Продажба на недвижими имоти

ПРОДАЖБА НА ЗАПАДЕН АПАРТАМЕНТ на ВТОРИ НАДПАРТЕРЕН ЕТАЖ

Номер на публична продан: 0000903

ПРОДАЖБА НА ЗАПАДЕН АПАРТАМЕНТ на ВТОРИ НАДПАРТЕРЕН ЕТАЖ

Вид на имота: Тристаен апартамент
Местоположение: Сандански
Площ: 82.05 кв.м.
Срок: от 21.10.2019 до 21.11.2019
Дата на отваряне: 22.11.2019 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД САНДАНСКИ
Начална цена: 37824.00 лв.

ПРОДАЖБА НА 1/6 (една шеста) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ И ГАРАЖ

Номер на публична продан: 0000975

ПРОДАЖБА НА 1/6 (една шеста) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ И ГАРАЖ

Вид на имота: Тристаен апартамент
Местоположение: Петрич
Площ: 813.00 кв.м.
Срок: от 19.11.2019 до 19.12.2019
Дата на отваряне: 20.12.2019 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД ПЕТРИЧ
Начална цена: 63598.00 лв.

ПРОДАЖБА НА ЕДНОСТАЕН АПАРТАМЕНТ - СТУДИО, ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ

Номер на публична продан: 0000951

ПРОДАЖБА НА ЕДНОСТАЕН АПАРТАМЕНТ - СТУДИО, ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ

Вид на имота: Едностаен апартамент
Местоположение: Баня
Площ: 36.22 кв.м.
Срок: от 18.11.2019 до 18.12.2019
Дата на отваряне: 19.12.2019 г. в 14:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 23536.00 лв.

<< 1 2 3 4 5 >>
ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ