Продажба на недвижими имоти

ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ

Номер на публична продан: 0000791

ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ

Вид на имота: Двустаен апартамент
Местоположение: Разлог
Площ: 68.32 кв.м.
Срок: от 14.11.2018 до 14.12.2018
Дата на отваряне: 17.12.2018 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 49495.00 лв.

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ДРУГ ВИД НИВА

Номер на публична продан: 0000826

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ДРУГ ВИД НИВА

Вид на имота: Земеделски имот
Местоположение: Благоевград
Площ: 21001.00 кв.м.
Срок: от 13.11.2018 до 13.12.2018
Дата на отваряне: 14.12.2018 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД
Начална цена: 25000.00 лв.

ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ

Номер на публична продан: 0000871

ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ

Вид на имота: Двустаен апартамент
Местоположение: Банско
Площ: 38.00 кв.м.
Срок: от 12.11.2018 до 12.12.2018
Дата на отваряне: 13.12.2018 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 35215.00 лв.

ПРОДАЖБА НА 2/3 (ДВЕ ТРЕТИ) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 5 БРОЯ АПАРТАМЕНТИ И ДВА БРОЯ ГАРАЖИ

Номер на публична продан: 0000918

ПРОДАЖБА НА 2/3 (ДВЕ ТРЕТИ) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 5 БРОЯ АПАРТАМЕНТИ И ДВА БРОЯ ГАРАЖИ

Вид на имота: Други
Местоположение: Петрич
Площ: 841.00 кв.м.
Срок: от 09.11.2018 до 10.12.2018
Дата на отваряне: 11.12.2018 г. в 14:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД ПЕТРИЧ
Начална цена: 0.00 лв.

ПРОДАЖБА НА 279/354 ИД.Ч. ОТ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНОТО В ИМОТА САМОСТОЯТЕЛНО ЖИЛИЩЕ НА ТРИ ЕТАЖА

Номер на публична продан: 0000887

ПРОДАЖБА НА 279/354 ИД.Ч. ОТ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНОТО В ИМОТА САМОСТОЯТЕЛНО ЖИЛИЩЕ НА ТРИ ЕТАЖА

Вид на имота: Къща
Местоположение: Якоруда
Площ: 354.00 кв.м.
Срок: от 07.11.2018 до 07.12.2018
Дата на отваряне: 10.12.2018 г. в 14:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 30041.00 лв.

ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ ДВУСТАЙНИ АПАРТАМЕНТА В АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС "АЛЕКСАНДЪР СКИ, СПА И СПОРТ"

Номер на публична продан: 0000771

ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ ДВУСТАЙНИ АПАРТАМЕНТА В АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС "АЛЕКСАНДЪР СКИ, СПА И СПОРТ"

Вид на имота: Двустаен апартамент
Местоположение: Баня
Площ: 0.00 кв.м.
Срок: от 07.11.2018 до 07.12.2018
Дата на отваряне: 10.12.2018 г. в 14:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 0.00 лв.

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ