Продажба на недвижими имоти

ПРОДАЖБА НА 1/12 (една дванадесета) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ - 4 БРОЯ НИВИ И 3 БРОЯ ЛИВАДИ

Номер на публична продан: 0000772

ПРОДАЖБА НА 1/12 (една дванадесета) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ - 4 БРОЯ НИВИ И 3 БРОЯ ЛИВАДИ

Вид на имота: Земеделска земя
Местоположение: Годлево
Площ: 0.00 кв.м.
Срок: от 30.10.2018 до 30.11.2018
Дата на отваряне: 03.12.2018 г. в 15:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 0.00 лв.

ПРОДАЖБА НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ - АПАРТАМЕНТИ, МЕЗОНЕТИ И ДР. ВЪВ ВАКАНЦИОННО СЕЛИЩЕ "ПИРИН СЮИТС"

Номер на публична продан: 0000722

ПРОДАЖБА НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ - АПАРТАМЕНТИ, МЕЗОНЕТИ И ДР. ВЪВ ВАКАНЦИОННО СЕЛИЩЕ "ПИРИН СЮИТС"

Вид на имота: Други
Местоположение: Разлог
Площ: 0.00 кв.м.
Срок: от 29.10.2018 до 29.11.2018
Дата на отваряне: 30.11.2018 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 0.00 лв.

ПРОДАЖБА НА ДВОРНО МЯСТО ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА ДВУЕТАЖНА КЪЩА И МАСИВНА СГРАДА - ОБУВЕН ЦЕХ

Номер на публична продан: 0000782

ПРОДАЖБА НА ДВОРНО МЯСТО ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА ДВУЕТАЖНА КЪЩА И МАСИВНА СГРАДА - ОБУВЕН ЦЕХ

Вид на имота: Други
Местоположение: Скрът
Площ: 1600.00 кв.м.
Срок: от 23.10.2018 до 23.11.2018
Дата на отваряне: 26.11.2018 г. в 14:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД ПЕТРИЧ
Начална цена: 0.00 лв.

1 2 3 4 >>
ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ