Продажба на недвижими имоти

ПРОДАЖБА НА ПАРТЕР, НАХОДЯЩ СЕ В ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ (ХОТЕЛ)

Номер на публична продан: 0000967

ПРОДАЖБА НА ПАРТЕР, НАХОДЯЩ СЕ В ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ (ХОТЕЛ)

Вид на имота: Търговски имот
Местоположение: Банско
Площ: 300.77 кв.м.
Срок: от 06.02.2020 до 06.03.2020
Дата на отваряне: 09.03.2020 г. в 14:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 235735.56 лв.

ПРОДАЖБА НА 4 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДА - 2 БРОЯ АПАРТАМЕНТИ, ДРУГ ВИД ОБЕКТ В СГРАДА И ЗА СПОРТНА И РАЗВЛЕКАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

Номер на публична продан: 0000779

ПРОДАЖБА НА 4 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДА - 2 БРОЯ АПАРТАМЕНТИ, ДРУГ ВИД ОБЕКТ В СГРАДА И ЗА СПОРТНА И РАЗВЛЕКАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

Вид на имота: Други
Местоположение: Банско
Площ: 0.00 кв.м.
Срок: от 06.02.2020 до 06.03.2020
Дата на отваряне: 09.03.2020 г. в 13:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 0.00 лв.

ПРОДАЖБА НА 1/12 (една дванадесета) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ - 4 БРОЯ НИВИ И 3 БРОЯ ЛИВАДИ

Номер на публична продан: 0000772

ПРОДАЖБА НА 1/12 (една дванадесета) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ - 4 БРОЯ НИВИ И 3 БРОЯ ЛИВАДИ

Вид на имота: Земеделска земя
Местоположение: Годлево
Площ: 0.00 кв.м.
Срок: от 05.02.2020 до 05.03.2020
Дата на отваряне: 06.03.2020 г. в 15:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 0.00 лв.

ПРОДАЖБА НА ЗАПАДЕН АПАРТАМЕНТ на ВТОРИ НАДПАРТЕРЕН ЕТАЖ

Номер на публична продан: 0000903

ПРОДАЖБА НА ЗАПАДЕН АПАРТАМЕНТ на ВТОРИ НАДПАРТЕРЕН ЕТАЖ

Вид на имота: Тристаен апартамент
Местоположение: Сандански
Площ: 82.05 кв.м.
Срок: от 03.02.2020 до 04.03.2020
Дата на отваряне: 05.03.2020 г. в 15:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД САНДАНСКИ
Начална цена: 34042.00 лв.

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 5 БРОЯ СГРАДИ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СКЛАДОВА БАЗА, СКЛАДОВЕ

Номер на публична продан: 0000972

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 5 БРОЯ СГРАДИ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СКЛАДОВА БАЗА, СКЛАДОВЕ

Вид на имота: Склад
Местоположение: Разлог
Площ: 28248.00 кв.м.
Срок: от 29.01.2020 до 02.03.2020
Дата на отваряне: 04.03.2020 г. в 14:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 1655063.37 лв.

<< 1 2 3 4 5 6 >>
ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ