Продажба на недвижими имоти

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 5 БРОЯ СГРАДИ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СКЛАДОВА БАЗА, СКЛАДОВЕ

Номер на публична продан: 0000972

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 5 БРОЯ СГРАДИ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СКЛАДОВА БАЗА, СКЛАДОВЕ

Вид на имота: Склад
Местоположение: Разлог
Площ: 28248.00 кв.м.
Срок: от 04.11.2019 до 04.12.2019
Дата на отваряне: 05.12.2019 г. в 14:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 1838959.30 лв.

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 8 БРОЯ СГРАДИ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СКЛАДОВА БАЗА, СКЛАДОВЕ

Номер на публична продан: 0000971

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 8 БРОЯ СГРАДИ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СКЛАДОВА БАЗА, СКЛАДОВЕ

Вид на имота: Склад
Местоположение: Разлог
Площ: 25003.00 кв.м.
Срок: от 04.11.2019 до 04.12.2019
Дата на отваряне: 05.12.2019 г. в 14:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 1334011.70 лв.

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 7 БРОЯ СГРАДИ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СКЛАДОВА БАЗА, СКЛАДОВЕ

Номер на публична продан: 0000970

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 7 БРОЯ СГРАДИ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СКЛАДОВА БАЗА, СКЛАДОВЕ

Вид на имота: Склад
Местоположение: Разлог
Площ: 10697.00 кв.м.
Срок: от 04.11.2019 до 04.12.2019
Дата на отваряне: 05.12.2019 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 893067.00 лв.

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 9 БРОЯ СГРАДИ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СКЛАДОВА БАЗА, СКЛАДОВЕ И СГРАДА ЗА ЕНЕРГОПРОИЗВОДСТВО

Номер на публична продан: 0000969

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 9 БРОЯ СГРАДИ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СКЛАДОВА БАЗА, СКЛАДОВЕ И СГРАДА ЗА ЕНЕРГОПРОИЗВОДСТВО

Вид на имота: Склад
Местоположение: Разлог
Площ: 36523.00 кв.м.
Срок: от 04.11.2019 до 04.12.2019
Дата на отваряне: 05.12.2019 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 2513127.50 лв.

ПРОДАЖБА НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ АТЕЛИЕ ЗА РЕМОНТ НА ОРГАНИЗАЦИОННА ИЗЧИСЛИТЕЛНА ТЕХНИКА

Номер на публична продан: 0000925

ПРОДАЖБА НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ АТЕЛИЕ ЗА РЕМОНТ НА ОРГАНИЗАЦИОННА ИЗЧИСЛИТЕЛНА ТЕХНИКА

Вид на имота: Търговски имот
Местоположение: Благоевград
Площ: 332.83 кв.м.
Срок: от 01.11.2019 до 02.12.2019
Дата на отваряне: 03.12.2019 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД
Начална цена: 360016.00 лв.

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИТЕ В ПАРЦЕЛА ДВУЕТАЖНА КЪЩА - БЛИЗНАК И СТОПАНСКА СГРАДА

Номер на публична продан: 0000844

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИТЕ В ПАРЦЕЛА ДВУЕТАЖНА КЪЩА - БЛИЗНАК И СТОПАНСКА СГРАДА

Вид на имота: Къща
Местоположение: Симитли
Площ: 580.00 кв.м.
Срок: от 01.11.2019 до 02.12.2019
Дата на отваряне: 03.12.2019 г. в 15:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД
Начална цена: 16996.00 лв.

<< 1 2 3 4 5
ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ