ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ, ВЕДНО С ИЗГРАДЕНАТА В ПАРЦЕЛА ЖИЛИЩНА СГРАДА

Дата на публикуване: 25.05.2021 г. в 15:08 ч.

ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ, ВЕДНО С ИЗГРАДЕНАТА В ПАРЦЕЛА ЖИЛИЩНА СГРАДА - 1
Начална цена:
354810.00 лв.

Номер на публична продан:
0001025

Номер на изпълнително дело:
20197010400666

Вид на имота:
Къща

Местоположение:
Благоевград

Адрес:
м. "Под черквата"

Площ:
3998.00 кв.м.

Срок:
от 18.05.2021 до 18.06.2021

Дата на отваряне:
21.06.2021 г. в 14:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД

Сканирани обявления:
ОБЯВЛЕНИЕ ПО ИД 666-19.pdf

ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ, ВЕДНО С ИЗГРАДЕНАТА В ПАРЦЕЛА ЖИЛИЩНА СГРАДА - 2
ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ, ВЕДНО С ИЗГРАДЕНАТА В ПАРЦЕЛА ЖИЛИЩНА СГРАДА - 3
ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ, ВЕДНО С ИЗГРАДЕНАТА В ПАРЦЕЛА ЖИЛИЩНА СГРАДА - 4
ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ, ВЕДНО С ИЗГРАДЕНАТА В ПАРЦЕЛА ЖИЛИЩНА СГРАДА - 5
ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ, ВЕДНО С ИЗГРАДЕНАТА В ПАРЦЕЛА ЖИЛИЩНА СГРАДА - 6
ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ, ВЕДНО С ИЗГРАДЕНАТА В ПАРЦЕЛА ЖИЛИЩНА СГРАДА - 7
ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ, ВЕДНО С ИЗГРАДЕНАТА В ПАРЦЕЛА ЖИЛИЩНА СГРАДА - 8
ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ, ВЕДНО С ИЗГРАДЕНАТА В ПАРЦЕЛА ЖИЛИЩНА СГРАДА - 9
ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ, ВЕДНО С ИЗГРАДЕНАТА В ПАРЦЕЛА ЖИЛИЩНА СГРАДА - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20197010400666 НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ на длъжниците: ЕВГЕНИ МИТКОВ ДЕСПОДОВ и АНТОАНЕТА ПЕТРОВА ДЕСПОДОВА и третите лица: НИКОЛАЙ ИВАНОВ ДИМИТРОВ и ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА ДИМИТРОВА, предмет на Договорна ипотека, вписана във вх. рег. на службата по вписвания – гр. Благоевград под №1222 от 03.04.2014г., акт№64, том І, и Договорна ипотека вписана във вх. рег. на службата по вписвания – гр. Благоевград под №5015 от 16.10.2015г., акт №63, том IІ, в полза на взискателя по делото: „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД с ЕИК: 831919536.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 04279.139.37,Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване: /до 10м/, с площ: 3 999кв.м., ЕКАТТЕ: 04279, в кадастрален район: 139, по кадастралната карта на гр.Благоевград. Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 139037, Съседи: 04279.139.32; 04279.139.41; 04279.139.60; 04279.139.36; ВЕДНО с всички подобрения и приращения в имота;

Адрес на поземления имот: гр. Благоевград, м. „Под Черквата“

Описание по стар идентификатор: НИВА с площ от 3,998дка., четвърта категория, представляваща имот №139037, находящ се в местността „ПОД ЧЕРКВАТА“ в землището на гр. Благоевград, при съседи: имот №139041 – нива, собственост на наследниците на НИКОЛА СОТИРОВ КАЦАРОВ, имот №139046 – нива, собственост на община – ползвател, имот №000892 – канал на държавата, имот №139036 – нива на наследниците на БОРИС АНДОНОВ ЯНОВСКИ, ВЕДНО с всички подобрения и приращения в описания имот .

Подробно описание на Поземлен имот с идентификатор: 04279.139.37: Поземления имот е с неправилна форма, без денивелация. По имотни граници и изградена ограда от телена мрежа на метални колци. В незастроената част на имота са изградени вътрешни обслужващи алеи, зелени площи и овощна градина. В имота е изградена система за капково напояване. В имота има Ел. инсталация и ВиК инсталация с изградени сонда и септична яма. Имота граничи с пътя свързващ Старо Струмско и животинския пазар. В имота са изградени двуетажна жилищна сграда, която е изградена с издадени строителни книжа, навес и три броя сгради за които по време на описа не бяха представени строителни книжа и не са заснети кадастрално.

1. Навеса се състои от навес, тераса, склад и баня с тоалетна. Същият представлява дървена конструкция с частично изградени тухлени външни и вътрешни стени. Покривът на навеса е скатен, дървен с керемиди. Врати – алуминиеви. Дограма – ПВЦ. Има изградени Ел. и ВиК инсталации. Входна врата – алуминиева. Банята с тоалетна е с под – теракота, стени – фаянс, таван – варова мазилка. същата е Н=2,00м. Врата – алуминиева. Навеса е със застроена площ при замерване на място от 175,00кв.м.

2. Сграда изградена на две нива, дървена конструкция и тераса. Същата е с покрив скатен, дървен с керемиди. Външните стени са изпълнени – частично оБлицовка с камък, частично – дървена обшивка. В сградата има Ел. и ВиК инсталации. Входна и вътрешни врати – алуминиеви. Дограма – ПВЦ. Същата е със застроена площ при замерване на място от 34,00кв.м., състои от: Първо ниво – дневна и баня с тоалетна. Дневната е с под – теракота, стени – частично облицовка с камък, частично – фаянс. Таван – дървена конструкция. Банята с тоалетна е с под – теракота, стени – фаянс, таван – дървена конструкция. Достъпът до второ ниво се осъществява по вътрешна стълба – дървена конструкция от дневната. Парапет – метален ажурен. Второ ниво – се състои от две спални със скосявания. Същите са с под – дървени дюшеме, стени – частично дървена обшивка, частично – тапети. Таван – дървени конструкция. Терасата към сградата е с под – теракота, таван – дървена конструкция.

3. Склад със застроена площ при замерване на място от 200,00кв.м. същият представлява едноетажна масивна сграда със стоманобетонни греди и колони и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Покривът на сградата е двускатен, метален от LT – ламарина на метални ферми. Външните стени са изпълнени с варова мазилка и фасадна боя. Дограма – метална. Входни врати – два броя метални-портални. Има изградена Ел. инсталация. състои се от два броя преходни помещения с под – подложен бетон, стени – варова мазилка и латекс, таван – метална покриван конструкция.

4. Офис сграда със застроена площ при замерване на място от 33,00кв.м. и представлява двуетажна масивна сграда със стоманобетонни греди, колони и плочи и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Покривът на сградата е скатен с керемиди. Външните стени са изпълнени с варова мазилка и фасадна боя. Входна и вътрешни врати – алуминиеви. Дограма – ПВЦ. има изградени Ел. и ВиК инсталации. На първо ниво сградата се състои от: две броя офиси със самостоятелни входове и санитарен възел. Офисите са с под – гранитогрес, стени – финна силикатна мазилка, таван – гипсокартон, шпакловка и латекс. Санитарния възел е с под – теракота, стени – фаянс, таван – гипсокартон, шпакловка и латекс. Достъпът до второ ниво се осъществява от офиса изграден в източната част на сградата по еднораменна стоманобетонна стълба с под – врачански камък. Второ ниво се състои от едно еднообемно помещение с под – гранитогрес, стени – силикатна мазилка, таван – гипсокартон, шпакловка и латекс. Всички помещения са с Н=2,20м.

ВЕДНО с изградената в гореописания имот Сграда с идентификатор: 04279.139.37.1,Предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, с площ от 147,00кв.м., Брой наземни етажи: 2, Брой подземни етажи: няма данни, Брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, ЕКАТТЕ: 04279, в кадастрален район: 139, в поземлен имот: 04279.139.37, по кадастралната карта на гр. Благоевград. Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма

Административен адрес: гр. Благоевград, м. „Под Черквата“

Описание по стар идентификатор: ЖИЛИЩНА СГРАДА със сутерен, два етажа и тавански етаж, със застроена площ от 148,00кв.м., състояща се от:

- На кота -2,40м. - сутерен, състоящ се от две зимнични помещения с отделен достъп.

- На кота 0,00м. - първи етаж /партрер/, състоящ се от еднопространствени дневна, трапезария, кухненски бокс, една спалня, антре, баня, веранда и стълба за второто ниво.

- На кота +3,00м. - втори етаж, състоящ се от три спални, три бани, стълба, антре и две тераси към спалните.

- На кота +5,80м. - тавански етаж, състоящ се от две спални със самостоятелни бани, антре, стълба и гардеробно помещение.

Подробно описание на Сграда с идентификатор: 04279.139.37.1: Сградата е двуетажна с тавански етаж, със стоманобетонни, греди колони и плочи и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Покривът на сградата е скатен, дървен с керемиди. Външните стени са изпълнени с топлоизолация и минерална мазилка. Дограма на сградата – ПВЦ. Стълбищната клетка за достъп до нивата на сградата е стоманобетонна, двураменна.

Сутерена на сградата е с Н=2,20м. и се състои от: дневна, спалня, зала – фитнес, котелно, баня с тоалетна, коридор и склад с достъп от дневната. Първо ниво се състои от: дневна и баня с тоалетна. Дневната и банята с тоалетна са с под – бетонна плоча, стени – тухлена зидария, таван – бетонна плоча. няма изградени Ел. и ВиК инсталации. Второ ниво се състои от: три стаи, две от тях с баня с тоалетна, три тераси и коридор. Няма монтирани и не са налични вътрешни врати. Ел. инсталация до точка. Трето ниво – тавански етаж е със скосявания и се състои от: дневна с трапезария и кухненски бокс, две стаи, дрешник, Баня с тоалетна и три тераси. Няма монтирани и не се налични вътрешни врати. Ел. инсталация – до точка. ВиК до тапа.

 

Начална цена 354 810лв./триста петдесет и четири хиляди осемстотин и десет лева./

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести: 1. Договорна ипотека, вписана във вх. рег. на службата по вписвания – гр. Благоевград под №1222 от 03.04.2014г., акт№64, том І; 2. Договорна ипотека вписана във вх. рег. на службата по вписвания – гр. Благоевград под №5015 от 16.10.2015г., акт №63, том IІ, в полза на взискателя по делото: „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД с ЕИК: 831919536; 3. Договорна ипотека, вписана във вх. рег. на службата по вписвания – гр. Благоевград под №3988 от 02.09.2014г., акт№159, том І в полза на взискателя по делото: „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД; 4.Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№4124 от 16.09.2016г., акт 29, том IІ; 5.Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№1698 от 28.04.2017г., акт 79, том І; 6.Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№1717 от 28.04.2017г., акт 80, том I; 7.Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№2219 от 26.05.2017г., акт 102, том I; 8.Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№1712 от 25.04.2019г., акт 81, том І; 9.Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№24 от 07.01.2020г., акт 2, том І; 10. Искова молба, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№1699 от 28.04.2017г., акт 116, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. БЛАГОЕВГРАД

от 9.00часа на 18.05.2021г. до 17.00часа на 18.06.2021г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в Банка “ДСК” АД, IBAN: BG53STSA93000012210175,задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 21.06.2021г. от 14.00часа в сградата на Районен съд – гр. БЛАГОЕВГРАД.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача ЕВГЕНИ МИТКОВ ДЕСПОДОВ с тел. за призоваване: 0877/600600, на адрес:гр. Благоевград, м. „Под Черквата“ .

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ