Продажба на недвижими имоти

ПРОДАЖБА НА 1/4 (една четвърта) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПАРТЕРЕН ЕТАЖ - МАГАЗИН И ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ

Номер на публична продан: 0000730

ПРОДАЖБА НА 1/4 (една четвърта) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПАРТЕРЕН ЕТАЖ - МАГАЗИН И ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ

Вид на имота: Други
Местоположение: Кресна
Площ: 0.00 кв.м.
Срок: от 02.07.2019 до 02.08.2019
Дата на отваряне: 05.08.2019 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД САНДАНСКИ
Начална цена: 0.00 лв.

ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ПАРЦЕЛА ДВУЕТАЖНА КЪЩА, СЪСТОЯЩА СЕ ОТ ДВА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТА

Номер на публична продан: 0000948

ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ПАРЦЕЛА ДВУЕТАЖНА КЪЩА, СЪСТОЯЩА СЕ ОТ ДВА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТА

Вид на имота: Къща
Местоположение: Гоце Делчев
Площ: 546.00 кв.м.
Срок: от 01.07.2019 до 01.08.2019
Дата на отваряне: 02.08.2019 г. в 14:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Начална цена: 22666.00 лв.

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ