Продажба на недвижими имоти

ПРОДАЖБА НА 1/3 (ЕДНА ТРЕТА) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА

Номер на публична продан: 0000829

ПРОДАЖБА НА 1/3 (ЕДНА ТРЕТА) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА

Вид на имота: Земеделски имот
Местоположение: Благоевград
Площ: 2228.00 кв.м.
Срок: от 21.12.2018 до 21.01.2019
Дата на отваряне: 22.01.2019 г. в 16:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД
Начална цена: 33350.00 лв.

ПРОДАЖБА НА СГРАДА ЗА ТЪРГОВИЯ ВЕДНО С ДВА БРОЯ СКЛАДОВЕ

Номер на публична продан: 0000727

ПРОДАЖБА НА СГРАДА ЗА ТЪРГОВИЯ ВЕДНО С ДВА БРОЯ СКЛАДОВЕ

Вид на имота: Търговски имот
Местоположение: Благоевград
Площ: 433.00 кв.м.
Срок: от 21.12.2018 до 21.01.2019
Дата на отваряне: 22.01.2019 г. в 12:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД
Начална цена: 136160.00 лв.

ПРОДАЖБА НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ АТЕЛИЕ ЗА РЕМОНТ НА ОРГАНИЗАЦИОННА ИЗЧИСЛИТЕЛНА ТЕХНИКА

Номер на публична продан: 0000925

ПРОДАЖБА НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ АТЕЛИЕ ЗА РЕМОНТ НА ОРГАНИЗАЦИОННА ИЗЧИСЛИТЕЛНА ТЕХНИКА

Вид на имота: Търговски имот
Местоположение: Благоевград
Площ: 332.83 кв.м.
Срок: от 18.01.2019 до 18.02.2019
Дата на отваряне: 19.02.2019 г. в 11:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД
Начална цена: 516526.00 лв.

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ЛОЗЕ

Номер на публична продан: 0000895

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ЛОЗЕ

Вид на имота: Земеделски имот
Местоположение: Благоевград
Площ: 3003.00 кв.м.
Срок: от 18.01.2019 до 18.02.2019
Дата на отваряне: 19.02.2019 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД
Начална цена: 14132.00 лв.

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИТЕ В ПАРЦЕЛА ДВУЕТАЖНА КЪЩА - БЛИЗНАК И СТОПАНСКА СГРАДА

Номер на публична продан: 0000844

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИТЕ В ПАРЦЕЛА ДВУЕТАЖНА КЪЩА - БЛИЗНАК И СТОПАНСКА СГРАДА

Вид на имота: Къща
Местоположение: Симитли
Площ: 580.00 кв.м.
Срок: от 18.01.2019 до 18.02.2019
Дата на отваряне: 19.02.2019 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД
Начална цена: 19049.00 лв.

ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ - ДВОРНО МЯСТО ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА МАСИВНИ СГРАДИ - СКЛАД И ЦЕХ ЗА МЕБЕЛИ

Номер на публична продан: 0000936

Няма изображение

Вид на имота: Производствен имот
Местоположение: Баня
Площ: 10600.00 кв.м.
Срок: от 18.12.2018 до 18.01.2019
Дата на отваряне: 21.01.2019 г. в 11:30
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 630000.00 лв.

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИТЕ В ИМОТА АПАРТАМЕНТИ И САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ, НАХОДЯЩИ СЕ В АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС "КРАУН БАНСКО"

Номер на публична продан: 0000788

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИТЕ В ИМОТА АПАРТАМЕНТИ И САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ, НАХОДЯЩИ СЕ В АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС "КРАУН БАНСКО"

Вид на имота: Други
Местоположение: Банско
Площ: 7894.00 кв.м.
Срок: от 18.12.2018 до 18.01.2019
Дата на отваряне: 21.01.2019 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 0.00 лв.

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ