Продажба на недвижими имоти

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНИЯ В ИМОТА ХОТЕЛ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС "ПАРК ЛЕЙН", СЪСТОЯЩ СЕ ОТ 181 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТА

Номер на публична продан: 0000952

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНИЯ В ИМОТА ХОТЕЛ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС "ПАРК ЛЕЙН", СЪСТОЯЩ СЕ ОТ 181 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТА

Вид на имота: Хотел
Местоположение: Банско
Площ: 5934.00 кв.м.
Срок: от 19.04.2021 до 19.05.2021
Дата на отваряне: 20.05.2021 г. в 14:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ
Начална цена: 2899267.00 лв.

ПРОДАЖБА НА 1/4 (ЕДНА ЧЕТВЪРТА) ИДЕЛАНИ ЧАСТИ ОТ СЛЕДНИТЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, 1 БРОЙ АПАРТАМЕНТ И 2 БРОЯ ГАРАЖИ

Номер на публична продан: 0000832

ПРОДАЖБА НА 1/4 (ЕДНА ЧЕТВЪРТА) ИДЕЛАНИ ЧАСТИ ОТ СЛЕДНИТЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, 1 БРОЙ АПАРТАМЕНТ И 2 БРОЯ ГАРАЖИ

Вид на имота: Други
Местоположение: Разлог
Площ: 0.00 кв.м.
Срок: от 19.04.2021 до 19.05.2021
Дата на отваряне: 20.05.2021 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 0.00 лв.

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 9 БРОЯ СГРАДИ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СКЛАДОВА БАЗА, СКЛАДОВЕ И СГРАДА ЗА ЕНЕРГОПРОИЗВОДСТВО

Номер на публична продан: 0000969

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 9 БРОЯ СГРАДИ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СКЛАДОВА БАЗА, СКЛАДОВЕ И СГРАДА ЗА ЕНЕРГОПРОИЗВОДСТВО

Вид на имота: Склад
Местоположение: Разлог
Площ: 36523.00 кв.м.
Срок: от 17.02.2021 до 17.03.2022
Дата на отваряне: 18.03.2021 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 805793.00 лв.

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ "БЪРЗА ЗАКУСКА"

Номер на публична продан: 0001037

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ "БЪРЗА ЗАКУСКА"

Вид на имота: Търговски имот
Местоположение: Долна Градешница
Площ: 44.80 кв.м.
Срок: от 13.04.2021 до 13.05.2021
Дата на отваряне: 14.05.2021 г. в 15:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД САНДАНСКИ
Начална цена: 6908.00 лв.

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ