ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ, НАХОДЯЩ СЕ В С. САМУИЛОВО, ВЕДНО В ПОСТРОЕНАТА В ПАРЦЕЛА КЪЩА,

Дата на публикуване: 15.11.2021 г. в 15:22 ч.

ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ, НАХОДЯЩ СЕ В С. САМУИЛОВО, ВЕДНО В ПОСТРОЕНАТА В ПАРЦЕЛА КЪЩА,  - 1
Начална цена:
218649.00 лв.

Номер на публична продан:
0001093

Номер на изпълнително дело:
20207010400058

Вид на имота:
Къща

Местоположение:
Самуилово

Адрес:
общ. Петрич

Площ:
750.00 кв.м.

Срок:
от 16.11.2021 до 16.12.2021

Дата на отваряне:
17.12.2021 г. в 14:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД ПЕТРИЧ

Сканирани обявления:
ОБЯВЛЕНИЕ ПП-58-20-16.11.2021-16.12.2021-САМУИЛОВО-1.pdf

ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ, НАХОДЯЩ СЕ В С. САМУИЛОВО, ВЕДНО В ПОСТРОЕНАТА В ПАРЦЕЛА КЪЩА,  - 2
ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ, НАХОДЯЩ СЕ В С. САМУИЛОВО, ВЕДНО В ПОСТРОЕНАТА В ПАРЦЕЛА КЪЩА,  - 3
ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ, НАХОДЯЩ СЕ В С. САМУИЛОВО, ВЕДНО В ПОСТРОЕНАТА В ПАРЦЕЛА КЪЩА,  - 4
ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ, НАХОДЯЩ СЕ В С. САМУИЛОВО, ВЕДНО В ПОСТРОЕНАТА В ПАРЦЕЛА КЪЩА,  - 5
ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ, НАХОДЯЩ СЕ В С. САМУИЛОВО, ВЕДНО В ПОСТРОЕНАТА В ПАРЦЕЛА КЪЩА,  - 6
ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ, НАХОДЯЩ СЕ В С. САМУИЛОВО, ВЕДНО В ПОСТРОЕНАТА В ПАРЦЕЛА КЪЩА,  - 7
ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ, НАХОДЯЩ СЕ В С. САМУИЛОВО, ВЕДНО В ПОСТРОЕНАТА В ПАРЦЕЛА КЪЩА,  - 8
ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ, НАХОДЯЩ СЕ В С. САМУИЛОВО, ВЕДНО В ПОСТРОЕНАТА В ПАРЦЕЛА КЪЩА,  - 9
ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ, НАХОДЯЩ СЕ В С. САМУИЛОВО, ВЕДНО В ПОСТРОЕНАТА В ПАРЦЕЛА КЪЩА,  - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20207010400058 НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ на ипотекарните длъжници: ЕВГЕНИ КИРИЛОВ РУПЕЛОВ и НЕВЕНА СТОЯНОВА РУПЕЛОВА.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V/пети/, пл.№355/триста петдесет и пет/, квартал 30/тридесет/, по плана на село Самуилово, общ. Петрич, обл. Благоевград, одобрен със Заповед №592/21.07.1995г. На кмета на Общ. Петрич, целият имот с площ от 750,00/седемстотин и петдесет/кв.м., при съседи на имота съгласно акт за собственост: ВАНГЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА, МИТРЕ ГОВЕДАРОВ, СТОЯН ТРАЙКОВ и от двете страни улица, и при съседи на имота по скица: от две страни – улици, УПИ IV – 356, УПИ III – 354 и УПИ VII – 355, ВЕДНО с изградената в имота ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с разгъната застроена площ от 173/сто седемдесет и три/кв.м.

Подробно описание на Урегулиран поземлен имот V, пл.№355, квартал 30: Поземления имот е с почти правилна, с денивелация посока – север. По имотни граници от запад, север и изток е изградена плътна ограда на Н=180м. с бучарда от камък на Н=0,50м., а останалата част – варова мазилка и латекс. От юг е изградена бетонна подпорна стена – облицована с камък и монтирани метална ажурни пана. От юг за достъп към гаража в свадата е монтирана метална ажурна врата. От северозапад за достъп към имота е монтирана метална ролетна гаражна врата. В незасроената част имота е с изградена вертикална планировка с изградени вътрешни обслужващи алеи, застлани с бетонови плочки а около басейна теракота, зелени площи и районно осветление. В имота от североизточната му част е изградена едноетажна масивна сграда с застроена площ от 18,34кв.м., масивна конструкция със стоманобетонни греди, колони и плоча и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Покривът на сградата е скатен дървен с керемиди. Външните сени са изпълнени на Н=0,50м. – бучарда от каменни плочи, а останалата част – варова мазилка и латекс. Сградата се състои от стая и баня с тоалетна със светла височина Н=2,00м. и са с отделно самостоятелни входове. Помещенията са с под – теракота, стени на Н=0,80м. – фаянс, а останалата част и тавана – варова мазилка и латекс. В сградата има изградени и функциониращи Ел. и ВиК инсталации. Дограма – алуминиева, входни врати – алуминиеви. В югоизточната част на имота е изградена беседка със застроена площ от 14,50кв.м., дървена конструкция, без изградени оградни стени и покрив дървен с керемиди. В северозападната част на имота е изградена навес от метална конструкция и покрит с поликарбонат. В северната част на имота е изграден басейн с обем от 30куб.м. – облицован със стъклокерамични плочки. В имота са изградени двуетажна масивна жилищна сграда и гараж, изградени на сключено застрояване. В северозападната част на жилищната сграда и е изграден навес със застроена площ при измерване на място от 16,00кв.м., дървена конструкция с дървен покрив с керемиди и монтирана алуминиева дограма. Същият е застлан с теракота.

Поземления имот се намира в северозападната част на селото в район с частично изградена инфраструктура. Имота се намира в непосредствена близост, източно от стадиона.

Подробно описание на Двуетажна масивна жилищна сграда с разгъната застроена площ от 173,00кв.м.: Сградата е двуетажна, масивна със стоманобетонни греди, колони и плочи и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Покривът на сградата е скатен дървен с керемиди, включващ и гаража. Външните стени са изпълнени ос цокъл от каменни плочи, а останалата част, частично варова мазилка и латекс, частично облицовка от каменни плочи. В сградата има изградени и функциониращи Ел и ВиК инсталации. Входни и вътрешни врати – дървени. Достъпът до второ ниво се осъществява по вътрешна стоманобетонна двураменна стълба и емпоре с под – мраморни плочи, стени на Н=1,60м. – фаянс а останалата част и тавана – варова мазилка и латекс. Първо ниво се състои от: дневна, трапезария и кухненски бокс на ниво 0,50м. от нивото на дневната, две спални, баня с тоалетна, тоалетна с мокро помещение, коридор и входно антре. Дневната, трапезарията и кухненския бокс е с под – частично мраморни плочи, частично ламиниран паркет, стени и таван – варова мазилка и латекс, частично по стени в бокса – фаянс, в дневната – облицовка с каменни плочи. В дневната има монтирана камина. Входното антре и коридора са с под – мраморни плочи, стени и таван – варова мазилка и латекс. Двете спални са с под – циментова замазка и ламиниран паркет, стени и таван – шпакловка и латекс. Банята с тоалетна и тоалетната с мокро помещение са с под – теракота, стени – фаянс, таван – окачен тип Армстронг. Дограма на входното антре – дървена, а останалата – ПВЦ. Второто ниво се състои от: две спални, стая за фитнес, гардеробна, баня с тоалетна,коридор и две тераси, едната от запад с достъп от стая та за фитнес и другата от юг с достъп от вътрешното емпоре. Двете спални и стаята за фитнес са с под – циментова замазка и ламиниран паркет, стени и таван – варова мазилка и латекс. Гардеробната е с под – циментова замазка, стени и таван – варова мазилка и латекс. Банята с тоалетна е с под – теракота, стени – фаянс, таван – варова мазилка и латекс. Коридорът е с под – мраморни плочи, стени и таван – варова мазилка и латекс. Двете тераси са с под – теракота, стени – варова мазилка и латекс, частично на терасата от юг – облицовка с камък. Таван на терасата от запад – дървена покривна конструкция. Парапет – плътна тухлена зидария. Дограма – двукатна дървена.

Гаража е със светла височина Н=2,00м. и е с под – циментова замазка, стени и таван – варова мазилка и латекс. Дограма – еднокатна дървена. Има изградена Ел. и ВиК инсталация. Гаражна врата – метална ролетна.

Начална цена 218 649лв./двеста и осемнадесет хиляди шестстотин четиридесет и девет лева/

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести:1. Договорна ипотека вписана с вх.рег.№290 от 29.03.2011г., акт №22, том 1, дело №176 и Подновяване на Договорна ипотека вписана с вх.рег.№445 от 12.03.2021г., акт №48, том 1, дело №177 в сл. по вписванията гр. Петрич, в полза на взискателя по делото: “СИ ФИНАНСИ ГРУП“ ЕООД с ЕИК: 200437023; 2. Договорна ипотека вписана с вх.рег.№288 от 29.03.2011г., акт №21, том 1, в сл. по вписванията гр. Петрич; 3.Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Петрич с вх.рег.№1459 от 04.08.2017г., акт 82, том І; 4.Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Петрич с вх.рег.№1365 от 07.08.2020г., акт 73, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. ПЕТРИЧ

от 9.00часа на 16.11.2021г. до 17.00часа на 16.12.2021г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в Банка “ДСК” АД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 17.12.2021г. от 14.00часа в сградата на Районен съд – гр. ПЕТРИЧ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача ТОДОРКА АТАНАСОВА ИЛИЕВА с тел. за призоваване: 0888/265405, на адрес: по местонахождение на имотите.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ