Продажба на недвижими имоти

ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДА - ГОСТНА и РЕКРЕАЦИОННА ЗОНА - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА

Номер на публична продан: 0000747

ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДА - ГОСТНА и РЕКРЕАЦИОННА ЗОНА - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА

Вид на имота: Други
Местоположение: Банско
Площ: 0.00 кв.м.
Срок: от 02.03.2020 до 02.04.2020
Дата на отваряне: 03.04.2020 г. в 14:30
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 0.00 лв.

<< 1 2
ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ