Продажба на недвижими имоти

ПРОДАЖБА НА 1/4 (ЕДНА ЧЕТВЪРТА) ИДЕЛАНИ ЧАСТИ ОТ СЛЕДНИТЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, 4 БРОЯ АПАРТАМЕНТИ И 2 БРОЯ ГАРАЖИ

Номер на публична продан: 0000832

ПРОДАЖБА НА 1/4 (ЕДНА ЧЕТВЪРТА) ИДЕЛАНИ ЧАСТИ ОТ СЛЕДНИТЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, 4 БРОЯ АПАРТАМЕНТИ И 2 БРОЯ ГАРАЖИ

Вид на имота: Други
Местоположение: Разлог
Площ: 0.00 кв.м.
Срок: от 18.04.2018 до 18.05.2018
Дата на отваряне: 21.05.2018 г. в 15:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 0.00 лв.

ПРОДАЖБА НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДА - АПАРТАМЕНТИ В АК "ЕМЕРАЛД"

Номер на публична продан: 0000838

ПРОДАЖБА НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДА - АПАРТАМЕНТИ В АК "ЕМЕРАЛД"

Вид на имота: Двустаен апартамент
Местоположение: Банско
Площ: 0.00 кв.м.
Срок: от 17.04.2018 до 17.05.2018
Дата на отваряне: 18.05.2018 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 0.00 лв.

ПРОДАЖБА НА СГРАДА ЗА ТЪРГОВИЯ ВЕДНО С ДВА БРОЯ СКЛАДОВЕ

Номер на публична продан: 0000727

ПРОДАЖБА НА СГРАДА ЗА ТЪРГОВИЯ ВЕДНО С ДВА БРОЯ СКЛАДОВЕ

Вид на имота: Търговски имот
Местоположение: Благоевград
Площ: 433.00 кв.м.
Срок: от 16.04.2018 до 16.05.2018
Дата на отваряне: 17.05.2018 г. в 14:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД
Начална цена: 140932.00 лв.

ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДА - КАФЕ-АПЕРАТИВ И ОФИС, СКИ ГАРДЕРОБ и СКИ РАБОТИЛНИЦА

Номер на публична продан: 0000797

ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДА - КАФЕ-АПЕРАТИВ И ОФИС, СКИ ГАРДЕРОБ и СКИ РАБОТИЛНИЦА

Вид на имота: Други
Местоположение: Банско
Площ: 0.00 кв.м.
Срок: от 13.04.2018 до 14.05.2018
Дата на отваряне: 15.05.2018 г. в 15:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 0.00 лв.

ПРОДАЖБА НА РЕСТОРАНТСКИ И РЕКРЕАЦИОНЕН КОМПЛЕКС "ВИХРЕН" и РЕСТОРАНТСКИ КОМПЛЕКС "ТОДОРКА"

Номер на публична продан: 0000719

ПРОДАЖБА НА РЕСТОРАНТСКИ И РЕКРЕАЦИОНЕН КОМПЛЕКС "ВИХРЕН" и РЕСТОРАНТСКИ КОМПЛЕКС "ТОДОРКА"

Вид на имота: Заведение
Местоположение: Банско
Площ: 0.00 кв.м.
Срок: от 13.04.2018 до 14.05.2018
Дата на отваряне: 15.05.2018 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 0.00 лв.

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ