Продажба на недвижими имоти

ПРОДАЖБА НА 8 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ - РЕЦЕПЦИЯ - ЛОБИ, РЕСТОРАНТ, 2 БРОЯ МАГАЗИНИ, КАФЕ, ОФИС, ДЕТСКА ЗАНИМАЛНЯ И АПАРТАМЕНТ

Номер на публична продан: 0000724

ПРОДАЖБА НА 8 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ - РЕЦЕПЦИЯ - ЛОБИ, РЕСТОРАНТ, 2 БРОЯ МАГАЗИНИ, КАФЕ, ОФИС, ДЕТСКА ЗАНИМАЛНЯ И АПАРТАМЕНТ

Вид на имота: Други
Местоположение: Разлог
Площ: 0.00 кв.м.
Срок: от 15.11.2019 до 16.12.2019
Дата на отваряне: 17.12.2019 г. в 13:30
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 0.00 лв.

ПРОДАЖБА НА 1/3 (една трета) ИДЕАЛНА ЧАСТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА И НА 1/6 (една шеста) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА

Номер на публична продан: 0000760

ПРОДАЖБА НА 1/3 (една трета) ИДЕАЛНА ЧАСТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА И НА 1/6 (една шеста) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА

Вид на имота: Земеделски имот
Местоположение: Благоевград
Площ: 0.00 кв.м.
Срок: от 13.11.2019 до 13.12.2019
Дата на отваряне: 16.12.2019 г. в 14:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД
Начална цена: 0.00 лв.

<< 1 2 3 4 5 >>
ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ