Продажба на недвижими имоти

ПРОДАЖБА НА 500/760 ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С 2/3 (две трети) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА СГРАДА ЗА ТЪРГОВИЯ - ГУМ

Номер на публична продан: 0000713

ПРОДАЖБА НА 500/760 ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С 2/3 (две трети) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА СГРАДА ЗА ТЪРГОВИЯ - ГУМ

Вид на имота: Търговски имот
Местоположение: Разлог
Площ: 760.00 кв.м.
Срок: от 13.04.2018 до 14.05.2018
Дата на отваряне: 15.05.2018 г. в 14:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 560228.00 лв.

ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИТЕ В ИМОТА ДВУЕТАЖНА КЪЩА, ПРИСТРОЙКА, ГАРАЖ И СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА

Номер на публична продан: 0000758

ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИТЕ В ИМОТА ДВУЕТАЖНА КЪЩА, ПРИСТРОЙКА, ГАРАЖ И СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА

Вид на имота: Къща
Местоположение: Гърмен
Площ: 680.00 кв.м.
Срок: от 10.04.2018 до 10.05.2018
Дата на отваряне: 11.05.2018 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Начална цена: 46705.00 лв.

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С 1/2 ИД.Ч. ОТ ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА

Номер на публична продан: 0000858

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С 1/2 ИД.Ч. ОТ ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА

Вид на имота: Други
Местоположение: Влахи
Площ: 3516.00 кв.м.
Срок: от 05.04.2018 до 08.05.2018
Дата на отваряне: 09.05.2018 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД САНДАНСКИ
Начална цена: 12177.00 лв.

ПРОДАЖБА НА 5/12 ИД.Ч. ОТ ПАРЦЕЛ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 1/2 ИД.Ч. ОТ КЪЩА, ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ И ДВА БРОЯ ДРУГ ВИД САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ

Номер на публична продан: 0000856

ПРОДАЖБА НА 5/12 ИД.Ч. ОТ ПАРЦЕЛ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 1/2 ИД.Ч. ОТ КЪЩА, ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ И ДВА БРОЯ ДРУГ ВИД САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ

Вид на имота: Други
Местоположение: Петрич
Площ: 676.00 кв.м.
Срок: от 04.04.2018 до 04.05.2018
Дата на отваряне: 08.05.2018 г. в 14:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД ПЕТРИЧ
Начална цена: 0.00 лв.

ПРОДАЖБА НА 1/3 (една трета) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИЯ В ИМОТА ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ

Номер на публична продан: 0000752

ПРОДАЖБА НА 1/3 (една трета) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИЯ В ИМОТА ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ

Вид на имота: Етаж от къща
Местоположение: Петрич
Площ: 455.00 кв.м.
Срок: от 04.04.2018 до 04.05.2018
Дата на отваряне: 08.05.2018 г. в 15:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД ПЕТРИЧ
Начална цена: 60771.00 лв.

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ