Продажба на недвижими имоти

ПРОДАЖБА НА 1/3 (една трета) ИДЕАЛНА ЧАСТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА И НА 1/6 (една шеста) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА

Номер на публична продан: 0000760

ПРОДАЖБА НА 1/3 (една трета) ИДЕАЛНА ЧАСТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА И НА 1/6 (една шеста) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА

Вид на имота: Земеделски имот
Местоположение: Благоевград
Площ: 0.00 кв.м.
Срок: от 25.06.2019 до 25.07.2019
Дата на отваряне: 26.07.2019 г. в 14:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД
Начална цена: 0.00 лв.

ПРОДАЖБА НА 2/3 (ДВЕ ТРЕТИ) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 5 БРОЯ АПАРТАМЕНТИ И ГАРАЖ

Номер на публична продан: 0000918

ПРОДАЖБА НА 2/3 (ДВЕ ТРЕТИ) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 5 БРОЯ АПАРТАМЕНТИ И ГАРАЖ

Вид на имота: Други
Местоположение: Петрич
Площ: 841.00 кв.м.
Срок: от 24.06.2019 до 24.07.2019
Дата на отваряне: 25.07.2019 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД ПЕТРИЧ
Начална цена: 0.00 лв.

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ