Продажба на недвижими имоти

ПРОДАЖБА НА 5/12 ИД.Ч. ОТ ПАРЦЕЛ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ КЪЩА И ДВА БРОЯ ДРУГ ВИД САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ - СТАИ

Номер на публична продан: 0000856

ПРОДАЖБА НА 5/12 ИД.Ч. ОТ ПАРЦЕЛ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ КЪЩА И ДВА БРОЯ ДРУГ ВИД САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ - СТАИ

Вид на имота: Други
Местоположение: Петрич
Площ: 676.00 кв.м.
Срок: от 22.02.2021 до 22.03.2021
Дата на отваряне: 23.03.2021 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД ПЕТРИЧ
Начална цена: 0.00 лв.

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ПАРЦЕЛА 2 БРОЯ СГРАДИ - ОВЧАРНИК И КРАВАРНИК, КАКТО И НА 1/2 ИД.Ч. ОТ 3 БРОЯ ПАРЦЕЛИ

Номер на публична продан: 0000806

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ПАРЦЕЛА 2 БРОЯ СГРАДИ - ОВЧАРНИК И КРАВАРНИК, КАКТО И НА 1/2 ИД.Ч. ОТ 3 БРОЯ ПАРЦЕЛИ

Вид на имота: Производствен имот
Местоположение: Долно Драглище
Площ: 0.00 кв.м.
Срок: от 19.02.2021 до 19.03.2021
Дата на отваряне: 22.03.2021 г. в 14:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 0.00 лв.

ПРОДАЖБА НА 1/12 (една дванадесета) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ - 4 БРОЯ НИВИ И 3 БРОЯ ЛИВАДИ

Номер на публична продан: 0000772

ПРОДАЖБА НА 1/12 (една дванадесета) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ - 4 БРОЯ НИВИ И 3 БРОЯ ЛИВАДИ

Вид на имота: Земеделска земя
Местоположение: Годлево
Площ: 0.00 кв.м.
Срок: от 19.02.2021 до 19.03.2021
Дата на отваряне: 22.03.2021 г. в 15:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 0.00 лв.

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ СЛЕДНИТЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ: ПАРТЕРЕН ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, ЧЕТВЪРТИ /ТАВАНСКИ/ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ И ТРЕТИ НАДПАРТЕРЕН ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ

Номер на публична продан: 0000886

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ СЛЕДНИТЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ: ПАРТЕРЕН ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, ЧЕТВЪРТИ /ТАВАНСКИ/ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ И ТРЕТИ НАДПАРТЕРЕН ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ

Вид на имота: Други
Местоположение: Кресна
Площ: 0.00 кв.м.
Срок: от 18.02.2021 до 18.03.2021
Дата на отваряне: 19.03.2021 г. в 14:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД САНДАНСКИ
Начална цена: 0.00 лв.

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С 1/2 ИД.Ч. ОТ ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА

Номер на публична продан: 0000858

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С 1/2 ИД.Ч. ОТ ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА

Вид на имота: Други
Местоположение: Влахи
Площ: 3516.00 кв.м.
Срок: от 18.02.2021 до 18.03.2021
Дата на отваряне: 19.03.2021 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД САНДАНСКИ
Начална цена: 6186.00 лв.

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 9 БРОЯ СГРАДИ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СКЛАДОВА БАЗА, СКЛАДОВЕ И СГРАДА ЗА ЕНЕРГОПРОИЗВОДСТВО

Номер на публична продан: 0000969

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 9 БРОЯ СГРАДИ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СКЛАДОВА БАЗА, СКЛАДОВЕ И СГРАДА ЗА ЕНЕРГОПРОИЗВОДСТВО

Вид на имота: Склад
Местоположение: Разлог
Площ: 36523.00 кв.м.
Срок: от 17.02.2021 до 17.03.2022
Дата на отваряне: 18.03.2021 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 805793.00 лв.

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 5 БРОЯ СГРАДИ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СКЛАДОВА БАЗА, СКЛАДОВЕ

Номер на публична продан: 0000972

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 5 БРОЯ СГРАДИ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СКЛАДОВА БАЗА, СКЛАДОВЕ

Вид на имота: Склад
Местоположение: Разлог
Площ: 28248.00 кв.м.
Срок: от 17.02.2021 до 17.03.2021
Дата на отваряне: 18.03.2021 г. в 14:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 612473.00 лв.

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 8 БРОЯ СГРАДИ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СКЛАДОВА БАЗА, СКЛАДОВЕ

Номер на публична продан: 0000971

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 8 БРОЯ СГРАДИ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СКЛАДОВА БАЗА, СКЛАДОВЕ

Вид на имота: Склад
Местоположение: Разлог
Площ: 25003.00 кв.м.
Срок: от 17.02.2021 до 17.03.2021
Дата на отваряне: 18.03.2021 г. в 14:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 265995.00 лв.

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 7 БРОЯ СГРАДИ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СКЛАДОВА БАЗА, СКЛАДОВЕ

Номер на публична продан: 0000970

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 7 БРОЯ СГРАДИ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СКЛАДОВА БАЗА, СКЛАДОВЕ

Вид на имота: Склад
Местоположение: Разлог
Площ: 10697.00 кв.м.
Срок: от 17.02.2021 до 17.03.2021
Дата на отваряне: 18.03.2021 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 467931.00 лв.

<< 1 2 3 4 5 >>
ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ