Продажба на недвижими имоти

ПРОДАЖБА НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ АТЕЛИЕ ЗА РЕМОНТ НА ОРГАНИЗАЦИОННА ИЗЧИСЛИТЕЛНА ТЕХНИКА

Номер на публична продан: 0000925

ПРОДАЖБА НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ АТЕЛИЕ ЗА РЕМОНТ НА ОРГАНИЗАЦИОННА ИЗЧИСЛИТЕЛНА ТЕХНИКА

Вид на имота: Търговски имот
Местоположение: Благоевград
Площ: 332.83 кв.м.
Срок: от 22.10.2018 до 22.11.2018
Дата на отваряне: 23.11.2018 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД
Начална цена: 573918.00 лв.

ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ

Номер на публична продан: 0000785

ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ

Вид на имота: Тристаен апартамент
Местоположение: Разлог
Площ: 100.79 кв.м.
Срок: от 19.11.2018 до 19.12.2018
Дата на отваряне: 20.12.2018 г. в 15:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 70119.00 лв.

ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ

Номер на публична продан: 0000717

ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ

Вид на имота: Тристаен апартамент
Местоположение: Разлог
Площ: 82.97 кв.м.
Срок: от 19.11.2018 до 19.12.2018
Дата на отваряне: 20.12.2018 г. в 15:30
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 52200.00 лв.

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ