Продажба на недвижими имоти

ПРОДАЖБА НА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА КЪЩА ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ГОСТИ И ТУРИЗЪМ

Номер на публична продан: 0000929

ПРОДАЖБА НА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА КЪЩА ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ГОСТИ И ТУРИЗЪМ

Вид на имота: Къща
Местоположение: Туховища
Площ: 770.00 кв.м.
Срок: от 06.11.2018 до 06.12.2018
Дата на отваряне: 07.12.2018 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Начална цена: 253639.00 лв.

ПРОДАЖБА ПО 1/4 (една четвърт) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ 4 БРОЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТИ - 3 БРОЯ НИВИ И 1 БРОЙ ЛИВАДА

Номер на публична продан: 0000915

ПРОДАЖБА ПО 1/4 (една четвърт) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ 4 БРОЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТИ - 3 БРОЯ НИВИ И 1 БРОЙ ЛИВАДА

Вид на имота: Земеделски имот
Местоположение: Баничан
Площ: 0.00 кв.м.
Срок: от 06.11.2018 до 06.12.2018
Дата на отваряне: 07.12.2018 г. в 14:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Начална цена: 0.00 лв.

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ ОТ ИЗГРАДЕНАТА В ИМОТА КЪЩА

Номер на публична продан: 0000750

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ ОТ ИЗГРАДЕНАТА В ИМОТА КЪЩА

Вид на имота: Етаж от къща
Местоположение: Гоце Делчев
Площ: 110.59 кв.м.
Срок: от 05.11.2018 до 05.12.2018
Дата на отваряне: 06.12.2018 г. в 14:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Начална цена: 61992.00 лв.

ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДА - КАФЕ-АПЕРАТИВ И ОФИС, СКИ ГАРДЕРОБ и СКИ РАБОТИЛНИЦА

Номер на публична продан: 0000797

ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДА - КАФЕ-АПЕРАТИВ И ОФИС, СКИ ГАРДЕРОБ и СКИ РАБОТИЛНИЦА

Вид на имота: Други
Местоположение: Банско
Площ: 0.00 кв.м.
Срок: от 02.11.2018 до 03.12.2018
Дата на отваряне: 04.12.2018 г. в 14:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 0.00 лв.

ПРОДАЖБА НА 4 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДА - 2 БРОЯ АПАРТАМЕНТИ, ДРУГ ВИД ОБЕКТ В СГРАДА И ЗА СПОРТНА И РАЗВЛЕКАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

Номер на публична продан: 0000779

ПРОДАЖБА НА 4 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДА - 2 БРОЯ АПАРТАМЕНТИ, ДРУГ ВИД ОБЕКТ В СГРАДА И ЗА СПОРТНА И РАЗВЛЕКАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

Вид на имота: Други
Местоположение: Банско
Площ: 0.00 кв.м.
Срок: от 02.11.2018 до 03.12.2018
Дата на отваряне: 04.12.2018 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 0.00 лв.

<< 1 2 3 4
ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ