Продажба на недвижими имоти

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ЛОЗЕ

Номер на публична продан: 0000895

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ЛОЗЕ

Вид на имота: Земеделски имот
Местоположение: Благоевград
Площ: 3003.00 кв.м.
Срок: от 25.06.2018 до 25.07.2018
Дата на отваряне: 26.07.2018 г. в 16:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД
Начална цена: 14207.00 лв.

ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ ВЕДНО С 2/12 (две дванадесети) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ 2 БРОЯ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТА

Номер на публична продан: 0000876

ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ ВЕДНО С 2/12 (две дванадесети) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ 2 БРОЯ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТА

Вид на имота: Етаж от къща
Местоположение: Благоевград
Площ: 60.00 кв.м.
Срок: от 09.07.2018 до 09.08.2018
Дата на отваряне: 10.08.2018 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД
Начална цена: 35806.00 лв.

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИТЕ В ИМОТА ДВЕ ПРОМИШЛЕНИ СГРАДИ

Номер на публична продан: 0000812

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИТЕ В ИМОТА ДВЕ ПРОМИШЛЕНИ СГРАДИ

Вид на имота: Производствен имот
Местоположение: Сандански
Площ: 12656.00 кв.м.
Срок: от 06.07.2018 до 06.08.2018
Дата на отваряне: 07.08.2018 г. в 14:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД САНДАНСКИ
Начална цена: 905458.00 лв.

ПРОДАЖБА НА 245/560 идеални части ОТ УПИ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНАТА В ИМОТА ДВУЕТАЖНА КЪЩА И ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ УРЕГУЛИРАНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТА

Номер на публична продан: 0000901

ПРОДАЖБА НА 245/560 идеални части ОТ УПИ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНАТА В ИМОТА ДВУЕТАЖНА КЪЩА И ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ УРЕГУЛИРАНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТА

Вид на имота: Къща
Местоположение: Садово
Площ: 0.00 кв.м.
Срок: от 03.07.2018 до 03.08.2018
Дата на отваряне: 06.08.2018 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Начална цена: 0.00 лв.

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ