ПРОДАЖБА НА АТЕЛИЕ В ГР. БАНСКО В СГРАДА "ФЛОРИМОНТ ХАЙТС"

Дата на публикуване: 12.09.2021 г. в 14:44 ч.

ПРОДАЖБА НА АТЕЛИЕ В ГР. БАНСКО В СГРАДА "ФЛОРИМОНТ ХАЙТС" - 1
Начална цена:
31832.90 лв.

Номер на публична продан:
0001084

Номер на изпълнително дело:
20217010400178

Вид на имота:
Ателие, Таван

Местоположение:
Банско

Адрес:
м. "Грамадето", "Флоримонт Хайтс", ет.5, ат.36

Площ:
36.60 кв.м.

Срок:
от 13.09.2021 до 13.10.2021

Дата на отваряне:
14.10.2021 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПП-178-21-13.09.2021-13.10.2021-1.pdf

ПРОДАЖБА НА АТЕЛИЕ В ГР. БАНСКО В СГРАДА "ФЛОРИМОНТ ХАЙТС" - 2
ПРОДАЖБА НА АТЕЛИЕ В ГР. БАНСКО В СГРАДА "ФЛОРИМОНТ ХАЙТС" - 3
ПРОДАЖБА НА АТЕЛИЕ В ГР. БАНСКО В СГРАДА "ФЛОРИМОНТ ХАЙТС" - 4
ПРОДАЖБА НА АТЕЛИЕ В ГР. БАНСКО В СГРАДА "ФЛОРИМОНТ ХАЙТС" - 5
ПРОДАЖБА НА АТЕЛИЕ В ГР. БАНСКО В СГРАДА "ФЛОРИМОНТ ХАЙТС" - 6
ПРОДАЖБА НА АТЕЛИЕ В ГР. БАНСКО В СГРАДА "ФЛОРИМОНТ ХАЙТС" - 7
ПРОДАЖБА НА АТЕЛИЕ В ГР. БАНСКО В СГРАДА "ФЛОРИМОНТ ХАЙТС" - 8
ПРОДАЖБА НА АТЕЛИЕ В ГР. БАНСКО В СГРАДА "ФЛОРИМОНТ ХАЙТС" - 9
ПРОДАЖБА НА АТЕЛИЕ В ГР. БАНСКО В СГРАДА "ФЛОРИМОНТ ХАЙТС" - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20217010400178 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на длъжника КРИСТИНА МЕРИ СМИТ, гражданка на Обединеното кралство на Великобритания и Северна Ирландия и МАТЮ ПОЛ СМИТ, гражданин на Обединеното кралство на Великобритания и Северна Ирландия.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 02676.11.14.1.40, представляващ: Жилище, апартамент с площ от 36,60кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 11, в поземлен имот: 02676.11.14, в сграда: 02676.11.14.1, Прилежащи части: 11.78кв.м. - застр. площ общи части; Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.11.14.1.39, 02676.11.14.1.41, Под обекта: 02676.11.14.1.31, 02676.11.14.1.30, Над обекта: 02676.11.14.1.50, 02676.11.14.1.49

Административен адрес: гр. Банско, м. „Грамадето“, ет.5, ап. АТ.36

Описание по стар идентификатор: АТЕЛИЕ №36, разположен на пети етаж, на кота +10,65м., със застроена площ от 36,60кв.м., състоящ се от антре, кухненски бокс /трапезария/дневна, спалня, баня с тоалетна, при съседи на апартамента: коридор, двор, и Ат.37, и Ат.35, ВЕДНО със съответните 11,78кв.м. идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото или с обща площ от 48,38кв.м. и заедно със съответните идеални части от общите части и от правото на строеж върху мястото, разположен се в жилищна сграда, Апартаментен хотел с търговско наименование Florimont heights”, изграден в парцел №011014, осма категория, находящ се в м. „Грамадето“ в землището на гр. Банско, с площ от 1500кв.м. по нотариален акт, 1488кв.м. по скица, Разрешение за строеж №364/06.11.2006г., издадено от гл.Архитект на общ. Банско, при граници по скица: имот №011043, имот №011046, имот №011044, а по нотариален акт : имот №12, имот №20, имот №15 и имот №44

Подробно описание на самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.11.14.1.40: Самостоятелния обект се намира на пети етаж /четвърти жилищен/ от пететажна масивна жилищна сграда със стоманобетонни греди, колони и плочи и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Покривът на сградата е скатен с битумни керемиди. Външните стени са изпълнени с топлоизолация, на първо ниво – облицовка с камък, а останалата част, частично – минерална мазилка, частично – дървена обшивка. Стълбищната клетка е стоманобетонна, двураменна и е с под – гранит, стени – облицовка с ПДЧ – плоскости, таван – гипсокартон, шпакловка и латекс. Парапет - дървен, ажурен с дървена ръкохватка. Обслужващите коридори са с под – циментова замазка и мокет, стени – гипсокартон, шпакловка и тапети, таван – гипсокартон, шпакловка и латекс. Входна врата – ПВЦ. Има изграден и функциониращ асансьор. Сградата се намира в широк център на гр. Банско в район с напълно изградена инфраструктура и елементи на градската среда. Мястото е транспортно достъпно. Районът е застроен предимно с апартаментни комплекси и хотели. Сградата се намира в съседство през улица с апартаментен комплекс „ЕМЕРАЛД“. Същата е с търговско наименование „ФЛОРИМОНТ ХАЙТС“. За сградата е издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №149 от 23.12.2008г. на общ. Банско.

Самостоятелния обект се състои от: дневна с трапезария и кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна и входно антре. Дневната с трапезария и кухненски бокс и входното антре са с под – ламиниран паркет, стени и таван – гипсокартон, шпакловка и латекс. Спалнята е с под – циментова замазка и мокет, стени и таван – гипсокартон, шпакловка и латекс, частично по стени – тапети. Банята с тоалетна е с под – теракота, стени – на Н=2,00м. – фаянс, а останалата част и тавана – гихсокартон, шпакловка и латекс с монтирани керамична мивка, керамична тоалетна чиния с вградена структура, ПВЦ – душ кабина, смесителна батерия и смесителна душ батерия. В апартамента са монтирани два броя алуминиеви радиатори по един в дневната и спалнята. В апартамента има изградени и функциониращи Ел. и виК инсталации. Дограма – ПВЦ. Входна и вътрешни врати – МДФ. Апартамента е оборудван с движими вещи, които не се предмет на описа и не следват да бъдат оценявани, част от които са разглобени. Апартамента е в добро общо състояние, без видими дефекти.

Начална цена 31 832,90лв./тридесет и една хиляди осемстотин тридесет и два лева и деветдесет стотинки/.

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести: 1. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№1840 от 14.04.2021г., акт 110, том І; 2. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№1502 от 16.04.2018г., акт 96, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. РАЗЛОГ

от 9.00часа на 13.09.2021г. до 17.00часа на 13.10.2021г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в Банка “ДСК” АД, IBAN: BG53STSA93000012210175,задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 14.10.2021г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. РАЗЛОГ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача КРАСИМИР ГЕРЕВ МАХЛИЕВ с тел. За връзка: 0895/935583 – на длъжност поддръжка към фирма менажираща комплекса „ГРАНД ХОТЕЛС МЕНИДЖМЪНТ ЕНД МАРКЕТИНГ“ ЕООД, на адрес:гр. Банско, м. „Грамадето“, ет.5, ап. АТ.36.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ