Продажба на недвижими имоти

ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ

Номер на публична продан: 0000717

ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ

Вид на имота: Тристаен апартамент
Местоположение: Разлог
Площ: 82.97 кв.м.
Срок: от 08.03.2019 до 08.04.2019
Дата на отваряне: 09.04.2019 г. в 14:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 51122.00 лв.

ПРОДАЖБА НА 2/3 (ДВЕ ТРЕТИ) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 5 БРОЯ АПАРТАМЕНТИ И ГАРАЖ

Номер на публична продан: 0000918

ПРОДАЖБА НА 2/3 (ДВЕ ТРЕТИ) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 5 БРОЯ АПАРТАМЕНТИ И ГАРАЖ

Вид на имота: Други
Местоположение: Петрич
Площ: 841.00 кв.м.
Срок: от 01.03.2019 до 01.04.2019
Дата на отваряне: 02.04.2019 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД ПЕТРИЧ
Начална цена: 0.00 лв.

ПРОДАЖБА НА 5/12 ИД.Ч. ОТ ПАРЦЕЛ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ КЪЩА, ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ И ДВА БРОЯ ДРУГ ВИД САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ

Номер на публична продан: 0000856

ПРОДАЖБА НА 5/12 ИД.Ч. ОТ ПАРЦЕЛ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ КЪЩА, ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ И ДВА БРОЯ ДРУГ ВИД САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ

Вид на имота: Други
Местоположение: Петрич
Площ: 676.00 кв.м.
Срок: от 01.03.2019 до 01.04.2019
Дата на отваряне: 02.04.2019 г. в 14:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД ПЕТРИЧ
Начална цена: 0.00 лв.

<< 1 2 3
ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ