ПРОДАЖБА НА КАФЕ, НАХОДЯЩО СЕ ВЪВ ВАКАНЦИОННО СЕЛИЩЕ

Дата на публикуване: 19.05.2020 г. в 13:22 ч.

ПРОДАЖБА НА КАФЕ, НАХОДЯЩО СЕ ВЪВ ВАКАНЦИОННО СЕЛИЩЕ - 1
Начална цена:
28008.00 лв.

Номер на публична продан:
0000989

Номер на изпълнително дело:
20117010400031

Вид на имота:
Заведение

Местоположение:
Разлог

Площ:
82.97 кв.м.

Срок:
от 10.06.2020 до 10.07.2020

Дата на отваряне:
13.07.2020 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-31-11-10.06.2020-10.07.2020-ZA 8 OBEKTA-8-SLED PR.pdf

ПРОДАЖБА НА КАФЕ, НАХОДЯЩО СЕ ВЪВ ВАКАНЦИОННО СЕЛИЩЕ - 2
ПРОДАЖБА НА КАФЕ, НАХОДЯЩО СЕ ВЪВ ВАКАНЦИОННО СЕЛИЩЕ - 3
ПРОДАЖБА НА КАФЕ, НАХОДЯЩО СЕ ВЪВ ВАКАНЦИОННО СЕЛИЩЕ - 4
ПРОДАЖБА НА КАФЕ, НАХОДЯЩО СЕ ВЪВ ВАКАНЦИОННО СЕЛИЩЕ - 5
ПРОДАЖБА НА КАФЕ, НАХОДЯЩО СЕ ВЪВ ВАКАНЦИОННО СЕЛИЩЕ - 6
ПРОДАЖБА НА КАФЕ, НАХОДЯЩО СЕ ВЪВ ВАКАНЦИОННО СЕЛИЩЕ - 7

Описание:

 

 

I). САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ, находящи се в обект: „Ваканционно селище” /секции А,B,C,D,E/ - (апартаменти; ски гардероб; лоби бар; магазини; ресторант; СПА център – сауна, уморени крака, парна баня, помещение за масаж; турска почивка; фитнес; интернет кафе; административни офиси – персонал; ресторант – суши бар; детска занималня; пералня и изгребна яма със застроена площ от 2139кв.м. и Разгъната застроена площ от 11644кв.м., брой апартаменти 129, съгласно Удостоверение за въвеждане в експлоатация №14/13.08.2007г., издадено от Гл.арх. на Общ.Разлог, построен в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР №61813.527.28 по Кадастралната карта на гр. Разлог, общ. Разлог, обл. Благоевград, одобрена със Заповед №РД-18-33/15.05.2006г. на изп. директор на АК, вписан с адрес Кукурево /променено предназначение с реш. №ОД-9/18.08.2005г. на ОД „ЗГ”, целият имот с площ 9684кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг курортно – рекреационен обект, стар идентификатор №527028, при съседи: имот с идентификатор №61813.526.22, имот с идентификатор №61813.526.423, имот с идентификатор №61813.526.26, имот с идентификатор №61813.526.21, имот с идентификатор №61813.527.426, имот с идентификатор №61813.527.435, съгласно скица №15083/12.11.2007г., изд. от СК – гр. Благоевград.

 

5). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.28.2.1, Предназначение на самостоятелния обект:Друг вид самостоятелен обект в сграда, с площ: 82,97кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.28, в сграда: 61813.527.28.2, по кадастралната карта на гр. Разлог.Прилежащи части: 0.81% идеални общи части и право на строеж = 19.24 кв.м.

Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: няма, Под обекта: няма,Над обекта: 61813.527.28.2.4, 61813.527.28.2.5;

Административен адрес: гр. Разлог, Кукурево, ет.0

Описание по стар идентификатор: КАФЕ, находящ се на партерен етаж, секция “В”, сграда № 61813.527.28.2 на кота -1.80 м. с площ 102.00кв.м., по архитектурни проекти със застроена площ от 82.97кв.м. ВЕДНО с 0.80%ид.ч. от общите части на комплекса и от правото на строеж върху мястото при съседи на кафето: стълбищна клетка, етажна площадка, външна стена, находящ се в обект: „Ваканционно селище” /секции А,B,C,D,E/ - (апартаменти; ски гардероб; лоби бар; магазини; ресторант; СПА център – сауна, уморени крака, парна баня, помещение за масаж; турска почивка; фитнес; интернет кафе; административни офиси – персонал; ресторант – суши бар; детска занималня; пералня и изгребна яма със застроена площ от 2139кв.м. и Разгъната застроена площ от 11644кв.м., брой апартаменти 129, съгласно Удостоверение за въвеждане в експлоатация №14/13.08.2007г., издадено от Гл.арх. на Общ.Разлог, построен в поземлен имот с идентификатор №61813.527.28 по Кадастралната карта на гр. Разлог, общ. Разлог, обл. Благоевград, одобрена със Заповед №РД-18-33/15.05.2006г. на изп. директор на АК, вписан с адрес Кукурево /променено предназначение с реш. №ОД-9/18.08.2005г. на ОД „ЗГ”, целият имот с площ 9684кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг курортно – рекреационен обект, стар идентификатор №527028, при съседи: имот с идентификатор №61813.526.22, имот с идентификатор №61813.526.423, имот с идентификатор №61813.526.26, имот с идентификатор №61813.526.21, имот с идентификатор №61813.527.426, имот с идентификатор №61813.527.435, съгласно скица №15083/12.11.2007г., изд. от СК – гр. Благоевград.

Начална цена 28 008лв./двадесет и осем хиляди и осем лева./

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ