ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ В ГР. БАНСКО В "ГРАНД ХОТЕЛ БАНСКО"

Дата на публикуване: 12.09.2021 г. в 14:54 ч.

ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ В ГР. БАНСКО В "ГРАНД ХОТЕЛ БАНСКО" - 1
Начална цена:
42552.00 лв.

Номер на публична продан:
0001085

Номер на изпълнително дело:
20207010400165

Вид на имота:
Двустаен апартамент

Местоположение:
Банско

Адрес:
ул. "Глазне" №5, вх. D, ет.1, ап. D103, Гранд Хотел Банско

Площ:
53.21 кв.м.

Срок:
от 13.09.2021 до 13.10.2021

Дата на отваряне:
14.10.2021 г. в 14:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПП-165-20-13.09.2021-13.10.2021-1.pdf

ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ В ГР. БАНСКО В "ГРАНД ХОТЕЛ БАНСКО" - 2
ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ В ГР. БАНСКО В "ГРАНД ХОТЕЛ БАНСКО" - 3
ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ В ГР. БАНСКО В "ГРАНД ХОТЕЛ БАНСКО" - 4
ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ В ГР. БАНСКО В "ГРАНД ХОТЕЛ БАНСКО" - 5
ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ В ГР. БАНСКО В "ГРАНД ХОТЕЛ БАНСКО" - 6
ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ В ГР. БАНСКО В "ГРАНД ХОТЕЛ БАНСКО" - 7
ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ В ГР. БАНСКО В "ГРАНД ХОТЕЛ БАНСКО" - 8
ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ В ГР. БАНСКО В "ГРАНД ХОТЕЛ БАНСКО" - 9
ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ В ГР. БАНСКО В "ГРАНД ХОТЕЛ БАНСКО" - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20207010400165 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на длъжника: МАРТИН ФИЛИП ЛИНЧ, гражданин на Ирландия и ЕДЕЛ ХАНИГАН, гражданин на Ирландия.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 02676.501.6378.4.51, представляващ: Жилище, апартамент с площ от 53,21кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 501, в поземлен имот: 02676.501.6378, в сграда: 02676.501.6378.4 с брой надземни етажи 4, брой подземни етажи: 1, по кадастралната карта на гр. Банско; Прилежащи части: 15,33кв.м. застр. площ общи части +21,80кв.м. прилежаща площ от парцела; Стар идентификатор: 02676.501.6295.1.51; Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.501.6378.4.54, Под обекта: 02676.501.6378.4.11, 02676.501.6378.4.10, Над обекта: 02676.501.6378.4.89

Административен адрес: гр. Банско, ул. „Глазне“ №5, вх. D, ет.1, ап. D103

Описание по стар идентификатор: АПАРТАМЕНТ №D 103, разположен на втори етаж, състоящ се от антре, кухненски бокс с трапезария и дневна и спалня, спалня, баня с тоалетна и балкон, със застроена площ от 53,21кв.м., заедно с 0,88% идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 15,33 кв.м., или обща застроена площ от 68,54кв.м., и заедно със съответните идеални части от правото на строеж върху мястото, при съседи: коридор, апартамент D 102, двор калкан на секция С, находящ се в ТРИСЕКЦИОННА ЖИЛИЩНА СГРАДА с площ 8 239,44кв.м., построена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I – 2879, 2880, 2915, 2914, в квартал 139 по ПУП на гр. Банско, целият с площ от 2480 кв.м., при граници: от три страни улици и УПИ V – 2879, 2880, 2915, 2914.

Подробно описание на самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.501.6378.4.51: Самостоятелния обект се намира на втори етаж от четириетажна масивна жилищна сграда със стоманобетони, греди, колони и плочи и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Покривът на сградата е скатен с керемиди. Външните стени са изпълнени с топоизолация и минерална мазилка, частично по тераси – еталбонт. Стълбищната клетка е стоманобетонна, двураменна с под – гранитогрес, стени и таван – гипсокартон, шпакловка и латекс. Парапет – иноксов, ажурен. Обслужващите коридори са с под – циментова замазка и мокет, стени на Н=1,20м. – облицовка от ПДЧ – плоскости, а останалата част и тавана – гипсокартон с декоративна мазилка. В сградата има монтиран и функциониращ асансьор. Същата представлява секция от апартаментен комплекс с търговско наименования ГРАНД ХОТЕЛ БАНСКО. Същият се намира в широк център на гр. Банско в район с напълно изградена инженерна инфраструктура и елементи на градската среда. Районът е застроен предимно с жилищни сгради – ниско застрояване. Мястото е с отлична транспортна достъпност. Комплекса се намира в съседство с пътя свързващ гр. Банско с гр. Гоце Делчев. За комплекса е издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №56 от 30.05.2008г. на Общ. Банско. Самостоятелния обект се състои от дневна с трапезария и кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна, входно антре и тераса с достъп от дневната. Дневната с трапезария и кухненски бокс и входното антре са с под – циментова замазка и ламиниран паркет, стени и таван – гипсокартон, шпакловка и латекс. Спалнята е с под – циментова замазка и мокет, стени и таван – гипсокартон, шпакловка и латекс. Банята с тоалетна е с под – теракота, стени – фаянс, таван – гипсокартон, шпакловка и латекс и с монтирана ПВЦ – душ кабина. Терасата е с под – гранитогрес, стени и таван – минерална мазилка, парапет – стъклен /триплексов/ на иноксова конструкция. Има изградени и функциониращи Ел. и ВиК инсталации. Дограма – ПВЦ. Входна и вътрешни врати – МДФ.

Гореописания самостоятелен обект в деня на описа е с хотелска номерация С 217

 

Начална цена 42 552лв./четиридесет и две хиляди петстотин петдесет и два лева/.

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести: 1. Възбрана в полза на взискателя по делото, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№727 от 02.03.2020г., акт 122, том І; 2. Възбрана в полза на Община Банско, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№2946 от 16.07.2018г., акт 196, том І; 3. Възбрана в полза на взискателя по делото, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№1545 от 26.04.2017г., акт 78, том ІI;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. РАЗЛОГ

от 9.00часа на 13.09.2021г. до 17.00часа на 13.10.2021г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в Банка “ДСК” АД, IBAN: BG53STSA93000012210175,задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 14.10.2021г. от 14.00часа в сградата на Районен съд – гр. РАЗЛОГ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача КРАСИМИР ГЕРЕВ МАХЛИЕВ с тел. За връзка: 0895/935583 – на длъжност поддръжка към фирма менажираща комплекса „ГРАНД ХОТЕЛС МЕНИДЖМЪНТ ЕНД МАРКЕТИНГ“ ЕООД с ЕИК: 206072108, на адрес:гр. Банско, ул. „Глазне“ №5, вх. D, ет.1, ап. D103.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ