозайка, стени - варова мазилка – частично обрушена, таван – шпакловка и латекс. Двете преходни помещения са с под – дървено дюшеме – дефектирало, стени – частично обшивка от талашитени плоскости, частично – варова мазилка – обрушена, таван – шпакловка и латекс. Дограма – дървена. Ел. и ВиК инсталации – дефектирали. Входни врати – шпервани с дефекти. Сградата е в добро общо състояние.

4. Сграда с идентификатор: 61813.764.19.4, Предназначение: Складова база, Склад с площ от 110,00кв.м., Брой етажи:1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 764, в поземлен имот: 61813.764.19, по кадастралната карта на гр. Разлог. Стар идентификатор: 61813.764.12.4. Номер по предходен план: няма. Съседи на сградата: 61813.764.19; 61813.764.19.3, изградена в Поземлен имот с идентификатор: 61813.764.19, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, с площ от 28 248кв.м., ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 764, по кадастралната карта на гр. Разлог. Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: 764.1; 764.12. Съседи: 61813.764.18; 61813.764.12;61813.764.20; 61813.764.7; 61813.750.426; 61813.760.455; 61813.764.17

Подробно описание на сграда с идентификатор: 61813.764.19.4: Сградата е едноетажна, масивна с ивични основи от камък и бетон и стоманобетонни греди, колони и плоча и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Покривът на сградата е плосък, скатен с хидроизолация с течове. Външните стени – варова мазилка. В сградата са обособени три броя самостоятелни гаражни клетки с под – циментова замазка, частично дефектирала, стени – варова мазилка – частично обрушена, таван – бетонна плоча. Ел. инсталация – демонтирана. Дограма – дървена, амортизирана. Вътрешна врата – дървена с демонтирано платно. Гаражни врати – метални. Сградата е в задоволително общо състояние.

 

5. Сграда с идентификатор: 61813.764.19.5, Предназначение: Складова база, Склад с площ от 101,00кв.м., Брой етажи:1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 764, в поземлен имот: 61813.764.19, по кадастралната карта на гр. Разлог. Стар идентификатор: 61813.764.12.5. Номер по предходен план: няма. Съседи на сградата: 61813.764.19, изградена в Поземлен имот с идентификатор: 61813.764.19, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, с площ от 28 248кв.м., ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 764, по кадастралната карта на гр. Разлог. Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: 764.1; 764.12. Съседи: 61813.764.18; 61813.764.12;61813.764.20; 61813.764.7; 61813.750.426; 61813.760.455; 61813.764.17

Подробно описание на сграда с идентификатор: 61813.764.19.5: Сградата е едноетажна, масивна с ивични основи от каменна зидария, дървен гредоред по таван и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Покривът на сградата е скатен, дървен с керемиди с течове и дефекти. Външните стени са изпълнени с пръскана мазилка – частично обрушена. В сградата са монтирани два броя входни дървени врати от изток и запад с дефекти. Дограма – дървена с дефекти. Вътрешни врати – дървени с дефекти. Сградата се състои от осем броя помещения едното от които преходно и два коридора. Всички помещения са с под – циментова замазка, като единият коридор и три от помещенията от изток и едната стая от запад - дървени дюшеме, дефектирало и частично пропаднало, стени и таван – варова мазилка и постно боядисване – частично обрушена. Ел. инсталация – демонтирана. Сградата е в лошо общо състояние.

 

 

ОБЩА НАЧАЛНА ЦЕНА 574 828лв./петстотин седемдесет и четири хиляди осемстотин двадесет и осем лева/

-Публичната продажба на поземления имот е облагаема доставка по смисъла начл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната му цена следва да се начисли ДДС - /може да се направи справка при съдебния изпълнител/.

-Публичната продажба на сградите /може да се направи справка при съдебния изпълнител/, е освободена доставка по смисъла на чл. 45 от ЗДДС, и върху крайната им цена няма да се начислява ДДС.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ