Продажба на недвижими имоти

ПРОДАЖБА НА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА КЪЩА ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ГОСТИ И ТУРИЗЪМ

Номер на публична продан: 0000929

ПРОДАЖБА НА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА КЪЩА ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ГОСТИ И ТУРИЗЪМ

Вид на имота: Къща
Местоположение: Туховища
Площ: 770.00 кв.м.
Срок: от 13.02.2020 до 13.03.2020
Дата на отваряне: 16.03.2020 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Начална цена: 169876.00 лв.

ПРОДАЖБА НА 1/3 (една трета) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ СЛЕДНИТЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ: УПИ, ДВУЕТАЖНА КЪЩА И СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА - НАВЕС

Номер на публична продан: 0000959

ПРОДАЖБА НА 1/3 (една трета) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ СЛЕДНИТЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ: УПИ, ДВУЕТАЖНА КЪЩА И СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА - НАВЕС

Вид на имота: Къща
Местоположение: Джигурово
Площ: 1520.00 кв.м.
Срок: от 12.02.2020 до 12.03.2020
Дата на отваряне: 13.03.2020 г. в 15:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД САНДАНСКИ
Начална цена: 9912.00 лв.

ПРОДАЖБА НА 1/4 (една четвърта) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПАРТЕРЕН ЕТАЖ - МАГАЗИН И ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ

Номер на публична продан: 0000730

ПРОДАЖБА НА 1/4 (една четвърта) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПАРТЕРЕН ЕТАЖ - МАГАЗИН И ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ

Вид на имота: Други
Местоположение: Кресна
Площ: 0.00 кв.м.
Срок: от 12.02.2020 до 12.03.2020
Дата на отваряне: 13.03.2020 г. в 14:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД САНДАНСКИ
Начална цена: 0.00 лв.

ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ ВЕДНО СЪС САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДА - АПАРТАМЕНТИ И МЕХАНА

Номер на публична продан: 0000799

ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ ВЕДНО СЪС САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДА - АПАРТАМЕНТИ И МЕХАНА

Вид на имота: Други
Местоположение: Банско
Площ: 454.00 кв.м.
Срок: от 10.02.2020 до 10.03.2020
Дата на отваряне: 11.03.2020 г. в 15:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 0.00 лв.

ПРОДАЖБА НА ДВА БРОЯ АПАРТАМЕНТИ ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТИТЕ ДВИЖИМИ ВЕЩИ

Номер на публична продан: 0000899

ПРОДАЖБА НА ДВА БРОЯ АПАРТАМЕНТИ ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТИТЕ ДВИЖИМИ ВЕЩИ

Вид на имота: Други
Местоположение: Разлог
Площ: 0.00 кв.м.
Срок: от 07.02.2020 до 09.03.2020
Дата на отваряне: 10.03.2020 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 0.00 лв.

ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ НА ДВЕ НИВА ВЕДНО С ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ, НАХОДЯЩИ СЕ В АПАРТАМЕНТА

Номер на публична продан: 0000809

ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ НА ДВЕ НИВА ВЕДНО С ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ, НАХОДЯЩИ СЕ В АПАРТАМЕНТА

Вид на имота: Тристаен апартамент
Местоположение: Разлог
Площ: 66.52 кв.м.
Срок: от 07.02.2020 до 09.03.2020
Дата на отваряне: 10.03.2020 г. в 15:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 30989.00 лв.

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА КЪЩА, СЪСТОЯЩА СЕ ОТ ДВА МЕЗОНЕТА

Номер на публична продан: 0000770

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА КЪЩА, СЪСТОЯЩА СЕ ОТ ДВА МЕЗОНЕТА

Вид на имота: Къща
Местоположение: Долно Драглище
Площ: 430.00 кв.м.
Срок: от 07.02.2020 до 09.03.2020
Дата на отваряне: 10.03.2020 г. в 14:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 42998.00 лв.

<< 1 2 3 4 5 6 >>
ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ