Продажба на недвижими имоти

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ

Номер на публична продан: 0000932

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ

Вид на имота: Тристаен апартамент
Местоположение: Белица
Площ: 65.87 кв.м.
Срок: от 17.05.2019 до 17.06.2019
Дата на отваряне: 17.06.2019 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 14742.00 лв.

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПАРЦЕЛ С 2 БРОЯ СГРАДИ - ОВЧАРНИК И КРАВАРНИК, КАКТО И НА 1/2 ИД.Ч. ОТ 3 БРОЯ ПАРЦЕЛИ

Номер на публична продан: 0000806

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПАРЦЕЛ С 2 БРОЯ СГРАДИ - ОВЧАРНИК И КРАВАРНИК, КАКТО И НА 1/2 ИД.Ч. ОТ 3 БРОЯ ПАРЦЕЛИ

Вид на имота: Други
Местоположение: Долно Драглище
Площ: 0.00 кв.м.
Срок: от 14.05.2019 до 14.06.2019
Дата на отваряне: 17.06.2019 г. в 14:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 0.00 лв.

ПРОДАЖБА НА 4 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДА - 2 БРОЯ АПАРТАМЕНТИ, ДРУГ ВИД ОБЕКТ В СГРАДА И ЗА СПОРТНА И РАЗВЛЕКАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

Номер на публична продан: 0000779

ПРОДАЖБА НА 4 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДА - 2 БРОЯ АПАРТАМЕНТИ, ДРУГ ВИД ОБЕКТ В СГРАДА И ЗА СПОРТНА И РАЗВЛЕКАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

Вид на имота: Други
Местоположение: Банско
Площ: 0.00 кв.м.
Срок: от 14.05.2019 до 14.06.2019
Дата на отваряне: 17.06.2019 г. в 15:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 0.00 лв.

ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ ВЕДНО С 2/12 (две дванадесети) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ 2 БРОЯ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТА

Номер на публична продан: 0000876

ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ ВЕДНО С 2/12 (две дванадесети) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ 2 БРОЯ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТА

Вид на имота: Етаж от къща
Местоположение: Благоевград
Площ: 60.00 кв.м.
Срок: от 13.05.2019 до 13.06.2019
Дата на отваряне: 14.06.2019 г. в 15:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД
Начална цена: 28820.00 лв.

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИТЕ В ПАРЦЕЛА ДВУЕТАЖНА КЪЩА - БЛИЗНАК И СТОПАНСКА СГРАДА

Номер на публична продан: 0000844

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИТЕ В ПАРЦЕЛА ДВУЕТАЖНА КЪЩА - БЛИЗНАК И СТОПАНСКА СГРАДА

Вид на имота: Къща
Местоположение: Симитли
Площ: 580.00 кв.м.
Срок: от 13.05.2019 до 13.06.2019
Дата на отваряне: 14.06.2019 г. в 14:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД
Начална цена: 20066.00 лв.

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ