Продажба на недвижими имоти

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИТЕ В ИМОТА СГРАДИ С ОБОСОБЕНИ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ - СКЛАДОВЕ, ОФИСИ И ДР.

Номер на публична продан: 0000764

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИТЕ В ИМОТА СГРАДИ С ОБОСОБЕНИ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ - СКЛАДОВЕ, ОФИСИ И ДР.

Вид на имота: Производствен имот
Местоположение: Благоевград
Площ: 1519.00 кв.м.
Срок: от 03.06.2020 до 03.07.2020
Дата на отваряне: 06.07.2020 г. в 14:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД
Начална цена: 1647863.20 лв.

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 5 БРОЯ СГРАДИ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СКЛАДОВА БАЗА, СКЛАДОВЕ

Номер на публична продан: 0000972

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 5 БРОЯ СГРАДИ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СКЛАДОВА БАЗА, СКЛАДОВЕ

Вид на имота: Склад
Местоположение: Разлог
Площ: 28248.00 кв.м.
Срок: от 02.06.2020 до 02.07.2020
Дата на отваряне: 03.07.2020 г. в 14:30
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 814281.00 лв.

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 8 БРОЯ СГРАДИ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СКЛАДОВА БАЗА, СКЛАДОВЕ

Номер на публична продан: 0000971

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 8 БРОЯ СГРАДИ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СКЛАДОВА БАЗА, СКЛАДОВЕ

Вид на имота: Склад
Местоположение: Разлог
Площ: 25003.00 кв.м.
Срок: от 02.06.2020 до 02.07.2020
Дата на отваряне: 03.07.2020 г. в 14:30
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 352995.00 лв.

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 7 БРОЯ СГРАДИ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СКЛАДОВА БАЗА, СКЛАДОВЕ

Номер на публична продан: 0000970

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 7 БРОЯ СГРАДИ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СКЛАДОВА БАЗА, СКЛАДОВЕ

Вид на имота: Склад
Местоположение: Разлог
Площ: 10697.00 кв.м.
Срок: от 02.06.2020 до 02.07.2020
Дата на отваряне: 03.07.2020 г. в 13:30
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 579285.00 лв.

<< 1 2 3 4 5 6 >>
ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ