Продажба на недвижими имоти

ПРОДАЖБА НА 2/3 (ДВЕ ТРЕТИ) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 5 БРОЯ АПАРТАМЕНТИ И ДВА БРОЯ ГАРАЖИ

Номер на публична продан: 0000918

ПРОДАЖБА НА 2/3 (ДВЕ ТРЕТИ) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 5 БРОЯ АПАРТАМЕНТИ И ДВА БРОЯ ГАРАЖИ

Вид на имота: Други
Местоположение: Петрич
Площ: 841.00 кв.м.
Срок: от 28.08.2018 до 28.09.2018
Дата на отваряне: 01.10.2018 г. в 14:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД ПЕТРИЧ
Начална цена: 0.00 лв.

ПРОДАЖБА НА 5/12 ИД.Ч. ОТ ПАРЦЕЛ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 1/2 ИД.Ч. ОТ КЪЩА, ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ И ДВА БРОЯ ДРУГ ВИД САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ

Номер на публична продан: 0000856

ПРОДАЖБА НА 5/12 ИД.Ч. ОТ ПАРЦЕЛ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 1/2 ИД.Ч. ОТ КЪЩА, ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ И ДВА БРОЯ ДРУГ ВИД САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ

Вид на имота: Други
Местоположение: Петрич
Площ: 676.00 кв.м.
Срок: от 28.08.2018 до 28.09.2018
Дата на отваряне: 01.10.2018 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД ПЕТРИЧ
Начална цена: 0.00 лв.

ПРОДАЖБА НА РЕСТОРАНТСКИ И РЕКРЕАЦИОНЕН КОМПЛЕКС "ВИХРЕН" и РЕСТОРАНТСКИ КОМПЛЕКС "ТОДОРКА"

Номер на публична продан: 0000719

ПРОДАЖБА НА РЕСТОРАНТСКИ И РЕКРЕАЦИОНЕН КОМПЛЕКС "ВИХРЕН" и РЕСТОРАНТСКИ КОМПЛЕКС "ТОДОРКА"

Вид на имота: Заведение
Местоположение: Банско
Площ: 0.00 кв.м.
Срок: от 24.08.2018 до 25.09.2018
Дата на отваряне: 26.09.2018 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 0.00 лв.

ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ

Номер на публична продан: 0000717

ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ

Вид на имота: Тристаен апартамент
Местоположение: Разлог
Площ: 82.97 кв.м.
Срок: от 24.08.2018 до 25.09.2018
Дата на отваряне: 26.09.2018 г. в 14:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 58000.00 лв.

ПРОДАЖБА НА МНОГОСТАЕН АПАРТАМЕНТ, НАХОДЯЩ СЕ НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ

Номер на публична продан: 0000905

ПРОДАЖБА НА МНОГОСТАЕН АПАРТАМЕНТ, НАХОДЯЩ СЕ НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ

Вид на имота: Многостаен апартамент
Местоположение: Благоевград
Площ: 108.00 кв.м.
Срок: от 18.09.2018 до 18.10.2018
Дата на отваряне: 19.10.2018 г. в 14:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД
Начална цена: 92130.00 лв.

1 2 3 4 >>
ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ