Продажба на недвижими имоти

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 9 БРОЯ СГРАДИ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СКЛАДОВА БАЗА, СКЛАДОВЕ И СГРАДА ЗА ЕНЕРГОПРОИЗВОДСТВО

Номер на публична продан: 0000969

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 9 БРОЯ СГРАДИ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СКЛАДОВА БАЗА, СКЛАДОВЕ И СГРАДА ЗА ЕНЕРГОПРОИЗВОДСТВО

Вид на имота: Склад
Местоположение: Разлог
Площ: 36523.00 кв.м.
Срок: от 02.06.2020 до 02.07.2020
Дата на отваряне: 03.07.2020 г. в 13:30
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 1099718.00 лв.

ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В СТРОИТЕЛНИТЕ ГРАНИЦИ НА ГР. ДОБРИНИЩЕ

Номер на публична продан: 0000882

ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В СТРОИТЕЛНИТЕ ГРАНИЦИ НА ГР. ДОБРИНИЩЕ

Вид на имота: Парцел
Местоположение: Добринище
Площ: 0.00 кв.м.
Срок: от 02.06.2020 до 02.07.2020
Дата на отваряне: 03.07.2020 г. в 14:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 0.00 лв.

ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА

Номер на публична продан: 0000717

ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА

Вид на имота: Тристаен апартамент
Местоположение: Разлог
Площ: 82.97 кв.м.
Срок: от 02.06.2020 до 02.07.2020
Дата на отваряне: 03.07.2020 г. в 15:00
Място на отваряне: РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ
Начална цена: 38943.00 лв.

<< 1 2 3 4 5 6
ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ