ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ В АК "ЕМЕРАЛД"

Дата на публикуване: 28.08.2020 г. в 15:46 ч.

ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ В АК "ЕМЕРАЛД" - 1
Начална цена:
37148.00 лв.

Номер на публична продан:
0001000

Номер на изпълнително дело:
20157010401075

Вид на имота:
Двустаен апартамент

Местоположение:
Банско

Адрес:
м. Грамадето, АК "ЕМЕРАЛД"

Площ:
44.94 кв.м.

Срок:
от 01.09.2020 до 01.10.2020

Дата на отваряне:
02.10.2020 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-1075-15-01.09.2020-01.10.2020-2-ZA 11 APARATAMENTA.pdf

ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ В АК "ЕМЕРАЛД" - 2
ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ В АК "ЕМЕРАЛД" - 3
ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ В АК "ЕМЕРАЛД" - 4
ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ В АК "ЕМЕРАЛД" - 5
ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ В АК "ЕМЕРАЛД" - 6
ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ В АК "ЕМЕРАЛД" - 7
ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ В АК "ЕМЕРАЛД" - 8
ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ В АК "ЕМЕРАЛД" - 9
ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ В АК "ЕМЕРАЛД" - 10

Описание:

7. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.11.100.3.139, Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, Брой нива на обекта: 1, с площ: 44,94кв.м., Прилежащи части: 10,78кв.м. ид.ч. от общите части на сградата и съответните ид.ч. от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекта: На същия етаж: 02676.11.100.3.140, Под обекта: 02676.11.100.3.130;02676.11.100.3.129, Над обекта: няма, Стар идентификатор: 02676.11.96.3.139, ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 11, в сграда: 02676.11.100.3 със застроена площ от 868,00кв.м., брой етажи: 6, Предназначение: Апартаментен хотел, Стар идентификатор: 02676.11.96.3, изградена в поземлен имот: 02676.11.100 с площ за имота от 4499кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване.Стар идентификатор: 02676.11.96; 02676.11.21; Номер по предходен план: 011021; 011096. Съседи: 02676.11.62; 02676.11.99; 02676.11.80; 02676.11.92; 02676.11.78; 02676.11.6331; 02676.11.79; 02676.11.66; 02676.11.60; 02676.11.41, по кадастралната карта на гр. Банско

Адрес на имота: гр. Банско, м. „Грамадето“, сграда 3, ет.5, ап.BА507

Подробно описание на Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.11.100.3.139: Апартамента е с хотелска номерация 507, находящ се на шести етаж /пети жилищен/ и се състои от: дневна с кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна, входно антре и тераса с достъп от спалнята и от дневната. Апартамента е в много добро общо състояние.

Начална цена 37 148лв./тридесет и седем хиляди сто четиридесет и осем лева./

 

Забележка: Гореописаните обекти се намират в сграда №1 и сграда №3, представляваща част от Апартаментен комплекс с търговско наименование „ЕМЕРАЛД”. Комплекса се намира в непосредствена близост до хотел Тамплиер и на около триста метра от първа станция на Кабинковия лифт. За сградите има издадено Разрешение за ползване СТ-05-181 от 31.01.2013г. на ДНСК – София.За комплекса е утвърдена такса подръжка в размер на 12,00евро на квадратен метър застроена площ с включени идеални части за всеки самостоятелен обект.Движимите вещи, находящи се в апартаментите, не са предмет на описа и не следва да се оценяват и продават. Определям време за оглед на имотите всеки ден от 16.30ч. до 23.30ч.

 

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ