Продажба на недвижими имоти

ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТА ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТИТЕ 2 БРОЯ КЪЩИ

Номер на публична продан: 0000961

ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТА ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТИТЕ 2 БРОЯ КЪЩИ

Вид на имота: Къща
Местоположение: Долен
Площ: 220.00 кв.м.
Срок: от 11.08.2020 до 11.09.2020
Дата на отваряне: 14.09.2020 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Начална цена: 41679.00 лв.

ПРОДАЖБА ПО 1/4 (една четвърт) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ 4 БРОЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТИ - 3 БРОЯ НИВИ И 1 БРОЙ ЛИВАДА

Номер на публична продан: 0000915

ПРОДАЖБА ПО 1/4 (една четвърт) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ 4 БРОЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТИ - 3 БРОЯ НИВИ И 1 БРОЙ ЛИВАДА

Вид на имота: Земеделски имот
Местоположение: Баничан
Площ: 0.00 кв.м.
Срок: от 11.08.2020 до 11.09.2020
Дата на отваряне: 14.09.2020 г. в 14:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Начална цена: 0.00 лв.

ПРОДАЖБА НА 1/3 (една трета) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ СЛЕДНИТЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ: УПИ, ДВУЕТАЖНА КЪЩА И СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА - НАВЕС

Номер на публична продан: 0000959

ПРОДАЖБА НА 1/3 (една трета) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ СЛЕДНИТЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ: УПИ, ДВУЕТАЖНА КЪЩА И СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА - НАВЕС

Вид на имота: Къща
Местоположение: Джигурово
Площ: 1520.00 кв.м.
Срок: от 10.08.2020 до 10.09.2020
Дата на отваряне: 11.09.2020 г. в 14:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД САНДАНСКИ
Начална цена: 8921.00 лв.

ПРОДАЖБА НА 1/4 (ЕДНА ЧЕТВЪРТ) ИДАЛНИ ЧАСТИ ОТ 2 БРОЯ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ - НИВА И ЛИВАДА

Номер на публична продан: 0000964

ПРОДАЖБА НА 1/4 (ЕДНА ЧЕТВЪРТ) ИДАЛНИ ЧАСТИ ОТ 2 БРОЯ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ - НИВА И ЛИВАДА

Вид на имота: Земеделска земя
Местоположение: Бистрица
Площ: 0.00 кв.м.
Срок: от 07.08.2020 до 08.09.2020
Дата на отваряне: 09.09.2020 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД
Начална цена: 0.00 лв.

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ЛОЗЕ

Номер на публична продан: 0000895

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ЛОЗЕ

Вид на имота: Земеделска земя
Местоположение: Благоевград
Площ: 3003.00 кв.м.
Срок: от 07.08.2020 до 08.09.2020
Дата на отваряне: 09.09.2020 г. в 14:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД
Начална цена: 11229.00 лв.

<< 1 2 3 4 5 >>
ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ