Продажба на недвижими имоти

ПРОДАЖБА НА ДВОРНО МЯСТО ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА ДВУЕТАЖНА КЪЩА И МАСИВНА СГРАДА - ОБУВЕН ЦЕХ

Номер на публична продан: 0000782

ПРОДАЖБА НА ДВОРНО МЯСТО ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА ДВУЕТАЖНА КЪЩА И МАСИВНА СГРАДА - ОБУВЕН ЦЕХ

Вид на имота: Други
Местоположение: Скрът
Площ: 1600.00 кв.м.
Срок: от 20.10.2020 до 20.11.2020
Дата на отваряне: 23.11.2020 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД ПЕТРИЧ
Начална цена: 0.00 лв.

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ПАРЦЕЛА 2 БРОЯ СГРАДИ - ОВЧАРНИК И КРАВАРНИК, КАКТО И НА 1/2 ИД.Ч. ОТ 3 БРОЯ ПАРЦЕЛИ

Номер на публична продан: 0000806

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ПАРЦЕЛА 2 БРОЯ СГРАДИ - ОВЧАРНИК И КРАВАРНИК, КАКТО И НА 1/2 ИД.Ч. ОТ 3 БРОЯ ПАРЦЕЛИ

Вид на имота: Производствен имот
Местоположение: Долно Драглище
Площ: 0.00 кв.м.
Срок: от 19.10.2020 до 19.11.2020
Дата на отваряне: 20.11.2020 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 0.00 лв.

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА

Номер на публична продан: 0001032

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА

Вид на имота: Търговски имот
Местоположение: Мелник
Площ: 882.00 кв.м.
Срок: от 13.10.2020 до 13.11.2020
Дата на отваряне: 16.11.2020 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД САНДАНСКИ
Начална цена: 111250.00 лв.

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С 1/2 ИД.Ч. ОТ ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА

Номер на публична продан: 0000858

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С 1/2 ИД.Ч. ОТ ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА

Вид на имота: Други
Местоположение: Влахи
Площ: 3516.00 кв.м.
Срок: от 13.10.2020 до 13.11.2020
Дата на отваряне: 16.11.2020 г. в 14:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД САНДАНСКИ
Начална цена: 6583.00 лв.

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ