Продажба на недвижими имоти

ПРОДАЖБА НА 1/4 (една четвърт) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ

Номер на публична продан: 0000896

ПРОДАЖБА НА 1/4 (една четвърт) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ

Вид на имота: Етаж от къща
Местоположение: Петрич
Площ: 123.00 кв.м.
Срок: от 24.07.2020 до 24.08.2020
Дата на отваряне: 25.08.2020 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД ПЕТРИЧ
Начална цена: 46856.00 лв.

ПРОДАЖБА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА, В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. БАНСКО В МЕСТНОСТТА "ПОПАДИИН МОСТ"

Номер на публична продан: 0001010

ПРОДАЖБА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА, В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. БАНСКО В МЕСТНОСТТА "ПОПАДИИН МОСТ"

Вид на имота: Земеделска земя
Местоположение: Банско
Площ: 1362.00 кв.м.
Срок: от 21.07.2020 до 21.08.2020
Дата на отваряне: 24.08.2020 г. в 15:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 7658.00 лв.

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА, В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. БАНСКО В МЕСТНОСТТА "РАХОВА ВЪРБА"

Номер на публична продан: 0001009

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА, В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. БАНСКО В МЕСТНОСТТА "РАХОВА ВЪРБА"

Вид на имота: Земеделска земя
Местоположение: Банско
Площ: 1881.00 кв.м.
Срок: от 21.07.2020 до 21.08.2020
Дата на отваряне: 24.08.2020 г. в 15:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 11462.00 лв.

ПРОДАЖБА НА 94,65/1303,00 ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИЯ В ИМОТА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ

Номер на публична продан: 0000977

ПРОДАЖБА НА 94,65/1303,00 ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИЯ В ИМОТА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ

Вид на имота: Тристаен апартамент
Местоположение: Банско
Площ: 94.58 кв.м.
Срок: от 21.07.2020 до 21.08.2020
Дата на отваряне: 24.08.2020 г. в 13:30
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 67156.00 лв.

ПРОДАЖБА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА, В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. БАНСКО В МЕСТНОСТТА "ЧЕРВЕНО БЪРДО"

Номер на публична продан: 0000956

ПРОДАЖБА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА, В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. БАНСКО В МЕСТНОСТТА "ЧЕРВЕНО БЪРДО"

Вид на имота: Земеделска земя
Местоположение: Банско
Площ: 3003.00 кв.м.
Срок: от 21.07.2020 до 21.08.2020
Дата на отваряне: 24.08.2020 г. в 15:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 25618.00 лв.

<< 1 2 3 4 5 >>
ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ