Продажба на недвижими имоти

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ПАСИЩЕ

Номер на публична продан: 0000966

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ПАСИЩЕ

Вид на имота: Земеделски имот
Местоположение: Беласица
Площ: 3709.00 кв.м.
Срок: от 12.09.2019 до 14.10.2019
Дата на отваряне: 15.10.2019 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД ПЕТРИЧ
Начална цена: 3863.00 лв.

ПРОДАЖБА НА 5/12 ИД.Ч. ОТ ПАРЦЕЛ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ КЪЩА И ДВА БРОЯ ДРУГ ВИД САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ - СТАИ (ПРОДАЖБАТА НА АПАРТАМЕНТ С ПЛОЩ 105,00 КВ.М. Е ПРЕКРАТЕНА ПО МОЛБА НА ВЗИСКАТЕЛЯ)

Номер на публична продан: 0000856

ПРОДАЖБА НА 5/12 ИД.Ч. ОТ ПАРЦЕЛ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ КЪЩА И ДВА БРОЯ ДРУГ ВИД САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ - СТАИ (ПРОДАЖБАТА НА АПАРТАМЕНТ С ПЛОЩ 105,00 КВ.М. Е ПРЕКРАТЕНА ПО МОЛБА НА ВЗИСКАТЕЛЯ)

Вид на имота: Други
Местоположение: Петрич
Площ: 676.00 кв.м.
Срок: от 12.09.2019 до 14.10.2019
Дата на отваряне: 15.10.2019 г. в 15:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД ПЕТРИЧ
Начална цена: 0.00 лв.

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА

Номер на публична продан: 0000965

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА

Вид на имота: Земеделски имот
Местоположение: Струма
Площ: 1945.00 кв.м.
Срок: от 11.09.2019 до 11.10.2019
Дата на отваряне: 14.10.2019 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД САНДАНСКИ
Начална цена: 1949.00 лв.

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ СЛЕДНИТЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ: ПАРТЕРЕН ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, ЧЕТВЪРТИ /ТАВАНСКИ/ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ И ТРЕТИ НАДПАРТЕРЕН ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ

Номер на публична продан: 0000886

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ СЛЕДНИТЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ: ПАРТЕРЕН ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, ЧЕТВЪРТИ /ТАВАНСКИ/ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ И ТРЕТИ НАДПАРТЕРЕН ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ

Вид на имота: Други
Местоположение: Кресна
Площ: 0.00 кв.м.
Срок: от 11.09.2019 до 11.10.2019
Дата на отваряне: 14.10.2019 г. в 14:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД САНДАНСКИ
Начална цена: 0.00 лв.

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С 1/2 ИД.Ч. ОТ ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА

Номер на публична продан: 0000858

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С 1/2 ИД.Ч. ОТ ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА

Вид на имота: Други
Местоположение: Влахи
Площ: 3516.00 кв.м.
Срок: от 11.09.2019 до 11.10.2019
Дата на отваряне: 14.10.2019 г. в 15:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД САНДАНСКИ
Начална цена: 7942.00 лв.

ПРОДАЖБА НА 1/4 (ЕДНА ЧЕТВЪРТ) ИДАЛНИ ЧАСТИ ОТ 2 БРОЯ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ - НИВА И ЛИВАДА

Номер на публична продан: 0000964

ПРОДАЖБА НА 1/4 (ЕДНА ЧЕТВЪРТ) ИДАЛНИ ЧАСТИ ОТ 2 БРОЯ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ - НИВА И ЛИВАДА

Вид на имота: Земеделски имот
Местоположение: Бистрица
Площ: 0.00 кв.м.
Срок: от 10.09.2019 до 10.10.2019
Дата на отваряне: 11.10.2019 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД
Начална цена: 0.00 лв.

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ