Продажба на недвижими имоти

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ ОТ ИЗГРАДЕНАТА В ИМОТА КЪЩА

Номер на публична продан: 0000750

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ ОТ ИЗГРАДЕНАТА В ИМОТА КЪЩА

Вид на имота: Етаж от къща
Местоположение: Гоце Делчев
Площ: 323.00 кв.м.
Срок: от 09.09.2019 до 09.10.2019
Дата на отваряне: 10.10.2019 г. в 14:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Начална цена: 53058.00 лв.

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНИЯ В ИМОТА ХОТЕЛ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС "ПАРК ЛЕЙН", СЪСТОЯЩ СЕ ОТ 181 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТА

Номер на публична продан: 0000952

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНИЯ В ИМОТА ХОТЕЛ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС "ПАРК ЛЕЙН", СЪСТОЯЩ СЕ ОТ 181 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТА

Вид на имота: Хотел
Местоположение: Банско
Площ: 5934.00 кв.м.
Срок: от 04.09.2019 до 04.10.2019
Дата на отваряне: 07.10.2019 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ
Начална цена: 8175917.00 лв.

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА СГРАДА - ДЪРВОДЕЛСКА РАБОТИЛНИЦА

Номер на публична продан: 0000957

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА СГРАДА - ДЪРВОДЕЛСКА РАБОТИЛНИЦА

Вид на имота: Производствен имот
Местоположение: Банско
Площ: 1294.00 кв.м.
Срок: от 03.09.2019 до 03.10.2019
Дата на отваряне: 04.10.2019 г. в 14:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 95597.00 лв.

ПРОДАЖБА НА 279/354 ИД.Ч. ОТ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНОТО В ИМОТА САМОСТОЯТЕЛНО ЖИЛИЩЕ НА ТРИ ЕТАЖА

Номер на публична продан: 0000887

ПРОДАЖБА НА 279/354 ИД.Ч. ОТ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНОТО В ИМОТА САМОСТОЯТЕЛНО ЖИЛИЩЕ НА ТРИ ЕТАЖА

Вид на имота: Къща
Местоположение: Якоруда
Площ: 354.00 кв.м.
Срок: от 03.09.2019 до 03.10.2019
Дата на отваряне: 04.10.2019 г. в 15:30
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 29607.00 лв.

ПРОДАЖБА НА 1/4 (ЕДНА ЧЕТВЪРТА) ИДЕЛАНИ ЧАСТИ ОТ СЛЕДНИТЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, 4 БРОЯ АПАРТАМЕНТИ И 2 БРОЯ ГАРАЖИ

Номер на публична продан: 0000832

ПРОДАЖБА НА 1/4 (ЕДНА ЧЕТВЪРТА) ИДЕЛАНИ ЧАСТИ ОТ СЛЕДНИТЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, 4 БРОЯ АПАРТАМЕНТИ И 2 БРОЯ ГАРАЖИ

Вид на имота: Други
Местоположение: Разлог
Площ: 0.00 кв.м.
Срок: от 03.09.2019 до 03.10.2019
Дата на отваряне: 04.10.2019 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 0.00 лв.

ПРОДАЖБА НА 1/3 (ЕДНА ТРЕТА) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА

Номер на публична продан: 0000829

ПРОДАЖБА НА 1/3 (ЕДНА ТРЕТА) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА

Вид на имота: Земеделски имот
Местоположение: Благоевград
Площ: 2228.00 кв.м.
Срок: от 02.09.2019 до 02.10.2019
Дата на отваряне: 03.10.2019 г. в 15:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД
Начална цена: 33350.00 лв.

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ