Продажба на недвижими имоти

ПРОДАЖБА НА ЕДНОСТАЕН АПАРТАМЕНТ - СТУДИО, ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ

Номер на публична продан: 0000951

ПРОДАЖБА НА ЕДНОСТАЕН АПАРТАМЕНТ - СТУДИО, ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ

Вид на имота: Едностаен апартамент
Местоположение: Баня
Площ: 36.22 кв.м.
Срок: от 18.10.2021 до 18.11.2021
Дата на отваряне: 19.11.2021 г. в 15:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 18578.00 лв.

ПРОДАЖБА НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ АТЕЛИЕ ЗА РЕМОНТ НА ОРГАНИЗАЦИОННА ИЗЧИСЛИТЕЛНА ТЕХНИКА

Номер на публична продан: 0000925

ПРОДАЖБА НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ АТЕЛИЕ ЗА РЕМОНТ НА ОРГАНИЗАЦИОННА ИЗЧИСЛИТЕЛНА ТЕХНИКА

Вид на имота: Търговски имот
Местоположение: Благоевград
Площ: 332.83 кв.м.
Срок: от 15.10.2021 до 15.11.2021
Дата на отваряне: 16.11.2021 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД
Начална цена: 240559.00 лв.

ПРОДАЖБА НА 1/3 (ЕДНА ТРЕТА) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА

Номер на публична продан: 0000829

ПРОДАЖБА НА 1/3 (ЕДНА ТРЕТА) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА

Вид на имота: Земеделска земя
Местоположение: Благоевград
Площ: 2228.00 кв.м.
Срок: от 15.10.2021 до 15.11.2021
Дата на отваряне: 16.11.2021 г. в 14:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД
Начална цена: 31413.00 лв.

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ДОБРИНИЩЕ

Номер на публична продан: 0001079

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ДОБРИНИЩЕ

Вид на имота: Земеделска земя
Местоположение: Добринище
Площ: 2100.00 кв.м.
Срок: от 11.10.2021 до 11.11.2021
Дата на отваряне: 12.11.2021 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 12469.00 лв.

ПРОДАЖБА НА МНОГОСТАЕН АПАРТАМЕНТ НА ДВЕ НИВА ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ

Номер на публична продан: 0000808

ПРОДАЖБА НА МНОГОСТАЕН АПАРТАМЕНТ НА ДВЕ НИВА ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ

Вид на имота: Многостаен апартамент
Местоположение: Разлог
Площ: 189.01 кв.м.
Срок: от 11.10.2021 до 11.11.2021
Дата на отваряне: 12.11.2021 г. в 14:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 80611.00 лв.

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ