Продажба на недвижими имоти

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С 37 БРОЯ АПАРТАМЕНТИ ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТИТЕ ДВИЖИМИ ВЕЩИ

Номер на публична продан: 0000900

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С 37 БРОЯ АПАРТАМЕНТИ ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТИТЕ ДВИЖИМИ ВЕЩИ

Вид на имота: Други
Местоположение: Разлог
Площ: 3361.00 кв.м.
Срок: от 28.02.2019 до 28.03.2019
Дата на отваряне: 29.03.2019 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 0.00 лв.

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА и 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА

Номер на публична продан: 0000798

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА и 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА

Вид на имота: Земеделски имот
Местоположение: Банско
Площ: 0.00 кв.м.
Срок: от 26.02.2019 до 26.03.2019
Дата на отваряне: 27.03.2019 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 0.00 лв.

ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ

Номер на публична продан: 0000785

ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ

Вид на имота: Тристаен апартамент
Местоположение: Разлог
Площ: 100.79 кв.м.
Срок: от 26.02.2019 до 26.03.2019
Дата на отваряне: 27.03.2019 г. в 14:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 59665.00 лв.

ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ ДВУСТАЙНИ АПАРТАМЕНТА В АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС "АЛЕКСАНДЪР СКИ, СПА И СПОРТ"

Номер на публична продан: 0000771

ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ ДВУСТАЙНИ АПАРТАМЕНТА В АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС "АЛЕКСАНДЪР СКИ, СПА И СПОРТ"

Вид на имота: Двустаен апартамент
Местоположение: Баня
Площ: 0.00 кв.м.
Срок: от 26.02.2019 до 26.03.2019
Дата на отваряне: 26.03.2019 г. в 15:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 0.00 лв.

ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ (УЧРЕДЕНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ)

Номер на публична продан: 0000874

ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ (УЧРЕДЕНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ)

Вид на имота: Тристаен апартамент
Местоположение: Благоевград
Площ: 83.83 кв.м.
Срок: от 22.03.2019 до 22.04.2019
Дата на отваряне: 23.04.2019 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД
Начална цена: 21695.00 лв.

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ