Продажба на недвижими имоти

ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДА - КАФЕ-АПЕРАТИВ И ОФИС, СКИ ГАРДЕРОБ и СКИ РАБОТИЛНИЦА

Номер на публична продан: 0000797

ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДА - КАФЕ-АПЕРАТИВ И ОФИС, СКИ ГАРДЕРОБ и СКИ РАБОТИЛНИЦА

Вид на имота: Други
Местоположение: Банско
Площ: 0.00 кв.м.
Срок: от 08.10.2019 до 08.11.2019
Дата на отваряне: 11.11.2019 г. в 14:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 0.00 лв.

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА КЪЩА, СЪСТОЯЩА СЕ ОТ ДВА МЕЗОНЕТА

Номер на публична продан: 0000770

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА КЪЩА, СЪСТОЯЩА СЕ ОТ ДВА МЕЗОНЕТА

Вид на имота: Къща
Местоположение: Долно Драглище
Площ: 430.00 кв.м.
Срок: от 07.10.2019 до 07.11.2019
Дата на отваряне: 08.11.2019 г. в 15:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 47776.00 лв.

ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ ДВУСТАЙНИ АПАРТАМЕНТА В АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС "АЛЕКСАНДЪР СКИ, СПА И СПОРТ"

Номер на публична продан: 0000771

ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ ДВУСТАЙНИ АПАРТАМЕНТА В АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС "АЛЕКСАНДЪР СКИ, СПА И СПОРТ"

Вид на имота: Двустаен апартамент
Местоположение: Баня
Площ: 0.00 кв.м.
Срок: от 04.10.2019 до 04.11.2019
Дата на отваряне: 05.11.2019 г. в 14:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 0.00 лв.

<< 1 2 3 4
ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ