Продажба на недвижими имоти

ПРОДАЖБА НА ДВОРНО МЯСТО ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА ДВУЕТАЖНА КЪЩА И МАСИВНА СГРАДА - ОБУВЕН ЦЕХ

Номер на публична продан: 0000782

ПРОДАЖБА НА ДВОРНО МЯСТО ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА ДВУЕТАЖНА КЪЩА И МАСИВНА СГРАДА - ОБУВЕН ЦЕХ

Вид на имота: Други
Местоположение: Скрът
Площ: 1600.00 кв.м.
Срок: от 20.01.2020 до 20.02.2020
Дата на отваряне: 21.02.2020 г. в 14:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД ПЕТРИЧ
Начална цена: 0.00 лв.

ПРОДАЖБА НА 1/4 (ЕДНА ЧЕТВЪРТ) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ

Номер на публична продан: 0000944

ПРОДАЖБА НА 1/4 (ЕДНА ЧЕТВЪРТ) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ

Вид на имота: Двустаен апартамент
Местоположение: Белица
Площ: 51.22 кв.м.
Срок: от 17.01.2020 до 17.02.2020
Дата на отваряне: 18.02.2020 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 5836.00 лв.

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ

Номер на публична продан: 0000932

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ

Вид на имота: Тристаен апартамент
Местоположение: Белица
Площ: 65.87 кв.м.
Срок: от 17.01.2020 до 17.02.2020
Дата на отваряне: 18.02.2020 г. в 14:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 12659.00 лв.

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНИЯ В ИМОТА ХОТЕЛ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС "ПАРК ЛЕЙН", СЪСТОЯЩ СЕ ОТ 181 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТА

Номер на публична продан: 0000952

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНИЯ В ИМОТА ХОТЕЛ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС "ПАРК ЛЕЙН", СЪСТОЯЩ СЕ ОТ 181 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТА

Вид на имота: Хотел
Местоположение: Банско
Площ: 5934.00 кв.м.
Срок: от 14.01.2020 до 14.02.2020
Дата на отваряне: 17.02.2020 г. в 15:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ
Начална цена: 4319173.00 лв.

ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ НА ДВЕ НИВА ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ

Номер на публична продан: 0000940

ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ НА ДВЕ НИВА ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ

Вид на имота: Двустаен апартамент
Местоположение: Разлог
Площ: 68.35 кв.м.
Срок: от 14.01.2020 до 14.02.2020
Дата на отваряне: 17.02.2020 г. в 14:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 44537.00 лв.

ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ ВЕДНО С НЯХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ

Номер на публична продан: 0000805

ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ ВЕДНО С НЯХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ

Вид на имота: Двустаен апартамент
Местоположение: Банско
Площ: 77.13 кв.м.
Срок: от 14.01.2020 до 14.02.2020
Дата на отваряне: 17.02.2020 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 47237.00 лв.

ПРОДАЖБА НА 1/3 (ЕДНА ТРЕТА) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА

Номер на публична продан: 0000829

ПРОДАЖБА НА 1/3 (ЕДНА ТРЕТА) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА

Вид на имота: Земеделски имот
Местоположение: Благоевград
Площ: 2228.00 кв.м.
Срок: от 13.01.2020 до 13.02.2020
Дата на отваряне: 14.02.2020 г. в 14:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД
Начална цена: 30015.00 лв.

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ