Продажба на недвижими имоти

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ СЛЕДНИТЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ: ПАРТЕРЕН ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, ЧЕТВЪРТИ /ТАВАНСКИ/ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ И ТРЕТИ НАДПАРТЕРЕН ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ

Номер на публична продан: 0000886

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ СЛЕДНИТЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ: ПАРТЕРЕН ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, ЧЕТВЪРТИ /ТАВАНСКИ/ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ И ТРЕТИ НАДПАРТЕРЕН ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ

Вид на имота: Други
Местоположение: Кресна
Площ: 0.00 кв.м.
Срок: от 09.11.2020 до 09.12.2020
Дата на отваряне: 10.12.2020 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД САНДАНСКИ
Начална цена: 0.00 лв.

ПРОДАЖБА НА ЗАПАДЕН АПАРТАМЕНТ на ВТОРИ НАДПАРТЕРЕН ЕТАЖ

Номер на публична продан: 0000903

ПРОДАЖБА НА ЗАПАДЕН АПАРТАМЕНТ на ВТОРИ НАДПАРТЕРЕН ЕТАЖ

Вид на имота: Тристаен апартамент
Местоположение: Сандански
Площ: 82.05 кв.м.
Срок: от 04.11.2020 до 04.12.2020
Дата на отваряне: 07.12.2020 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД САНДАНСКИ
Начална цена: 33865.00 лв.

ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ - ЛИВАДА В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Номер на публична продан: 0001048

ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ - ЛИВАДА В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Вид на имота: Земеделска земя
Местоположение: Гоце Делчев
Площ: 2498.00 кв.м.
Срок: от 02.11.2020 до 02.12.2020
Дата на отваряне: 03.12.2020 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Начална цена: 3694.00 лв.

ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ - ЛИВАДА В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Номер на публична продан: 0001047

ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ - ЛИВАДА В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Вид на имота: Земеделска земя
Местоположение: Гоце Делчев
Площ: 5605.00 кв.м.
Срок: от 02.11.2020 до 02.12.2020
Дата на отваряне: 03.12.2020 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Начална цена: 8786.00 лв.

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА "КЪЩА ЗА ГОСТИ, ОГРАДА И ВЪНШЕН БАСЕЙН"

Номер на публична продан: 0001046

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА "КЪЩА ЗА ГОСТИ, ОГРАДА И ВЪНШЕН БАСЕЙН"

Вид на имота: Къща
Местоположение: Гърмен
Площ: 322.80 кв.м.
Срок: от 02.11.2020 до 02.12.2020
Дата на отваряне: 03.12.2020 г. в 15:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Начална цена: 440202.00 лв.

ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТА ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТИТЕ 2 БРОЯ КЪЩИ

Номер на публична продан: 0000961

ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТА ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТИТЕ 2 БРОЯ КЪЩИ

Вид на имота: Къща
Местоположение: Долен
Площ: 220.00 кв.м.
Срок: от 02.11.2020 до 02.12.2020
Дата на отваряне: 03.12.2020 г. в 14:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Начална цена: 39198.00 лв.

<< 1 2 3 4
ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ