Продажба на недвижими имоти

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С 1/2 ИД.Ч. ОТ ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА

Номер на публична продан: 0000858

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С 1/2 ИД.Ч. ОТ ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА

Вид на имота: Други
Местоположение: Влахи
Площ: 3516.00 кв.м.
Срок: от 17.12.2018 до 17.01.2019
Дата на отваряне: 18.01.2019 г. в 15:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД САНДАНСКИ
Начална цена: 10874.00 лв.

ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ ПАРЦЕЛИ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИТЕ В ТЯХ СКЛАДОВЕ ЗА ФУРАЖ И ЗЪРНЕНИ ХРАНИ

Номер на публична продан: 0000765

ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ ПАРЦЕЛИ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИТЕ В ТЯХ СКЛАДОВЕ ЗА ФУРАЖ И ЗЪРНЕНИ ХРАНИ

Вид на имота: Други
Местоположение: Кресна
Площ: 0.00 кв.м.
Срок: от 15.01.2019 до 15.02.2019
Дата на отваряне: 18.02.2019 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД САНДАНСКИ
Начална цена: 0.00 лв.

ПРОДАЖБА НА ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, 1/4 (една четвърта) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ И 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПАРТЕРЕН ЕТАЖ - МАГАЗИН

Номер на публична продан: 0000730

ПРОДАЖБА НА ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, 1/4 (една четвърта) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ И 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПАРТЕРЕН ЕТАЖ - МАГАЗИН

Вид на имота: Други
Местоположение: Кресна
Площ: 0.00 кв.м.
Срок: от 15.01.2019 до 15.02.2019
Дата на отваряне: 18.02.2019 г. в 15:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД САНДАНСКИ
Начална цена: 0.00 лв.

ПРОДАЖБА НА 1/4 (ЕДНА ЧЕТВЪРТА) ИДЕЛАНИ ЧАСТИ ОТ СЛЕДНИТЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, 4 БРОЯ АПАРТАМЕНТИ И 2 БРОЯ ГАРАЖИ

Номер на публична продан: 0000832

ПРОДАЖБА НА 1/4 (ЕДНА ЧЕТВЪРТА) ИДЕЛАНИ ЧАСТИ ОТ СЛЕДНИТЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, 4 БРОЯ АПАРТАМЕНТИ И 2 БРОЯ ГАРАЖИ

Вид на имота: Други
Местоположение: Разлог
Площ: 0.00 кв.м.
Срок: от 11.01.2019 до 11.02.2019
Дата на отваряне: 12.02.2019 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 0.00 лв.

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ