Продажба на недвижими имоти

ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ - ДВОРНО МЯСТО ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА МАСИВНИ СГРАДИ - СКЛАД И ЦЕХ ЗА МЕБЕЛИ

Номер на публична продан: 0000936

ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ - ДВОРНО МЯСТО ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА МАСИВНИ СГРАДИ - СКЛАД И ЦЕХ ЗА МЕБЕЛИ

Вид на имота: Производствен имот
Местоположение: Баня
Площ: 10600.00 кв.м.
Срок: от 27.05.2019 до 27.06.2019
Дата на отваряне: 28.06.2019 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 504000.00 лв.

ПРОДАЖБА НА ДВА БРОЯ АПАРТАМЕНТИ ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТИТЕ ДВИЖИМИ ВЕЩИ

Номер на публична продан: 0000899

ПРОДАЖБА НА ДВА БРОЯ АПАРТАМЕНТИ ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТИТЕ ДВИЖИМИ ВЕЩИ

Вид на имота: Други
Местоположение: Разлог
Площ: 0.00 кв.м.
Срок: от 27.05.2019 до 27.06.2019
Дата на отваряне: 28.06.2019 г. в 14:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 0.00 лв.

ПРОДАЖБА ПО 1/4 (една четвърт) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ 4 БРОЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТИ - 3 БРОЯ НИВИ И 1 БРОЙ ЛИВАДА

Номер на публична продан: 0000915

ПРОДАЖБА ПО 1/4 (една четвърт) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ 4 БРОЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТИ - 3 БРОЯ НИВИ И 1 БРОЙ ЛИВАДА

Вид на имота: Земеделски имот
Местоположение: Баничан
Площ: 0.00 кв.м.
Срок: от 25.04.2019 до 27.05.2019
Дата на отваряне: 28.05.2019 г. в 14:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Начална цена: 0.00 лв.

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ ОТ ИЗГРАДЕНАТА В ИМОТА КЪЩА

Номер на публична продан: 0000750

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ ОТ ИЗГРАДЕНАТА В ИМОТА КЪЩА

Вид на имота: Етаж от къща
Местоположение: Гоце Делчев
Площ: 323.00 кв.м.
Срок: от 25.04.2019 до 27.05.2019
Дата на отваряне: 28.05.2019 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Начална цена: 58953.00 лв.

ПРОДАЖБА НА 1/12 ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 1/2 (ЕДНА ВТОРА) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ И 1/2 ИД.Ч. ОТ ИЗТОЧЕН ГАРАЖ

Номер на публична продан: 0000913

ПРОДАЖБА НА 1/12 ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 1/2 (ЕДНА ВТОРА) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ И 1/2 ИД.Ч. ОТ ИЗТОЧЕН ГАРАЖ

Вид на имота: Други
Местоположение: Сандански
Площ: 665.00 кв.м.
Срок: от 23.05.2019 до 24.06.2019
Дата на отваряне: 25.06.2019 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД САНДАНСКИ
Начална цена: 38650.00 лв.

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С 1/2 ИД.Ч. ОТ ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА

Номер на публична продан: 0000858

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С 1/2 ИД.Ч. ОТ ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА

Вид на имота: Други
Местоположение: Влахи
Площ: 3516.00 кв.м.
Срок: от 23.05.2019 до 24.06.2019
Дата на отваряне: 25.06.2019 г. в 15:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД САНДАНСКИ
Начална цена: 8824.00 лв.

ПРОДАЖБА НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ АТЕЛИЕ ЗА РЕМОНТ НА ОРГАНИЗАЦИОННА ИЗЧИСЛИТЕЛНА ТЕХНИКА

Номер на публична продан: 0000925

ПРОДАЖБА НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ АТЕЛИЕ ЗА РЕМОНТ НА ОРГАНИЗАЦИОННА ИЗЧИСЛИТЕЛНА ТЕХНИКА

Вид на имота: Търговски имот
Местоположение: Благоевград
Площ: 332.83 кв.м.
Срок: от 23.04.2019 до 23.05.2019
Дата на отваряне: 27.05.2019 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД
Начална цена: 443126.00 лв.

1 2 3 4 >>
ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ