Продажба на недвижими имоти

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С 37 БРОЯ АПАРТАМЕНТИ ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТИТЕ ДВИЖИМИ ВЕЩИ

Номер на публична продан: 0000900

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С 37 БРОЯ АПАРТАМЕНТИ ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТИТЕ ДВИЖИМИ ВЕЩИ

Вид на имота: Други
Местоположение: Разлог
Площ: 3361.00 кв.м.
Срок: от 20.09.2019 до 21.10.2019
Дата на отваряне: 22.10.2019 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 0.00 лв.

ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ ВЕДНО С НЯХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ

Номер на публична продан: 0000805

ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ ВЕДНО С НЯХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ

Вид на имота: Двустаен апартамент
Местоположение: Банско
Площ: 77.13 кв.м.
Срок: от 18.09.2019 до 18.10.2019
Дата на отваряне: 21.10.2019 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 52486.00 лв.

ПРОДАЖБА НА 1/4 (ЕДНА ЧЕТВЪРТ) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ

Номер на публична продан: 0000944

ПРОДАЖБА НА 1/4 (ЕДНА ЧЕТВЪРТ) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ

Вид на имота: Двустаен апартамент
Местоположение: Белица
Площ: 51.22 кв.м.
Срок: от 17.09.2019 до 17.10.2019
Дата на отваряне: 18.10.2019 г. в 14:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 6484.00 лв.

ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ НА ДВЕ НИВА ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ

Номер на публична продан: 0000940

ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ НА ДВЕ НИВА ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ

Вид на имота: Двустаен апартамент
Местоположение: Разлог
Площ: 68.35 кв.м.
Срок: от 17.09.2019 до 17.10.2019
Дата на отваряне: 18.10.2019 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 49486.00 лв.

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ

Номер на публична продан: 0000932

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ

Вид на имота: Тристаен апартамент
Местоположение: Белица
Площ: 65.87 кв.м.
Срок: от 17.09.2019 до 17.10.2019
Дата на отваряне: 18.10.2019 г. в 15:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 14065.00 лв.

ПРОДАЖБА НА ПАРТЕР, НАХОДЯЩ СЕ В ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ (ХОТЕЛ)

Номер на публична продан: 0000967

ПРОДАЖБА НА ПАРТЕР, НАХОДЯЩ СЕ В ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ (ХОТЕЛ)

Вид на имота: Други
Местоположение: Банско
Площ: 300.77 кв.м.
Срок: от 16.09.2019 до 16.10.2019
Дата на отваряне: 17.10.2019 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 261928.40 лв.

ПРОДАЖБА НА ДВА БРОЯ АПАРТАМЕНТИ ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТИТЕ ДВИЖИМИ ВЕЩИ

Номер на публична продан: 0000899

ПРОДАЖБА НА ДВА БРОЯ АПАРТАМЕНТИ ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТИТЕ ДВИЖИМИ ВЕЩИ

Вид на имота: Други
Местоположение: Разлог
Площ: 0.00 кв.м.
Срок: от 16.09.2019 до 16.10.2019
Дата на отваряне: 17.10.2019 г. в 14:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 0.00 лв.

1 2 3 4 >>
ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ