ПРОДАЖБА НА МАГАЗИН, НАХОДЯЩ СЕ ВЪВ ВАКАНЦИОННО СЕЛИЩЕ

Дата на публикуване: 19.05.2020 г. в 13:04 ч.

ПРОДАЖБА НА МАГАЗИН, НАХОДЯЩ СЕ ВЪВ ВАКАНЦИОННО СЕЛИЩЕ - 1
Начална цена:
46080.00 лв.

Номер на публична продан:
0000987

Номер на изпълнително дело:
20117010400031

Вид на имота:
Магазин

Местоположение:
Разлог

Площ:
114.27 кв.м.

Срок:
от 10.06.2020 до 10.07.2020

Дата на отваряне:
13.07.2020 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-31-11-10.06.2020-10.07.2020-ZA 8 OBEKTA-8-SLED PR.pdf

ПРОДАЖБА НА МАГАЗИН, НАХОДЯЩ СЕ ВЪВ ВАКАНЦИОННО СЕЛИЩЕ - 2
ПРОДАЖБА НА МАГАЗИН, НАХОДЯЩ СЕ ВЪВ ВАКАНЦИОННО СЕЛИЩЕ - 3
ПРОДАЖБА НА МАГАЗИН, НАХОДЯЩ СЕ ВЪВ ВАКАНЦИОННО СЕЛИЩЕ - 4
ПРОДАЖБА НА МАГАЗИН, НАХОДЯЩ СЕ ВЪВ ВАКАНЦИОННО СЕЛИЩЕ - 5
ПРОДАЖБА НА МАГАЗИН, НАХОДЯЩ СЕ ВЪВ ВАКАНЦИОННО СЕЛИЩЕ - 6
ПРОДАЖБА НА МАГАЗИН, НАХОДЯЩ СЕ ВЪВ ВАКАНЦИОННО СЕЛИЩЕ - 7

Описание:

 

I). САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ, находящи се в обект: „Ваканционно селище” /секции А,B,C,D,E/ - (апартаменти; ски гардероб; лоби бар; магазини; ресторант; СПА център – сауна, уморени крака, парна баня, помещение за масаж; турска почивка; фитнес; интернет кафе; административни офиси – персонал; ресторант – суши бар; детска занималня; пералня и изгребна яма със застроена площ от 2139кв.м. и Разгъната застроена площ от 11644кв.м., брой апартаменти 129, съгласно Удостоверение за въвеждане в експлоатация №14/13.08.2007г., издадено от Гл.арх. на Общ.Разлог, построен в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР №61813.527.28 по Кадастралната карта на гр. Разлог, общ. Разлог, обл. Благоевград, одобрена със Заповед №РД-18-33/15.05.2006г. на изп. директор на АК, вписан с адрес Кукурево /променено предназначение с реш. №ОД-9/18.08.2005г. на ОД „ЗГ”, целият имот с площ 9684кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг курортно – рекреационен обект, стар идентификатор №527028, при съседи: имот с идентификатор №61813.526.22, имот с идентификатор №61813.526.423, имот с идентификатор №61813.526.26, имот с идентификатор №61813.526.21, имот с идентификатор №61813.527.426, имот с идентификатор №61813.527.435, съгласно скица №15083/12.11.2007г., изд. от СК – гр. Благоевград.

 

3). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.28.1.3, Предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, с площ: 114,27кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.28, в сграда: 61813.527.28.1, по кадастралната карта на гр. Разлог.

 

Прилежащи части: 1,11% идеални общи части и право на строеж = 26,50кв.м.

 

Съседни самостоятелни обекти в сградата:На същия етаж: 61813.527.28.1.1; 61813.527.28.1.30, Под обекта: няма, Над обекта: 61813.527.28.1.6; 61813.527.28.1.5; 61813.527.28.1.8; 61813.527.28.1.7

 

Административен адрес: гр. Разлог, Кукурево, ет.1, обект Магазин 1

 

Описание по стар идентификатор: МАГАЗИН 1, находящ се на първи етаж, секция “А”, сграда № 61813.527.28.1, кота +-0.00 м., с площ 140.77кв.м. по архитектурни проекти със застроена площ от 114.27кв. м., ВЕДНО с 1.10 % (едно цяло и десет стотни върху сто) идеални части от общите чисти на комплекса и от правото на строеж върху мястото, при съседи на магазина: рецепция -лоби, двор, етажна площадка, находящ се в обект: „Ваканционно селище” /секции А,B,C,D,E/ - (апартаменти; ски гардероб; лоби бар; магазини; ресторант; СПА център – сауна, уморени крака, парна баня, помещение за масаж; турска почивка; фитнес; интернет кафе; административни офиси – персонал; ресторант – суши бар; детска занималня; пералня и изгребна яма със застроена площ от 2139кв.м. и Разгъната застроена площ от 11644кв.м., брой апартаменти 129, съгласно Удостоверение за въвеждане в експлоатация №14/13.08.2007г., издадено от Гл.арх. на Общ.Разлог, построен в поземлен имот с идентификатор №61813.527.28 по Кадастралната карта на гр. Разлог, общ. Разлог, обл. Благоевград, одобрена със Заповед №РД-18-33/15.05.2006г. на изп. директор на АК, вписан с адрес Кукурево /променено предназначение с реш. №ОД-9/18.08.2005г. на ОД „ЗГ”, целият имот с площ 9684кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг курортно – рекреационен обект, стар идентификатор №527028, при съседи: имот с идентификатор №61813.526.22, имот с идентификатор №61813.526.423, имот с идентификатор №61813.526.26, имот с идентификатор №61813.526.21, имот с идентификатор №61813.527.426, имот с идентификатор №61813.527.435, съгласно скица №15083/12.11.2007г., изд. от СК – гр. Благоевград.

 

Начална цена 46 080лв. /четиридесет и шест хиляди и осемдесет лева./

 

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ