Продажба на недвижими имоти

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ЛОЗЕ

Номер на публична продан: 0000895

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ЛОЗЕ

Вид на имота: Земеделски имот
Местоположение: Благоевград
Площ: 3003.00 кв.м.
Срок: от 23.04.2019 до 23.05.2019
Дата на отваряне: 27.05.2019 г. в 16:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД
Начална цена: 12719.00 лв.

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА СГРАДА - ДЪРВОДЕЛСКА РАБОТИЛНИЦА

Номер на публична продан: 0000957

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА СГРАДА - ДЪРВОДЕЛСКА РАБОТИЛНИЦА

Вид на имота: Производствен имот
Местоположение: Банско
Площ: 1294.00 кв.м.
Срок: от 21.05.2019 до 21.06.2019
Дата на отваряне: 24.06.2019 г. в 15:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 106219.00 лв.

ПРОДАЖБА НА 279/354 ИД.Ч. ОТ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНОТО В ИМОТА САМОСТОЯТЕЛНО ЖИЛИЩЕ НА ТРИ ЕТАЖА

Номер на публична продан: 0000887

ПРОДАЖБА НА 279/354 ИД.Ч. ОТ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНОТО В ИМОТА САМОСТОЯТЕЛНО ЖИЛИЩЕ НА ТРИ ЕТАЖА

Вид на имота: Къща
Местоположение: Якоруда
Площ: 354.00 кв.м.
Срок: от 21.05.2019 до 21.06.2019
Дата на отваряне: 24.06.2019 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 29525.00 лв.

ПРОДАЖБА НА 1/4 (ЕДНА ЧЕТВЪРТ) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ

Номер на публична продан: 0000944

ПРОДАЖБА НА 1/4 (ЕДНА ЧЕТВЪРТ) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ

Вид на имота: Двустаен апартамент
Местоположение: Белица
Площ: 51.22 кв.м.
Срок: от 17.05.2019 до 17.06.2019
Дата на отваряне: 18.06.2019 г. в 14:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 6867.00 лв.

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ