Продажба на недвижими имоти

ПРОДАЖБА НА 8 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТА В СГРАДА - АПАРТАМЕНТИ, АТЕЛИЕ И ЗА СПОРТНА И РАЗВЛЕКАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

Номер на публична продан: 0000803

ПРОДАЖБА НА 8 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТА В СГРАДА - АПАРТАМЕНТИ, АТЕЛИЕ И ЗА СПОРТНА И РАЗВЛЕКАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

Вид на имота: Други
Местоположение: Банско
Площ: 0.00 кв.м.
Срок: от 16.10.2017 до 16.11.2017
Дата на отваряне: 17.11.2017 г. в 14:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 0.00 лв.

ПРОДАЖБА НА 1/4 ИД.Ч. ОТ СЛЕДНИТЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, 4 БРОЯ АПАРТАМЕНТИ И 2 БРОЯ ГАРАЖИ

Номер на публична продан: 0000832

ПРОДАЖБА НА 1/4 ИД.Ч. ОТ СЛЕДНИТЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, 4 БРОЯ АПАРТАМЕНТИ И 2 БРОЯ ГАРАЖИ

Вид на имота: Други
Местоположение: Разлог
Площ: 0.00 кв.м.
Срок: от 13.10.2017 до 13.11.2017
Дата на отваряне: 14.11.2017 г. в 15:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 0.00 лв.

ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ ВЕДНО СЪС САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДА - АПАРТАМЕНТИ И МЕХАНА

Номер на публична продан: 0000799

ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ ВЕДНО СЪС САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДА - АПАРТАМЕНТИ И МЕХАНА

Вид на имота: Други
Местоположение: Банско
Площ: 454.00 кв.м.
Срок: от 10.10.2017 до 10.11.2017
Дата на отваряне: 13.11.2017 г. в 14:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 0.00 лв.

<< 1 2 3 4 5 >>
ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ