Продажба на недвижими имоти

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ СМР ПО ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ "АК С ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ, РЕСТОРАНТИ, БАСЕЙНИ И СПА ЦЕНТЪР"

Номер на публична продан: 0000792

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ СМР ПО ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ "АК С ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ, РЕСТОРАНТИ, БАСЕЙНИ И СПА ЦЕНТЪР"

Вид на имота: Други
Местоположение: Разлог
Площ: 6404.00 кв.м.
Срок: от 29.10.2019 до 29.11.2019
Дата на отваряне: 02.12.2019 г. в 15:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 162356.00 лв.

ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ

Номер на публична продан: 0000791

ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ

Вид на имота: Двустаен апартамент
Местоположение: Разлог
Площ: 68.32 кв.м.
Срок: от 29.10.2019 до 29.11.2019
Дата на отваряне: 02.12.2019 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 41842.00 лв.

ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ

Номер на публична продан: 0000717

ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ

Вид на имота: Тристаен апартамент
Местоположение: Разлог
Площ: 82.97 кв.м.
Срок: от 29.10.2019 до 29.11.2019
Дата на отваряне: 02.12.2019 г. в 14:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 43270.00 лв.

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ЛОЗЕ

Номер на публична продан: 0000895

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ЛОЗЕ

Вид на имота: Земеделски имот
Местоположение: Благоевград
Площ: 3003.00 кв.м.
Срок: от 28.10.2019 до 28.11.2019
Дата на отваряне: 29.11.2019 г. в 16:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД
Начална цена: 12477.00 лв.

ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ НА ДВЕ НИВА ВЕДНО С ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ, НАХОДЯЩИ СЕ В АПАРТАМЕНТА

Номер на публична продан: 0000809

ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ НА ДВЕ НИВА ВЕДНО С ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ, НАХОДЯЩИ СЕ В АПАРТАМЕНТА

Вид на имота: Тристаен апартамент
Местоположение: Разлог
Площ: 66.52 кв.м.
Срок: от 25.10.2019 до 25.11.2019
Дата на отваряне: 26.11.2019 г. в 15:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 34432.00 лв.

ПРОДАЖБА НА МНОГОСТАЕН АПАРТАМЕНТ НА ДВЕ НИВА ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ

Номер на публична продан: 0000808

ПРОДАЖБА НА МНОГОСТАЕН АПАРТАМЕНТ НА ДВЕ НИВА ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ

Вид на имота: Многостаен апартамент
Местоположение: Разлог
Площ: 189.01 кв.м.
Срок: от 25.10.2019 до 25.11.2019
Дата на отваряне: 26.11.2019 г. в 14:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 89459.00 лв.

ПРОДАЖБА НА 1/4 (една четвърт) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ

Номер на публична продан: 0000896

ПРОДАЖБА НА 1/4 (една четвърт) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ

Вид на имота: Етаж от къща
Местоположение: Петрич
Площ: 123.00 кв.м.
Срок: от 22.10.2019 до 22.11.2019
Дата на отваряне: 25.11.2019 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД ПЕТРИЧ
Начална цена: 52368.00 лв.

1 2 3 4 5 >>
ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ