Продажба на недвижими имоти

ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ

Номер на публична продан: 0000791

ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ

Вид на имота: Двустаен апартамент
Местоположение: Разлог
Площ: 68.32 кв.м.
Срок: от 18.02.2020 до 18.03.2020
Дата на отваряне: 19.03.2020 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 37658.00 лв.

ПРОДАЖБА НА 8 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ - РЕЦЕПЦИЯ - ЛОБИ, РЕСТОРАНТ, 2 БРОЯ МАГАЗИНИ, КАФЕ, ОФИС, ДЕТСКА ЗАНИМАЛНЯ И АПАРТАМЕНТ

Номер на публична продан: 0000724

ПРОДАЖБА НА 8 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ - РЕЦЕПЦИЯ - ЛОБИ, РЕСТОРАНТ, 2 БРОЯ МАГАЗИНИ, КАФЕ, ОФИС, ДЕТСКА ЗАНИМАЛНЯ И АПАРТАМЕНТ

Вид на имота: Други
Местоположение: Разлог
Площ: 0.00 кв.м.
Срок: от 18.02.2020 до 18.03.2020
Дата на отваряне: 19.03.2020 г. в 13:30
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 0.00 лв.

ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ

Номер на публична продан: 0000717

ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ

Вид на имота: Тристаен апартамент
Местоположение: Разлог
Площ: 82.97 кв.м.
Срок: от 18.02.2020 до 18.03.2020
Дата на отваряне: 19.03.2020 г. в 14:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 38943.00 лв.

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИТЕ В ПАРЦЕЛА ДВУЕТАЖНА КЪЩА - БЛИЗНАК И СТОПАНСКА СГРАДА

Номер на публична продан: 0000844

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИТЕ В ПАРЦЕЛА ДВУЕТАЖНА КЪЩА - БЛИЗНАК И СТОПАНСКА СГРАДА

Вид на имота: Къща
Местоположение: Симитли
Площ: 580.00 кв.м.
Срок: от 17.02.2020 до 17.03.2020
Дата на отваряне: 17.03.2020 г. в 16:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД
Начална цена: 15296.00 лв.

ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В СТРОИТЕЛНИТЕ ГРАНИЦИ НА ГР. ДОБРИНИЩЕ

Номер на публична продан: 0000882

ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В СТРОИТЕЛНИТЕ ГРАНИЦИ НА ГР. ДОБРИНИЩЕ

Вид на имота: Парцел
Местоположение: Добринище
Площ: 0.00 кв.м.
Срок: от 14.02.2020 до 16.03.2020
Дата на отваряне: 17.03.2020 г. в 14:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 0.00 лв.

ПРОДАЖБА НА МНОГОСТАЕН АПАРТАМЕНТ НА ДВЕ НИВА ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ

Номер на публична продан: 0000808

ПРОДАЖБА НА МНОГОСТАЕН АПАРТАМЕНТ НА ДВЕ НИВА ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ

Вид на имота: Многостаен апартамент
Местоположение: Разлог
Площ: 189.01 кв.м.
Срок: от 14.02.2020 до 16.03.2020
Дата на отваряне: 17.03.2020 г. в 15:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 80513.00 лв.

<< 1 2 3 4 5 6 >>
ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ