Продажба на недвижими имоти

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИЯ В ИМОТА "ЦЕХ ЗА ВТОРИЧНА ПРЕРАБОТКА НА КОЖИ"

Номер на публична продан: 0001031

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИЯ В ИМОТА "ЦЕХ ЗА ВТОРИЧНА ПРЕРАБОТКА НА КОЖИ"

Вид на имота: Производствен имот
Местоположение: Рупите
Площ: 3646.00 кв.м.
Срок: от 12.10.2020 до 12.11.2020
Дата на отваряне: 13.11.2020 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД ПЕТРИЧ
Начална цена: 264060.00 лв.

ПРОДАЖБА НА 5/12 ИД.Ч. ОТ ПАРЦЕЛ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ КЪЩА И ДВА БРОЯ ДРУГ ВИД САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ - СТАИ

Номер на публична продан: 0000856

ПРОДАЖБА НА 5/12 ИД.Ч. ОТ ПАРЦЕЛ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ КЪЩА И ДВА БРОЯ ДРУГ ВИД САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ - СТАИ

Вид на имота: Други
Местоположение: Петрич
Площ: 676.00 кв.м.
Срок: от 12.10.2020 до 12.11.2020
Дата на отваряне: 13.11.2020 г. в 14:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД ПЕТРИЧ
Начална цена: 0.00 лв.

ПРОДАЖБА НА 1/4 (една четвърт) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ

Номер на публична продан: 0000896

ПРОДАЖБА НА 1/4 (една четвърт) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ

Вид на имота: Етаж от къща
Местоположение: Петрич
Площ: 123.00 кв.м.
Срок: от 09.10.2020 до 09.11.2020
Дата на отваряне: 10.11.2020 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД ПЕТРИЧ
Начална цена: 42170.00 лв.

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНИЯ В ИМОТА ХОТЕЛ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС "ПАРК ЛЕЙН", СЪСТОЯЩ СЕ ОТ 181 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТА

Номер на публична продан: 0000952

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНИЯ В ИМОТА ХОТЕЛ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС "ПАРК ЛЕЙН", СЪСТОЯЩ СЕ ОТ 181 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТА

Вид на имота: Хотел
Местоположение: Банско
Площ: 5934.00 кв.м.
Срок: от 06.10.2020 до 06.11.2020
Дата на отваряне: 09.11.2020 г. в 15:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ
Начална цена: 3593229.00 лв.

<< 1 2 3
ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ