Продажба на недвижими имоти

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА КЪЩА, СЪСТОЯЩА СЕ ОТ ДВА МЕЗОНЕТА

Номер на публична продан: 0000770

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА КЪЩА, СЪСТОЯЩА СЕ ОТ ДВА МЕЗОНЕТА

Вид на имота: Къща
Местоположение: Долно Драглище
Площ: 430.00 кв.м.
Срок: от 18.03.2019 до 18.04.2019
Дата на отваряне: 19.04.2019 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 55235.00 лв.

ПРОДАЖБА НА 1/4 (ЕДНА ЧЕТВЪРТ) ИДАЛНИ ЧАСТИ ОТ 5 БРОЯ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ - НИВИ, ЛОЗЯ И ОВОЩНА ГРАДИНА

Номер на публична продан: 0000854

ПРОДАЖБА НА 1/4 (ЕДНА ЧЕТВЪРТ) ИДАЛНИ ЧАСТИ ОТ 5 БРОЯ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ - НИВИ, ЛОЗЯ И ОВОЩНА ГРАДИНА

Вид на имота: Земеделски имот
Местоположение: Сандански
Площ: 0.00 кв.м.
Срок: от 15.03.2019 до 15.04.2019
Дата на отваряне: 16.04.2019 г. в 14:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД САНДАНСКИ
Начална цена: 0.00 лв.

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С 1/2 ИД.Ч. ОТ ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА

Номер на публична продан: 0000858

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С 1/2 ИД.Ч. ОТ ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА

Вид на имота: Други
Местоположение: Влахи
Площ: 3516.00 кв.м.
Срок: от 11.03.2019 до 11.04.2019
Дата на отваряне: 12.04.2019 г. в 14:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД САНДАНСКИ
Начална цена: 9787.00 лв.

ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ

Номер на публична продан: 0000791

ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ

Вид на имота: Двустаен апартамент
Местоположение: Разлог
Площ: 68.32 кв.м.
Срок: от 08.03.2019 до 08.04.2019
Дата на отваряне: 09.04.2019 г. в 15:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 49558.00 лв.

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ