ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИЯ В ИМОТА ХОТЕЛ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА

Дата на публикуване: 17.09.2021 г. в 13:24 ч.

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИЯ В ИМОТА ХОТЕЛ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 1
Начална цена:
606568.00 лв.

Номер на публична продан:
0001083

Номер на изпълнително дело:
20217010400166

Вид на имота:
Хотел

Местоположение:
Симитли

Адрес:
м. "Салиовица"

Площ:
6537.00 кв.м.

Срок:
от 24.08.2021 до 24.09.2021

Дата на отваряне:
27.09.2021 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД

Сканирани обявления:
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН - 166 - 2021 - 24.08.2021г. до 24.09.2021г. - 1.pdf

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИЯ В ИМОТА ХОТЕЛ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 2
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИЯ В ИМОТА ХОТЕЛ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 3
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИЯ В ИМОТА ХОТЕЛ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 4
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИЯ В ИМОТА ХОТЕЛ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 5
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИЯ В ИМОТА ХОТЕЛ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 6
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИЯ В ИМОТА ХОТЕЛ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 7
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИЯ В ИМОТА ХОТЕЛ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 8
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИЯ В ИМОТА ХОТЕЛ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 9
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИЯ В ИМОТА ХОТЕЛ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20217010400166 НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ на длъжника:„АСПАРУХОВИ ГРУП“ ЕООД с ЕИК: 205041825.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

1. Поземлен имот с идентификатор: 66460.407.17, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване с площ от 6 537кв.м., ЕКАТТЕ: 66460, в кадастрален район: 407, по кадастралната карта на гр. Симитли. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 407017. Съседи: 66460.407.1; 66460.408.672; 66460.407.14; 66460.407.13; 66460.407.5; 66460.401.678

Адрес на поземления имот: гр. Симитли, м. „Салиовица“

Подробно описание на Поземлен имот с идентификатор: 66460.407.17: Поземления имот е с неправилна форма с денивелация – посока север. По имотни граници, същият не е ограничен и няма изградени трайни огради. От север имота граничи с пътя свързващ гр. Симитли с гр. Разлог. В незастроената част на имота са оформени паркинг в северната част на имота и е с площ при измерване на място от 1 060кв.м., застлан с асфалт, басейн в западната част на имота с размери 7.0/9.0метра облицован със стъклокерамични плочки, детски басейн в западната част на имота с размери 2.60/4.50метра, облицован със стъклокерамични плочки, както и изграден външен мокър бар от дървена конструкция в западната част на имота. В южната част на имота е монтирана цистерна за зареждане на газ-пропан бутан. В незастроената част на имота, също за изградени зелени площи, частично заради денивелацията с частично оформени шкарпи и вътрешни обслужващи алеи, застлани с бетонови плочки и вътрешно обслужваща транспортна алея застлана с асфалт и районно осветление. Достъпът до нивото на сградата от паркинга се осъществява по външна бетонна стълба, застлана с бетонови плочки. Парапет – декоративен, метален, ажурен. В североизточната част на имота е монтиран трафопост на бетонов фундамент, който те е предмет на описа и не следва да бъде оценяван.. В имота е изградена триетажна масивна сграда. Същият се намира на около триста метра източно от строителните граници на гр. Симитли.

 

2. Сграда с идентификатор: 66460.407.17.1, Предназначение: Хотел, Брой етажи: 3, Брой самостоятелни обекти в сградата – няма данни с площ от 288кв.м., ЕКАТТЕ: 66460, в кадастрален район: 407, в поземлен имот: 66460.407.17, по кадастралната карта на гр. Симитли. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 407017. Съседи: 66460.407.1; 66460.408.672; 66460.407.14; 66460.407.13; 66460.407.5; 66460.401.678

Административен адрес: гр. Симитли, ул. „Симитли“

Подробно описание на Сграда с идентификатор: 66460.407.17.1: Сградата е триетажна в западната и хотелска част и двуетажна в източната част, масивна конструкция, със стоманобетонни греди, колони и плочи и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Покривът на сградата е скатен, дървен с керемди. Външните стени са изпълнени с топлоизолация и облицовка с камък на първо ниво, а останалата част, частично минерална мазилка, частично дървена обшивка. Достъпът до второ и трето ниво се осъществява от два броя външни, стоманобетонни, двураменни стълби с под – гранит, парапет – дървен, ажурен. Стълбището от север е с достъп от второ ниво на сградата, а стълбището от запад е с достъп до трето ниво на сградата. В сградата е монтиран товарен асансьор за хранително продукти с достъп от зала – кухня на първо ниво, до зала покрита тераса на второ ниво. Дограма на сградата – ПВЦ. Отоплението на сградата е централно на Газ с монтирани конвектори и лири в баните с тоалетни в хотелска част. Сградата има изградени и функциониращи Ел. и ВиК инсталации.

Първи етаж се състои от: зала – ресторант с включени в обема два броя тоалетни за мъже и жени, зала – кухня, два броя складове, котелно и тоалетна със съблекалня и преддверие. Зала – ресторант е с под – теракота, стени и таван – шпакловка и латекс. В залата е изграден мокър бар, облицован с камък. Тоалетните към зала – ресторант са с преддверия и са с под – теракота, стени на Н=1,20м. – фаянс, а останалата част и тавана – декоративна мазилка. В преддверията са монтирани керамично мивка на плот от технически гранит. Врати – алуминиеви. Зала – кухня и двата броя складове са с под – теракота, стени на Н=1,60м. – фаянс, а останалата част и тавана – шпакловка и латекс. Врати на складовете – алуминиеви. Котелното е с под – гранитогрес, стени на Н=1,60м. – фаянс, а останалата част и тавана – шпакловка и латекс. Врати - два броя , към зала кухня и към терена – метални – термоустойчиви. Тоалетната е с под – теракота, стени – фаянс, таван – понижен тип Армстронг. Съблекалнята и преддверието са с под – теракота, стени на Н=1,60м. – фаянс, а останалата част и тавана – шпакловка и латекс, частично в преддверието – таван понижен тип Армстронг. Врата към терена от преддверието и вътрешни врати – алуминиеви.

Втори етаж се състои от: пет броя хотелски стаи с номерация от номер 1 до номер 5, с обслужващ коридор и покрита тераса. Хотелските стаи се състоят от стая и баня с тоалетна, като в стаи №4 и №5 са оформени входни антрета, застлани с теракота. Стая с хотелска номерация №3 е с тераса. Стаите са с под – циментова замазка и ламиниран паркет, стени и таван – шпакловка и латекс, частично – гипсокартон, шпакловка и латекс. Баните с тоалетни са с под – теракота, стени – фаянс, таван – декоративна мазилка с монтирани ПВЦ душ-кабини. Врати на баните с тоалетна – алуминиеви, плъзгащи на стоя №3 – алуминиева. Входни врати на стаите – дървени. Терасата към стая с хотелска номерация №3 е с под – теракота, стени – минерална мазилка. Парапет - плътна тухлена зидария. Обслужващия коридор е с под – теракота, стени и таван – шпакловка и латекс. Покритата тераса е изградена в източната част на сградата и е достъп от външното стълбище от север и обслужващия коридор на хотелската част на второ ниво. Същата се състои от: зала и тоалетна с преддверие. Залата и с под – теракота, стени на Н=1,00м. – дървен парапет с плътна дървена обшивка към обема на залата и ПВЦ – дограма. Таван – дървена покривна конструкция. Залата има изградени мокър бар и барбекю – облицовано с камък. Входна врата към външно стълбище – алуминиева, към обслужващия коридор – дървена. Тоалетната с преддверие е с под – теракота, стени на Н=1,20м. – фаянс, а останалата част и тавана – декоративна мазилка. В преддверието е монтирана керамична мивка на плот от технически гранит. Врати – алуминиеви.

Трети етаж се състои от: се състои от пет броя хотелски стаи с хотелска номерация от номер 6 до номер 10 и обслужващ коридор. Достъпът до обслужващия коридор на етажа и до хотелските стаи са осъществява от външното стълбище от запад. Всички стаи, с изключение на стая с хотелска номерация №8 са със скосявания. Хотелските стаи се състоят от стая и баня с тоалетна. Стаите са с под – циментова замазка и ламиниран паркет, стени и таван – шпакловка и латекс, частично – гипсокартон, шпакловка и латекс. Баните с тоалетни са с под – теракота, стени – фаянс, таван – декоративна мазилка с монтирана ПВЦ душ-кабина. Врати – алуминиеви, плъзгащи, на стая с хотелска номерация №8 – алуминиева. Входни врати на хотелските стаи – дървени.обслужващия коридор е с под – теракота, стени и таван – шпакловка и латекс. Входна врата към стълбището от запад – алуминиева.

За сградата е издадено Разрешение за ползване №СТ-05-795 от 15.05.2014г. на ДНСК – София. Същата е със РЗП от 864,00кв.м.

 

Общата начална цена на имотите възлиза на 606 568лв./шестстотин и шест хиляди петстотин шестдесет и осем лева/

Публичната продажба на имотите е облагаема доставка по смисъла на чл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната им цена следва да се начисли ДДС.

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести:1. Договорна ипотека в полза на „Юробанк България“ АД, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с дв.вх.рег.№313 от 29.01.2020г., акт 17, том І; 2. Договорна ипотека в полза на „Юробанк България“ АД, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с дв.вх.рег.№314 от 29.01.2020г., акт 18, том І; 3.Възбрана в полза на взискателя по делото, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с дв.вх.рег.№1559 от 12.03.2021г., акт 40, том І; 4.Възбрана в полза на НАП/за поземления имот/, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с дв.вх.рег.№5967 от 18.12.2020г., акт 4, том IІ;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. БЛАГОЕВГРАД

от 9.00часа на 24.08.2021г. до 17.00часа на 24.09.2021г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в Банка “ДСК” АД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 27.09.2021г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. БЛАГОЕВГРАД.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача „АСПАРУХОВИ ГРУП“ ЕООД, представлявано от: АЛЕКСАНДЪР АСПАРУХОВ СТОЙКОВ с тел. за призоваване: 0897/495227, на адрес: гр. Симитли, м. „Салиовица“.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ