Продажба на недвижими имоти

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИТЕ В ИМОТА СГРАДИ С ОБОСОБЕНИ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ - СКЛАДОВЕ, ОФИСИ И ДР.

Номер на публична продан: 0000764

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИТЕ В ИМОТА СГРАДИ С ОБОСОБЕНИ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ - СКЛАДОВЕ, ОФИСИ И ДР.

Вид на имота: Производствен имот
Местоположение: Благоевград
Площ: 1519.00 кв.м.
Срок: от 08.01.2018 до 08.02.2018
Дата на отваряне: 09.02.2018 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД
Начална цена: 2330098.00 лв.

ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ

Номер на публична продан: 0000787

ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ

Вид на имота: Тристаен апартамент
Местоположение: Разлог
Площ: 101.97 кв.м.
Срок: от 05.01.2018 до 05.02.2018
Дата на отваряне: 06.02.2018 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 62766.00 лв.

<< 1 2 3
ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ